ple ondara

ONDARA APROVA EL RÈGIM RETRIBUTIU DE LA CORPORACIÓ

A més es va aprovar la petició de subvencions a la Diputació per valor de 169.000 euros

Ondara, 09.06.17. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en sessió plenària extraordinària diverses qüestions d’índole organitzatiu de la corporació, com a delegacions, tinences d’alcaldia o règim retributiu, entre altres, amb motiu de l’elecció d’Alcalde en la sessió plenària del passat 3 de juny de 2017, en compliment del pacte de govern PSPV-Compromís.

Tots els punts del ple van eixir avant per unanimitat, a excepció del règim retributiu de la corporació municipal d’Ondara, dedicacions, indemnitzacions, per assistència i dotacions a grups polítics, que va ser aprovat per l’Equip de Govern PSPV-Compromís , amb el vot en contra del PP. L’acord aprovat contempla una dedicació parcial-exclusiva per a l’Alcalde, José Ramiro; primer del 48% de dedicació parcial, amb un sou anual brut de 20.160,00 euros, amb efectes del 3 de juny de 2017 fins a 31 agost de 2017; i posteriorment, la dedicació exclusiva amb un sou anual brut de 42.420,00 euros, amb efectes des de l’1 de setembre de 2017. D’altra banda, en la proposta s’inclouen tres dedicacions parcials d’⅓ per als Regidors Pere Picornell, Raquel Mengual i Mª Carmen Velázquez, amb un sou anual brut cadascun de 14.140,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017. A més d’una dedicació parcial d’1/4 per a Francesc Giner, amb un sou anual brut de 10.605,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017 fins al 30 de juny de 2017, i 1/2 dedicació des de l’1 de juliol amb un sou anual brut de 21.210,00 euros. Així mateix, segons va explicar l’Alcalde, es deixa la porta oberta a una possible dedicació parcial d’ ½ dedicació per a la Regidora d’Hisenda, Raquel López, en el cas que l’accepte, durant els mesos de més treball en l’àrea d’intervenció.

contra pp favor equip govern

Respecte a aquest assumpte, el portaveu del PP, Javier Lozano, va expressar el vot en contra del seu grup afirmant que “ens pareix escandalós el sou de l’Alcalde” i que “no és normal que l’Alcalde d’Ondara es pose aquest sou sense precedents”. No obstant això, va dir que “no em vaig a clavar amb els regidors que teniu dedicació, perquè és normal i lògic que un regidor que s’ha de dedicar al poble, cobre”.

javier lozanople ondara

José Ramiro va matisar que el càlcul del sou està realitzat en funció al que ell cobra en la seua professió, i va recordar que les retribucions de la corporació s’han fet tenint com a referent allò que s’ha marcat per la normativa vigent en la Llei reguladora de les Bases del Règim Local.

D’altra banda, en el ple també es va aprovar la petició de subvencions a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcades en les inversions financerament sostenibles anualitat 2017, per valor de 169.000 euros per a tres iniciatives; reparacions de dos camins de Tossals; obres d’enllumenat públic (instal·lació de fanals solars en Av. Adolfo Suárez i eixida cap al Verger); i adequació del parc públic de Tossals. Els tres punts van eixir avant per unanimitat.

unanimitat

corporacio ondara 1

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS EL PLE PER A APROVAR LES DELEGACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU DE LA CORPORACIÓ

Les resolucions aprovades al principi de la legislatura es revisen amb motiu de l’elecció d’Alcalde el passat 3 de juny

Ondara, 08.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui dijous 8 de juny una sessió extraordinària del ple de la corporació Municipal. En l’ordre del dia es troben diverses qüestions d’índole organitzatiu de la corporació, com a delegacions, tinences d’alcaldia o règim retributiu, entre altres. Cal indicar que per resolucions de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, es va resoldre el nomenament dels tinents d’alcalde, membres de la Junta de Govern, delegacions a regidors, i delegacions a JGL, en virtut del pacte subscrit per PSPV-PSOE i la Coalició Compromís. Ara, aquestes resolucions es revisen amb motiu de l’elecció d’Alcalde en la sessió plenària del passat 3 de juny de 2017.

En l’ordre del dia del ple, figura donar compte dels decrets d’Alcaldia sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, i Delegacions a Regidors. Els tinents d’Alcalde seran: 1r Zeus Serrano; 2n Francesc Giner, i 3a Mar Chesa. La Junta de Govern estarà integrada per l’Alcalde, José Ramiro; els tres tinents d’alcalde, Zeus Serrano, Francesc Giner i Mar Chesa; i la Regidora d’Hisenda, Raquel López. Quant a les delegacions als regidors, indicar que el portaveu del govern passarà a ser Zeus Serrano.

L’Alcalde, José Ramiro, serà el coordinador de les àrees de Governació i Règim Interior; de Finances i Hisenda; de Dinamització Econòmica i Gestió Estratègica; de Sostenibilitat i Medi Ambient. Es farà càrrec de les delegacions d’Empresa i Innovació; Ocupació; Turisme; Comerç i Indústria; Consum; Modernització de l’Administració; Comunicació; Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil; Democràcia Participativa i Transparència; Infància i Joventut.

El primer tinent d’Alcalde i portaveu del Govern, Zeus Serrano, serà el coordinador de les Àrees de Serveis a les Persones, i de Serveis Sociosanitaris. Assumeix les delegacions de Majors (que inclou Centre de Dia i Residència) i Sanitat. El segon tinent d’Alcalde, Francesc Giner, serà el responsable de les delegacions de Compres i Contractació; Règim Jurídic i Interior; Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística. La tercera tinent d’Alcalde, Mar Chesa, continuarà com a responsable de les delegacions d’Educació i Formació, i Esports. Raquel López seguirà al capdavant de les delegacions de Personal; Hisenda i Patrimoni Municipal. Raquel Mengual es manté com a responsable de les delegacions de Cultura i Llengua, Residents Estrangers, Igualtat, i Dona. Mª Carmen Velázquez serà la regidora delegada de Festes i Tradicions; i Atenció Social. I Pere Picornell seguirà al capdavant de les delegacions d’Agricultura, Medi Ambient i Espais Naturals; Obres i Serveis Públics, i Manteniment d’Infraestructures.

