AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 DE GENER 2018

Ondara, 23.01.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 de gener de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 2507/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (21 de desembre de 2017).

2.- EXP. PLENS/2018/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2530/2017. MATÈRIA 1000. Proposta de la Regidora de Cultura de sol·licitud d’adscripció del municipi d’Ondara al Circuit Cultural Valencià.

4.- EXP 132/2018. Proposta sobre l’acord per a la millora de l’ocupació Pública.

5.- EXP 139/2018. Proposta per a establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.

6.- Homenatge reconeixement pels serveis prestats als Jutges de Pau cessants.

7.- EXP. PLENS/2018.1. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2018/1. Precs i Preguntes.

favor equip govern

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST DE 6.400.000 EUROS PER A 2018

Els comptes municipals del pròxim exercici, que comptaran per primera vegada amb una partida destinada a pressuposts participatius, van ser aprovats amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP

Ondara, 22.12.17. Ondara va celebrar anit l’última sessió plenària ordinària de 2017. En el ple va ser aprovat, amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i en contra del PP, el Pressupost General per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament d’Ondara, que ascendeix a 6.400.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON de 989.450 euros, i el de l’empresa SINMA de 723.500 euros. L’augment pressupostari en l’Ajuntament és de 350.000 euros més respecte al de 2017.

favor equip governcontra pp

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va destacar que els pressuposts del proper exercici seran els primers de la història d’Ondara que inclouran una partida específica de Pressuposts Participatius, dotats amb 75.000 euros. Indicant que “sabem que la quantia pareix poc, però és el que tenim”, i recordant respecte d’això que els comptes municipals de 2018 vénen marcats pels 572.500 euros que seran empleats per a l’amortització i interessos dels diferents préstecs bancaris contrets per l’Ajuntament en l’anterior legislatura.

Respecte a l’increment pressupostari del pròxim exercici, va explicar que es basa en cinc partides d’ingrés; tres d’elles vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques i la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals; una altra per la transferència de la Generalitat Valenciana de 100.000 euros sobre el Fons de Cooperació (encara que va matisar que la dita quantia podria ser major amb l’aportació de la Diputació), i una altra per l’Impost sobre Béns Immobles rústica. Al contrari, va ressaltar la reducció en la recaptació de l’’Impost sobre Béns Immobles Urbana.

equip govern

L’Alcalde va exposar que el Pressupost Municipal 2018 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: l’eficiència i control de despeses; la recuperació de despesa en les partides de caire social ( joventut,cultura, educació, serveis socials, majors, festes, etc.) i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; la transparència dels comptes públics; la inversió pública i dotació de maquinària i equipament; i la participació ciutadana, que es concretarà en els pressuposts participatius.

El PP va votar en contra dels Pressuposts 2018. El seu portaveu, Javier Lozano, va recalcar que en el tema de la participació, des del PP no havien participat en l’elaboració dels pressuposts, i això «tenint en compte que representem a més de 1.000 votants».

javier lozano

També va considerar que la ciutadania hauria de participar de forma transversal en l’elaboració del pressupost, i no deixar una partida de 75.000 euros per a pressuposts participatius (quantitat que va titlar “d’una inversió ridícula”). Enfront d’això, va matisar que durant el govern popular de passades legislatures, es van fer grans inversions que eren demandades per la gent, “i això també era participatiu”, en referència a infraestructures com el pavelló i la piscina coberta, o el camp de futbol. El Regidor del PP, Isidro Catalán, va exposar el vot en contra del seu partit “perquè tenim una altra forma de fer política” i va retraure a l’Equip de Govern l’augment de despeses en retribucions d’alts càrrecs.

El ple també va aprovar, en aquest cas per unanimitat de tots els grups polítics (Compromís, PP i PSPV) la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Ondara, per a incloure els següents llocs i els seus corresponents complements de destinació i específics; Agent de desenvolupament local, arxiver/a, i tècnic/a informàtic. En el cas de l’Agent de desenvolupament local i de tècnic informàtic, són dos llocs ja coberts, mentre que el d’arxiver és de nova creació.

