L’AJUNTAMENT D’ONDARA PRESENTA A LA DIPUTACIÓ D’ALACANT LA MEMÒRIA PER A LA FUTURA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

En el ple ordinari de juliol tots els partits polítics amb representació al consistori municipal presenten una moció conjunta sobre l’inici del pròxim curs escolar amb l’aplicació de tots els protocols necessaris per a la neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària i una sèrie d’actuacions relacionades en matèria de salut ja que la figura d’un infermer o infermera és de competència autonòmica.

Ondara, 31-07-2020. Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, primer ple presencial des que es va decretar l’Estat d’Alarma per la COVID-19, amb una sèrie d’acords. En primer lloc, tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Ondara van votar a favor de presentar a la Diputació d’Alacant una memòria sobre el projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques. Es tracta d’un edifici amb una superfície de 537m2 i amb 447 m2 d’ús útil que estarà ubicat a una parcel.la dotacional d’ús cultural al Pla Parcial de Tossals. El cost del projecte i de les obres d’aquest edifici, que seria de dos plantes, correrà a càrrec de la Diputació d’Alacant dins del Pla Planifica. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va afirmar que s’està plantejant una ampliació futura perquè hi ha espai suficient perquè es puga fer. «Aquest edifici és necessari ja que l’Aulari de Música s’ha quedat xicotet i, a més de donar cabuda a l’Escola de Música Gonzalo Ortolá, també pot ser el lloc idoni perquè puguen utilitzar-lo la Colla de Dolçaines i Tabals, els cors, la batukada, etc…» va dir Ramiro. També va aclarir que, quan siga el moment de fer el projecte, la intenció és preguntar els col.lectius afectats per a poder recollir totes les idees i aconseguir un projecte més interessant i atractiu. Per la seua banda, Álex Hernández, portaveu del PP, va justificar el seu vot a favor sobre el fet que aquest edifici és una necessitat i suposa un avanç per al poble d’Ondara. Va demanar que també es tinga en compte els veïns de Tossals perquè puguen aportar idees i estar informats i informades. Joan Costa, portaveu de Ciutadans, també va votar a favor del projecte perquè pot ser un edifici obert a tota la gent que està relacionada en el món de la música i la cultura.
D’altra banda, tots els grups polítics amb representació al consistori municipal van presentar una moció conjunta relacionada amb la figura d’un infermer o infermera als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara i amb l’inici del pròxim curs escolar. La figura d’un infermer o infermera a aquestos centres és una proposta del PP d’Ondara que entenia que era necessària la seua contractació per a garantir la seguretat dels i de les alumnes amb malalties cròniques i per a altres casos. Finalment la moció conjunta estableix que la dotació d’un infermer o infermera als centres escolars és competència de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Sanitat, mentre que la responsabilitat sanitària recau en el centre de salut de referència. Tot i així, es proposen una sèrie d’accions per a garantir la seguretat de totes i tots els alumnes; en concret es proposa aplicar tots els protocols necessaris que vinguen marcats per les autoritats competents en matèria de neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària, la promoció d’un curs de primers auxilis per als treballadors i treballadores municipals que exerceixen les seues funcions als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara, obrir un diàleg continu amb la comunitat educativa per a buscar col.laboracions formatives i en les activitats complementàries per a les i els alumnes amb necessitats per malalties cròniques, oferir a la comunitat educativa una mediació amb el centre de salut d’Ondara quan no hi haja una col.laboració estreta amb el centre educatiu per a l’aplicació dels protocols establits per Sanitat i Educació, facultar a la Regidoria d’Educació per a la programació de formació sanitària en prevenció de salut i hàbits saludables en els centres educatius i informar al Consell Escolar Municipals dels acords aprovats en la moció. Álex Hernández, portaveu del PP, va donar les gràcies per haver arribat a un acord entre totes les formacions polítiques i va afegir que «malgrat que ens haguera agradat un pla més ambiciós, estem contents». Per la seua part, Joan Costa, de Ciutadans, també va voler agrair l’esforç «de totes i tots» per arribar a aquest acord».
En el ple també es van aprovar per unanimitat altres punts, com ara iniciar la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Ondara perquè establisca, entre altres coses, la necessitat que les venedores i venedors no siguen eventuals i que cada lloc tinga les mateixes mesures. Aquesta modificació es presentarà al públic perquè les veïnes i veïns d’Ondara puguen aportar idees abans de la seua aprovació inicial i definitva. També es va aprovar per unanimitat la modificació dels estatuts referents a la Comunitat d’Usuaris de la Depuradora de Dénia, on està Ondara. L’objectiu és actualitzar eixos estatuts per a aconseguir estar més aprop de les noves normatives mediambientals, com ara una millor reutilització de l’aigua. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, també va explicar que s’ha fet una modificació de crèdits per a fer front a una despesa de poc més de 8.000 euros en relació a les obres del CEIP Sanchis Guarner, una despesa originada per una desviació en el pressupost final després que s’haja fet la liquidació. Ramiro va dir que s’han agafat diners de la partida de festes per a pagar eixe deute pendent.
José Ramiro va voler informar que les obres que està realitzant Foment per a donar una solució a la incorporació a la N-332 direcció sud han patit xicotets canvis ja que havien entrat a una propietat privada sense permís.
En precs i preguntes, Álex Hernández, portaveu del PP, va preguntar per què a una rodona que està situada al terme municipal d’Ondara apareix el nom de Beniarbeig. José Ramiro va contestar que havia sigut una petició de l’anterior alcalde d’aquesta localitat, del PP, i «vam accedir a la mateixa». Per la seua banda, Jaume Femenia, regidor del PP, va preguntar sobre les obres a l’Avinguda Adolfo Suárez. En concret va comentar que alguns usuaris s’havien queixat que els guals estan massa alts i que no hi ha prou llum. José Ramiro va dir que «confie en els tècnics municipals sobre les mesures adequades dels guals i,en relació a l’enllumenat, ho revisarem perquè tot es complisca com cal». Ja per últim Joan Costa, de Ciutadans, va preguntar sobre el cost del mural que s’ha realitzat al llit del Riu Alberca, una «obra que està aconseguint que es parle bé d’Ondara». José Ramiro va dir que el cost que ha tingut ha sigut el material que ha utilitzat l’autor de l’obra que, en aquest cas, ha sigut l’artista de La Xara Tardor.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 25 EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY, EN EL QUE TAMBÉ ES PODRÀ PARTICIPAR PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.06.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de juny a les 20:30 hores la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. La sessió admet la participació a distància per videoconferència (Cisco Webex Meeting). La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç: https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 25 de juny, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/4. Aprovació de l’acta anterior (28 de maig de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/5. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP 1151/2020. JUTJAT. SOL·LICITUD A CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, SOBRE ASSUMPCIÓ SECRETARIA JUTJAT DE PAU.

