ple unanimitat

EL PLE ELEVA AL TSJ LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUANA PERIS COM A JUTGESSA DE PAU I MAGDALENA AMÀLIA SERVER COM A SUPLENT

La proposta va sorgir per unanimitat de totes les forces polítiques, sent aquesta la primera vegada que Ondara comptarà amb una jutgessa de pau

Ondara, 14.11.17. El ple extraordinari de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) proposar el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amàlia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara. Aquest acord serà comunicat i es proposarà el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana als efectes de l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.

Es tracta de la primera vegada en què una dona accedirà a aquest càrrec, tant de titular com de suplent, en el municipi d’Ondara, com va recalcar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. La corporació municipal, per acord de tots els grups polítics, ha atès així la petició presentada per la Comissió d’Igualtat d’Ondara d’aplicar la discriminació positiva cap a la dona en l’elecció de Jutge/Jutgessa de Pau, en cas de presentar-se dones interessades en el càrrec que compliren els requisits legals, i que es considerara el seu perfil personal i professional idoni. Segons exposava la Comissió d’Igualtat, l’Alcalde d’Ondara i el Cap de la Policia Local són homes (poder executiu), mentre que el legislatiu (ple) encara que està més igualat, també té majoria de regidors; entenent des de la Comissió d’Igualtat que seria convenient que un altre càrrec important i amb transcendència pública com és el de jutge/jutgessa de pau (representant del Poder judicial en el poble) estiga ostentat per una dona.

Els jutges de pau i els seus substituts són anomenats per a un període de quatre anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia. El pròxim 20 de desembre de 2017 expirarà el període de 4 anys pel qual va ser anomenat l’actual Jutge de Pau d’Ondara, Juan Felipe Roselló, i substitut José Antonio Alarcón, i per aquest motiu, el Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana va requerir a la Corporació d’Ondara que iniciara els tràmits administratius per a l’elecció del jutge/jutgessa de pau titular i substitut/a, sent publicat en el BOP del passat 5 d’octubre la resolució perquè les persones interessades pogueren presentar les sol·licituds (fins al 7 de novembre). El 8 de novembre de 2017 el secretari municipal va certificar les sol·licituds presentades. Ara, el ple de l’Ajuntament d’Ondara ha acordat per unanimitat la proposta al TSJ per a anomenar Juana Peris com a Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i a Magdalena Amàlia Server com a Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara.

ple unanimitat

Tant l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, com el portaveu del grup municipal popular, Javier Lozano, van tindre paraules d’agraïment cap a Juan Felipe Roselló pels seus 12 anys com a jutge de pau, i van recalcar la importància d’haver arribat a l’acord unànime entre les forces polítiques per a designar una dona per al càrrec.

D’altra banda, en el ple també es va aprovar, amb el vot en contra del PP, el dictamen sobre la propietat del solar i de l’edifici de la Residència Nostra Senyora de la Soledat d’Ondara. En el dictamen s’exposa que els terrenys en què es troba la Residència són propietat de l’Ajuntament d’Ondara, mentre que les obres de l’edifici de la Residència van ser finançades per l’Ajuntament i per la Fundació “Nostra Senyora de la Soledat”, a més de per les ajudes rebudes de Diputació i Generalitat Valenciana. Acordant que la propietat de l’edifici (1.150.599 euros) siga al 50% per a la Fundació i al 50% per a l’Ajuntament. El consistori cedirà a la Residència el seu percentatge mentre dure la seua explotació, segons va avançar l’Alcalde, José Ramiro. Després de l’aprovació del dictamen, es passarà a la Fundació per a la seua aprovació i, posteriorment, s’iniciaran els tràmits per a registrar l’escriptura de l’immoble. Des del PP, el seu portaveu, Javier Lozano, va agrair el treball realitzat per la Comissió d’Experts que ha elaborat el dictamen, però va exposar el vot en contra del seu grup en considerar que hauria fet falta que altres persones estigueren presents en la dita comissió, així com que hagueren estat tots els partits polítics. Qualificant d’una solució ràpida i urgent i que no hi havia motiu per a aprovar-la.

favor equip govern contra pp 

A més, en el ple es va aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal que permetrà adquirir una bomba senyalitzadora per a pintar els carrers, segons va explicar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. El PP va votar en contra, segons va indicar el seu portaveu Javier Lozano, perquè el grup va votar al seu dia en contra del pressupost municipal.