D’altra banda, la sessió va aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics (PSPV, Compromís i PP) la modificació del Reglament per a la concessió condecoracions, honors i distincions de l’Ajuntament d’Ondara, i del Reglament per a la concessió condecoracions, honors i distincions de la Policia Local. En concret, el reglament de distincions de la Policia va sorgir, a proposta de la Direcció de Policia, com un annex al reglament de l’Ajuntament, on no estaven regulades les condecoracions policials. Però, finalment, es va considerar que el tema de les distincions de la policia tenia suficient entitat per a disposar del seu propi reglament (en el que es regulen les felicitacions, creu al sacrifici en l’exercici del deure, medalla al mèrit policial, medalla a la permanència en el cos de la Policia Local d’Ondara, o condecoracions per jubilació, entre altres distincions). I en el Reglament de l’Ajuntament s’han realitzat algunes modificacions, com llevar la part política en el consell d’assessors.

unanimitat

A més es va aprovar per unanimitat la moció per a regular adequadament la figura del consumidor vulnerable, amb l’objectiu de protegir als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i evitar el tall de subministrament elèctric a les llars que acrediten la condició de vulnerabilitat. El ple va aprovar amb aquesta moció (que va ser llegida pel Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner) instar el Govern d’Espanya a reforçar el Pla Concertat de prestacions bàsiques de serveis socials; reformar el Reial Decret regulador de la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, i incloure en els pressupostos generals de l’Estat una quantitat suficient per a sufragar el cost de la protecció al consumidor vulnerable, així com aprovar una norma que impedisca el tall del subministrament de gas als consumidors vulnerables.

També va ser aprovada per unanimitat la moció sobre el finançament del sistema d’autonomia i atenció a la dependència. Es va realitzar una breu recessió per a incloure en la moció les propostes plantejades pel PP, de manera que la moció va ser presentada al ple de forma conjunta per tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís). Va ser llegida per la Regidora d’Atenció Social, Mª Carmen Velázquez.

mari carmen velazquez

A través d’aquesta moció, el ple de l’Ajuntament d’Ondara insta el Govern d’Espanya a garantir el compliment de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, oferint a totes les persones valorades en situació de dependència uns serveis i prestacions adequats.

jose ramiro - raquel lopez

ONDARA COMPTARÀ PER PRIMERA VEGADA AMB PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS EN 2018

Es destinarà una partida de 75.000 euros als projectes que decidisquen els veïns i veïnes d’Ondara

Ondara, 19.12.17. Ondara celebrarà aquest dijous 21 de desembre el ple ordinari corresponent al mes de desembre, en el que es debatran els Pressuposts Municipals de l’Ajuntament d’Ondara per a l’anualitat de 2018. El pressupost de l’Ajuntament d’Ondara per a 2018 ascendeix a 6.400.000 euros. El pressupost de 2017 va ser de 6.050.000 euros, per la qual cosa augment pressupostari és de 350.000 euros més respecte al de 2017.

Segons han avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i la Regidora d’Hisenda, Raquel López, els pressuposts del pròxim exercici seran els primers de la història d’Ondara que inclouran una partida específica de Pressuposts Participatius, dotats amb 75.000 euros. Els veïns i veïnes del poble proposaran els diferents projectes a executar en el municipi amb aquesta partida, i seran triats per tota la població quins són els projectes prioritaris per a la majoria. Es compleix així un dels objectius de l’Equip de Govern d’Ondara (PSPV-Compromís) des de principi de l’actual legislatura; el poder impulsar la participació ciutadana a través dels primers pressuposts participatius.

jose ramiro - raquel lopez

Respecte al pagament del deute, des de l’Equip de Govern s’ha puntualitzat que el 9% del pressupost (572.500 euros) serà empleat per a l’amortització i interessos dels diferents préstecs bancaris contrets per l’Ajuntament en l’anterior legislatura, “lligant un any més la capacitat d’inversió que es disposa per al municipi”. Quant a les operacions d’inversió, i igual que enguany 2017, el pròxim exercici es realitzaran amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per a 2018.

