SANT JAUME 2

L’EQUIP DE GOVERN PORTA A PLE LA PRIMERA ORDENANÇA DE FESTES D’ONDARA

 

L’objectiu és que els festejos es desenvolupen de forma compatible amb una convivència respectuosa

 

Ondara, 27.04.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 28 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril, i entre els punts de l’ordre del dia s’inclou l’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de les Festes del poble d’Ondara. Es tracta de la primera ordenança de festes que s’elabora al municipi, i el seu objectiu, segons ha manifestat la Regidora de Festes, Mª Carmen Velázquez, és “aconseguir un equilibri entre el gaudi de la festa i el respecte per la convivència respectuosa”. Després de la seua aprovació inicial, es podran realitzar les al·legacions oportunes en el període corresponent abans de la seua aprovació definitiva.

 

Des de l’Equip de Govern d’Ondara es pretén “promoure aquest   Reglament per a refermar les nostres tradicions i aconseguir alhora una major participació popular en  la programació i desenvolupament de la festa, així com fer possible que els festejos es desenvolupen d’una manera compatible amb la convivència respectuosa i el civisme”.  També s’estima oportú “regular els drets i deures de totes les persones, comissions, penyes i, en general, tots els agents socials que en el seu conjunt fan possible la celebració dels diferents actes”.

 

Entre altres aspectes, l’ordenança regula la composició i funcions de la Comissió de Sant Jaume; dels Quintos; la utilització de la plaça de Bous, o les condicions d’obertura dels garitos i el seu règim de funcionament, així com les possibles infraccions i sancions, i els seus responsables. De manera que queden per escrit una sèrie de normes de comportament (com que els voltants del garito han d’estar nets abans de les 6 hores), i entre altres mesures, es faculta a la Policia Local d’Ondara a actuar en cas d’infraccions (per exemple, les motivades per excés de decibels o música fora dels horaris regulats, ja que l’ordenança recull que els garitos podran tenir la música fins a les 2 hores o fins a les 4 hores en caps de setmana). Aquesta circumstància ve motivada per petició expressa de la Policia Local, per a poder actuar en cas de queixes veïnals.

 

Respecte a les condicions d’obertura dels garitos i el seu règim de funcionament, la Regidoria de Festes ha mantingut reunions prèvies amb la Comissió de Sant Jaume, en les que s’ha acordat que les penyes i quintades, a excepció dels Quintos de l’any en qüestió, faran el pagament efectiu d’un preu anual en el compte de l’Ajuntament, en concepte de dret a connexió elèctrica dels garitos.

 

El preu estipulat pretén pal·liar les excessives despeses de recursos, personals, físics i energètics, que generen els distints garitos any rere any. Per a respectar al màxim els principis d’equitat i proporcionalitat, es proposen dos trams; un primer tram, que aniria destinat a gravar a aquells garitos que presenten un consum de recursos físics i energètics menor (s’estableix el requisit d’aquest tram per als garitos que estiguen dotats d’elements bàsics com són una cambra refrigeradora, un congelador, les llums bàsiques i una aixeta de cervesa). I un segon tram, per a aquells garitos que, a més de tenir els elements bàsics, també disposen d’altres com a cuina elèctrica, forn elèctric, aire condicionat, o altres elements d’alt consum.

 

 

 

ayto 3

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 D’ABRIL

 

 

Ondara, 26.04.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 d’abril de 2016 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.- EP 487/2016. Aprovació acta anterior del dia 31/3/2016.

 

2.-EP 700/2016. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia Presidència.

 

3.- EP 490/2016. 4003 Ordenances. Ordenança Municipal Circulació. Modificació: Aprovació provisional.

 

4.- EP 629/2016. 1001 Associació «RUTA DELS RIURAUS” Adhesió i aprovació Estatuts i nomenament representant de la Corporació.

 

5.- EP 654 /2016. 5800 Conveni col·laboració entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d’Educació, investigació, cultura i esports i l’Ajuntament d’Ondara, per al desenvolupament de projectes de formació professional dual del sistema educatiu en la Comunitat Valenciana.

 

6.- EP 1803/2016. Aprovació Informe sobre compatibilitat de l’Alcalde Zeus Serrano Soler.

 

7.- EP 539/2016. 5803 Servei de Transport en autobús. XEBIC D’ONDARA.

 

8.- EP 682/2016. 4020 Ordenança reguladora Festes del poble d’Ondara.

 

9.- EP 699/2016. 4020 . Ordenances Fiscals. Ordenança reguladora de la taxa per drets d’examen.

 

10.- EP 718/2016. Proposta Regidora d’Educació rebuig de l’escrit de l’Entitat Cultural i cívica Plataforma Valencianista PLV i Circul Cívic Valencià.