Finalment , el ple extraordinari d’ahir va aprovar de forma definitiva i per unanimitat la substitució d’usos entre parcel·les dotacionals del Pla Parcial Tossals per a la construcció del Centre de Dia en una parcel·la amb més llum natural i més adequada per a aquesta infraestructura.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 13 DE NOVEMBRE

Ondara, 09.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 13 de novembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXP 1952/2017 Elecció Jutge/Jutgessa de Pau Titular i Substitut

2.-EXP 2277/ 2017. PRESSUPOST. Modificació de Crèdits Pressupost General 2017. Aprovació Provisional.

3.-EXP 1519/2017. Dictamen sobre la propietat del solar i edifici de la Residència «NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT D’ONDARA

4.-EXP 1038/2017. MATÈRIA 440. URBANISME. PLANEJAMENT: Modificació Puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals (substitució d’usos entre parcel·les dotacionals). Aprovació definitiva.

Justificació sessió extraordinària.

Elecció Jutge/Jutgessa de Pau. Finalització mandat desembre de 2017.

Modificació Pla Parcial Tossals. Aprovació definitiva expedient.

Modificació de Crèdits. Aprovació provisional, informació pública i aprovació definitiva abans del 31/12/2017.

Dictamen Immoble Residència. Tramitació expedient i escriptura abans 31.12.2017

favor equip govern

EL PLE APROVA LA REBAIXA DE l’IBI DEL 0’7 AL 0’67

També es va acordar l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses perquè gaudisquen dels mateixos beneficis fiscals

Ondara, 27.10.17. Ondara va celebrar anit la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. En el ple es va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI que regirà a partir de l’1 de gener de 2018. La modificació aprovada consisteix a reduir el tipus de gravamen i quota dels béns immobles urbans al 0,67% (actualment és del 0,70 %).

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2018. En el cas de la baixada del tipus impositiu de l’impost de Béns Immobles urbans per a 2018, es reduirà en 3 punts respecte a 2017, passant del 0,70% al 0,67% segons va exposar la Regidora d’Hisenda, Raquel López.

raquel lopez

Es tracta d’una reducció del tipus de gravamen a fi de compensar de manera general l’augment dels efectes de la revisió cadastral en el municipi, efectuada l’any 2012 (cal recordar que arran de la revisió cadastral en el municipi, efectuada pel Ministeri d’Hisenda en 2012, les modificacions dels valors cadastrals s’estan aplicant de forma progressiva al llarg de 10 anys, repartint la pujada un 10% anual des de 2013). L’objectiu de l’Equip de Govern és que els veïns d’Ondara no vegen incrementada la quota que paguen en concepte d’IBI. En 2016 i 2017 ja es van aplicar baixades del tipus de gravamen, passant de 0,80% en 2015, al 0,73% en 2016, i al 0,70% en 2017.

favor equip governoposicio abstencio

La modificació va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i l’abstenció del PP. El seu portaveu, Isidro Catalán, va indicar que es podria haver fet un poc més, i que aquesta baixada de l’IBI hauria de ser major i situar-se en el 0,63.

isidro catalan

Al que l’Alcalde, José Ramiro, va matisar que des dels serveis tècnics municipals es va efectuar un estudi sobre la previsió d’ingressos en el pressupost de 2018 i que amb el gravamen de 0,67 es manté la mateixa previsió que enguany 2017 (sinó, la previsió d’ingressos municipals per al pròxim exercici seria menor que l’actual). En tot cas, va recalcar que és “una baixada justa que no compromet el pressupost municipal de 2018”. A més, va posar com a exemple que de les 5.219 vivendes en total, en 517 vivendes (un 10% del total) es baixarà la quota d’IBI en 2018 respecte a la de 2017. En 4.163 (80% dels immobles) la quota pujarà de 0 a 25 euros. Amb això, en el 90% de les vivendes d’Ondara, l’IBI baixarà el pròxim exercici o pujarà com a màxim 25 euros. En 339 vivendes (el 6% del total) la quota pujarà de 25 a 50 euros. I en 200 vivendes (4%) la quota es veurà incrementada en més de 50 euros. En aquest cas, es tracta de les vivendes que tenien el seu valor cadastral més desactualitzat, segons ha explicat José Ramiro.