Quant a l’increment pressupostari del proper exercici, cal destacar que s’ha concentrat principalment en cinc partides d’ingrés; tres d’elles vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques i la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals, que permetrà noves construccions i la instal·lació de noves empreses i comerços amb les seues llicències urbanístiques i d’obertura d’establiments. Concretament les partides d’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres; llicències urbanístiques, i llicències d’obertura establiments, incrementen 80.000, 58.650 i 15.000 euros respectivament. Les altres dos partides d’ingressos amb un increment significatiu són la transferència de la Generalitat Valenciana sobre el Fons de Cooperació Incondicional, dotat en 100.000 euros, i la de Impost sobre Béns Immobles rústica, amb 75.000 euros (a causa de la regularització realitzada en el 2016 i actualitzada en el 2017 de les construccions en rústica que no estaven donades d’alta en el cadastre).

Al contrari, cal ressaltar la reducció en 100.000 euros (un 4% menys) en la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles Urbana, encara que s’està aplicant, any rere any, l’increment del 10% en valors cadastrals a causa de la revisió cadastral de l’any 2012 i que es veu afectada fins al 2021. La reducció en la recaptació de l’IBI ha sigut possible, segons han afirmat José Ramiro i Raquel López, “continuant amb el compromís de congelació generalitzat de la pressió fiscal a la ciutadania, i rebaixant el tipus de l’IBI per a neutralitzar les pujades derivades de l’efecte de dita revisió, amb l’objectiu de no continuar carregant la crisi, i la revisió cadastral desmesurada, sobre les esquenes dels veïns i veïnes d’Ondara”.

Respecte a l’apartat de despeses, el Pressupost Municipal d’Ondara per al 2018 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. En primer lloc, l’eficiència i control de despesa autònoma. En segon lloc, la recuperació de despeses en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, etc. tenen un increment de 41.000 euros respecte al pressupost del 2017) i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial (que tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims cinc anys, sent de 128.530 euros en 2018, respecte als 100.600, 90.800, 71.150 i 84.760 euros dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017 respectivament).

El tercer pilar és la transparència dels comptes públics (s’ha fet un treball exhaustiu de desplegament de partides econòmiques respecte a anys anteriors, havent-se creat 48 partides noves per a marcar des del mateix pressupost municipal quines són les despeses i a què estan vinculades per a donar major transparència).

El quart pilar en l’apartat de despeses és la inversió pública i dotació de maquinària i equipament. La inversió té un increment respecte al pressupost del 2017 de 173.870 euros. Destaquen, en aquest apartat, els Pressuposts Participatius; la compra d’un vehicle per a serveis; la segona fase d’eliminació de grava en el col·legi Sanchis Guarner; nous equipaments per a la policia (armilles antibala i pistola tàser); i compra d’equipaments. A més, se segueix en la línia de manteniment i millora d’edificis municipals iniciada en el pressupost del 2017, dotant a les partides de manteniment d’edificis de més quantia: 105.300 euros en 2018. En la mateixa línia, es crea una partida de Manteniment i asfalts camins rurals dotada amb 26.000 euros per a fer actuacions en diferents camins del terme municipal. I el cinquè pilar del pressupost de 2018 és la participació ciutadana, que es concretarà en 75.000 euros per als pressuposts participatius.

Aquestes són les principals línies del pressupost municipal d’Ondara, el document del qual serà debatut en la sessió plenària d’aquest dijous 21 de desembre a l’Ajuntament d’Ondara.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 21 DE DESEMBRE

Ondara, 19.12.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 21 de desembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 2404/2017. Aprovació acta de la Sessió anterior (30 de novembre de 2017).

2.- EXP. 2507/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2490/2017. MATÈRIA 2200. RRHH. Proposta relativa a l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Ondara.

4.- EXP. 2416/2017. PRESSUPOST. Aprovació provisional Pressupost General 2018. Bases d’execució i plantilla de personal.

5.- EXP. 2395/2017. MATÈRIA 2005. Aprovació provisional modificació Reglament per a la concessió condecoracions, honors i distincions de l’Ajuntament d’Ondara.

6.- EXP. 2505/2017. MATÈRIA 2005. Aprovació provisional modificació Reglament per a la concessió condecoracions, honors i distincions de la Policia Local.

7.-EXP. 2517/2017. MATÈRIA 1000. Moció per a regular adequadament la figura del consumidor vulnerable del Reial Decret 897/2017, de 6 d’octubre.

8.- EXP. 2518/2017.MATÈRIA 1000. Moció sobre el finançament del sistema d’autonomia i atenció a la dependència.

