ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI PER A L’ELECCIÓ D’ALCALDE EL DISSABTE 3 DE JUNY A LES 12 HORES

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA EN FUNCIONS

Trobant-se vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, desprès de l’acord de presa de coneixement adoptat pel Ple en sessió de data 25 de maig de 2017 i dins dels deu dies de termini conferits a l’efecte, amb el fi de realitzar l’elecció de nou Alcalde en compliment de l’establert a l’art. 40.5 RD 2568/1986, aquesta Alcaldia en funcions, en ús de les facultats que em confereix les vigents disposicions legals i reglamentàries en matèria de Règim Local, i de conformitat amb el que estableix l’art. 82 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària que ha de celebrar el Ple d’aquesta Corporació el dissabte dia 3 de Juny de 2017, a les 12,00 hores, en primera convocatòria i en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1. Elecció de l’Alcalde.

SEGON.- Que pel Secretari es cite en temps i forma als membres que componen el Ple de la Corporació, mitjançant notificació per sms i email, incloent l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

TERCER.- Que es faça pública aquesta convocatòria mitjançant edictes en el Tauler d’Anuncis, i en seu electrònica/portal de transparència.

Ho mana i signa l’Alcalde en funcions José Ramiro Pastor, a Ondara, en la data i amb el nombre de Decret que figuren al marge dret d’aquesta pàgina; de la qual cosa, com a Secretari-Interventor, done fe.

L’Alcalde en funcions

José Ramiro Pastor

Davant meu

El Secretari

Juan Noguera Server

ple renuncia zeus 1

ZEUS SERRANO PRESENTA LA SEUA RENÚNCIA COM A ALCALDE EN COMPLIMENT DEL PACTE DE GOVERN

    ple renuncia zeus 2

  • En el Pacte de Govern (signat després de les eleccions municipals de 2015) PSPV i Compromís van acordar alternar-se en l’Alcaldia durant la present legislatura sent Zeus Serrano Alcalde d’Ondara els dos primers anys, i José Ramiro des de juny de 2017

  • El ple per a la investidura de José Ramiro serà el 3 de juny

Ondara, 26.05.17. Zeus Serrano va presentar anit en el ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara la seua renúncia al càrrec d’Alcalde d’Ondara, en compliment del Pacte de Govern acordat per PSPV i Compromís per a governar a l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2015-2019. Cal recordar que la fórmula pactada per a l’Alcaldia d’Ondara va ser la d’alternar-se en el càrrec, estant dos anys cada candidat. El primer Alcalde d’Ondara ha sigut Zeus Serrano (Compromís), des del 13 de juny de 2015 (data de constitució de l’actual corporació), càrrec a qui ahir va presentar la seua renúncia (si bé continuarà sent regidor de l’Equip de Govern). I des del proper dissabte 3 de juny (data en què se celebrarà el ple de presa de possessió) i fins maig de 2019, l’Alcalde d’Ondara serà José Ramiro (PSPV).

Zeus Serrano va presentar ahir la seua renúncia a l’Alcaldia com a moció d’urgència en el ple ordinari, atenent al compliment del pacte de govern. Aquestes van ser les seues paraules:

Fa dos anys, per tal d’aconseguir un canvi al nostre poble, el PSPV i Compromís signàvem un pacte per formar un equip de govern progressista, just, solidari i, per damunt de tot, disposat a escoltar.

Entre els diferents acords vam signar que el càrrec d’alcalde seria compartit quedant així l’alcaldia ocupada per compromís durant la primera meitat de la legislatura i pel PSPV durant els últims dos anys de la mateixa.

Atenent a eixe pacte, presente la meua renúncia a Alcalde d’Ondara. Continuaré ocupant el càrrec de regidor d’este Ajuntament.

Ha sigut un orgull, i un repte, ser l’Alcalde de l’ Equip del canvi.

zeus serrano

D’històries, de records i de vivències hi ha u bon grapat: de bones i de no tan bones, seria una mentida si ho negara. Però si hem pregunten per una valoració d’aquest temps, amb dos paraules en tinc suficient: molt positiva.