4. EXP. 1161/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2020.

5. EXP 1237/2020.MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 304/2020. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

7. EXP 695/2019. MATÈRIA 1402. URBANISME. CONVENI INTERADMINISTRATIU D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

8. EXP. 1252/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. AJUDES PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. EXP. PLENS/2020/5. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10. EXP. PLENS/2020/6. Precs i Preguntes.

IX AVANT EL CONVENI PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER SENSE EL SUPORT DE PP I CIUTADANS

1

Ondara, 29.05.20. El ple de l’Ajuntament d’Ondara, reunit ahir de forma telemàtica amb motiu de l’estat d’alarma, va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, el conveni per a poder obtenir en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària Sanchis Guarner, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar. Si bé des del PP i des de Ciutadans es van mostrar favorables al projecte i van exposar que més avant el seu vot podria ser favorable, ambdós grups van expressar matisacions per a no votar ahir el projecte a favor.

2

Com va explicar l’Alcalde, José Ramiro, l’Equip de Govern d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara, amb tots els inconvenients que això comporta. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Però, d’altra banda, perquè aquest projecte puga fer-se realitat, és necessari que la indústria existent en l’actualitat, Vibroaspre (adscrita a la fabricació de blocs de formigó) i ubicada al costat de la zona d’ampliació del CEIP Sanchis Guarner, es trasllade (és una exigència de la Conselleria d’Educació que una dotació docent no pot estar ubicada al costat d’una indústria d’eixes característiques). Amb aquesta finalitat es van obrir negociacions amb els propietaris de Vibroaspre perquè l’empresa es traslladara a un altre lloc de forma voluntària, i al mateix temps, l’Ajuntament d’Ondara poguera adquirir els corresponents terrenys. Una vegada aprovada la modificació, es procediria a la urbanització de la zona i a la construcció del nou centre a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La primera fase del projecte ha començat amb el pas pel ple, del Conveni amb l’empresa Vibroaspre S.L., que té com a objecte instrumentar la cooperació entre l’Ajuntament d’Ondara i la mercantil Vibroaspre S.A, amb vista a la possible adquisició pel consistori de les finques que la mercantil està disposada a transmetre-li, en tant l’Ajuntament du a terme l’activitat necessària per a verificar la viabilitat del projecte que pretén desenvolupar i la necessitat del seu emplaçament en el dit àmbit, consistent en la qualificació, obtenció i gestió d’un àmbit dotacional d’equipament, que comprèn les esmentades finques, i que requereix les corresponents actuacions amb totes les possibles Administracions implicades per al seu informe favorable, autorització o aprovació, si és el cas.