9.- EXP. 2530/2017. MATÈRIA 1000. Proposta de la Regidora de Cultura de sol·licitud d’adscripció del municipi d’Ondara al Circuit Cultural Valencià.

10.- EXP. 2507/2017. Informes de l’Alcaldia Presidència.

11.- EXP. 2507/2017. Precs i Preguntes.

ple unanimitat

ONDARA APROVA EN PLE LA BAIXADA DE LA QUOTA PER ALTA EN LA XARXA D’AIGUA POTABLE, QUE PASSA DE 600 A 300 EUROS

Tots els punts de l’ordre del dia del ple es van aprovar per unanimitat, a excepció de la memòria per a la subvenció del parc públic Tossals que va comptar amb l’abstenció del PP

Ondara, 01.12.17. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en ple per unanimitat de tots els grups polítics (PSPV-PSOE, Compromís i PP) la modificació de la taxa de subministrament d’aigua potable. La quota tributària pel cost de l’alta de subministrament per comptador serà de 100 euros més IVA (igual que actualment), i el cost del dret de presa per vivenda o local (queden exclosos piscines, usos comunitaris i garatges) serà 200 euros més IVA. La variació resideix en aquest últim concepte, que fins ara ascendia a 500 euros. De manera que en 2018 la quota per donar-se d’alta en la xarxa d’aigua serà de 300 euros, i no de 600 com en l’actualitat. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va argumentar la dita baixada en què consideraven excessiu el cobrament per connectar-se a la xarxa d’aigua.

L’únic punt de l’orde del dia del ple que no va ser aprovat per unanimitat va ser la memòria per a la subvenció concedida per la Diputació Provincial d’Alacant per a adequació del parc públic Tossals (1a fase), dins de les ajudes per a inversions financerament sostenibles. El punt va ser aprovat amb el vot a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i l’abstenció del Partit Popular. S’ha concedit a l’Ajuntament d’Ondara una subvenció nominativa de 62.990,16 euros per a l’execució de les obres, consistent en el 100% del pressupost d’execució de la primera fase del projecte. Les actuacions de la primera fase inclouran la neteja, anivellació i adequació dels terrenys; tancament de les zones separant les de vianants dels jardins; l’habilitació de zones transitables; l’execució d’una xarxa de reg; la plantació espècies arbustives i plantes comunes; i la instal·lació mobiliari urbà, segons va concretar l’Alcalde, José Ramiro. El portaveu del PP, Javier Lozano, va argumentar l’abstenció en què esperarien a veure com es desenvolupava la primera fase i si tindria continuïtat en una segona i tercera fase.

ple abstencio ppple favor equip govern

La resta de punts de l’ordre del dia van ser mocions que es van presentar de forma conjunta pels grups municipals de PSPV-PSOE, Compromís i Partit Popular, i van ser aprovades totes elles per unanimitat de totes les forces polítiques.

ple unanimitat

Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, es va aprovar la moció que va ser llegida per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual. En la moció s’insta al Govern d’Espanya a iniciar els tràmits per a les modificacions legislatives necessàries per a aconseguir la devolució de les competències a les entitats locals en l’exercici de les polítiques d’igualtat i contra la violència de gènere; i s’insta al Govern d’Espanya al compliment del compromís econòmic acordat en el Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere, a fi de destinar via transferència als ajuntaments un increment anual de 20 milions d’euros durant els pròxims 5 exercicis, per al desenvolupament de les mesures corresponents previstes en aquest Pacte.

Es va aprovar la proposta conjunta sobre els permisos de paternitat i maternitat per a demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social permisos de maternitat i paternitat mínim de 6 mesos perquè siguen igualitaris, intransferibles i remunerats al cent per cent. Es tracta d’una moció que va presentar l’Associació «Peques y Más» a l’Ajuntament de Benissa i que el ple d’Ondara també ha aprovat. A més, es va aprovar la moció conjunta dels tres grups polítics sobre el control i gestió pública de l’energia elèctrica, per a instar el govern estatal a realitzar una revisió de la situació del mercat elèctric espanyol sota paràmetres socials, establint mesures eficaces contra la pobresa energètica. També va ser aprovada la moció per a incloure en les licitacions municipals clàusules de tipus social que facen referència a les condicions de treball pactades en Conveni Col·lectiu de Sector o d’empresa; o la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i/o persones amb diversitat funcional, entre altres.