No entraré a fer una valoració detallada de les polítiques que ha realitzat este equip de govern però sí que voldria recordar les línies que vaig anunciar quan, ara fa dos anys, començava a ser l’alcalde del nostre estimat poble:

Des de la nostra entrada ens hem esforçat per conéixer la situació real en la que es trobava l’Ajuntament després de 14 anys de govern del Partit Popular. Una situació, en cap cas, envejable. Una situació que, a dia d’avui, encara ens comporta un enlentiment en aconseguir allò que ens proposem.

– Des de la nostra entrada s’han augmentat els serveis a aquelles i aquells que més ho necessiten, principal estímul per continuar treballant.

– Des de la nostra entrada hem format un ajuntament més transparent i hem recolzat la participació de veïnes i veïns en la gestió municipal.

– Des de la nostra entrada Ondara té un equip de govern que funciona des de la horitzontalitat, des de la democràcia interna entre regidors i regidores que ens fa més forts, des del respecte i el consens en totes les decisions per millorar este poble.

– Des de la nostra entrada ens hem esforçat en modificar la gestió dels recursos del nostre municipi. Hem demostrat dia rere dia que, amb l’esforç és possible fer més amb menys.

Amb companys i companyes com els que m’envolten (i com els que m’han envoltat) és impossible no aconseguir una Ondara millor. Ajuntarse-se amb els bons és sempre sinònim d’objectius complerts.

– Pere ha sigut capaç d’organitzar una brigada més eficient, ha sigut l’exemple de la feina incansable per tindre un entorn més agradable.

– Mar ha aconseguit que l’esport siga un pilar fonamental a l’activitat diària del nostre poble, ha aconseguit que xiquets i xiquetes es formen en un entorn més agradable.

– Raquel i Pepa han sigut capaços de controlar la situació econòmica de l’Ajuntament i així aconseguir un estalvi diari que ha comportat el poder invertir per avançar el pagament de préstecs.

– José ha fet de la nostra Fira un referent comarcal i ha aconseguit mobilitzar i gestionar el sector comercial en benefici de la situació econòmica i social d’Ondara.

– Raquel ha aconseguit que Ondara siga capital de la cultura en nombroses ocasions, és la responsable que a dia d’avui el nostre poble tinga una activitat cultural diària envejable.

– Xisco i Josep Carles han fet possible una Ondara més neta i han traçat les línies per recolzar l’urbanisme sostenible al nostre terme.

– Mari Carmen i Jaume han sigut capaços de millorar la quantitat i qualitat de serveis socials alhora que han sabut optimitzar els recursos per fer unes festes millors i adequades per totes les edats.

Voldria ara, companys i companyes, agrair-vos el vostre recolzament i la vostra feina diària en benefici del nostre poble.

Em sent orgullós, doncs, d’haver participat en un programa i un equip que s’ha esforçat en vertebrar Ondara i la nostra comarca.

Sabem que no tots els objectius han arribat a complir-se. Demane disculpes, ara i en públic, per tot allò en que he fallat o no he pogut aconseguir. Però recorde, que esta renúncia indica un canvi en el lloc de dos persones però no un canvi en les nostres línies de treball, ens queden dos anys per davant de feina incansable per fer una Ondara millor.

Per anar finalitzant, hi ha un grup de persones a qui mai tindre suficients paraules d’agraïment i d’estima per demostrar-los el seu recolzament: aquelles i aquells que treballeu a esta casa, la casa de tots. Bé és cert que la vostra tasca és la de treballar segons unes línies establertes i per les idees d’uns polítics que estem de pas per l’Ajuntament. Però heu aconseguit fer fàcil allò que em semblava impossible, en tots els sentits. Heu tingut la paciència per explicar-me detalladament (i repetidament) tot allò que vos he preguntat i sempre, sempre, amb un somriure. En dos anys de formar part d’este Ajuntament he pogut descobrir que sou un motor incansable al servei del nostre poble. Moltes gràcies pels vostres consells. És una gran experiència treballar amb totes i tots vosaltres.