3 4

Des del PP, el seu portaveu, Álex Hernández, va justificar el vot en contra del seu grup perquè consideren que abans de signar el conveni, caldria donar altres passos, com tenir un informe favorable del Consell Escolar demanant aquesta necessitat del nou centre educatiu al costat del Sanchis Guarner; un informe tècnic amb la peritatge de les parcel·les, i un informe favorable d’accessos per l’òrgan competent, perquè consideren que hauria d’estar estudiat el problema del trànsit. Va indicar que des del PP estan d’acord amb el projecte, i que el seu “no” es podria transformar en un “si” quan estiguen tots els informes. També va justificar que és important saber el preu que costarà comprar eixa empresa, i que no apareix en el conveni.

pp en contra

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va assegurar que estaran a favor de “totes les decisions que siguen bones per al poble”, i que aquesta idea, ben desenvolupada, «és interessant». No obstant això, consideren que l’equip de govern “hauria de tenir les coses més estudiades i ser més realistes, perquè hi ha convenis a estudiar com la prolongació de la O-30”. Tampoc saben si, a hores d’ara, faria falta aquest projecte de nova escola a Ondara, quan ja hi ha escola d’infantil, col·legi d’infantil, col·legi de primària i institut. En tot cas, creuen que aquest conveni “hauria d’estar més nugat i més estudiat; caldria especificar més els costs, els terrenys a adquirir…”.

ciutadans abstencio

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va matisar que el que es portava al ple era un “projecte inicial; que suposa un primer pas per a un projecte important per al poble com és la unificació dels centres escolars i”, que sorprèn que una “cosa important per al poble, que no comporta cost, i que el que fem és donar un primer pas per a saber si volem el centre educatiu allí”, no compte amb el suport de l’oposició. Va exposar que “el que vol l’Equip de Govern amb aquest conveni és que l’empresa, en tres anys vista, no venga els terrenys i done l’oportunitat a l’Ajuntament a gestionar-ho tot” per a poder construir allí el centre. José Ramiro va recalcar que “és un conveni per a arrancar el projecte, que només parla de que hi ha una intenció per part de l’Ajuntament per a dur-ho a terme, però va retraure que “està clar que és un projecte només de l’Equip de Govern, pel vot de l’oposició”.

equip govern

NOTA DE PREMSA PP ONDARA : El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple.

En el ple d’anit, es va presentar en un punt del ordre del dia el conveni urbanístic amb una empresa local per a adquirir el dret a la compra per a poder en un futur ( si Conselleria d’Educació el veu favorable), construir un col·legi d’infantil i unificar les actuals escoles del poble. Segons el que es va dir en la comissió informativa a la qual van acudir els representants de cada partit polític, el preu de compra ronda els 2 milions d’euros, dada que curiosament no consta en el conveni que ahir es volia aprovar. En primer lloc, cal recordar que no es pot aprovar una construcció d’un col·legi sense els pertinents informes favorables de tots els òrgans competents, finalment si tot va bé, Conselleria d’Educació pot començar a estudiar la seua viabilitat. Amb això volem dir que és un procés llarg i molt costós, ´´PERÒ NO PODEM COMENÇAR LA CASA PER LA TEULADA´´. Ramiro vol tancar l’acord amb la indústria que està instal·lada en la parcel·la que linda amb la parcel·la de l’ajuntament que està dotada per a la construcció del col·legi, vol fer això abans de saber si podrà o no construir el col·legi. “QUE PRESSA TÉ ?’’El portaveu del PP, ÀLEX HERNÁNDEZ, deixà clar que si aquest projecte és una petició del poble el PP el recolzarà però que aquest conveni no podia ser aprovat pel seu partit perquè no te sentit. “No podem començar la casa per la teulada, primer cal tindre els informes favorables de tots els òrgans pertinents i després ja podrem negociar amb la indústria”. Hernández va insistir perquè l’alcalde anunciara al poble el valor de la parcel·la que vol adquirir i no va rebre resposta. ´´no es pot votar a favor d’un conveni urbanístic que no té una taxació econòmica ´´Hernández va acabar la seua intervenció dirigint-se a un alcalde que es va veure superat en totes les intervencions de l’oposició ´´amb els teus diners pots fer el que vulgues sense donar explicacions, però amb els diners del poble no ´´.

pp en contra

Votació del PP en el ple – Dijous 28 maig 2020

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que el Alcalde pide comprar una empresa privada y oculta el precio en el pleno.