A més, el ple d’ahir va aprovar per unanimitat la moció per a recolzar la declaració de l’Escaldà com a Bé Immaterial del Patrimoni Valencià per la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Una candidatura impulsada des de Jesús Pobre, a qui Ondara ha donat suport, ja que Ondara forma part de la Ruta dels Riraus.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA PORTA A PLE LA BAIXADA DE LA TAXA PER CONNEXIÓ AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA

Baixarà de 600 a 300 euros la quota per alta en la xarxa d’aigua potable

Ondara, 29.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 de novembre la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre, i entre els punts de l’orde del dia destaca la modificació de la taxa de subministrament d’aigua potable. Segons ha explicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, aquesta modificació consistirà en la baixada de la taxa per connexió o alta en la xarxa de subministrament d’aigua, que passarà dels 600 euros actuals, a 300 euros. En concret, la quota tributària pel cost de l’alta de subministrament per comptador serà de 100 euros més IVA (igual que actualment), i el cost del dret de presa per vivenda o local (queden exclosos piscines, usos comunitaris i garatges) serà 200 euros més IVA. La variació resideix en aquest últim concepte, que fins ara ascendia a 500 euros. De manera que en 2018 la quota serà de 300 euros.

D’altra banda, en el ple s’abordaran diverses mocions d’índole social que seran presentades de forma conjunta pels grups municipals de PSPV-PSOE, Compromís i Partit Popular, després d’haver sigut debatudes a les comissions informatives i haver-se considerat pels grups municipals com a positives per al conjunt de la ciutadania. Entre elles, es troba la moció amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que va ser llegida dissabte passat, amb motiu de l’acte del 25N celebrat a Ondara.

En el ple es presentarà la proposta conjunta sobre els permisos de paternitat i maternitat per a demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social permisos de maternitat i paternitat mínim de 6 mesos perquè siguen igualitaris, intransferibles i remunerats al cent per cent. També passarà pel ple la moció conjunta dels tres grups polítics sobre el control i gestió pública de l’energia elèctrica, per a instar el govern estatal a realitzar una revisió de la situació del mercat elèctric espanyol sota paràmetres socials, establint mesures eficaces contra la pobresa energètica; així com la moció per a incloure en les licitacions municipals clàusules de tipus social que facen referència a les condicions de treball pactades en Conveni Col·lectiu de Sector o d’empresa; o la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social i/o persones amb diversitat funcional, entre altres.

A més, el ple abordarà, atès que Ondara és membre de la Ruta dels Riuraus, la moció per a recolzar la declaració de l’Escaldà com a Bé Immaterial del Patrimoni Valencià per la Conselleria de Cultura de la Generalitat.

En la sessió es donarà compte de la subvenció concedida per la Diputació Provincial d’Alacant per a adequació del parc públic Tossals (1a fase), dins de les ajudes per a inversions financerament sostenibles. Es concedeix a l’Ajuntament d’Ondara una subvenció nominativa de 62.990,16 euros per a l’execució de les obres, consistent en el 100% del pressupost d’execució de l’obra.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 30 DE NOVEMBRE

Ondara, 28.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 30 de novembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS EXP. 2098/2017 DE 26/10/2017 I EXP. 2281/2017 DE 13/11/2017.

2.- EXP. 2404/2017. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP. 2013/2017. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP tercer Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

4.- EXP. 2014/2017. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Execució tercer Trimestre Pressupost General 2017. Donar compte.

5.- EXP. 1277/2017. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. AJUDES PER INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES ANUALITAT 2017. “ADEQUACIÓ DEL PARC PÚBLIC TOSSALS (1ª FASE).

6.- EXP. 2243/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR amb motiu del dia 25 de Novembre, dia Internacional contra la violència de gènere.

7.- EXP. 2267/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre els permisos de maternitat i paternitat.

8.- EXP. 2386/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre la inclusió en les licitacions municipals clàusules de tipus social.

9.- EXP. 2389/2017. Proposta conjunta grups municipals PSPV-PSOE, COMPROMÍS, PARTIT POPULAR sobre el control i gestió pública de l’energia elèctrica.

10.- EXP. 2390/2017. MATÈRIA 4001. ORDENANCES FISCALS. PROPOSTA MODIFICACIÓ TAXA DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE.