I ara ja, si em permeteu, voldria agrair públicament a la meua família, i en especial a ma mare, a mon pare, al meu germà i a la meua parella el seu recolzament. Sense vosaltres res haguera estat possible. M’heu demostrat saber estar quan arribava tard a dinar (o quan no arribava), quan em perdia un aniversari o quan arribava un poc pudent a casa (tampoc massa, papà, saps que no tinc tan mala llet).

ple renuncia zeus 3

Amb tot això dit avui finalitza una etapa del nostre poble, una etapa en la que Compromís ha encapçalat el canvi en el govern municipal. Una etapa d’estímul local i, crec, de recolzament comarcal, mostra clara d’això són les mocions aprovades avui. És un orgull que les últimes propostes aprovades siguen en defensa de la sanitat comarcal i el tren.

Sense més, presente la meua renúncia al càrrec d’alcalde no sense abans recordar allò que vaig prometre fa dos anys i que m’estimularà a continuar esforçant-me per Ondara:

Amar i protegir totes les persones i el poble; fer regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimesquen els menuts”.

En finalitzar la seua intervenció, Zeus Serrano va rebre l’aplaudiment dels seus companys de corporació i del públic present.

corporacio aplaudiment (1)corporacio aplaudiment (2)

En nom de Compromís va prendre la paraula la Regidora Mar Chesa, qui va manifestar que “emociona veure que realment hem complit el pacte”, afegint que “hem sigut un equip sempre, i per part del nostre col·lectiu sempre es complirà el pacte”, i va aprofitar per a donar les gràcies a Zeus Serrano perquè “el que has fet és admirable; combinar formació, guàrdies, urgències, alcaldia…”.

mar chesa

Per la seua banda, el portaveu del PP, Javier Lozano, va destacar en la part positiva “Zeus: has posat de la teua part per a millorar la relació dels tres partits, i que podem parlar sense que ens afecte a nivell personal” afegint que “amb mi has tingut un tracte molt bo i t’ho agraïsc, perquè era difícil per la tensió entre partits”. No obstant això, també va posar “com a nota negativa que esteu lluny del que tant demanàveu en l’oposició; en accions o decisions oblideu que heu de governar per a tots”. A més va indicar que “amb les contínues dimissions heu tingut un govern molt inestable”. El portaveu de l’oposició va concloure desitjant Zeus Serrano “sort com a regidor”.

javi lozano

ayto 3

ONDARA PORTA DEMÀ A PLE LA MOCIÓ SOBRE EL TREN, ENGEGAR LES MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA SANITAT I LA MODIFICACIÓ DE PREUS DE LA PISCINA

La modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, persegueix ampliar les modalitats i formats d’utilització dels diferents serveis

Ondara, 24.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 25 de maig la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de maig, i en l’orde del dia, entre altres assumptes, s’abordarà la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics per la prestació del servei de piscina municipal, sala de fitness i pistes de pàdel; la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta; i la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia.

Pel que fa a la modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, l’objectiu de la modificació és poder ampliar les modalitats, possibilitats i formats d’utilització dels diferents serveis (no havent-se incrementat els preus en si). Les principals novetats són, d’una banda, la creació d’abonaments trimestrals (fins ara només existia l’abonament anual, i amb aquesta nova modalitat trimestral es pretén arribar a un perfil d’usuari que s’inscriuria en períodes concrets de l’any); d’altra banda, apareixen els preus de classes individuals (s’amplia el ventall de serveis, en oferir als usuaris diverses possibilitats de contractació (1 sessió, 5 sessions o 10 sessions); a més a més, en el cas de classes per a embarassades, s’ha reduït el preu mensual, i s’ha introduït una proposta de cost trimestral de l’activitat. Entre les novetats també destaquen els preus de pàdel; es volen potenciar aquestes instal·lacions esportives exteriors, i per això s’inclou la proposta per a iniciar una nova activitat mensual de pàdel amb monitor, així com la possibilitat de rebre classes individuals.