Respecte al règim retributiu de la corporació municipal d’Ondara, la proposta que passarà pel ple d’avui arreplega, d’una banda, una dedicació parcial-exclusiva per a l’Alcalde, José Ramiro; primer del 48% de dedicació parcial, amb un sou anual brut de 20.160,00 euros, amb efectes del 3 de juny de 2017 fins a 31 agost de 2017; i posteriorment, la dedicació exclusiva amb un sou anual brut de 42.420,00 euros, amb efectes des de l’1 de setembre de 2017. D’altra banda, en la proposta s’inclouen tres dedicacions parcials del ⅓ per als Regidors Pere Picornell, Raquel Mengual i Mª Carmen Velázquez, amb un sou anual brut cadascun de 14.140,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017. A més d’una dedicació parcial d’1/4 per a Francesc Giner, amb un sou anual brut de 10.605,00 euros, amb efectes del dia 3 de juny de 2017 fins al 30 de juny de 2017, i 1/2 dedicació des de l’1 de juliol amb un sou anual brut de 21.210,00 euros.

Pel que fa al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, es percebrà 40 euros per assistència a plens, juntes de govern, comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell d’administració societats municipals, consell escolar municipal, mesa general de negociació, mesa de contractació i comissió avaluació ambiental i territorial. Només els membres de la corporació que no tinguen dedicació exclusiva ni parcial percebran les dites indemnitzacions per assistència.

Quant a les assignacions als grups polítics municipals per al seu funcionament, seran de 25 euros al mes per grup municipal, i 25 euros al mes per cada regidor integrant del grup.

ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DIJOUS 8 DE JUNY

Ondara, 06.06.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 8 de juny de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1228/ 2017. Portaveus de Grups Polítics Municipals i Junta de Portaveus. Donar compte.

2.- EXP. 1220,1221,1222,1223/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència: Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, Delegacions a Regidors. Donar compte

3.- EXP. 1224/2017 Nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats i Organismes.

4.- EXP. 1225/2017. Composició de les Comissions Municipals. Donar Compte.

5.- EXP. 1226/2017. Règim Retributiu Corporació 2017-2019. Dedicacions, indemnitzacions per assistències, dotació a grups polítics.

6.- EXP. 1227/ 2017. Periodicitat de les Sessions del Ple de la Corporació.

7. EXP 1275/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions finacerament sostenibles Anualitat 2017. “Obres Reparacions Camins” .

8.- EXP 1276/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles Anualitat 2017. « Obres Enllumenat Públic».

9.- EXP 1277/2017. Matèria 3003. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles Anualitat 2017. « Obres Cicle Hídric Pamis».

jose ramiro alcalde 2

JOSÉ RAMIRO, TRIAT ALCALDE D’ONDARA

jose ramiro i zeus serrano

El ple d’elecció d’Alcalde ha comptat amb la presència del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig

Ondara, 03.06.17. Tal com estava previst, hui s’ha complit el Pacte de Govern acordat per PSPV i Compromís per a governar a l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2015-2019, i aquest matí José Ramiro Pastor, candidat del PSPV, ha sigut triat Alcalde d’Ondara en un ple extraordinari amb vuit vots a favor, corresponents als regidors de PSPV i de Compromís. Després de la renúncia de Zeus Serrano (Compromís) a l’Alcaldia el passat 25 de maig, i complint la fórmula pactada per a l’Alcaldia d’Ondara d’alternar-se en el càrrec, estant dos anys cada candidat, des d’avui i fins maig de 2019, l’Alcalde d’Ondara és José Ramiro (PSPV).

jose ramiro i zeus serrano 3

L’acte d’elecció ha comptat amb una gran assistència de públic, destacant la presència del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. A més, han assistit diferents Alcaldes i regidors de la comarca; així com càrrecs orgànics del PSPV d’àmbit nacional i autonòmic, i veïns i veïnes d’Ondara, havent tingut l’acte una gran afluència de públic.

public 1 amb ximo puig public 2

El ple ha començat amb la constitució de la taula d’edat. S’ha cridat llavors a cadascun dels tretze regidors de la corporació municipal d’Ondara perquè depositaren el seu vot, podent ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes. En aquest cas els candidats a l’alcaldia han sigut Isidro Catalán (PP), José Ramiro (PSPV) i Pere Picornell (Compromís). Pel PP, els cinc regidors que han votat han sigut Isidro Catalán, Dolores Mediavilla, Javier Lozano, Antonia Ivars, i Yves Gregori. Pel PSPV, els quatre regidors han sigut José Ramiro, Raquel Mengual, Mª Carmen Velázquez, i Francesc Antoni Giner. I per Compromís, els quatre regidors han sigut Zeus Serrano, Pere Josep Picornell, Mar Chesa, i Raquel López. Finalitzat el recompte de vots, ha sigut proclamat José Ramiro com nou Alcalde d’Ondara, en haver obtingut 8 dels 13 vots emesos. Els altres 5 vots han sigut per a Isidro Catalán (PP).