 

  1. Precs i preguntes.
zeus serrano 2

L’EQUIP DE GOVERN D’ONDARA VA CELEBRAR AHIR LA SEGONA ASSEMBLEA PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA

 

Van explicar els pressuposts i les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint, així com les mesures impulsades per cada regidoria

 

Ondara, 15.04.16. Ahir, l’Equip de Govern d’Ondara va celebrar una assemblea informativa oberta a la ciutadania amb l’objectiu d’explicar les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint des de l’Ajuntament; també es va donar compte dels pressuposts i de les actuacions de cadascuna de les regidories, explicades per cadascun dels regidors/es delegats. Aquesta va ser la segona assemblea oberta a la ciutadania celebrada per l’Equip de Govern, després de la que va tenir lloc l’1 de juliol del 2015, a penes dues setmanes després de la constitució de l’Ajuntament després de les passades eleccions municipals (en aquella ocasió, l’assemblea va tenir una major participació veïnal que en la cita d’ahir).

 

L’Alcalde d’Ondara i responsable de les àrees de Participació i Transparència, Zeus Serrano, va argumentar que aquesta primera etapa de diagnòstic de la situació municipals ha comportat, durant aquests mesos,  la realització d’una anàlisi de les diferents àrees municipals, en que han vist aquelles coses que volen solucionar, si bé va demanar a la ciutadania “paciència” perquè queda molt per fer “i no es pot arreglar en un any”. Entre els principals problemes que s’han trobat, va fer especial insistència en la brutícia de carrers i parcs; una cosa al que ja han tractat de posar solució.

 

Zeus Serrano va explicar davant el públic com s’ha elaborat el pressupost municipal d’Ondara per a enguany 2016, i quins són els condicionants que li afecten. Respecte d’això va indicar que un 97% de les despeses se’n va en personal (suposa el 40% de les despeses, i encara hi ha carències de personal); pagament del deute, despeses corrents (el manteniment de les instal·lacions suposa el 24% del pressupost; 1.337.200, tenint en compte que ara s’han millorat les condicions dels contractes de manteniment), subvencions i transferències a PIMON i SINMA. I va indicar que les limitacions del pressupost vénen condicionades pel pagament de préstecs (el deute de l’Ajuntament és de 3.074.436 euros, i en els pressuposts l’amortització de capital més interessos ascendeix a 590.000 euros), els convenis urbanístics (signats per l’anterior Equip de Govern, amb una partida de 30.000 euros en els pressuposts d’enguany), i la sentència per les factures dels anys 2005-2009 de Canal 37 (la sentència del TSJCV és ferm i ascendeix a 65.393 euros més interessos de demora; per a aquest pagament s’han reservat 100.000 euros del pressupost).

 

A pesar del “poc marge que tenim”, Zeus Serrano va argumentar que encara així s’ha aconseguit millorar la neteja dels carrers, amb augment de personal, i s’ha augmentat la brigada municipal. Considerant que “s’està invertint en el que ens sembla més important, i això és millor que fer grans obres”.

 

Respecte a les empreses municipals, Josep Carles Femenia, Regidor d’Urbanisme i delegat de PIMON i SINMA, va explicar que s’han estudiat les despeses reals, s’han adaptat els contractes i s’han creat noves places en neteja i en les brigades, amb el que s’ha millorat el servei de neteja municipal, que era un dels principals problemes que s’havien detectat. A més s’ha realitzat una gran inversió per a posar a punt el camió de recollida de fem. En l’apartat d’urbanisme, s’està atenent les persones que acudeixen a l’Ajuntament pel tema dels convenis urbanístics, i respecte al Pla General (que podria tenir un cost estimat d’uns 300.000 euros, segons va explicar), va avançar la intenció d’iniciar-ho, però va matisar que estan molt condicionats, econòmicament, pel pagament de la sentència de Canal 37.

josep carles femenia

El Regidor de Manteniment, Medi Ambient, i Agricultura, Pere Picornell va explicar que s’estan realitzant les labors necessàries de manteniment; estan impulsant les neteges de parcel·les, i l’arreglament de camins, encara que es disposa de poc pressuposts (ara s’està a l’espera de rebre una subvenció de la Diputació per a arreglar el camí de Vinyals). Des del seu departament s’ha impulsat l’adhesió d’Ondara a la Denominació d’Origen Moscatell de la Marina Alta; s’han realitzat diversos cursos de plaguicides (que tenen molta demanda), i s’han creat dues zones per a gossos, entre altres mesures, com la creació de cases-niu per a mussols en zones rurals. A més promouran que es reunisca el Consell Agrari Local; i es va a realitzar una ordenança per a promoure un banc de terres, entre altres pròximes mesures.

pere picornell

La Regidora d’Educació, Formació i Esports, Mar Chesa, va explicar en l’apartat educatiu l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al programa XarxaLlibres que ha atès un total de 349 sol·licituds, ingressant 33.180 euros a les famílies, qualificant aquest programa com “una bona mesura”. També va destacar que Ondara serà seu de la Trobada d’Escoles en Valencià, el 21 de maig, que aconseguirà atraure a milers de persones al poble. En educació va avançar que enguany està inclòs en el pressupost realitzar les obres necessàries per a convertir la casa del conserge del Col·legi Sanchis Guarner en una biblioteca per al centre. A més, s’ha regularitzat la situació elèctrica de l’Escoleta després de realitzar les millores en electricitat necessàries.