D’altra banda, en el ple es va aprovar per unanimitat (PSPV, Compromís i PP) la moció presentada pels tres grups municipals per a equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses. La moció part del Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, donant suport a les famílies i regulant, entre altres, el reconeixement de la condició de família monoparental equiparant-les a les famílies nombroses, quant a les mesures de suport i protecció, per a totes les prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei, així com la possibilitat de poder gaudir dels beneficis fiscals establits per a altres estructures familiars que són objecte d’aquesta protecció especial.

unanimitat

La moció aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara acorda garantir que les famílies monoparentals siguen destinatàries de les mesures establides en polítiques de suport i de protecció de la família de la mateixa manera que ho són altres estructures familiars; promoure l’equiparació en drets i beneficis de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses (fent canvis immediats en les ordenances municipals, si és necessari), i assegurar que l’Ajuntament d’Ondara, en l’àmbit de les seues competències a nivell tributari, de les taxes i els preus públics per la prestació de serveis públics o per altres activitats, determine les disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguen ser destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses.

En l’apartat retributiu, en el ple es va donar compte de l’assignació d’una dedicació parcial de ½ a la Regidora d’Hisenda i Personal, Raquel López, amb un sou anual brut de 21.100 euros, amb efectes des de l’1 de novembre de 2017. Respecte d’això, des del PP, Isidro Catalán va indicar que estan a favor que qui treballe haja de cobrar, però va indicar que en campanya electoral, des de Compromís van dir que no cobrarien. Davant d’això, el portaveu de Compromís, Zeus Serrano, va matisar que van dir que no cobrarien mentre l’Ajuntament estiguera en una situació econòmica crítica.

D’altra banda, el ple va ratificar per unanimitat l’acord de la Junta de Govern Local de la subvenció per a l’obra denominada “Obres Renovació de camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera)” per valor de 46.563,51 euros emmarcada en les Ajudes per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2017, a executar per la Diputació Provincial d’Alacant.

En un altre ordre d’assumptes, en la sessió es va donar compte de l’acord subscrit per l’Ajuntament d’Ondara i Ecoembes per a l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’estat de la gestió dels residus en el municipi d’Ondara.

En l’apartat d’informes, l’Alcalde va explicar la visita realitzada la setmana passada per la directora d’alta inspecció sanitària al Centre de Salut d’Ondara per a comprovar les condicions d’aquest. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va anunciar que els tècnics de Conselleria han realitzat una visita al CEIP Sanchis Guarner per a estudiar la retirada del sostre de fibrociment del gimnàs, i que es retirarà a l’estiu de 2018. I el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va anunciar que ja disposa del diagnòstic previ per al pla municipal d’accessibilitat d’Ondara.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’OCTUBRE

Ondara, 24.10.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’octubre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1892/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (28 de setembre de 2017).

2.- EXP. 2098/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP. 1905/2017. Decret de l’Alcaldia Presidència assignació dedicació parcial a la regidora d’Hisenda i Personal. Donar compte.

4.- EXP. 2059/2017. Conveni Ecoembes i Ajuntament d’Ondara. Donar compte.

5.- EXP. 2073/2017. Ordenances fiscals. Modificació Ordenança fiscal IBI.

6.- EXP. 1275/2017. Ratificació acord Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2017. Subvenció Diputació. Ajudes per inversions Financerament sostenibles Anualitat 2017, a executar per la Diputació Provincial d’Alacant «obres renovació del camí Tossals i camí Carretera).

7.- EXP. 2103/2017. Moció. Famílies monoparentals.

8.- EXP. 2098/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

9. -EXP. 2098/2017. Precs i Preguntes

ple a favor equip govern

ONDARA APROVA EN PLE LA PROPOSTA DE L’ASSOCIACIÓ OCELL PER A ESTUDIAR QUE EDIFICIS MUNICIPALS PORTEN EL NOM DE FILLS I FILLES DEL POBLE

ple a favor equip governple contra PP

Es van aprovar per unanimitat les mocions per a la protecció de la infància víctima de la violència, i d’adhesió al pacte valencià contra la violència de gènere; mentre que la moció sobre el nou model de finançament autonòmic no va comptar amb el suport del PP

Ondara, 27.09.17. Ondara va celebrar anit el ple ordinari corresponent al mes de setembre amb un extens ordre del dia, en el que es van abordar diverses mocions d’interès. D’una banda, al ple va ser aprovada, amb els vots a favor de l’Equip de govern (PSPV-Compromís) i en contra del PP, la proposta de reconeixement en el nomenament d’espais municipals a fills i filles del poble, a proposta de l’Associació Cultural Ocell. En la dita proposta se sol·licita a l’Ajuntament que «estudie la possibilitat d’incorporar a la quotidianitat de la vida diària els noms d’eixos fills i filles d’Ondara, lligant-los a edificis amb un ús que tinga un cert paral·lelisme amb la seua activitat professional o aquella que els va fer mereixedors d’eixe reconeixement i, de passada, eliminar la fredor i la nul·la identificació amb el poble de noms com Casa de Cultura, Auditori Municipal, Centre Social, Trinquet Municipal, etc. que poden ser comuns i habituals en molts pobles. A més, es poden instal·lar a l’interior dels edificis fotos o material gràfic de la persona que els dóna nom i facilitaríem el coneixement del seu treball».