jose ramiro alcalde 1 despres de votacio

A continuació, José Ramiro ha procedit a prestar promesa del càrrec, i ha assumit la presidència de la corporació municipal d’Ondara amb aquestes paraules: “Avui dissabte 3 de juny del 2017, sent nomenat com a tercer alcalde socialista d’Ondara, amb un record molt entranyable i d’agraïment per als meus predecessors, Don José Moncho i Antonio Ramis, molt pagat d’estar acompanyat de gent que m’estima, sentint-me recolzat en esta nova etapa de la meua vida, i pensant en tots i cadascun dels veïns i veïnes del poble d’Ondara, promet per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament d’Ondara, amb lleialtat al Rei, amb molt d’orgull i responsabilitat, amb molta estima al meu poble, defensant la Justícia i lluitant per un món nou, prometent a més, respectar i fer respectar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana”.

jose ramiro alcalde 3

Després de la qual cosa, ha tingut lloc el parlament dels portaveus. Javier Lozano (PP) ha començat agraint a Isidro Catalán l’haver-se presentat com a candidat, per a continuar dient que “en aquests dos últims anys s’ha deixat de governar per a tots, i demanem que es governe per a totes les persones per igual, amb un govern de consens i participació dels tres grups polítics, que es governe per a tots per igual des del respecte”, afegint que “nosaltres continuarem fent una oposició seriosa, de respecte cap a les persones i vetlant per l’interès general de tots, cosa que està per damunt de tot”. Dita la qual cosa, ha desitjat sort a José Ramiro com a Alcalde i li ha expressat el seu respecte com a persona i com a institució.

Per la seua banda, Zeus Serrano (Compromís), ha donat l’enhorabona a José Ramiro, recordant que “fa dos anys vam pensar que el pacte de govern era la millor manera de donar un gir a la política al nostre poble, i avui, dos anys després, crec que estàvem en la decisió adequada, i tornaria a repetir-ho”, donant-li l’enhorabona a José Ramiro, després de la qual cosa, ambdós candidats que s’han alternat en l’Alcaldia d’Ondara, s’han donat un abraç.

jose ramiro zeus serrano 2 ple investidura 1

A continuació, José Ramiro ha pronunciat el seu discurs institucional:

Primerament voldria agrair la presència del Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, al meu nomenament com a Alcalde d’Ondara, igual que a cadascun dels càrrecs institucionals, amics i amigues, i a la meua família, que ens acompanyeu, en esta nova etapa, fent complir el pacte de govern subscrit per Compromís i PSPV.

jose ramiro discurs

La ciutadania valenciana ha decidit. Ho compartim els aturats, les desnonades, els precaris, les dependents, els emprenedors, les que no arriben a fi de mes, els qui han hagut de marxar, les empresàries, els majors i les joves: és el moment d’una nova política. (…) Ara ens toca la part més difícil però més bonica: acabar amb la situació d’emergència social i posar els ciments d’un nou País Valencià.

El 24M la il·lusió de futur ha omplert les urnes. Ha suposat, més que un canvi de govern, un canvi de cicle polític. Un nou temps que demana una nova política, situant les persones al centre i les institucions en mans de tots. És moment d’una política de poble i no de partit, que faça bandera del diàleg, la pluralitat, la participació i la visió de llarg termini. (…)”

Per als que no heu identificat el text, es part de la introducció de l’Acord del Botànic, signat l’11 de juny de 2015, pel PSPV, Compromís i Podem per tal d’accedir al govern de la Generalitat.

Dos dies abans, Compromís per Ondara i els Socialistes d’Ondara, signàvem el nostre pacte de govern, el 9 de juny, dins del qual analitzàvem entre altres coses, el següent:

Entenem que els ciutadans i ciutadanes, mitjançant els resultats de les eleccions municipals, volen un govern progressista per a Ondara (…) A més a més, aquests resultats mostren clarament el rebuig de les polítiques aplicades fins ara (…), que ens han dut a l’estat d’emergència actual.

Un Pacte explicitat des de la convicció de compartir els models semblants de poble on la posada en marxa dels instruments de participació ciutadana, i la transparència de la gestió municipal són els pilars bàsics d’una política municipal de progrés.

A més, algunes de les premisses que ens marcàvem eren:

Prevaldrà la professionalitat, l’eficiència i el sentit comú a l’hora d’organitzar i gestionar el nou equip de govern fugint de tot protagonisme, d’interessos partidistes (…).

Farem polítiques progressistes i treballarem per a canviar la forma de governar del poble, assentant bé els seus fonaments i implicant a la gent en la cultura participativa (…).

I on les línies generals del govern es fonamentaven en l’Atenció Social, la Transparència, la Participació, el Model Organitzatiu de l’Ajuntament, l’Auditoria Econòmica i la gestió eficaç, eficient i efectiva de tots els recursos de l’Ajuntament i el Poble.

Us parle de part dels dos acords que vam signar, per a posar en relleu eixa sintonia que hi ha entre ells, tot i que no van tindre cap coordinació en la seua redacció. I és que els canvis de la societat valenciana i ondarenca van anar agafats de la mà. I pense sincerament que s’està fent un molt bon treball en les dos administracions tot i tindre les mans nugades per les restriccions pressupostàries i les sorpreses que de tant en tant apareixen.

A Ondara, no podia ser d’altra manera, era de sentit comú que havíem d’entendre’ns i així, tant els regidors i regidores que vam signar el pacte, com el col·lectiu Compromís i l’agrupació Socialista vam ser molt generosos. Sempre estarem agraïts per la confiança que vam rebre d’ells, totes i tots els regidors electes signants.

Es va plantejar el pacte lluny de la crispació, amb tranquil·litat, on vam debatre, contrastar i a la fi crear el model de gestió, compartit, funcional, horitzontal, eficient i orientat a les necessitats actuals del poble.