 

En l’apartat de formació va recalcar les jornades de formació per a la comunitat educativa i les famílies sobre les comunitats d’aprenentatge, i la participació d’Ondara en la “primavera Educativa” el 14 de maig a València, per al que es disposaran dels recursos adequats. D’altra banda, enguany s’ha realitzat una oferta pública per a les escoles i campus d’estiu.

 

En l’àmbit esportiu, s’han regularitzat els contractes dels monitors i s’ha apostat per la formació. També s’ha augmentat el nombre de monitores en gimnàstica rítmica per a atendre la gran demanda d’aquest esport. La quota que paguen els usuaris s’ha incrementat lleugerament per a assumir el material, equipament i regularització de tots els contractes de les escoles. D’altra banda, s’ha realitzat un estudi i anàlisi per a atorgar les subvencions amb criteris objectius als distints clubs. També s’han efectuat millores i adequacions al trinquet municipal (per a regularitzar la instal·lació elèctrica), entre altres actuacions.

mar chesa

La Regidora d’Igualtat i de Cultura, Raquel Mengual, va destacar en l’àmbit de la Igualtat l’elaboració del Pla d’Igualtat, mitjançant l’observatori de la UNED, així com la creació, el passat mes de setembre, de la Comissió d’Igualtat. En Cultura s’han valorat els cursos oferits, s’ha completat l’oferta amb noves propostes; es realitzen presentacions literàries tots els mesos, i s’ha ampliat l’horari de la Casa de Cultura (ara és de 9 a 21 hores, gràcies a l’augment de la plantilla amb una nova plaça de conserge), entre altres iniciatives. A més s’han impulsat noves propostes, com el primer festival de Jazz, la jornada solidària d’octubre o el festival Gegant a Segària (ambdós amb cost zero per a l’Ajuntament, gràcies a les participacions voluntàries). També se li ha donat un nou impuls al Prado com a escenari per a realitzar exposicions. I s’ha creat i obert a la ciutadania el Consell de Cultura.

raquel mengual

La Regidora de Festes i Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, va explicar en l’àmbit dels serveis socials que Ondara torna a estar integrada en la Massma des de l’1 de gener, i va detallar els diferents serveis que s’ofereixen a la ciutadania. En l’apartat de Festes, va destacar que en Sant Jaume els actes taurins es gestionaran per la Comissió de Bous, i va detallar les col·laboracions de l’Ajuntament en els diferents esdeveniments festius que se celebren al poble (Soledat, Crist, festes de Pamis, Sant Antoni, falla de Pamis, etc). També va recalcar la disminució del cost del Mig Any de Sant Jaume respecte a l’any anterior.

mari carmen velazquez

El portaveu de l’Equip de Govern, i Regidor de Promoció Econòmica, Modernització i Comunicació, José Ramiro, va indicar que s’ha ampliat la partida de formació en 2016 i s’ha reubicat l’àrea d’ADL i SERVEF (ara està a la planta baixa de la casa consistorial) per a optimitzar els recursos de l’Ajuntament. En l’apartat comercial, ha recordat la negociació sobre la Zona de Gran Afluència Turística i l’acord arribat amb el Centre Comercial per a l’obertura de festius; acord que serà revisat de nou enguany. També ha avançat que un dels objectius en l’àmbit comercial és enfortir l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO).

jose ramiro

Respecte a la regularització d’empreses i comerços, va avançar que hi ha 80 actuant sense llicència; en la meitat dels casos, a causa de la falta de recursos humans de l’Ajuntament. En aquest sentit, s’ha posat remei a la situació amb la contractació del tècnic, ara en jornada completa. En l’altra meitat dels casos, es va a realitzar una campanya de regularització perquè les empreses aporten la documentació que falta. Quant a la modernització, s’ha treballat per a estalviar en telefonia mòbil i fixa; així com en dominis web en desús, i s’ha millorat i legalitzat el sistema d’Internet. A més s’ha aconseguit estalviar amb l’emissió de plens en directe. José Ramiro ha avançat que l’estalvi amb aquestes i altres mesures serà d’uns 13.000 euros en dos anys. Quant a la comunicació, va detallar que el pla de comunicació municipal està en fase d’elaboració, i va explicar els convenis per a accions publicitàries que s’han signat amb determinats mitjans de comunicació per a la difusió de les iniciatives locals; convenis, va recalcar, realitzats amb total transparència i aprovats per Junta de Govern. També va anunciar la creació d’una nova pàgina web amb la comunicació municipal, i quant a la ràdio, va detallar les inversions de modernització i millora que s’estan realitzant per a poder obrir-la a la participació de la ciutadania.