Les propostes van ser: Auditori: Valerià Gil (Tenor nascut a Pamis, que va desenvolupar tota la seua carrera als Estats Units, on va morir); Casa Cultura: Miquel Vaquer (Pintor nascut a Ondara, format a València i Paris, que va tindre un gran reconeixement a València); Escoleta Municipal: Joaquima Gavilà (Sens dubte la mestra més valorada d’Ondara i a Ondara); Centre Social: Trini Reyes (Nascuda a Nova York i filla d’ondarencs, va ser una ballarina de gran reconeixement als Estats Units, Cuba i Puerto Rico, sobre tot; encara viu); Prado: Espai Lluís Bru (Nascut a Ondara, d’origen de València, i mort a Barcelona; considerat com un dels millors mosaïcistes del modernisme català, és autor dels mosaics del Palau de la Música Catalana i de l’Hospital de Sant Pau, obres Patrimoni de la Humanitat per la Unesco); Trinquet: Peris d’Ondara (Pilotari ondarenc que va ser un dels fixes del Trinquet Pelayo de València).

La moció va ser votada en contra pel PP. El seu portaveu, Javier Lozano, va demanar més temps perquè aquesta proposta poguera comptar “amb la participació de més col·lectius, associacions i partits, i poder portar-la més avant al ple per unanimitat”, insistint en el fet que els pareixia bé que es presentara per part d’Ocell però que “això no lleva que creguem que fa falta la participació ciutadana”. L’Alcalde, José Ramiro, va indicar que ja havia eixit de la participació ciutadana i que amb aquesta moció volien “sumar”. Finalment la moció va eixir avant amb els vots a favor de PSPV i Compromís. Posteriorment, en el torn d’intervenció del públic, el president de l’Associació Ocell, Vicent Ortuño, va mostrar la seua decepció pel vot contrari del Partit Popular, i va insistir en el fet que la moció es va presentar per registre d’entrada a l’Ajuntament, perquè no fóra presentada al ple per un grup polític.

vicent ortuño ocell pleple javier lozano

D’altra banda, es va aprovar per unanimitat la moció per a la protecció de la infància víctima de la violència, que va ser llegida per la Regidora d’Educació, Mar Chesa. L’Ajuntament d’Ondara va manifestar la seua voluntat de participar i implicar-se en totes aquelles accions que s’impulsen des de la Generalitat Valenciana per a la protecció de la infància víctima de violència i d’impulsar en l’àmbit local la creació d’un òrgan consultiu, de seguiment i coordinació de la situació i problemàtica derivada en el municipi relacionada amb violència i la infància i de les actuacions que es planifiquen.

ple mar chesa

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat, així com també la moció de la Comissió d’Igualtat d’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista (que va ser llegida per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual), a fi que l’Ajuntament d’Ondara recolze aquest pacte, li done difusió en els mitjans públics municipals i acorde noves accions. El dit pacte va ser signat el 18 de setembre; un document impulsat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que suposa el primer acord nacional en la matèria abastit per consens.

Al ple es va aprovar, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i en contra del PP, la moció per a instar el Govern d’Espanya a acordar un nou finançament autonòmic en 2017 i garantir les inversions necessàries per a la Comunitat Valenciana, incloent-hi que l’Ajuntament d’Ondara s’adherisca al decàleg presentat pel President de la Generalitat al President del Govern d’Espanya, adherint-se al manifest per un finançament just redactat per la Generalitat, i instant el Govern d’Espanya que destine als Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 el percentatge d’inversions equivalent al pes poblacional de la Comunitat Valenciana en el conjunt d’Espanya, per a permetre, per exemple, l’arribada del Tren a la comarca, segons va indicar l’Alcalde José Ramiro. En aquest cas, el Regidor del PP, Isidro Catalán, va expressar la lleialtat institucional del seu partit “que recolza al President en la demanda del canvi del model de finançament” i va proposar, sense èxit, la retirada de la moció i la seua substitució per una declaració institucional de l’Ajuntament.

ple alcalde i ppple isidro catalan

El ple també va abordar dues mocions presentades pel grup municipal del PP; una de rebuig de la implantació de la taxa turística a la Comunitat Valenciana i una altra sobre Estat de Dret a Catalunya. En el primer cas, s’instava al Consell a no implantar una taxa turística a la Comunitat Valenciana “pels seus efectes desfavorables per al turisme i per la fèrria oposició a la mateixa del sector”, entre altres arguments. L’Alcalde d’Ondara va demanar que la moció es quedara sobre la taula pel fet que la proposta sobre la taxa turística encara s’està debatent a Les Corts, advocant perquè aquesta moció es presentara més avant, però el portaveu popular Javier Lozano va matisar que «s’ha de fer ja una oposició total a aquesta taxa». La votació va ser rebutjada, amb els vots a favor del PP i en contra de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís).