I eixe és el secret, als qui pregunten si el bon rotllo que veuen des de fora de l’equip de govern és real internament, els conteste sempre el mateix, en tots els equips de treball sempre hi ha desencontres, però el respecte, l’empatia, el ser comprensius amb els altres, i exigents amb nosaltres mateixos, i els objectius que ens vam marcar en el pacte, pel bé del poble, estan per damunt dels desencontres i per tant, amb la mateixa tranquil·litat que vam redactar, treballem dia a dia per a continuar complint-lo, fins i tot el canvi d’alcaldia.

En este punt, agraïsc a cadascun dels regidors que van encetar la legislatura en l’equip de govern, a Jaume, a Josep Carles i a Pepa, que per motius personals van haver de deixar les regidories, i als que encara esteu, i que sabeu fer de cada individualitat un col·lectiu que ens extrau una gran capacitat de treball. Zeus va donar les gràcies a cadascun dels regidors i regidores en la seua renúncia, i subscric tot el que va dir. Aquell Ple no vaig intervindre, perquè pensava que era el teu moment i el de Compromís, quan va parlar Mar. Però ara voldria recordar que en la teua investidura vaig dir que des del primer moment sabíem que crearíem un equip de govern fort, interdisciplinari, enèrgic, jove i experimentat al mateix temps, responsable i amb moltes ganes de treballar pel poble; on importaven més els fets que les paraules, on importava més el consens que la imposició, i on importaven més les persones que els personalismes. Doncs amb encerts i errades, igual que tots en fem i de segur farem, has sigut un digne Alcalde que has demostrat que una altra forma de govern és possible, i que tot el model de govern que vam proposar als nostres programes i que estem implantant, està basat en la gent, en els veïns i veïnes, en cadascun d’ells. Zeus, has demostrat molta valentia en afrontar l’alcaldia els dos primer anys de legislatura, dos anys molts durs, que a més compaginaves amb els estudis i el treball, fent més meritosa la tasca que feies. Moltes gràcies en nom de tot el Poble.

Respecte a la família socialista, m’agradaria recordar als dos alcaldes socialistes que em van precedir, a Don José Moncho i Antonio Ramis, que van representar els valors socialistes en este Ajuntament. També recordar a tots i cadascun dels regidors i regidores socialistes, que en govern o dura oposició, han dedicat el seu temps al servei públic. Voldria fer menció especial a Josep Carles, Àngels i Àngel, dels quals vaig aprendre molt de l’Administració Municipal estant en l’oposició. A tots els companys i companyes de l’agrupació socialista d’Ondara, militants i simpatitzants, que sempre estan disposats a ajudar quan se’ls demana, als companys i companyes de la Comarca, que molts també heu vingut a acompanyar-nos en este dia important per a nosaltres. Als 1103 veïns i veïnes que van confiar en la meua persona i amb la nostra candidatura en les eleccions del 2015. A tots i cadascun de vosaltres gràcies.

Ja més a títol personal, el camí que emprenc avui, és un camí compartit amb tots els que m’envolteu o heu compartit amb mi algun moment de la meua vida; amics i amigues, família, companys i companyes. De fet, pense que degut a vosaltres o gràcies a vosaltres estic ací, perquè heu fet que siga qui sóc. Sóc la suma del meu caràcter i les meues vivències amb vosaltres.

Tinc tants noms al cap, que voldria dir-los tots i segur que em deixaria algú, molts esteu ací, altres no han pogut vindre. Però sí que m’agradaria anomenar a Edu, Coque, Gemma i José, per totes les aventures viscudes i ensenyar-me a canviar constantment la perspectiva al mirar les coses. A Sergi, Jaume, Miquel F i Miquel M, pels seus consells i experiències compartides. A Jovi i Xevi, per facilitar-me tant poder dedicar-me al meu Poble compaginant amb la meua feina. A D. Felipe i a Lluis, dos excel·lentíssimes persones que m’han ajudat a clarificar les idees sempre que ho he necessitat. I a tots el que no anomene però sabeu qui sou, per molts motius. Moltes gràcies.

I que dir de la meua família, de mon pare Pepe i de ma mare Tonica, que m’han criat amb molta llibertat i ensenyant-me, i pense que no mal, que és el servei als demés. Sempre us estaré agraït per brindar-me la vida que m’heu brindat. També per la gran ajuda que, amb els meus sogres Carmen i Carlos, ens alleugen la càrrega de casa amb els nets. Als meus fills, Carles i Cesc, que no entenen res del que està passant, el perquè avui estem de festa, però que m’omplin d’alegria cada dia. I com no, l’amor, el recolzament, la comprensió i la gran generositat de la meua dona, sense ella, sense tu Carmina, no seria possible el meu compromís i la meua dedicació, tota la vida aguantant-me. Gràcies de tot cor.

Afrontant amb molt d’orgull, sabent que és un honor i un privilegi, des de la Veritat per a ser lliure i enfortint-me dia a dia per a servir als demés, us demane que m’acompanyeu i m’ajudeu igual que m’heu acompanyat avui. Salut i que tinguem molta sort totes i tots”.

corporacio ondara 1

Després de l’acte, tots els membres de la corporació s’han realitzat la foto institucional i a continuació, al Claustre de l’Ajuntament, el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha signat al Llibre d’Honor de l’Ajuntament d’Ondara, i l’Alcalde li ha lliurat la insígnia de l’Ajuntament d’Ondara.

ximo puig llibre honorximo puig insignia ajuntament

Ximo Puig ha dit “és un honor poder signar al Llibre d’Honor i fer-ho avui, un dia tan especial amb la democràcia, on l’afany de progrés i convivència s’ha fet present en aquest lloc”, afegint que “Ondara és un símbol d’honradesa i de treball per a tots i totes, la convivència fa possible el desenvolupament d’una societat avançada que junts, Ajuntament i Generalitat farem possible”. Ximo Puig ha volgut agrair a l’Alcalde que li convidara en un dia tan especial on “hem reflectit que Ondara és el símbol del que és un bon govern al país dels valencians, un govern de coalició que s’ha demostrat com a útil per als ciutadans per a avançar; aquesta combinació, molt positiva avui ací a Ondara, ha demostrat que un govern de diversos pot fer política d’unitat en un poble, on més enllà d’un partit hi ha una visió col·lectiva i bona relació personal; perquè és molt important posar a les persones per damunt de les pròpies decisions personalistes”. Després d’això, el President ha posat amb els membres de la corporació municipal d’Ondara al Claustre.