 

La Regidora d’Hisenda, Personal i Patrimoni, Pepa Gasquet, es va referir a l’àrea de patrimoni per a destacar el trasllat de l’arxiu històric municipal a la casa de Cultura, amb l’objectiu que siga accessible per a la ciutadania i puga comptar pròximament amb personal.

pepa gasquet

Per la seua banda, Zeus Serrano, com a responsable de les àrees de Sanitat i Major, va explicar que tots els mesos s’estan realitzant xerrades i conferències sobre temes relacionats amb la Salut i que es realitzarà una campanya de material ortopèdic. Quant a Majors, s’han augments els tallers d’estimulació cognitiva, així com els materials dels cursos. Respecte a l’àrea de Seguretat Ciutadana, en Protecció Civil s’ha incrementat la dotació per a atendre l’augment de serveis prestats, i en Policia Local, “s’ha reestructurat el cos de Policia Local perquè funcione de forma més eficient” i s’ha creat la borsa d’agents.

 

Zeus Serrano va culminar l’assemblea afirmant que “la temporada no ha sigut fàcil i ens hem trobat moltes sorpreses”, però “hem superat l’etapa més difícil i ara continuarem treballant a posar en marxa les nostres propostes”.

zeus serrano 1

Des de la Regidoria de Modernització s’ha anunciat que el vídeo amb la gravació íntegra de l’assemblea s’emetrà el proper dijous 21 d’abril a les 20:30 hores des del  canal youtube de l’Ajuntament d’Ondara,  a què es podrà accedir directament des de la pàgina web municipal, disponible mitjançant l’enllaç: http://www.youtube.com/c/ondara/live. Una vegada publicat es podrà visualitzar en el canal en qualsevol moment.

 

 

 

archivo asamblea 1 julio 2015

L’EQUIP DE GOVERN CELEBRARÀ EL DIJOUS 14 D’ABRIL L’ASSEMBLEA PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA D’ONDARA

 

 

Es tracta d’una assemblea oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc a les 20 hores a l’Auditori Municipal

 

Ondara, 12.04.16. Aquest dijous 14 d’abril a les 20 hores se celebrarà a l’Auditori Municipal d’Ondara una Assemblea Informativa. Es tracta d’un acte públic, obert a tots els veïns i veïnes d’Ondara que vullguen assistir, en el que l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara explicarà davant la ciutadania les línies estratègiques i polítiques que s’estan seguint des de l’Ajuntament; també explicaran els pressupostos, detallant perquè s’han realitzat així, i es donaran compte de les actuacions de cadascuna de les regidories.

comarques centrals

ÈXIT DE LA CONFERÈNCIA SOBRE LES COMARQUES CENTRALS

 

 

 comarques centrals (4) comarques centrals (3)

L’esdeveniment es va celebrar a la Casa de Cultura d’Ondara davant alcaldes i regidors de la comarca

 

Ondara, 11.04.16. La conferència sobre les comarques centrals, impartida dissabte passat a la Casa de Cultura d’Ondara, va ser tot un èxit. Davant d’un nombrós públic, majoritàriament regidors i alcaldes de la comarca, Vicent Ortuño, geògraf, va fer una breu introducció sobre l’evolució i història de les diferents divisions territorials que han afectat la nostra comarca, i el convidat especial, l’economista Néstor Novell, va exposar la seua visió sobre l’evolució que ha experimentat el nostre país en els darrers 20 anys, quan ell amb Júlia Salom i altres especialistes, van començar a treballar sobre el projecte de les Comarques Centrals.

 

Al llarg de vora dues hores, va fer vore la situació actual, de d’un punt de vista econòmic, dels valencians i del seu territori, així com les possibles alternatives que ell considera necessàries fer per a redreçar la tendència actual a la concentració de bona part d’activitat econòmica en les dues àrees metropolitanes que ens limiten, l’àrea metropolitana de València i la conurbació Alacant-Elx, (tot i que aquesta darrera no estava massa d’acord amb nomenar-la així). Eixa tendència, va dir, demostrada per les xifres dels darrers 20 anys, només es pot corregir i mitigar si els diferents agents econòmics, socials i culturals de la comarca s’uneixen i adopten estratègies d’actuació conjunta. La mateixa tendència (va exposar) que cal contemplar per als ajuntaments, ja que aquests estan, cada dia més, encaminats a mancomunar activitats ja que, si van sols, els són molt deficitàries avui, i cada dia ho seran més (recollides d’escombreries, instal·lacions de tipus cultural o de lleure,…). Tot acompanyat de xifres que demostraven que no eren mesures intuïtives, sinó necessàries.

 

El resultat va ser una allau d’informació que des de l’organització es considera que pot ser de gran interès “perquè molts integrants de la política comarcal comencen a pensar, a discutir i a plantejar possibles accions en la línia del que ens va comentar Néstor Novell”, qualificant la trobada de “profitosa”. L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, també va avançar que “aquesta línia de facilitar conferències per al coneixement de temes que ens afecten com a societat i com a poble, continuarà amb la que ens farà Josep Vicent Boira sobre  el fonamental “corredor del mediterrani”; sens dubte Boira és un dels més profunds coneixedors del tema”.

ondara 1

ONDARA ACOLLIRÀ AQUEST DISSABTE LA CONFERÈNCIA “PER A QUÈ LES COMARQUES CENTRALS?”