11.- EXP. 2411/2017. MOCIÓ. Recolzament a la declaració de l’Escaldà com a Bé Immaterial del Patrimoni Valencià per la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

12. -EXP. 2098/2017. Precs i Preguntes.

ple unanimitat

EL PLE ELEVA AL TSJ LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUANA PERIS COM A JUTGESSA DE PAU I MAGDALENA AMÀLIA SERVER COM A SUPLENT

La proposta va sorgir per unanimitat de totes les forces polítiques, sent aquesta la primera vegada que Ondara comptarà amb una jutgessa de pau

Ondara, 14.11.17. El ple extraordinari de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) proposar el nomenament de Juana Peris Gallego per a ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i de Magdalena Amàlia Server Oliver per a ocupar el càrrec Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara. Aquest acord serà comunicat i es proposarà el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana als efectes de l’article 101.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.

Es tracta de la primera vegada en què una dona accedirà a aquest càrrec, tant de titular com de suplent, en el municipi d’Ondara, com va recalcar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. La corporació municipal, per acord de tots els grups polítics, ha atès així la petició presentada per la Comissió d’Igualtat d’Ondara d’aplicar la discriminació positiva cap a la dona en l’elecció de Jutge/Jutgessa de Pau, en cas de presentar-se dones interessades en el càrrec que compliren els requisits legals, i que es considerara el seu perfil personal i professional idoni. Segons exposava la Comissió d’Igualtat, l’Alcalde d’Ondara i el Cap de la Policia Local són homes (poder executiu), mentre que el legislatiu (ple) encara que està més igualat, també té majoria de regidors; entenent des de la Comissió d’Igualtat que seria convenient que un altre càrrec important i amb transcendència pública com és el de jutge/jutgessa de pau (representant del Poder judicial en el poble) estiga ostentat per una dona.

Els jutges de pau i els seus substituts són anomenats per a un període de quatre anys per la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia. El pròxim 20 de desembre de 2017 expirarà el període de 4 anys pel qual va ser anomenat l’actual Jutge de Pau d’Ondara, Juan Felipe Roselló, i substitut José Antonio Alarcón, i per aquest motiu, el Tribunal Superior de Justícia de Comunitat Valenciana va requerir a la Corporació d’Ondara que iniciara els tràmits administratius per a l’elecció del jutge/jutgessa de pau titular i substitut/a, sent publicat en el BOP del passat 5 d’octubre la resolució perquè les persones interessades pogueren presentar les sol·licituds (fins al 7 de novembre). El 8 de novembre de 2017 el secretari municipal va certificar les sol·licituds presentades. Ara, el ple de l’Ajuntament d’Ondara ha acordat per unanimitat la proposta al TSJ per a anomenar Juana Peris com a Jutgessa de Pau Titular d’Ondara, i a Magdalena Amàlia Server com a Jutgessa de Pau Suplent d’Ondara.

ple unanimitat

Tant l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, com el portaveu del grup municipal popular, Javier Lozano, van tindre paraules d’agraïment cap a Juan Felipe Roselló pels seus 12 anys com a jutge de pau, i van recalcar la importància d’haver arribat a l’acord unànime entre les forces polítiques per a designar una dona per al càrrec.

D’altra banda, en el ple també es va aprovar, amb el vot en contra del PP, el dictamen sobre la propietat del solar i de l’edifici de la Residència Nostra Senyora de la Soledat d’Ondara. En el dictamen s’exposa que els terrenys en què es troba la Residència són propietat de l’Ajuntament d’Ondara, mentre que les obres de l’edifici de la Residència van ser finançades per l’Ajuntament i per la Fundació “Nostra Senyora de la Soledat”, a més de per les ajudes rebudes de Diputació i Generalitat Valenciana. Acordant que la propietat de l’edifici (1.150.599 euros) siga al 50% per a la Fundació i al 50% per a l’Ajuntament. El consistori cedirà a la Residència el seu percentatge mentre dure la seua explotació, segons va avançar l’Alcalde, José Ramiro. Després de l’aprovació del dictamen, es passarà a la Fundació per a la seua aprovació i, posteriorment, s’iniciaran els tràmits per a registrar l’escriptura de l’immoble. Des del PP, el seu portaveu, Javier Lozano, va agrair el treball realitzat per la Comissió d’Experts que ha elaborat el dictamen, però va exposar el vot en contra del seu grup en considerar que hauria fet falta que altres persones estigueren presents en la dita comissió, així com que hagueren estat tots els partits polítics. Qualificant d’una solució ràpida i urgent i que no hi havia motiu per a aprovar-la.