corporacio ondara i ximo puig

A continuació, Ximo Puig ha eixit al balcó de l’Ajuntament amb la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, i membres de la corporació, per a posar amb la pancarta contra la violència masclista que està col·locada a la façana de l’edifici consistorial, i ha expressat el seu compromís en la lluita per la igualtat entre dones i hòmens.

pancarta igualtat amb ximo puig

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA DEMÀ EL PLE PER A TRIAR ALCALDE

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, assistirà a l’acte d’elecció de l’Alcalde d’Ondara, que serà José Ramiro Pastor en compliment del pacte de govern entre PSPV i Compromís

Ondara, 02.06.17. Demà dissabte 3 de juny a les 12 hores se celebrarà al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Ondara el ple extraordinari per a l’elecció de l’Alcalde d’Ondara, després de la renúncia de Zeus Serrano a l’Alcaldia el passat 25 de maig en compliment del Pacte de Govern acordat per PSPV i Compromís per a governar en l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2015-2019. La fórmula pactada per a l’Alcaldia d’Ondara va ser la d’alternar-se en el càrrec, estant dos anys cada candidat. El primer Alcalde d’Ondara ha sigut Zeus Serrano (Compromís), des del 13 de juny de 2015 i fins al 25 de maig de 2017. I des de demà dissabte 3 de juny i fins maig de 2019, l’Alcalde d’Ondara serà José Ramiro (PSPV).

L’acte d’elecció de l’Alcalde d’Ondara comptarà amb la presència confirmada del President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

L’acte començarà amb la constitució de la taula d’edat, que estarà integrada per la segona regidora electa de més edat, Mª Carmen Velázquez Rosado (atés que el regidor de més edat, Isidro Catalán, és candidat), i el de menor edat, Zeus Serrano Soler. Es cridarà a cadascun dels tretze regidors de la corporació municipal d’Ondara perquè depositen el seu vot, podent ser candidats tots els regidors que encapçalen les corresponents llistes. En aquest cas els candidats a l’Alcaldia són Isidro Catalán (PP), José Ramiro (PSPV) i Pere Picornell (Compromís). Pel PP, els cinc regidors que depositaran el seu vot són Isidro Catalán Melgarejo, Dolores Mediavilla Ahuir, Javier Lozano Morant, Antonia Ivars Catalá, i Yves Gregori Bosch. Pel PSPV, els quatre regidors són José Ramiro Pastor, Raquel Mengual Bisquert, Mª Carmen Velázquez Rosado, i Francesc Antoni Giner Camaró. I per Compromís, els quatre regidors són Zeus Serrano Soler, Pere Josep Picornell Vives, Mar Chesa Pedrós, i Raquel López Díaz.

Finalitzat el recompte de vots, serà proclamat el nou Alcalde d’Ondara, que procedirà a prestar jurament o promesa del càrrec i assumirà la presidència de la corporació. S’oferirà la paraula als portaveus i l’Alcalde pronunciarà el seu discurs institucional.

ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI PER A L’ELECCIÓ D’ALCALDE EL DISSABTE 3 DE JUNY A LES 12 HORES

DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA EN FUNCIONS

Trobant-se vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, desprès de l’acord de presa de coneixement adoptat pel Ple en sessió de data 25 de maig de 2017 i dins dels deu dies de termini conferits a l’efecte, amb el fi de realitzar l’elecció de nou Alcalde en compliment de l’establert a l’art. 40.5 RD 2568/1986, aquesta Alcaldia en funcions, en ús de les facultats que em confereix les vigents disposicions legals i reglamentàries en matèria de Règim Local, i de conformitat amb el que estableix l’art. 82 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:

Primer.- Convocar sessió extraordinària que ha de celebrar el Ple d’aquesta Corporació el dissabte dia 3 de Juny de 2017, a les 12,00 hores, en primera convocatòria i en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1. Elecció de l’Alcalde.

SEGON.- Que pel Secretari es cite en temps i forma als membres que componen el Ple de la Corporació, mitjançant notificació per sms i email, incloent l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

TERCER.- Que es faça pública aquesta convocatòria mitjançant edictes en el Tauler d’Anuncis, i en seu electrònica/portal de transparència.

Ho mana i signa l’Alcalde en funcions José Ramiro Pastor, a Ondara, en la data i amb el nombre de Decret que figuren al marge dret d’aquesta pàgina; de la qual cosa, com a Secretari-Interventor, done fe.

L’Alcalde en funcions

José Ramiro Pastor

Davant meu

El Secretari

Juan Noguera Server

ple renuncia zeus 1

ZEUS SERRANO PRESENTA LA SEUA RENÚNCIA COM A ALCALDE EN COMPLIMENT DEL PACTE DE GOVERN

    ple renuncia zeus 2

  • En el Pacte de Govern (signat després de les eleccions municipals de 2015) PSPV i Compromís van acordar alternar-se en l’Alcaldia durant la present legislatura sent Zeus Serrano Alcalde d’Ondara els dos primers anys, i José Ramiro des de juny de 2017

  • El ple per a la investidura de José Ramiro serà el 3 de juny

Ondara, 26.05.17. Zeus Serrano va presentar anit en el ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara la seua renúncia al càrrec d’Alcalde d’Ondara, en compliment del Pacte de Govern acordat per PSPV i Compromís per a governar a l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2015-2019. Cal recordar que la fórmula pactada per a l’Alcaldia d’Ondara va ser la d’alternar-se en el càrrec, estant dos anys cada candidat. El primer Alcalde d’Ondara ha sigut Zeus Serrano (Compromís), des del 13 de juny de 2015 (data de constitució de l’actual corporació), càrrec a qui ahir va presentar la seua renúncia (si bé continuarà sent regidor de l’Equip de Govern). I des del proper dissabte 3 de juny (data en què se celebrarà el ple de presa de possessió) i fins maig de 2019, l’Alcalde d’Ondara serà José Ramiro (PSPV).