En el pleno de anoche, se presento en un punto del dia el convenio urbanístico con una empresa local para adquirir el derecho a la compra para poder en un futuro ( si Conselleria de Educación lo ve favorable), construir un colegio de infantil y unificar las actuales escuelas del pueblo.

Según lo que se dijo en la comisión informativa a la que acudieron los representantes de cada partido politico, el precio de compra ronda los 2 millones de euros, dato que curiosamente no esta en el convenio que ayer se queria aprobar.

En primer lugar, cabe recordar que no se puede aprobar una construcción de un colegio sin los pertinentes informes favorables de todos los órganos competentes, finalmente si todo va bien, Conselleria de Educación puede empezar a estudiar su viabilidad. Con esto queremos decir que es un proceso largo y muy costoso, ´´PERO NO PODEMOS EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADÓ´´. Ramiro quiere cerrar el acuerdo con la industria que esta instalada en la parcela que linda con la parcela del ayuntamiento que esta dotada para la construcción del colegio, quiere hacer esto antes de saber si podrá o no construir el colegio. “QUE PRISA TIENE ?’’

El portavoz del PP, ALEX HERNANDEZ, dejo claro que si este proyecto es una petición del pueblo el PP lo apoyara pero que este convenio no podía ser aprobado por su partido porque carece de sentido. “No podemos empezar la casa por el tejado, primero hay que tener los informes favorables de todos los órganos pertinentes y luego ya podremos negociar con la industria”. Hernández insistió para que el alcalde anunciara al pueblo el valor de la parcela que quiere adquirir y no recibió respuesta. ´´no se puede votar a favor de un convenio urbanístico que no tiene una tasación económica ´´ . Hernández concluyó su intervención dirigiéndose a un alcalde que se vio superado en todas las intervenciones de la oposición ´´con tu dinero puedes hacer lo que quieras sin dar explicaciones, pero con el dinero del pueblo no ´´.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 28 DE MAIG EL PLE ORDINARI PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 26.05.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de maig la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Una sessió que s’efectuarà per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma. Igual que en l’anterior sessió plenària celebrada també durant l’estat d’alarma, el sistema que s’utilitzarà perquè els 13 regidors de l’Ajuntament d’Ondara estiguen presents en la sessió de forma telemàtica serà Cisco Webex Meeting (sistema legislat perquè els plens realitzats per aquest mitjà tinguen validesa legal).

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 28 de maig, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/3. Aprovació de l’acta anterior (30 d’abril de 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/4. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 754/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe Morositat i PMP 1º Trimestre 2020. Donar compte.

4.- EXP. 755/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe d’execució del Pressupost General, 1º Trimestre. Donar compte.

5.-EXP 552/2020. PATRIMONI. Conveni de l’Ajuntament per a l’adquisició de Terrenys.

6.- EXP. PLENS/2020/4. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2020/4. Precs i Preguntes.

NOTA DE PREMSA PP ONDARA : ROTONDA PER AL CC D’ONDARA I COMARCA.

 

**Nota de premsa PP Ondara: **

NOTA DE PRENSA PP ONDARA:

ROTONDA PARA EL CC DE ONDARA Y COMARCA.

El portavoz del partido popular de Ondara, Àlex Hernández, insta al gobierno local a dar una solución a la problemática que se ha creado en el antiguo peaje del autopista de Ondara.
Con la nueva modificación de la carretera los vehículos que circulan desde Denia hasta la nacional dirección Alicante tienen que pasar obligatoriamente por la rotonda del parque comercial de Ondara.

«con esta modificación el pueblo de Ondara se ve claramente perjudicado, vamos a tener un gran problema con la afluencia de vehículos que ya había actualmente y ahora se va a incrementar todavía mas»

Hernández ha presentado una propuesta al gobierno local para que se exponga al Ministerio de Fomento y se solucione este problema.