 

 

 

L’acte l’introduirà Vicent Ortuño Ginestar, geògraf, que parlarà sobre la divisió comarcal, i sobre el tema central de la reunió ho farà Néstor Novell, economista, i un dels màxims impulsors de les Comarques Centrals

 

Ondara, 05.04.16. Ondara acollirà aquest dissabte 9 d’abril a les 18 hores la trobada – conferència “Per a què les comarques centrals?”; acte organitzat per l’Ajuntament d’Ondara. L’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, ha manifestat que “des de les passades eleccions municipals i autonòmiques,  i com a conseqüència del canvi experimentat en les nostres institucions, s’ha recuperat un tema que va tenir una certa importància fa uns anys i que els darrers havia estat soterrat, i és el tema de les Comarques Centrals i l’anàlisi territorial”. “A causa de la seua importància i transcendència, des de l’Ajuntament d’Ondara hem considerat oportú i convenient, informar-nos millor sobre eixe tema i no parlar d’oïda, i hem organitzat una trobada-conferència on se’ns parlarà sobre el tema”. Afegint que “als responsables polítics ens cal saber sobre les repercussions i motius de defensar una possible divisió territorial o una altra”.

 

Amb eixa finalitat, se celebrarà la conferència que tindrà lloc el dissabte dia 9 d’abril a la Casa de Cultura d’Ondara (o a l’Auditori segons les confirmacions que puguen haver) a les 18:00 hores. L’acte l’introduirà Vicent Ortuño Ginestar, geògraf, que parlarà sobre la divisió comarcal, i sobre el tema central de la reunió ho farà Néstor Novell, economista, i un dels màxims impulsors de les Comarques Centrals i amb nombroses publicacions sobre eixa qüestió. La xarrada de Néstor Novell anirà al voltant de “Per a què les Comarques Centrals?”. A continuació s’obrirà un debat.

 

El tema “entra dins d’un projecte més ampli d’oferir conferències per a promoure el coneixement i el debat sobre temes d’àmbit territorial que tant ens afecten i sembla que la gent no té massa clars”. Des de l’Alcaldia s’afegeix que “ara estem en contacte per a dur Josep Vicent Boira per tal que ens explique la importància i transcendència per a nosaltres del corredor mediterrani i el seu enllaç europeu; també una altra sobre infraestructures, etc.”. Les conferències van dirigides a tothom, però preferentment a alcaldes i regidors.

nova regidora antonia ivars

ONDARA EMETRÀ DES D’ARA ELS SEUS PLENS EN DIRECTE PER INTERNET

 

 

 

  • Ahir ja es va produir amb èxit la primera emissió en proves a través del canal de youtube de l’Ajuntament

 

  • En la sessió va prendre possessió la nova regidora del PP, Antonia Ivars

 

Ondara, 01.04.16. L’Ajuntament d’Ondara emetrà a partir d’ara totes les seues sessions plenàries en directe per Internet, a través del canal de youtube de l’Ajuntament a què es podrà accedir directament des de la pàgina web municipal, disponible mitjançant l’enllaç: http://www.youtube.com/c/ondara/live.

La sessió del ple ordinari d’ahir dijous 31 de març va ser la primera que es va emetre en proves en directe, gràcies a la nova càmera connectada a Internet i instal·lada de forma fixa al saló de plens. Es dóna així un pas més cap a la transparència i per a acostar la política a la participació de la ciutadania, com va afirmar l’Alcalde Zeus Serrano. Arran de la prova realitzada en la primera emissió, s’han detectat possibles millores a efectuar en l’apartat de so en futurs plens.

 

En el ple d’ahir, va prendre possessió del seu càrrec la nova regidora del grup municipal Popular, Antonia Ivars Català, completant així el grup municipal popular amb els seus cinc regidors.

 

En la sessió es van aprovar, per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís i PP), dues taxes per ocupació de terrenys d’ús públic. La primera d’elles és l’Ordenança Fiscal Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’ús Públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Extintors, Bastides, Caixers i altres Instal·lacions Anàlogues en vies públiques locals. En aquesta ordenança, la principal novetat aprovada era la referent a les parades, barraques, i casetes de venda, situats en terrenys d’ús públic, amb l’objectiu de fer més fàcil i còmode el pagament de les parades del mercat ambulant, perquè es paguen en els primers 20 dies del mes.