Zeus Serrano va presentar ahir la seua renúncia a l’Alcaldia com a moció d’urgència en el ple ordinari, atenent al compliment del pacte de govern. Aquestes van ser les seues paraules:

Fa dos anys, per tal d’aconseguir un canvi al nostre poble, el PSPV i Compromís signàvem un pacte per formar un equip de govern progressista, just, solidari i, per damunt de tot, disposat a escoltar.

Entre els diferents acords vam signar que el càrrec d’alcalde seria compartit quedant així l’alcaldia ocupada per compromís durant la primera meitat de la legislatura i pel PSPV durant els últims dos anys de la mateixa.

Atenent a eixe pacte, presente la meua renúncia a Alcalde d’Ondara. Continuaré ocupant el càrrec de regidor d’este Ajuntament.

Ha sigut un orgull, i un repte, ser l’Alcalde de l’ Equip del canvi.

zeus serrano

D’històries, de records i de vivències hi ha u bon grapat: de bones i de no tan bones, seria una mentida si ho negara. Però si hem pregunten per una valoració d’aquest temps, amb dos paraules en tinc suficient: molt positiva.

No entraré a fer una valoració detallada de les polítiques que ha realitzat este equip de govern però sí que voldria recordar les línies que vaig anunciar quan, ara fa dos anys, començava a ser l’alcalde del nostre estimat poble:

Des de la nostra entrada ens hem esforçat per conéixer la situació real en la que es trobava l’Ajuntament després de 14 anys de govern del Partit Popular. Una situació, en cap cas, envejable. Una situació que, a dia d’avui, encara ens comporta un enlentiment en aconseguir allò que ens proposem.

– Des de la nostra entrada s’han augmentat els serveis a aquelles i aquells que més ho necessiten, principal estímul per continuar treballant.

– Des de la nostra entrada hem format un ajuntament més transparent i hem recolzat la participació de veïnes i veïns en la gestió municipal.

– Des de la nostra entrada Ondara té un equip de govern que funciona des de la horitzontalitat, des de la democràcia interna entre regidors i regidores que ens fa més forts, des del respecte i el consens en totes les decisions per millorar este poble.

– Des de la nostra entrada ens hem esforçat en modificar la gestió dels recursos del nostre municipi. Hem demostrat dia rere dia que, amb l’esforç és possible fer més amb menys.

Amb companys i companyes com els que m’envolten (i com els que m’han envoltat) és impossible no aconseguir una Ondara millor. Ajuntarse-se amb els bons és sempre sinònim d’objectius complerts.

– Pere ha sigut capaç d’organitzar una brigada més eficient, ha sigut l’exemple de la feina incansable per tindre un entorn més agradable.

– Mar ha aconseguit que l’esport siga un pilar fonamental a l’activitat diària del nostre poble, ha aconseguit que xiquets i xiquetes es formen en un entorn més agradable.

– Raquel i Pepa han sigut capaços de controlar la situació econòmica de l’Ajuntament i així aconseguir un estalvi diari que ha comportat el poder invertir per avançar el pagament de préstecs.

– José ha fet de la nostra Fira un referent comarcal i ha aconseguit mobilitzar i gestionar el sector comercial en benefici de la situació econòmica i social d’Ondara.

– Raquel ha aconseguit que Ondara siga capital de la cultura en nombroses ocasions, és la responsable que a dia d’avui el nostre poble tinga una activitat cultural diària envejable.

– Xisco i Josep Carles han fet possible una Ondara més neta i han traçat les línies per recolzar l’urbanisme sostenible al nostre terme.

– Mari Carmen i Jaume han sigut capaços de millorar la quantitat i qualitat de serveis socials alhora que han sabut optimitzar els recursos per fer unes festes millors i adequades per totes les edats.

Voldria ara, companys i companyes, agrair-vos el vostre recolzament i la vostra feina diària en benefici del nostre poble.

Em sent orgullós, doncs, d’haver participat en un programa i un equip que s’ha esforçat en vertebrar Ondara i la nostra comarca.

Sabem que no tots els objectius han arribat a complir-se. Demane disculpes, ara i en públic, per tot allò en que he fallat o no he pogut aconseguir. Però recorde, que esta renúncia indica un canvi en el lloc de dos persones però no un canvi en les nostres línies de treball, ens queden dos anys per davant de feina incansable per fer una Ondara millor.

Per anar finalitzant, hi ha un grup de persones a qui mai tindre suficients paraules d’agraïment i d’estima per demostrar-los el seu recolzament: aquelles i aquells que treballeu a esta casa, la casa de tots. Bé és cert que la vostra tasca és la de treballar segons unes línies establertes i per les idees d’uns polítics que estem de pas per l’Ajuntament. Però heu aconseguit fer fàcil allò que em semblava impossible, en tots els sentits. Heu tingut la paciència per explicar-me detalladament (i repetidament) tot allò que vos he preguntat i sempre, sempre, amb un somriure. En dos anys de formar part d’este Ajuntament he pogut descobrir que sou un motor incansable al servei del nostre poble. Moltes gràcies pels vostres consells. És una gran experiència treballar amb totes i tots vosaltres.