El PP cree que la solución pasa por construir una rotonda a la altura del antiguo peaje de Ondara, dando un acceso directo al centro comercial por la avenida Costa Blanca i dando acceso a la carretera nacional dirección Alicante.

«Con esta solución además de mejorar el acceso a nuestro centro comercial desde el autopista, mejoramos también la comunicación entre nuestros pueblos vecinos».

“Creo que existe una dejadez total por parte del alcalde y de su equipo de gobierno, no puedo entender como no están al corriente de este tipo de actuaciones que se realizan en nuestro pueblo y que afectan directamente a nuestra economía y bienestar social, además, es más grave aún si tenemos en cuenta que el Ministerio de Fomento está dirigido por el PSOE”

El portavoz popular espera en breve una respuesta del gobierno local para afrontar esta solución, y espera que cuenten con el PP para esta mejora que necesita el pueblo de Ondara y la comarca.


 

NOTA DE PREMSA PP ONDARA:

ROTONDA PER AL CC D’ONDARA I COMARCA.

El portaveu del partit popular d’Ondara, Àlex Hernández, insta el govern local a donar una solució a la problemàtica que s’ha creat a l’antic peatge de l’autopista d’Ondara.
Amb la nova modificació de la carretera els vehicles que circulen des de Dénia fins a la nacional direcció Alacant han de passar obligatòriament per la rotonda de parc comercial d’Ondara.

«Amb aquesta modificació el poble d’Ondara es veu clarament perjudicat, tindrem un gran problema amb l’afluència de vehicles que ja havia actualment, i ara s’incrementarà encara més »

Hernández ha presentat una proposta al govern local perquè s’expose al Ministeri de Foment i se solucione aquest problema.

El PP creu que la solució és construir una rotonda a l’altura de l’antic peatge d’Ondara, donant un accés directe al centre comercial per l’Avinguda Costa Blanca i donant accés a la carretera nacional direcció Alacant.

«Amb aquesta solució, a més de millorar l’accés al nostre centre comercial des del autopista, millorem també la comunicació entre els nostres pobles veïns ».

«Crec que hi ha una deixadesa total per part de l’alcalde i del seu equip de govern, no puc entendre com no estan al corrent d’aquest tipus d’actuacions que es realitzen al nostre poble i que afecten directament a la nostra economia i benestar social, a més a mas, és mes greu encara si tenim en compte que el Ministeri de Foment està dirigit pel PSOE »

El portaveu popular espera en breu una resposta del govern local per afrontar aquesta solució, i s’espera que compten amb el PP per a aquesta millora que necessita el poble d’Ondara i la comarca.

EL PLE D’ONDARA DEL 30 ABRIL VA APROVAR PER UNANIMITAT TOTS ELS PUNTS

El principal debat va ser el generat per la contractació d’un nou gerent per a l’empresa municipal

Ondara, 04.05.20. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar dijous passat 30 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril, que es va realitzar per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma, i que es va poder seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara. El ple es pot visualitzar ja en el canal de Youtube de l’Ajuntament d’Ondara, https://www.youtube.com/user/OndaraOficial en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=Ael3AUNEoJc .

Cal destacar que tots els punts de l’orde del dia van eixir avant amb la unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, Partit Popular i Ciutadans.

Respecte a l’aprovació provisional de la Proposta conjunta dels Grups Municipals sobre mesures i accions per a la Reactivació Econòmica d’Ondara (COVID-19), es tracta del Pla de Reactivació Econòmica Local, l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi. L’Alcalde, José Ramiro, va agrair que totes les forces polítiques s’hagen posat a treballar de forma conjunta en aquestes mesures; va recordar que la primera fase representarà un impacte econòmic de més de 182.000 euros, i que aquest serà el primer pla, dels diversos que es duran a terme. El pla es va portar a aprovació al ple com a proposta conjunta de tots els grups polítics municipals, així com la corresponent modificació de crèdits per a reestructurar partides econòmiques del pressupost municipal 2020 amb l’objectiu de transformar projectes o partides que no es vagen a executar i destinar-les a pal·liar els efectes del COVID19. Tant el portaveu del PP, Álex Hernández, com el de Ciutadans, Joan Costa, van mostrar la seua satisfacció de treballar tots units en aquestes mesures pel bé comú d’Ondara. Les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Local estan orientades i estructurades en quatre grans pilars: el primer, Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs; el segon, Economia Circular de Reactivació Local; el tercer pilar és l’Ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19 i el quart, Mesures Tributàries, Ajudes legalment viables, Formació de Reciclatge i Sectors específics.