 

La segona Ordenança Fiscal que va ser aprovada per unanimitat és la Taxa per Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa. Les novetats concretades en aquesta ordenança és que només podran autoritzar-se ocupacions de la via pública quan quede un ample mínim de vorera d’1,20 metres per a la circulació lliure i còmoda dels vianants; que en tot cas, no es podrà autoritzar més ocupació que el front estricte o part de la façana que ocupe el local o establiment de restauració sol·licitant, i que en cas d’utilitzar la calçada, només s’utilitzarà la zona d’aparcaments. Tampoc es permetran ocupacions discontínues, o si des del local s’ha de travessar zones de trànsit rodat per a arribar; i un cas especial és el de la Plaça del País Valencià, que té el seu propi plànol fix de distribució.  A més, aquesta regulació no serà aplicable als dies que comprenen les Festes de Sant Jaume, Mare de Déu de la Soledat i El Crist, les quals es regiran, si és el cas, per la seua normativa específica.

 

pleno equip govern pleno oposicio

El ple també va aprovar, amb el vot a favor de l’Equip de Govern i en contra del PP, una transferència de crèdits del pressupost municipal de 2016, que ascendeix a 25.140 euros. La modificació, segons va detallar la Regidora d’Hisenda, Pepa Gasquet, correspon a les dotacions econòmiques per a la subscripció de les bases de dades jurídiques que l’Ajuntament necessita (5.000 euros), els estudis i treballs tècnics per a efectuar una nova RPT de l’Ajuntament (4.000 euros), l’assignació econòmica per a la regidora del PSPV Mª Carmen Velázquez, que tindrà una dedicació del 33% (10.600 euros des d’ara fins a final d’any), així com 2.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i equips.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento Ondara

LA NOVA REGIDORA PEL PP, ANTONIA IVARS CATALÀ, PRENDRÀ HUI POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC

 

 

En la sessió s’abordarà l’aprovació inicial de les taxes per ocupació de terrenys d’ús públic i es donarà compte del pla pressupostari 2017-2019

 

Ondara, 31.03.16. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà hui dijous 31 de març la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. En l’ordre del dia s’inclou la presa de possessió del seu càrrec de la nova regidora del grup municipal Popular, Antonia Ivars Català. Es completarà així el grup municipal del PP amb els seus cinc regidors (després de la renúncia a les seues actes de Natalia Mateu i Ximo Ferrando, i després de la incorporació de Javier Lozano, només faltava una nova incorporació en el grup popular que es produeix ara amb Antonia Ivars).

 

En la sessió de hui es debatrà l’aprovació provisional de dues taxes per ocupació de terrenys d’ús públic. La primera d’elles és l’Ordenança Fiscal Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’ús Públic amb Mercaderies, Materials de Construcció, Runes, Tanques, Puntals, Extintors, Bastides, Caixers i altres Instal·lacions Anàlogues en vies públiques locals. En aquesta ordenança, les edificacions incloses en el Catàleg d’Edificis i Monuments Protegits del PGOU d’Ondara, tindran una bonificació del 95% per a obres que tinguen com a finalitat l’eliminació de barreres arquitectòniques.

 

La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents:

-Contenidors d’obres, per dia: 5,00 euros

– Sac de runa d’obres, per dia: 5,00 euros

– Ocupacions amb materials, tanques, bastides, casetes d’obra i semblants, per metre quadrat i dia: 0,75 euros.

– Camions, per càrrega i descàrrega, mudances, muntatge de grues i semblants, i talls de carrer, quota mínima al dia: 30,00 euros dia; o  20,00 euros dia (mínim 5 dies).

– Quan a conseqüència de l’ocupació de la via pública siga necessari disposar d’un agent de la Policia Local, a part de la taxa que es merite per la pròpia ocupació de la via pública, se satisfarà una quota, per hora i agent de 20,00 euros.

– Per cada grua utilitzada en la construcció. Per dia, 10,00 euros.

 

Quant a l’Ocupació de via pública amb caixers automàtics i màquines expenedores té les tarifes següents:

  • Caixers automàtics d’establiments bancaris o caixes d’estalvi situat a l’exterior dels immobles en línia de façana que siga susceptible d’utilització des de la via pública: 600 euros anuals.

– Caixers automàtics, instal·lats per part de comerços, a l’exterior dels immobles, en línia de façana que siga susceptible d’utilització des de la via pública: 150 euros anuals.

– Màquines expenedores que es troben annexes o no a l’establiment, en línia de façana, i que siga susceptible d’utilització des de la via pública: 150 euros anuals.

 

Respecte a les parades, barraques, casetes de venda, situats en terrenys d’ús públic:

  • Parades de venda en el mercat setmanal, per metre lineal o fracció, al dia en les reserves de lloc fix: 1,50 euros ml.

–  Parades de venda al mercat setmanal, per metre lineal o fracció, al dia en les reserves de lloc no fix: 2,00 euros ml.

 

La segona Ordenança Fiscal que es debatrà per a la seua aprovació provisional en el ple és la Taxa per Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents: Ocupació de Terrenys d’ús públic al servei d’establiments de restauració:

– Taules i cadires en via pública: 2 euros m2 mensual.

– Taules i cadires en via pública en zona delimitada: 2,5 euros m2 mensual.

-Taules i cadires en via pública en zona delimitada, amb estructura, plataforma, tendals, etc: 3,5 euros m2 mensual.