En el cas de l’Estat de Dret de Catalunya, després de la moció exposada pel PP, el portaveu del PSPV, Francesc Giner, va indicar que acceptarien la moció amb una sèrie d’esmenes.

ple xisco giner 2

Després d’una recessió per a estudiar les esmenes proposades pel PSPV, des del PP es va optar per retirar finalment la moció i no votar-la “en tractar-se d’un tema sensible” i expressant la seua voluntat de no voler enfrontar-se en el ple municipal per aquest assumpte.

En matèria de planejament es va aprovar per unanimitat de forma provisional la modificació puntal del Pla Parcial Marjals 5, 6 i 7 per a adaptar la regulació dels usos detallats compatibles en la Zona Industrial Tipus A del Sector. També es va ratificar per unanimitat l’acord de la Junta de Govern Local per a l’obra denominada “Obres Renovació de camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera)” per valor de 46.563,51 euros emmarcada en les Ajudes per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2017 de la Diputació Provincial d’Alacant. El ple també va aprovar per unanimitat l’adhesió al projecte GEISER/ORVE (Oficina de registre virtual).

03 Alcalde Ondara - President Generalitat (1)

PRIMERA TROBADA INSTITUCIONAL DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT I L’ALCALDE D’ONDARA

José Ramiro va plantejar a Ximo Puig la voluntat de l’Ajuntament de trobar un espai per a jóvens, sol·licitant per a això l’ajuda autonòmica; i va abordar la creació de l’accés directe des del Camí de la Mar d’Ondara fins la carretera de les Marines

Ondara, 27.09.17. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va acudir divendres passat al Palau de la Generalitat, en la que va suposar la seua primera visita institucional al President del Consell, Ximo Puig, en l’actual legislatura. En la trobada també va participar el Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Ondara, Francesc Giner. Es va tractar d’una reunió de treball en què els representants de l’Ajuntament d’Ondara van plantejar al President diversos temes d’interès per al municipi, per als que van sol·licitar la col·laboració de la Generalitat. Segons ha confirmat José Ramiro, Ximo Puig va expressar la seua voluntat d’estudiar les diverses propostes realitzades per l’Ajuntament d’Ondara; gest que va ser agraït per Ramiro, el qual ha valorat la implicació del President davant dels plantejaments realitzats per l’administració local.

03 Alcalde Ondara - President Generalitat (2)

Entre els assumptes plantejats pel primer edil d’Ondara al President, es troba la voluntat manifesta del consistori de comptar amb un espai per als joves de la localitat, en el que poder oferir una zona d’oci juvenil, i aplicar les polítiques de joventut impulsades per l’Ajuntament (que ara compta amb dotació pressupostària en l’àrea de joventut, així com amb personal per mitjà del programa Avalem Joves Plus). Aconseguir un centre cívic juvenil és una de les prioritats de l’Equip de Govern, a la qual cosa el President va considerar que era una bona iniciativa i que s’estudiarien les possibilitats de finançament.

Entre altres temes abordats en la visita, l’Alcalde va explicar al President la situació en què es troba la creació de l’accés directe des del Camí de la Mar d’Ondara fins la carretera de les Marines. Un projecte que sorgeix del conveni entre administracions. Respecte d’això, després del plantejament efectuat per l’Ajuntament d’Ondara, Ximo Puig va instar a les administracions locals de Dénia i Ondara a treballar per actualitzar el conveni per a convertir aquest accés directe en una realitat.

L’Ajuntament també va plantejar la necessitat de millorar els accessos existents a l’institut en el Camí de la Mar, amb l’objectiu de comptar amb la implicació econòmica de la Generalitat en el finançament d’aquesta millora d’infraestructures.