8  3

Al ple també es va aprovar per unanimitat la moció d’Adhesió a la Declaració Institucional FVMP, d’Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus, de Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020), en la que, entre altres coses, s’insta al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de despesa per a totes les entitats locals amb superàvit a fi de pal·liar els danys econòmics provocats per l’estat d’alarma.

Al marge dels assumptes relacionats amb el coronavirus, el ple va aprovar per unanimitat la continuïtat de l’adquisició del Molí Coví (Partida Vinyals) que suposa seguir avant amb l’adquisició del Molí Coví, amb la superfície resultant després del partionament amb la CHJ i la Diputació Provincial d’Alacant, del que resulta una superfície total de 4.831 m2; sense modificar-se la resta de les condicions previstes en l’acord del Ple de data 31 de gener de 2019, i per tant sense variació tampoc del preu acordat (21.000 euros). Tant des del PP com des de Ciutadans van reclamar que s’agilitze la gestió per a l’adquisició; i Alex Hernández va demanar que es duga a terme la segona part per a posar aquest immoble a disposició de la ciutadania.

Per unanimitat va eixir avant l’adquisició d’un immoble situat al carrer Sant Cristòfol núm. 25, el ple centre històric, que serà adquirit per l’Ajuntament d’Ondara per 24,807 euros. El bé adquirit es destinarà a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara; sense perjuí que puga tenir una utilitat provisional en tant es puga obrir definitivament el carrer previst al planejament. José Ramiro va detallar que en la parcel·la resultant, d’uns 300 m², es crearà una zona d’aparcament.

10    7

També va eixir avant per unanimitat l’Aprovació Inicial del Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals (la justificació del qual va anar a càrrec del Regidor de Medi Ambient, Pere Picornel); l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris; i la fiscalització i intervenció prèvia d’ingressos o drets i despeses o obligacions.

9

En l’apartat d’informes de les regidories, la responsable de l’àrea d’Educació, Mar Chesa, va explicar el repartiment de deures que s’està realitzant des de la Policia Local als escolars que no disposen d’accés a Internet; el Regidor de Festes i Tradicions, Miguel Gomis, va explicar les cancel·lacions de les Festes d’enguany (Crist, Soledat i Sant Jaume) per la crisi del coronavirus i les propostes de quintades i Corts d’Honor Major i Infantil a partir de 2021; la Regidora d’Hisenda, Raquel López, va anunciar que s’han comprat packs de màscares, gel i guants per a repartir a la població; la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, va donar compte de l’atenció prestada amb el repartiment d’aliments; del reforçament de la Massma amb dues noves treballadores socials i dels més de 19.000 euros concedits en Ajudes socials.

17 14

16 15

La contractació del nou gerent de l’empresa municipal SINMA centra el debat en el ple

L’únic tema que va causar debat en el ple va ser la contractació de Juan Femenia Illan com nou gerent de l’empresa municipal SINMA, una contractació que va ser anunciada per l’Ajuntament d’Ondara després del Consell d’Administració de l’empresa del passat 22 d’abril. La contractació del gerent ha sigut criticada tant pel PP com per Ciutadans, després de votar ambdós partits en contra durant el Consell d’Administració, i d’haver enviat ambdós partits polítics comunicats a la premsa en les últimes setmanes sobre aquest assumpte.

L’Alcalde, José Ramiro, va aprofitar el torn d’informes d’Alcaldia per a abordar i explicar aquest tema, recordant que al febrer (abans de l’estat d’alarma) ja es va informar l’oposició que s’anava a cobrir aquesta plaça, actualment vacant, i se’ls va explicar sobre les opcions que hi havia, així com el procés de selecció que es va seguir en 2015- 2016, en el que Juan Femenia va ser el següent candidat seleccionat ( va ser el tercer, per darrere dels dos anteriors gerents de l’empresa, Isabel García i Jordi Serra ) però, no es podia contractar en tindre una vinculació familiar; vinculació que actualment no es dóna. José Ramiro va voler deixar clar que “darrere de l’empresa municipal hi ha tècnics i assessors”; que “tot el procés seguit està dins de la legalitat”, i va demanar a l’oposició que “no utilitze l’empresa municipal com un joguet polític”. A més, va recordar a ambdós grups, PP i Ciutadans, que mentre s’estava estudiant la contractació del gerent, se’ls va oferir que presentaren candidatures, i ambdós portaveus van reconèixer que Juan Femenia era el millor candidat.