Respecte a la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia, es tracta de la moció conjunta (acordada per partits, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i entitats i ciutadans a nivell individual), per a reclamar l’arribada del Tren de la Costa. En aquesta moció s’exigeix al Govern d’Espanya l’aprovació definitiva del Tren de la Costa, contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els Ajuntaments afectats; a convocar la comissió de seguiment entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a revisar i actualitzar el protocol subscrit sobre el Tren; a treballar conjuntament perquè la construcció del Tren de la Costa entre Gandia i Alacant siga una realitat i es plasme de manera suficient i adequada en els pressupostos dels organismes i administracions públiques competents des de 2017, entre altres mesures incloses en la moció.

Quant a la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta, s’indica que “conscients que la reversió no pot ser immediata, (però sí dins d’aquesta legislatura) l’Ajuntament acorda exigir a la Generalitat Valenciana que durant el procés de reversió que ha de començar de forma urgent, engegue les mesures següents:

-Canvi de l’equip directiu de Marina Salut, consensuant amb l’empresa un equip de persones dialogants, que tinguen clar que la seua funció en aquests moments consisteix a facilitar el traspàs a la gestió privada en les millors condicions possibles.

-Recuperació de servei de laboratori, externalitzat en l’empresa Unilabs.

-Dotació de professionals a la USMIA perquè puga complir amb els criteris exigits per Conselleria en altres departaments sanitaris.

-Desmantellament de la Unitat d’Alt Rendiment.

-Dotació suficient de professionals per a atendre la població de la Marina Alta en condicions dignes i per a rebaixar el nivell d’estrès dels mateixos professionals. Especialment, és necessari establir plans de substitució i de reforç de personal per vacances, seguint les directrius marcades per Conselleria en les poblacions costaneres.

-Obertura permanent de la sala d’hospitalització de la tercera planta.

-Fiscalitzar efectivament que ni un sol pacient privat passe per davant de pacients del sistema públic.

-Exigir a Marina Salut la construcció de les obres previstes en el contracte (construcció del segon Centre de Salut de Dénia i ampliació del de Calp), o en defecte d’això, l’execució de la fiança definitiva per l’import corresponent.

-Instar a la Generalitat Valenciana a executar aquelles obres que per mandat de les Corts (en Proposició no de Llei i en els Pressuposts 2017) i per necessitat, s’ha compromés, com el Centre de Salut de Pedreguer.

-Harmonització del sistema informàtic de Marina Salut amb els sistemes informàtics propis de la Conselleria de Sanitat, tal com estableix el plec de condicions.

-Exigir a Marina Salut protocols d’actuació i derivació de pacients, clars i consensuats amb l’administració sanitària, especialment en aquelles patologies greus que necessiten d’una màxima coordinació i col·laboració entre els diversos nivells del Sistema de Salut (SAMU, unitats i centres de referència”.

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 DE MAIG

Ondara, 23.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 de maig de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 900/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27/04/2017).

2.- EXP. 1125/2017. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 250/2017 MATÈRIA 4002: PRESSUPOST. DICTAMEN DEFINITIU COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016. APROVACIÓ DEFINITIVA.

4.- EXP. 1087/2017. MATÈRIA 4020: ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5.- EP 1141/2017. MOCIÓ PER A ENGEGAR MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA

6.- EP 1159/2017. MOCIÓ LÍNIA FERROCARRIL GANDIA-DÉNIA.