 

Segons es concreta en aquesta ordenança, només podran autoritzar-se ocupacions de la via pública quan quede un ample mínim de vorera d’1,20 metres per a la circulació lliure i còmoda dels vianants. En tot cas, no es podrà autoritzar més ocupació que el front estricte o part de la façana que ocupe el local o establiment de restauració sol·licitant. Per tant, tampoc es permetran ocupacions discontínues, o si des del local s’ha de travessar zones de trànsit rodat per a arribar. Cas especial és el de la Plaça del País Valencià.

 

Aquesta regulació no serà aplicable als dies que comprenen les Festes de Sant Jaume, Mare de Déu de la Soledat i El Crist, les quals es regiran, si és el cas, per la seua normativa específica. En l’apartat d’exempcions i bonificacions, es detalla que hi haurà un 15% de bonificació en les ocupacions temporals dels mesos de  juliol i agost. A més, les cafeteries, bars i semblants que sol·liciten l’ocupació de la via pública amb taules i cadires per període no inferior a 12 mesos tindran una bonificació del 5% de la quota. A més, aquesta es fraccionarà en dos pagaments a realitzar al juny i setembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archivo asamblea 1 julio 2015

AJORNAMENT DE L’ASSEMBLEA PARTICIPATIVA AMB LA CIUTADANIA D’ONDARA AL DIA 7 D’ABRIL

 

 

L’Equip de Govern d’Ondara informa que l’assemblea participativa dirigida a la ciutadania i prevista per a aquest dijous 10 de març a les 20 hores a l’Auditori Municipal d’Ondara, s’ajorna al dijous 7 d’abril a les 20 hores a l’Auditori Municipal.

 

El motiu és la coincidència d’aquest dijous 10 de març amb el trasllat de  la imatge de la Mare de Déu de la Soledat a l’Església Parroquial, i per a no coincidir posteriorment amb la setmana de Dolors i amb els actes de Setmana Santa i Pasqua.

homenaje don emilio (5)

ONDARA DECLARA FILL ADOPTIU AL METGE JUBILAT EMILIO ARAGÓ I LI RENDEIX HOMENATGE AMB UN ACTE MULTITUDINARI

homenaje don emilio homenaje don emilio (1) homenaje don emilio (2)

 

Més de 400 persones van assistir per a reconèixer la labor de Don Emilio en els seus 33 anys com a metge local i acomiadar-se d’ell

 

Ondara, 07.03.16.  L’Ajuntament d’Ondara va rendir homenatge al Doctor Emilio Aragó, “Don Emilio”, recentment jubilat i que ha prestat els seus serveis com metge de família a Ondara des de 1983, fins a la seua jubilació, el passat 1 de febrer del 2016. L’acte d’homenatge es va celebrar divendres passat a l’Auditori Municipal d’Ondara, obert a totes les veïnes i veïns d’Ondara, i va ser multitudinari, ja que van ser centenars les persones (més de 400) que van assistir per a reconèixer i agrair a “Don Emilio” la important labor que ha realitzat durant més de 30 anys.

 

L’acte va ser presentat per l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, i va comptar amb l’actuació de la Rondalla La Colla del Cánter, després de la qual cosa, diverses persones relacionades amb la trajectòria de Don Emilio van anar pujant a l’escenari i van desgranar detalls de la història d’Emilio Aragó a Ondara. Així, l’acte va comptar amb la intervenció del director de la Residència Mare de Déu de la Soledat d’Ondara, Benjamí Estrada; qui va destacar de Don Emilio que era una persona sempre disponible i preocupada per la salut de les persones que estan a la Residència. El farmacèutic Fernando Mud, en representació de les farmàcies de la població, va destacar l’excel·lent col·laboració metge-farmacèutic, així com la relació d’amistat. El Coordinador Mèdic del Centre de Salut d’Ondara, Salvador Sigalat, va assegurar que Don Emilio s’havia guanyat a pols aquest reconeixement. El director del centre de Salut d’Ondara, Rafael Gómez Ferrer, va voler deixar patent que “Emilio ha sigut un metge excepcional, que s’ha sabut adaptar a les circumstàncies”, i del que va destacar “la seua humanitat”. I Juan Martí, com anterior Jutge de Pau a Ondara, va indicar que Don Emilio s’ho mereix per tot pel que ha fet per les persones d’Ondara (“és una manera de tornar-li tot el que ha fet per nosaltres”), i va afirmar que és una declaració “justa”.

 

Després, l’Alcalde d’Ondara, Zeus Serrano, va procedir a entregar-li el “Pin” amb la insígnia de l’Ajuntament d’Ondara, i Emilio Aragó va tindre unes paraules per a recordar la història mèdica d’Ondara i va aprofitar per a assegurar que “Ondara ha sigut un poble de molta qualitat humana i professional, quant a metges i infermers”, destacant que els professionals que atenen aquesta població estan molt qualificats. En els seus agraïments, va destacar el paper de Joaquín Poquet (practicant) i especialment el de la seua dona, Mª Carmen Ramis. Don Emilio va culminar les seues paraules dient que “Ondara és un poble agraït i generós”, després de la qual cosa, va abaixar de l’escenari i tots els assistents van poder felicitar-li i acomiadar-se d’ell.