2

El portaveu del PP, Álex Hernández, va contestar que des del seu grup “no estaven en contra del gerent sinó en contra del procediment”; va considerar que s’havien ocultat coses, perquè en l’acta del procés de selecció no s’indicava que haguera quedat el tercer classificat sinó que posava que estava desqualificat pel seu parentiu familiar. Va insistir en el fet que no tenia res en contra d’aquesta persona, però que el procediment no havia sigut transparent. Respecte al comunicat que van enviar a premsa des del PP per aquest tema, va matisar que estaven “estudiant enviar aquesta contractació a la fiscalia junt amb altres coses que hem vist i que pensem que pot ser irregular”.

6

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, també va insistir en el fet que des del seu grup no estaven en contra de Juan Femenia, a què consideren “una persona apta i que pot fer-ho molt bé”; però va lamentar les formes i el procés que ha portat a la seua contractació, “que casualitat, que es fa durant l’estat d’alarma”. Respecte al “joc polític” a què havia fet referència José Ramiro, va insistir en el fet que Juan Femenía era conscient d’on treballaria; va recordar quan ell mateix exercia la gerència de les empreses municipals d’Ondara fa dues legislatures; i com, quan va eixir en premsa, es va qualificar com un “dany col·lateral”.

13

Per la seua banda, el Conseller Delegat de SINMA, Francesc Giner, va retraure a l’oposició que s’estava posant en dubte la professionalitat d’una persona perquè estaven ressaltant la seua afinitat política; va indicar que els serveis jurídics de l’empresa municipal estan analitzant la notícia difosa pel PP comarcal respecte de la contractació de Juan Femenia; i que Álex Hernández hi haurà d’assumir les conseqüències de la seua notícia.

12

També José Ramiro va considerar que la notícia del PP té conseqüències per la difamació d’una persona i de la imatge de l’empresa, amb independència que finalment acudisca o no el PP als tribunals com s’indicava en la notícia, i que amb la difusió en premsa del dit comunicat ja s’ha fet mal a l’empresa i a persones concretes.

EL PLE DEL 30 ABRIL DEBATRÀ EL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL D’ONDARA, CONSENSUAT PER TOTES FORCES POLÍTIQUES, I LA MOCIÓ D’UNIÓ DEL MUNICIPALISME VALENCIÀ ENFRONT DEL CORONAVIRUS

Al marge dels temes relacionats amb el coronavirus, el ple de l’Ajuntament d’Ondara del mes d’abril també inclou la continuïtat de l’adquisició del Molí Coví, entre altres assumptes de l’ordre del dia

Ondara, 29.04.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra demà dijous 30 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril, que es realitzarà per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma, i que es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara.

(https://www.youtube.com/c/ondara/live )

Entre els punts de l’orde del dia, destaquen els relacionats amb el COVID-19, com la proposta conjunta dels grups municipals de l’Ajuntament d’Ondara de mesures i accions per a la reactivació econòmica d’Ondara, amb les corresponents modificacions de crèdits, o l’Adhesió a la Declaració Institucional FVMP, d’Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus.

Respecte a l’aprovació provisional de la Proposta conjunta dels Grups Municipals sobre mesures i accions per a la Reactivació Econòmica d’Ondara (COVID-19), es tracta del Pla de Reactivació Econòmica Local per pal·liar la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària del COVID19, l’objectiu del qual és la recuperació econòmica i laboral del municipi. La seua primera fase representarà un impacte econòmic de més de 182.000 euros, com va avançar la setmana passada l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Dit pla es portarà a aprovació al ple com a proposta conjunta de tots els grups polítics municipals, així com la corresponent modificació de crèdits per a reestructurar partides econòmiques del pressupost municipal 2020 amb l’objectiu de transformar projectes o partides que no es vagen a executar (estalvi en partides de consum, d’esdeveniments o despeses no executades, i de la reinversió del superàvit pressupostari), i destinant aquestes partides a pal·liar els efectes del COVID19. Les accions previstes en el Pla de Reactivació Econòmica Local estan orientades i estructurades en quatre grans pilars: el primer, Inversió pública en els sectors professionals d’autònoms, empreses i UTEs; el segon, Economia Circular de Reactivació Local; el tercer pilar és l’Ocupació eventual dels treballadors afectats pel COVID19 i el quart, Mesures Tributàries, Ajudes legalment viables, Formació de Reciclatge i Sectors específics.