7.- EXP. 1125/2017. PRECS I PREGUNTES.

zeus serrano i jose ramiro

ONDARA AMORTITZARÀ PER PRIMERA VEGADA PRÉSTEC DEL PLA DE PROVEÏDORS

L’Ajuntament sol·licita al Govern Central que el superàvit es puga destinar a inversions

Ondara, 28.04.17. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir el ple ordinari corresponent al mes d’abril, i entre altres punts de l’orde del dia, es va aprovar de forma provisional l’aplicació del superàvit de 399.094 euros per a l’amortització parcial del préstec del pla de pagament a proveïdors, subscrit per l’Ajuntament d’Ondara en 2012, segons va informar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. Es tracta de la primera ocasió, des que el consistori es va acollir al dit pla, en que l’Ajuntament d’Ondara pot utilitzar el romanent positiu de tresoreria de l’exercici anterior (2016), a reduir el préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Segons la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, Ondara compleix el requisit d’estabilitat pressupostària per a destinar el superàvit de l’exercici 2016 a l’amortització de préstecs amb entitats financeres. L’any passat ha sigut el primer exercici econòmic de l’Ajuntament d’Ondara el tancament del qual ha donat com resultat un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors de 399.094 euros; i serà aquesta quantitat la que s’amortitze del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors. Així va ser aprovat ahir en el ple, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i Partit Popular).

unanimitat

A més a més, el ple va aprovar també per unanimitat la reclamació al Govern Central perquè autoritze la reinversió del superàvit de les Entitats Locals en inversions per als municipis, atés que durant els últims exercicis, l’obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte “d’inversió financerament sostenible” i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans, segons va explicar l’Alcalde, Zeus Serrano. El ple va aprovar per unanimitat la resolució de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, perquè els recursos que són dels Ajuntament puguen ser utilitzats en beneficis dels seus veïns. En la resolució s’insta al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris a què, per la via d’urgència, adopten les mesures legislatives que permeten a les Entitats Locals reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seua mateixa quantia en qualsevol iniciativa que consideren oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l’únic límit de no posar en risc la seua estabilitat pressupostària.

També en l’apartat econòmic es va donar compte de l’informe de morositat i d’execució del pressupost del primer trimestre, i es va aprovar la concessió d’un suplement de crèdit per transferències, que servirà per a l’arrendament d’una cabina de dades informàtiques. Aquest punt es va aprovar amb els vots en contra del PP, segons va argumentar el seu portaveu, Javier Lozano, perquè el PP ja va votar en contra dels pressuposts.

vot PPvot equip govern

En un altre ordre d’assumptes, es va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, una subvenció de 9.541 euros adscrita a les Ajudes a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, que es destinaran per a la vigilància de Segària i les despeses relatives a Protecció Civil (dietes, gasolina i transport), així com a campanyes de conscienciació en matèria de prevenció d’incendis.

El ple també va aprovar una moció, presentada pel Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, per al tancament de la central nuclear de Cofrents. En la moció s’insta al govern de la Generalitat Valenciana i al govern central a demanar el tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents al març de 2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals. La moció va eixir avant amb l’abstenció del PP.

pere picornelloposicio arguments

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 D’ABRIL

Ondara, 25.04.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 d’abril de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 706/2017. Aprovació Acta de la Sessió anterior (31/03/2017).

2.- EXP. 900/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 846/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe Morositat i PMP 1er Trimestre 2017. Donar compte.

4.- EXP. 845/2017. Matèria 4002. Pressupost. Informe 1er Trimestre Execució del Pressupost General de 2017. Donar compte.

5.- EXP. 847/2017. Matèria Proposta de l’Alcaldia al Ple Municipal reclamació al Govern Central autorització reinversió del superàvit de les Entitats Locals.

6.- EXP. 830/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit per Transferències. Aprovació Provisional.

7.- EXP. 829/2017. Matèria 4002. Pressupost. Concessió de Suplement de Crèdit Aplicació Superàvit. Amortització parcial préstec pla proveïdors 2012. Aprovació Provisional.

8.- EXP. 874/2017. Matèria 3002. Subvencions Conselleria. Ajudes Destinades a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals. Ratificació Acord JGL.