I ara ja, si em permeteu, voldria agrair públicament a la meua família, i en especial a ma mare, a mon pare, al meu germà i a la meua parella el seu recolzament. Sense vosaltres res haguera estat possible. M’heu demostrat saber estar quan arribava tard a dinar (o quan no arribava), quan em perdia un aniversari o quan arribava un poc pudent a casa (tampoc massa, papà, saps que no tinc tan mala llet).

ple renuncia zeus 3

Amb tot això dit avui finalitza una etapa del nostre poble, una etapa en la que Compromís ha encapçalat el canvi en el govern municipal. Una etapa d’estímul local i, crec, de recolzament comarcal, mostra clara d’això són les mocions aprovades avui. És un orgull que les últimes propostes aprovades siguen en defensa de la sanitat comarcal i el tren.

Sense més, presente la meua renúncia al càrrec d’alcalde no sense abans recordar allò que vaig prometre fa dos anys i que m’estimularà a continuar esforçant-me per Ondara:

Amar i protegir totes les persones i el poble; fer regnar la justícia i vetlar perquè els grans no oprimesquen els menuts”.

En finalitzar la seua intervenció, Zeus Serrano va rebre l’aplaudiment dels seus companys de corporació i del públic present.

corporacio aplaudiment (1)corporacio aplaudiment (2)

En nom de Compromís va prendre la paraula la Regidora Mar Chesa, qui va manifestar que “emociona veure que realment hem complit el pacte”, afegint que “hem sigut un equip sempre, i per part del nostre col·lectiu sempre es complirà el pacte”, i va aprofitar per a donar les gràcies a Zeus Serrano perquè “el que has fet és admirable; combinar formació, guàrdies, urgències, alcaldia…”.

mar chesa

Per la seua banda, el portaveu del PP, Javier Lozano, va destacar en la part positiva “Zeus: has posat de la teua part per a millorar la relació dels tres partits, i que podem parlar sense que ens afecte a nivell personal” afegint que “amb mi has tingut un tracte molt bo i t’ho agraïsc, perquè era difícil per la tensió entre partits”. No obstant això, també va posar “com a nota negativa que esteu lluny del que tant demanàveu en l’oposició; en accions o decisions oblideu que heu de governar per a tots”. A més va indicar que “amb les contínues dimissions heu tingut un govern molt inestable”. El portaveu de l’oposició va concloure desitjant Zeus Serrano “sort com a regidor”.

javi lozano

ayto 3

ONDARA PORTA DEMÀ A PLE LA MOCIÓ SOBRE EL TREN, ENGEGAR LES MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA SANITAT I LA MODIFICACIÓ DE PREUS DE LA PISCINA

La modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, persegueix ampliar les modalitats i formats d’utilització dels diferents serveis

Ondara, 24.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 25 de maig la sessió ordinària del ple de la corporació municipal corresponent al mes de maig, i en l’orde del dia, entre altres assumptes, s’abordarà la modificació de l’ordenança fiscal dels preus públics per la prestació del servei de piscina municipal, sala de fitness i pistes de pàdel; la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta; i la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia.

Pel que fa a la modificació de l’ordenança de preus de la piscina, pistes de pàdel i sala de fitness, l’objectiu de la modificació és poder ampliar les modalitats, possibilitats i formats d’utilització dels diferents serveis (no havent-se incrementat els preus en si). Les principals novetats són, d’una banda, la creació d’abonaments trimestrals (fins ara només existia l’abonament anual, i amb aquesta nova modalitat trimestral es pretén arribar a un perfil d’usuari que s’inscriuria en períodes concrets de l’any); d’altra banda, apareixen els preus de classes individuals (s’amplia el ventall de serveis, en oferir als usuaris diverses possibilitats de contractació (1 sessió, 5 sessions o 10 sessions); a més a més, en el cas de classes per a embarassades, s’ha reduït el preu mensual, i s’ha introduït una proposta de cost trimestral de l’activitat. Entre les novetats també destaquen els preus de pàdel; es volen potenciar aquestes instal·lacions esportives exteriors, i per això s’inclou la proposta per a iniciar una nova activitat mensual de pàdel amb monitor, així com la possibilitat de rebre classes individuals.

Respecte a la moció de la línia de ferrocarril Gandia-Dénia, es tracta de la moció conjunta (acordada per partits, sindicats, associacions empresarials, entitats veïnals i entitats i ciutadans a nivell individual), per a reclamar l’arribada del Tren de la Costa. En aquesta moció s’exigeix al Govern d’Espanya l’aprovació definitiva del Tren de la Costa, contemplant les al·legacions efectuades per la Generalitat i els Ajuntaments afectats; a convocar la comissió de seguiment entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a revisar i actualitzar el protocol subscrit sobre el Tren; a treballar conjuntament perquè la construcció del Tren de la Costa entre Gandia i Alacant siga una realitat i es plasme de manera suficient i adequada en els pressupostos dels organismes i administracions públiques competents des de 2017, entre altres mesures incloses en la moció.

Quant a la moció per a engegar mesures durant el procés de reversió de la gestió de la sanitat pública de la Marina Alta, s’indica que “conscients que la reversió no pot ser immediata, (però sí dins d’aquesta legislatura) l’Ajuntament acorda exigir a la Generalitat Valenciana que durant el procés de reversió que ha de començar de forma urgent, engegue les mesures següents:

-Canvi de l’equip directiu de Marina Salut, consensuant amb l’empresa un equip de persones dialogants, que tinguen clar que la seua funció en aquests moments consisteix a facilitar el traspàs a la gestió privada en les millors condicions possibles.

-Recuperació de servei de laboratori, externalitzat en l’empresa Unilabs.

-Dotació de professionals a la USMIA perquè puga complir amb els criteris exigits per Conselleria en altres departaments sanitaris.