Des de l’Ajuntament d’Ondara es va aprofitar per a explicar-li al President les necessitats de l’empresa municipal SINMA (encarregada del servei d’arreplegada de fem i neteja viària) per a renovar els seus vehicles (amb l’objectiu invertir en renovació en compte de en reparació dels camions existents). Per a això, s’abordarà amb l’Institut Valencià de Finançament les opcions de préstecs. També es va plantejar, en un altre orde d’assumptes relacionats amb el finançament, que l’IVF alleuge els problemes de liquiditat de la Residència de la Tercera Edat Mare de Déu de la Soledat, avançant els fons necessaris per a fer front als pagaments, i rebent posteriorment l’IVF de forma directa les ajudes econòmiques que s’atorguen a la Residència.

En altres assumptes abordats en la reunió, es va parlar de la liberalització de l’AP7. Segons ha explicat l’Alcalde, el President Ximo Puig va expressar el seu compromís de treballar perquè el Ministeri de Foment no renove la concessió en 2019 (data en què conclou el termini de concessió).

Respecte al tema del deute municipal, des de l’administració local es va exposar la problemàtica existent per la vinculació a les arques municipals dels anteriors convenis urbanístics. Finalment, l’Alcalde d’Ondara va voler agrair al President la reclamació del nou model de finançament autonòmic al Govern d’Espanya.

03 Alcalde Ondara - President Generalitat (1)

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 DE SETEMBRE

Ondara, 26.09.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 de setembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1544/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (20 de juliol de 2017).

2.- EXP. 1892/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 1517/ 2017. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP segon Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP 1518/2017. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució segon Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP 1759/2017. 4002 SERVEIS ECONOMICS. Línies Pressupost General 2018. Donar compte.

6.- EXP 1897/2017. MOCIÓ. Proposta de resolució per a la protecció de la infància víctima de violència.

7.- EXP 1898/2017. MOCIÓ. Proposta de resolució instant el govern d’Espanya a acordar un nou model de finançament autonòmic en 2017 i a garantir les inversions necessàries per a la comunitat valenciana per part del govern d’Espanya.

8.- EXP 180/2017. Proposta adhesió projecte GEISER/ORVE (oficina registre virtual).

9.- EXP. 1467/2017. 4402 PLANEJAMENT. Modificació Puntual del Pla Parcial Marjals 5, 6 i 7 Aprovació provisional.

10- EXP 1275/2017. MATÈRIA 3003.Subvencions Diputació. Ajudes per inversions financerament sostenibles, anualitat 2017. Obra denominada «Obres Renovació del camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera). Ratificació acord JGL 14.09.2017.

11.- EXP. 1923/2017. MOCIÓ. Proposta. Comissió d’Igualtat, adhesió Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

12.- EXP. 160/2017. Proposta de reconeixement en el nomenament d’espais municipals a fills del Poble.

13.- EXP. 1925/2017. MOCIÓ grup municipal Partit Popular de rebuig implantació taxa turística en la Comunitat Valenciana.

14.- EXP. 1926 /2017. MOCIÓ grup municipal Partit Popular sobre Estat de Dret en Catalunya.

15.- EXP 1892/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

16. -EXP. 1892/2017. Precs i Preguntes.

ple juliol

ONDARA APROVA LES MODIFICACIONS DE LES TAXES DE FEM, D’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA I DE PUBLICITAT EN ESPAIS MUNICIPALS

  • Es va aprovar per unanimitat l’equiparació de la taxa de fem per a bars i restaurants; la instal·lació de jardins en les façanes dels comerços; la modificació urbanística per a construir el Centre de Dia, i els festius locals de 2018

  • El PP va votar en contra de les taxes per publicitat en els nous formats (mupis culturals i banderoles), i de la moció per un finançament just

Ondara, 21.07.17. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol, avançada amb motiu de les Festes Populars de Sant Jaume. En el ple es van aprovar les modificacions de tres ordenances fiscals, que van ser debatudes i votades per separat a petició del grup municipal del PP.

D’una banda, la taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es modifica a fi d’equiparar bars i restaurants en el pagament de la taxa, de manera que ambdós tipus de negoci pagaran el mateix, sent la superfície del bar o restaurant el que determinarà la taxa que s’abonarà (300 euros anuals fins a 100 m²; 400 euros fins a 200 m², i 600 euros a partir de 201 m²). Fins ara, els locals qualificats com a restaurants abonaven una taxa major que els bars per a una mateixa superfície. D’aquesta manera, s’aconsegueix un pagament de la taxa més just, segons va explicar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquesta modificació va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics (equip de govern PSPV-Compromís i PP).

unanimitat

També va ser aprovada per unanimitat la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic, que es modifica amb l’objectiu de permetre l’ocupació de la via pública amb jardí comercial. Aquesta modificació s’impulsa a petició de l’ACO, i per a complir amb els compromisos adquirits amb la Comunitat Verda. Aquells negocis d’Ondara que ho desitgen, podran instal·lar un jardí enfront de les seues façanes, destinant com a mínim el 50 % de l’espai de la seua façana a jardí. La quota a pagar serà un preu simbòlic de 20 euros per metre lineal a l’any.