9.- EXP. 932/2017. Moció pel tancament de la central nuclear de Cofrents.

10.- EXP. 900/2017. Precs i Preguntes.

unanimitat

ONDARA SOL·LICITA A CONSELLERIA QUE L’HOSPITAL COMARCAL PORTE EL NOM DE TORRENT GUASP

  • La moció va ser aprovada per unanimitat en el ple del divendres

  • Ondara aprova el Pla de Comunicació Institucional 2017 amb l’abstenció del PP

Ondara, 03.04.17. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el divendres per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i PP) una moció per a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat que l’Hospital Comarcal porte el nom de Doctor Torrent Guasp, com a forma d’honrar al prestigiós cardiòleg, vinculat a Dénia i a la Marina Alta bona part de la seua vida professional i personal. En realitat, la moció aprovada pel ple del divendres suposa ratificar la moció que l’Ajuntament d’Ondara va aprovar el 5 d’agost de 2005, que ara s’ha ratificat amb el suport de tots els grups polítics municipals.

En concret, en la moció aprovada pel ple d’Ondara divendres passat s’indicava que “el Dr. Torrent Guasp, i ja son pare també, va exercir tota la seua vida professional dedicada a la medicina en diversos municipis de la comarca i quan, a resultes de la gran transcendència mundial de les seues investigacions al voltant del cor, li van proposar anar a investigar a llocs molt llunyans de la seua estimada comarca, va preferir ubicar el seu laboratori i la seua tasca investigadora a Dénia i desplaçar-se per tot el món per a exposar la seua teoria i els seus avanços. Per tant, tenint present la trajectòria professional del desaparegut Dr. Torrent Guasp, la seua vinculació al món de la medicina i l’enorme transcendència de les seues investigacions, així com l’estima que sentia per Dénia i la comarca,” el ple d’Ondara sol·licita a la Conselleria de Sanitat que el nom del centre hospital comarcal ubicat a Dénia passe a dur el nom de: “Hospital Comarcal Dr. Torrent Guasp”. La figura del Doctor Torrent Guasp i la reivindicació que l’hospital porte el seu nom, coincideix amb el monogràfic que li ha dedicat recentment la revista Daualdeu, i que va ser presentat recentment a Ondara.

D’altra banda, en el ple el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera, va donar compte de la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016. L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiva per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros). En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). En matèria econòmica també es va donar compte al ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es va aprovar, amb el vot en contra del PP, un suplement de crèdit del pressupost 2017.

vot ppvot equip govern

Per unanimitat va ser aprovada la creació de fitxers de les sessions de plens i el document de política de seguretat de la informació. 

PLA DE COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

Quant al Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant, va ser aprovat amb el vot a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP, la regidora del qual, Dolores Mediavilla, va argumentar que atés que és un nou document, esperaran a veure com evoluciona per si en un futur realitzen propostes.

Segons va explicar el Regidor de Comunicació, José Ramiro, el pla assenta les bases de la comunicació de l’Ajuntament i de com ha de funcionar la ràdio, obrint la ràdio municipal a la participació. A més a més, s’unifica en una única partida les depeses en comunicació. Quant a l’emissora municipal, va explicar les millores tècniques i el nou personal amb què s’ha dotat a la ràdio, i va detallar que des del 10 de gener s’han posat en marxa 18 nous programes amb la participació de més de 200 persones.

punt pla comunicacio

Ayuntamiento Ondara

L’AJUNTAMENT D’ONDARA COMENÇA A SER FINANCERAMENT SOSTENIBLE

El romanent de tresoreria de 2016 (1.841.570 euros) és superior al préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (del que falta per pagar 1.289.542 euros), motiu pel qual, 399.094 euros ja es poden utilitzar per a amortitzar préstecs

Ondara, 31.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui divendres el ple ordinari corresponent al mes de març, en el que destaca el marcat caràcter econòmic de la sessió. Entre els punts de l’ordre del dia figura la liquidació de pressupost general de l’exercici 2016, de la que donarà compte el Secretari-Interventor Municipal, Juan Noguera.