favor equip govern contra pp 

A més, en el ple es va aprovar una modificació de crèdits del pressupost municipal que permetrà adquirir una bomba senyalitzadora per a pintar els carrers, segons va explicar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. El PP va votar en contra, segons va indicar el seu portaveu Javier Lozano, perquè el grup va votar al seu dia en contra del pressupost municipal.

Finalment , el ple extraordinari d’ahir va aprovar de forma definitiva i per unanimitat la substitució d’usos entre parcel·les dotacionals del Pla Parcial Tossals per a la construcció del Centre de Dia en una parcel·la amb més llum natural i més adequada per a aquesta infraestructura.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DILLUNS 13 DE NOVEMBRE

Ondara, 09.11.17. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 13 de novembre de 2017 a les 20:30 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.-EXP 1952/2017 Elecció Jutge/Jutgessa de Pau Titular i Substitut

2.-EXP 2277/ 2017. PRESSUPOST. Modificació de Crèdits Pressupost General 2017. Aprovació Provisional.

3.-EXP 1519/2017. Dictamen sobre la propietat del solar i edifici de la Residència «NOSTRA SENYORA DE LA SOLEDAT D’ONDARA

4.-EXP 1038/2017. MATÈRIA 440. URBANISME. PLANEJAMENT: Modificació Puntual núm. 1 del Pla Parcial Tossals (substitució d’usos entre parcel·les dotacionals). Aprovació definitiva.

Justificació sessió extraordinària.

Elecció Jutge/Jutgessa de Pau. Finalització mandat desembre de 2017.

Modificació Pla Parcial Tossals. Aprovació definitiva expedient.

Modificació de Crèdits. Aprovació provisional, informació pública i aprovació definitiva abans del 31/12/2017.

Dictamen Immoble Residència. Tramitació expedient i escriptura abans 31.12.2017

favor equip govern

EL PLE APROVA LA REBAIXA DE l’IBI DEL 0’7 AL 0’67

També es va acordar l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses perquè gaudisquen dels mateixos beneficis fiscals

Ondara, 27.10.17. Ondara va celebrar anit la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre. En el ple es va acordar l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI que regirà a partir de l’1 de gener de 2018. La modificació aprovada consisteix a reduir el tipus de gravamen i quota dels béns immobles urbans al 0,67% (actualment és del 0,70 %).

Les modificacions proposades en les tarifes i els tipus impositius es consideren necessàries per a anivellar la previsió d’ingressos i despeses del pressupost de l’exercici 2018. En el cas de la baixada del tipus impositiu de l’impost de Béns Immobles urbans per a 2018, es reduirà en 3 punts respecte a 2017, passant del 0,70% al 0,67% segons va exposar la Regidora d’Hisenda, Raquel López.

raquel lopez

Es tracta d’una reducció del tipus de gravamen a fi de compensar de manera general l’augment dels efectes de la revisió cadastral en el municipi, efectuada l’any 2012 (cal recordar que arran de la revisió cadastral en el municipi, efectuada pel Ministeri d’Hisenda en 2012, les modificacions dels valors cadastrals s’estan aplicant de forma progressiva al llarg de 10 anys, repartint la pujada un 10% anual des de 2013). L’objectiu de l’Equip de Govern és que els veïns d’Ondara no vegen incrementada la quota que paguen en concepte d’IBI. En 2016 i 2017 ja es van aplicar baixades del tipus de gravamen, passant de 0,80% en 2015, al 0,73% en 2016, i al 0,70% en 2017.

favor equip governoposicio abstencio

La modificació va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern (PSPV-Compromís) i l’abstenció del PP. El seu portaveu, Isidro Catalán, va indicar que es podria haver fet un poc més, i que aquesta baixada de l’IBI hauria de ser major i situar-se en el 0,63.