D’altra banda, en relació al preu públic per prestació de publicitat en els mitjans o espais de comunicació municipal, s’ha aprovat la modificació de la taxa per a afegir dos nous formats: el circuit de cinc mupis culturals, i el circuit de banderoles al parc comercial i a l’avinguda Doctor Fleming. El circuit de 5 mupis informatius i culturals té tres opcions, amb un preu de 750 euros/mes; 1.800 euros/trimestre o 6.000 euros/anual. El circuit de banderoles al parc comercial i avinguda Doctor Fleming té tres opcions, amb un preu de 2.500 euros/mes; 6.000 euros/trimestre o 18.000 euros/anual. Aquest punt va comptar amb el vot en contra del PP. El seu portaveu, Javier Lozano, va indicar que les tarifes que s’aprovaven eren molt cares, i va advocar per “posar uns preus raonables per al xicotet comerç”. També va dir que es podria haver negociat amb l’empresa que col·loca els mupis i fanals perquè la seua instal·lació no costara diners a l’Ajuntament. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va matisar que a fi d’introduir aquests nous formats i tarifes, s’havia realitzat un estudi de mercat per part d’una empresa de consultoria d’Ondara (Coto Consulting). I va afegir que l’Ajuntament no cedeix a cap empresa l’explotació d’aquests espais de comunicació, perquè els comercialitzarà directament el consistori. Respecte al preu d’instal·lació (12.000 euros per a instal·lar els 5 mupis), va recalcar que els diners ixen dels excedents de la partida de comunicació de l’any passat, i que es va determinar la compra d’aquests mupis per a millorar la comunicació cultural del municipi.

pp ple contra pp

També es va aprovar, amb el vot en contra del PP, la moció per un finançament just, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la moció, presentada per PSPV i Compromís, s’insta al Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic “que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, de la mateixa manera, l’exercici de les competències pròpies”, al mateix temps que s’insta al Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el pes poblacional. El PP va votar en contra, segons va argumentar el seu regidor Isidro Catalán, perquè la moció no partia “des del consens i la unitat”, i amb ella es pretenia “polititzar el problema d’infrafinançament de la Comunitat Valenciana”, afegint que el PP defendrà un nou model de finançament més just amb la Comunitat Valenciana “com portem fent des de 2009”.

En l’àmbit urbanístic, el ple va aprovar per unanimitat una modificació del Pla Parcial Tossals, de substitució d’usos entre parcel·les dotacionals. La finalitat és permetre que en la parcel·la a permutar-li l’ús a dotacional social, es puga construir el Centre de Dia d’Ondara. D’aquesta manera el Centre de Dia d’Ondara es construirà en una part de la parcel·la amb més llum natural i més adequada per a aquesta infraestructura.

Pel que fa als festius locals de 2018, el ple va aprovar per unanimitat la proposta perquè siguen el dilluns 9 de juliol, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i el dijous 26 de juliol, festivitat de Santa Anna.

D’altra banda, des del PP es va qüestionar que en l’ordre del dia del ple ja no aparega com a punt “precs i preguntes”, havent-se canviat aquest epígraf per “torn obert de paraules”. Segons va recalcar el seu portaveu Javier Lozano, en el ROF s’indica que s’ha de posar “precs i preguntes” en el ple. Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va matisar que el canvi de nom del punt és inclusiu, i així s’inclouen precs, preguntes i qualsevol altre tipus d’intervenció.

El PP també va preguntar per la retirada de bancs de la plaça de la pilota, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va explicar que la retirada forma part d’una reforma integral de la plaça, en què no s’ha fet bon ús del mobiliari urbà, i que les millores inclouran més accions en aquesta plaça.

francesc giner ple

Ayuntamiento Ondara

ONDARA PORTA A PLE L’EQUIPARACIÓ DE LA TAXA DE FEM PER A BARS I RESTAURANTS

  • A més es facilitarà que els comerços puguen instal·lar jardins en les seues façanes i es crearan les taxes per publicitat en els nous formats (mupis culturals i banderoles)

  • També passarà per ple la modificació urbanística per a construir el Centre de Dia en una zona amb més llum natural

Ondara, 19.07.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 20 de juliol la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol, que s’avança una setmana amb motiu de les Festes Populars de Sant Jaume (que se celebren del 21 al 29 de juliol). En el ple destacaran la modificació de tres ordenances fiscals; la modificació del pla parcial Tossals per a construir el Centre de Dia; la moció conjunta per un finançament just i l’aprovació de les festes locals de 2018.