L’Ajuntament d’Ondara tanca l’exercici econòmic de 2016 amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 1.841.570 euros. És la primera vegada que el romanent podrà destinar-se efectivament al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors al qual es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 (del que encara falta per amortitzar 1.289.542 euros).

Des que en 2012 l’Ajuntament d’Ondara s’acollira al Pla de Pagament a proveïdors, 2016 és el primer any en què el tancament de l’exercici econòmic dóna un romanent de tresoreria positiu als efectes del pla de proveïdors (399.094 euros). Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Ondara comença a ser “financerament sostenible”; que és la condició necessària per a poder destinar el superàvit a amortitzar el deute (cal indicar que l’Ajuntament d’Ondara encara deu enguany 2.524,435,77 euros corresponent al préstec subscrit per l’Ajuntament en 2012 per a fer front al pagament a proveïdors, així com a altres préstecs subscrits amb diferents entitats bancàries per a sufragar projectes de les anteriors legislatures.)

En tot cas, la liquidació del pressupost general de 2016 compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en temes de capacitat de finançament (sent l’estabilitat pressupostària de 889.164,47 euros). L’Ajuntament d’Ondara compleix així mateix la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària.

A més d’aquest punt, en matèria econòmica també es donarà compte en el ple del Pla Pressupostari 2018-2020 i de l’informe d’intervenció sobre el grau de compliment dels criteris prevists per a les inversions financerament sostenibles. Es debatrà l’aprovació d’un suplement de crèdit del pressupost 2017.

Al marge de l’apartat econòmic, en els punts de l’ordre del dia figura la creació de fitxers de les sessions de plens; el document de política de seguretat de la informació; i el Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017, elaborat pel departament de comunicació per a assentar les bases, objectius i criteris de la comunicació de l’Ajuntament d’ara endavant.

ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIVENDRES 31 DE MARÇ

Ondara, 28.03.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el divendres 31 de març de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXPT 400/2017. Aprovació Acta de la Sessió Anterior (23/02/2017)
2.-EXPT 706/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar Compte.
3.-EXPT 679/2017. 2000 ENS. LOPD. Creació fitxer sessions de plens. Aprovació.
4.-EXPT 301/2017. 4009 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2018-2020. Donar compte.
5.-EXPT 230/2017. 4009 PRESSUPOST. Liquidació pressupost general exercici 2016. Donar compte.
6.-EXPT 230/2017. 4009. PRESSUPOST. Informe intervenció sobre el grau de compliment dels criteris previstos per a les Inversions financerament sostenibles. Donar compte.
7.-EXPT 637/2017. 4009 PRESSUPOST. Aprovació suplement de crèdit pressupost 2017.
8.-EXPT 607/2017. 2016.ENS. LOPD. Document política de seguretat de la informació. Aprovació.
9.-EXPT 736.17. PARTICIPACIO. Pla de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Ondara 2017.

 

10.-EXPT 706/2017. Precs i Preguntes.

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 23 DE FEBRER

Ondara, 21.02.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 23 de febrer de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EP 167/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (26/01/2017)

2.-EP 400/2017. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.-EP 118/2017. MATÈRIA. PRESSUPOST. DONAR COMPTE INFORME 4º TRIMESTRE EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016

4.-EP 119/2017.MATÈRIA. PRESSUPOST INFORME MOROSITAT I PMP 4º TRIMESTRE 2016

5.- EP 161/2017. 5701 PATRIMONI CULTURAL. PROPOSTA DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT EN MATÈRIA DE NOMENAMENT CARRERS, PLACES I EDIFICIS PÚBLICS

6.- EP 419/2017 PROPOSTA REGIDORA D’IGUALTAT SOBRE DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

7.- EP 400/2017. PRECS I PREGUNTES