-Desmantellament de la Unitat d’Alt Rendiment.

-Dotació suficient de professionals per a atendre la població de la Marina Alta en condicions dignes i per a rebaixar el nivell d’estrès dels mateixos professionals. Especialment, és necessari establir plans de substitució i de reforç de personal per vacances, seguint les directrius marcades per Conselleria en les poblacions costaneres.

-Obertura permanent de la sala d’hospitalització de la tercera planta.

-Fiscalitzar efectivament que ni un sol pacient privat passe per davant de pacients del sistema públic.

-Exigir a Marina Salut la construcció de les obres previstes en el contracte (construcció del segon Centre de Salut de Dénia i ampliació del de Calp), o en defecte d’això, l’execució de la fiança definitiva per l’import corresponent.

-Instar a la Generalitat Valenciana a executar aquelles obres que per mandat de les Corts (en Proposició no de Llei i en els Pressuposts 2017) i per necessitat, s’ha compromés, com el Centre de Salut de Pedreguer.

-Harmonització del sistema informàtic de Marina Salut amb els sistemes informàtics propis de la Conselleria de Sanitat, tal com estableix el plec de condicions.

-Exigir a Marina Salut protocols d’actuació i derivació de pacients, clars i consensuats amb l’administració sanitària, especialment en aquelles patologies greus que necessiten d’una màxima coordinació i col·laboració entre els diversos nivells del Sistema de Salut (SAMU, unitats i centres de referència”.

Ayuntamiento Ondara

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 DE MAIG

Ondara, 23.05.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 de maig de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 900/2017. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (27/04/2017).

2.- EXP. 1125/2017. DECRETS DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA. DONAR COMPTE.

3.- EXP. 250/2017 MATÈRIA 4002: PRESSUPOST. DICTAMEN DEFINITIU COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2016. APROVACIÓ DEFINITIVA.

4.- EXP. 1087/2017. MATÈRIA 4020: ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DEL PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTES DE PÀDEL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5.- EP 1141/2017. MOCIÓ PER A ENGEGAR MESURES DURANT EL PROCÉS DE REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA SANITAT PÚBLICA DE LA MARINA ALTA

6.- EP 1159/2017. MOCIÓ LÍNIA FERROCARRIL GANDIA-DÉNIA.

7.- EXP. 1125/2017. PRECS I PREGUNTES.

zeus serrano i jose ramiro

ONDARA AMORTITZARÀ PER PRIMERA VEGADA PRÉSTEC DEL PLA DE PROVEÏDORS

L’Ajuntament sol·licita al Govern Central que el superàvit es puga destinar a inversions

Ondara, 28.04.17. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir el ple ordinari corresponent al mes d’abril, i entre altres punts de l’orde del dia, es va aprovar de forma provisional l’aplicació del superàvit de 399.094 euros per a l’amortització parcial del préstec del pla de pagament a proveïdors, subscrit per l’Ajuntament d’Ondara en 2012, segons va informar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. Es tracta de la primera ocasió, des que el consistori es va acollir al dit pla, en que l’Ajuntament d’Ondara pot utilitzar el romanent positiu de tresoreria de l’exercici anterior (2016), a reduir el préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Segons la Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, Ondara compleix el requisit d’estabilitat pressupostària per a destinar el superàvit de l’exercici 2016 a l’amortització de préstecs amb entitats financeres. L’any passat ha sigut el primer exercici econòmic de l’Ajuntament d’Ondara el tancament del qual ha donat com resultat un romanent de tresoreria positiva als efectes del pla de proveïdors de 399.094 euros; i serà aquesta quantitat la que s’amortitze del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors. Així va ser aprovat ahir en el ple, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern Compromís-PSPV i Partit Popular).

unanimitat

A més a més, el ple va aprovar també per unanimitat la reclamació al Govern Central perquè autoritze la reinversió del superàvit de les Entitats Locals en inversions per als municipis, atés que durant els últims exercicis, l’obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al concepte “d’inversió financerament sostenible” i de generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats pels ciutadans, segons va explicar l’Alcalde, Zeus Serrano. El ple va aprovar per unanimitat la resolució de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, perquè els recursos que són dels Ajuntament puguen ser utilitzats en beneficis dels seus veïns. En la resolució s’insta al Govern d’Espanya i als Grups Parlamentaris a què, per la via d’urgència, adopten les mesures legislatives que permeten a les Entitats Locals reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la seua mateixa quantia en qualsevol iniciativa que consideren oportuna per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l’únic límit de no posar en risc la seua estabilitat pressupostària.

També en l’apartat econòmic es va donar compte de l’informe de morositat i d’execució del pressupost del primer trimestre, i es va aprovar la concessió d’un suplement de crèdit per transferències, que servirà per a l’arrendament d’una cabina de dades informàtiques. Aquest punt es va aprovar amb els vots en contra del PP, segons va argumentar el seu portaveu, Javier Lozano, perquè el PP ja va votar en contra dels pressuposts.

vot PPvot equip govern

En un altre ordre d’assumptes, es va aprovar per unanimitat sol·licitar a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, una subvenció de 9.541 euros adscrita a les Ajudes a Voluntariat Ambiental en prevenció d’incendis forestals, que es destinaran per a la vigilància de Segària i les despeses relatives a Protecció Civil (dietes, gasolina i transport), així com a campanyes de conscienciació en matèria de prevenció d’incendis.

El ple també va aprovar una moció, presentada pel Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, per al tancament de la central nuclear de Cofrents. En la moció s’insta al govern de la Generalitat Valenciana i al govern central a demanar el tancament i desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents al març de 2.021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en funcionament des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals. La moció va eixir avant amb l’abstenció del PP.

pere picornelloposicio arguments