 

Prèviament a l’acte d’homenatge, l’Ajuntament d’Ondara va celebrar un ple extraordinari per a declarar a  l’exmetge de família de la població, Emilio Aragó Mengual,  com “Fill Adoptiu” d’Ondara, a l’empara de l’article 3 del Reglament per a la Concessió de Condecoracions, Honors i Distincions de l’Ajuntament d’Ondara, que indica que el títol de Fill Adoptiu “podrà recaure en aquelles persones que per les seues destacades qualitats personals o mèrits assenyalats en benefici, millora o honor de la localitat, siguen motiu de vertader reconeixement popular per aconseguir un alt prestigi i consideració general”. La declaració d’Emilio Aragó com “Fill Adoptiu” d’Ondara va comptar amb el suport unànime de totes les forces polítiques, així com amb la presència del propi Don Emilio i els seus familiars.

homenaje don emilio (3)homenaje don emilio (4)

En el ple es va fer constar, per part de l’Alcalde, Zeus Serrano, part de la història d’Emilio Aragó al  seu pas per Ondara, des de la seua arribada en 1983, fins a la seua jubilació el passat 1 de febrer del 2016.

 

“Emilio arriba a Ondara el dia 25 de gener de 1983, amb plaça en propietat per oposició, com a Metge Titular d’APD (Assistència Pública Domiciliària). Es tractava d’un Cos ja extingit de la Sanitat Pública que, a banda de la funció assistencial tal i com la coneguem hui, exercia funcions de salut al servei de la sanitat local municipal com assistència a persones incloses en el padró de Beneficència (d’ací la seua vinculació permanent a allò que en el futur ha sigut la Residència d’Ancians), reconeixement de quintos i d’aquelles persones que opten a plaça de Policia Local, medicina forense, inspeccions sanitàries d’establiments, campanyes de vacunació (també les de xiquets i xiquetes, ja que aleshores no existia pediatra), control d’epidèmies, etc. Són anys que Emilio anomena de la “medicina heroica”: dos metges, Vicent Climent i Emilio; un practicant (Joaquin) i una matrona (Maite) per a tota la població. No existia servei d’urgències, ni pediatra, ni administratius, ni zeladors. La seua dona i la de Vicent feien les funcions administratives fins que l’ajuntament que presidia Antonio Ramis va proporcionar una administrativa (Fina Garcia). Açò va facilitar que s’implantara la historia clínica a tots els seus pacients, cosa poc freqüent en les consultes de primària d’aquella època, però que va racionalitzar molt la forma de treballar.

La seua insistència constant i el bon fer de l’equip municipal fan que s’aconseguira un metge més durant els tres mesos d’estiu, que posteriorment arribà a fer-se permanent i, inclús, s’amplia el personal a un altre infermer i a un altre metge de reforç durant el període estival.

A l’any 1991 s’implantaren els Equips d’Atenció Primària amb una dotació de personal més adient a les necessitats de la població: un zelador, tres metges de primària, un pediatra, una matrona i tres infermers. Per necessitat d’espai, s’obri el consultori auxiliar del Barri del Crist. L’anomenen Coordinador Mèdic de l’Equip d’Atenció Primària d’Ondara a l’any 1994. En 1997, fet l’edifici del nou Centre de Salut, arriba l’ordre de Conselleria per la qual quedava suprimit el Consultori d’Ondara i tot el personal quedava adscrit al nou Centre de Salut, que s’obria al públic al setembre de 1998.

A l’any 2007 s’admet la sol·licitud d’Emilio de deixar ser Coordinador Mèdic, desprès de tretze anys en aquest càrrec. A partir d’ací la seua tasca

consistia en exercir la seua professió amb la millor dignitat possible.

Quant a la Residència d’Ancians, formava part de l’obligació professional d’Emilio com a metge d’APD perquè aleshores era l’Asil de la Mare de Déu de la Soledat. Tant durant aquest període com en el posterior, va exercir com a metge de medicina assistencial, 25 anys, fins que les places dels residents varen passar a dependre de la Conselleria i s’exigia un metge amb contracte professional. Com que ell tenia contracte d’exclusivitat amb la Conselleria de Sanitat, es va veure en l’obligació de deixar de fer eixa funció assistencial, encara que tots els residents li estaven assignats com a pacients, i feia les funcions administratives. Així i tot va continuar sent membre del Patronat des de la seua arribada a Ondara fins la jubilació, l’1 de febrer de 2016, en que va comunicar la decisió de dimitir del càrrec de membre del Patronat perquè al residir en altra població i desvincular-se de les funcions sanitàries no desitjava convertir-se en un element decoratiu de la Junta. Esperant que siga atesa la proposta de nomenament com a Fill Adoptiu d’Ondara i agraint els serveis prestats en la localitat”.