isidro catalan

Al que l’Alcalde, José Ramiro, va matisar que des dels serveis tècnics municipals es va efectuar un estudi sobre la previsió d’ingressos en el pressupost de 2018 i que amb el gravamen de 0,67 es manté la mateixa previsió que enguany 2017 (sinó, la previsió d’ingressos municipals per al pròxim exercici seria menor que l’actual). En tot cas, va recalcar que és “una baixada justa que no compromet el pressupost municipal de 2018”. A més, va posar com a exemple que de les 5.219 vivendes en total, en 517 vivendes (un 10% del total) es baixarà la quota d’IBI en 2018 respecte a la de 2017. En 4.163 (80% dels immobles) la quota pujarà de 0 a 25 euros. Amb això, en el 90% de les vivendes d’Ondara, l’IBI baixarà el pròxim exercici o pujarà com a màxim 25 euros. En 339 vivendes (el 6% del total) la quota pujarà de 25 a 50 euros. I en 200 vivendes (4%) la quota es veurà incrementada en més de 50 euros. En aquest cas, es tracta de les vivendes que tenien el seu valor cadastral més desactualitzat, segons ha explicat José Ramiro.

D’altra banda, en el ple es va aprovar per unanimitat (PSPV, Compromís i PP) la moció presentada pels tres grups municipals per a equiparar les famílies monoparentals a les famílies nombroses. La moció part del Decret 179/2013, de 22 de novembre, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana, donant suport a les famílies i regulant, entre altres, el reconeixement de la condició de família monoparental equiparant-les a les famílies nombroses, quant a les mesures de suport i protecció, per a totes les prestacions econòmiques que s’atorguen en el marc de la Llei, així com la possibilitat de poder gaudir dels beneficis fiscals establits per a altres estructures familiars que són objecte d’aquesta protecció especial.

unanimitat

La moció aprovada pel ple de l’Ajuntament d’Ondara acorda garantir que les famílies monoparentals siguen destinatàries de les mesures establides en polítiques de suport i de protecció de la família de la mateixa manera que ho són altres estructures familiars; promoure l’equiparació en drets i beneficis de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses (fent canvis immediats en les ordenances municipals, si és necessari), i assegurar que l’Ajuntament d’Ondara, en l’àmbit de les seues competències a nivell tributari, de les taxes i els preus públics per la prestació de serveis públics o per altres activitats, determine les disposicions normatives específiques perquè les famílies monoparentals puguen ser destinatàries dels beneficis fiscals, en tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes condicions que les famílies nombroses.

En l’apartat retributiu, en el ple es va donar compte de l’assignació d’una dedicació parcial de ½ a la Regidora d’Hisenda i Personal, Raquel López, amb un sou anual brut de 21.100 euros, amb efectes des de l’1 de novembre de 2017. Respecte d’això, des del PP, Isidro Catalán va indicar que estan a favor que qui treballe haja de cobrar, però va indicar que en campanya electoral, des de Compromís van dir que no cobrarien. Davant d’això, el portaveu de Compromís, Zeus Serrano, va matisar que van dir que no cobrarien mentre l’Ajuntament estiguera en una situació econòmica crítica.

D’altra banda, el ple va ratificar per unanimitat l’acord de la Junta de Govern Local de la subvenció per a l’obra denominada “Obres Renovació de camins sud de Tossals (camí Tossals i Camí carretera)” per valor de 46.563,51 euros emmarcada en les Ajudes per a inversions financerament sostenibles, anualitat 2017, a executar per la Diputació Provincial d’Alacant.

En un altre ordre d’assumptes, en la sessió es va donar compte de l’acord subscrit per l’Ajuntament d’Ondara i Ecoembes per a l’elaboració d’un diagnòstic sobre l’estat de la gestió dels residus en el municipi d’Ondara.

En l’apartat d’informes, l’Alcalde va explicar la visita realitzada la setmana passada per la directora d’alta inspecció sanitària al Centre de Salut d’Ondara per a comprovar les condicions d’aquest. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va anunciar que els tècnics de Conselleria han realitzat una visita al CEIP Sanchis Guarner per a estudiar la retirada del sostre de fibrociment del gimnàs, i que es retirarà a l’estiu de 2018. I el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va anunciar que ja disposa del diagnòstic previ per al pla municipal d’accessibilitat d’Ondara.