D’una banda, la taxa d’arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es modificarà a fi d’equiparar bars i restaurants en el pagament de la taxa, de manera que ambdós tipus de negoci pagaran el mateix, sent la superfície del bar o restaurant el que determinarà la taxa que s’abonarà (300 euros anuals fins a 100 m²; 400 euros fins a 200², i 600 euros a partir de 201 m²). Fins ara, els locals qualificats com a restaurants abonaven una taxa major que els bars per a una mateixa superfície. D’aquesta manera, s’aconsegueix un pagament de la taxa més equitatiu i just, segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

Respecte a la variació de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic, es modifica amb l’objectiu de permetre l’ocupació de la via pública amb jardí comercial. Es tracta d’una proposta que facilitarà als negocis locals la creació de jardins enfront de les seues façanes (en una iniciativa semblant a la del Pàrquing Day, però de forma permanent). Aquesta modificació s’impulsa a petició de l’ACO, i per a complir amb els compromisos adquirits amb la Comunitat Verda en relació al foment de creació de zones enjardinades. Aquells negocis d’Ondara que ho desitgen, podran instal·lar un jardí enfront de les seues façanes, destinant com a mínim el 50 % de l’espai de la seua façana a jardí. La quota a pagar serà un preu simbòlic de 20 euros per metre lineal a l’any.

D’altra banda, en relació al preu públic per prestació de publicitat en els mitjans o espais de comunicació municipal, es modificarà la taxa per a afegir dos nous formats: el circuit de cinc mupis culturals, i el circuit de banderoles al parc comercial i a l’avinguda Doctor Fleming. A fi d’introduir aquests nous formats i tarifes, s’ha realitzat un estudi de mercat per part d’una empresa de consultoria. El circuit de 5 mupis informatius i culturals té tres opcions, amb un preu de 750 euros/mes; 1.800 euros/trimestre o 6.000 euros/anual. D’altra banda, el circuit de banderoles al parc comercial i avinguda Doctor Fleming té tres opcions, amb un preu de 2.500 euros/mes; 6.000 euros/trimestre o 18.000 euros/anual.

També passarà per ple la moció per un finançament just, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. En la moció, presentada de forma conjunta per les tres forces polítiques amb representació municipal, s’insta al Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic “que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, de la mateixa manera, l’exercici de les competències pròpies”, al mateix temps que s’insta al Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el pes poblacional.

En l’àmbit urbanístic, passarà pel ple una modificació del Pla Parcial Tossals, de substitució d’usos entre parcel·les dotacionals. La finalitat és permetre que en la parcel·la a permutar-li l’ús a dotacional social, es puga construir el Centre de Dia d’Ondara. Concretament, es modificarà l’ús de la parcel·la de sòl dotacional educatiu, per sòl dotacional social, i es canviarà l’ús de la parcel·la de sòl dotacional cultural social, per dotacional educatiu. D’aquesta manera el Centre de Dia d’Ondara es construirà en una part de la parcel·la amb més llum natural i més adequada per a aquesta infraestructura.

Pel que fa als festius locals de 2018, passarà per ple la proposta perquè siguen el dilluns 9 de juliol, festivitat de la Mare de Déu de la Soledat, i el dijous 26 de juliol, festivitat de Santa Anna.

Ajuntament

ONDARA CELEBRA PLE EL DIJOUS 20 DE JULIOL

Ondara, 18.07.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 20 de juliol de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1394/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (29 de juny de 2017).

2.- EXP. 1544/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.-EXP 1556/2017.1564/2017,1570/2017.ORDENANCES FISCALS. Taxa replega, tractament i eliminació de residus sòlids urbans. Preu Públic per la prestació de publicitat en els mitjans o espais de comunicació municipal. Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Estíntols, Bastides, Caixers i altres Instal·lacions Anàlogues.

4.- EXP 1559/2017 CORPORACIÓ: Moció per un finançament just.

5.- EXP 1038/2017 URBANISME. PLANEJAMENT. Modificació núm. 1 del Pla Parcial Tossals (substitució d’usos entre parcel·les dotacionals). Aprovació provisional.

6.-.- EXP 1516/2017. FESTES. Aprovació Festes Locals 2018

7.- EXP 1544/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8-EXP. 1544/2017. Torn obert de paraules.