En el ple també s’abordarà la moció d’Adhesió a la Declaració Institucional FVMP, d’Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus, de Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020), en la que s’insta al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit, flexibilitzant la regla de gasto per a totes les entitats locals amb superàvit a fi de pal·liar els danys econòmics provocats per l’estat d’alarma; permetre que els romanents de tresoreria obtinguts per les entitats locals s’utilitzen per a afrontar les mesures que la situació actual requereix, disposant del superàvit de 2019 i els romanents acumulats d’anys anteriors; s’insta al Govern d’Espanya que autoritze a les entitats locals a realitzar despeses en serveis, a fi que els ajuntaments puguen implementar les mesures necessàries per a abordar els efectes produïts per la crisi del Coronavirus, de manera que els ajuntaments puguen realitzar ajudes a pimes, autònoms, xicotet comerç per a recolzar al teixit empresarial local; també s’insta a l’administració estatal i autonòmica a establir la participació de les entitats locals en els Plans i Fons que es disposen per al restabliment econòmic i social de les nostres ciutats; se sol·licita una major participació en els Fons Europeus per a atendre amb eficàcia les difícils circumstàncies econòmiques després de la pandèmia; s’insta a la Generalitat Valenciana a estudiar un nou model que permeta compaginar amb els ajuntaments l’establiment d’ajudes i subvencions; i a mantindre la coordinació amb l’administració autonòmica per a salvaguardar els interessos col·lectius del nostre poble, entenent que la col·laboració i la gestió conjunta són necessàries per a afrontar la resolució d’aquesta crisi sanitària.

Al marge dels assumptes relacionats amb el coronavirus, el ple de l’Ajuntament d’Ondara del mes d’abril també inclou en el seu ordre del dia la continuïtat de l’adquisició del Molí Coví; l’adquisició d’un immoble al carrer Sant Cristòfol; l’Aprovació Inicial del Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals, i l’aprovació inicial de l’Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris, entre altres punts.

La continuïtat en l’adquisició del Molí Coví (Partida Vinyals) suposarà ratificar i, per tant, seguir endavant amb l’adquisició del Molí Coví, amb la superfície resultant després del partionament amb la CHJ i Diputació Provincial d’Alacant, del que resulta una superfície total de 4.831 m2; sense modificar-se la resta de les condicions previstes en l’acord del Ple de data 31 de gener de 2019, i per tant sense variació tampoc del preu acordat (21.000 euros).

En l’orde del dia també figura l’adquisició d’un immoble situat al carrer Sant Cristòfol núm. 25, el ple centre històric, que serà adquirit per l’Ajuntament d’Ondara per 24,807 euros. El bé adquirit es destinarà a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara; sense perjuí que puga tenir una utilitat provisional en tant es puga obrir definitivament el carrer previst en el planejament.

Quant a l’Aprovació Inicial del Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Ondara, a proposta del Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pere Picornell, que exposa que el Municipi d’Ondara es troba situat en una zona d’alt risc d’incendis forestals, i de conformitat amb la Proposta formulada per la Junta de Govern Local de data 27 de gener de 2020, es proposa acordar la contractació de l’empresa Fagus Foresta S.L., per a la redacció del Projecte reduït de Prevenció d’Incendis Forestals del Municipi d’Ondara.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 30 D’ABRIL EL SEU PRIMER PLE EXCLUSIVAMENT PER VIDEOCONFERÈNCIA PER L’ESTAT D’ALARMA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 28.04.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 30 d’abril la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Una sessió que s’efectuarà exclusivament per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma.

El sistema que s’utilitzarà perquè els 13 regidors/es de l’Ajuntament d’Ondara estiguen presents en la sessió de forma telemàtica serà Cisco Webex Meeting (sistema utilitzat pel Govern d’Espanya, i pels eurodiputats, entre altres; és el sistema més segur que compleix amb la normativa europea i espanyola en quant protecció de dades i nivells de seguretat i xifrat; a més d’estar legislat perquè els plens realitzats per aquest mitjà tinguen validesa legal).

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Cal recordar que l’Ajuntament d’Ondara emet, des d’abril de 2016, totes les seues sessions plenàries en directe per Internet, a través del canal de youtube de l’Ajuntament, a què es pot accedir directament des de la pàgina web municipal.

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 30 d’abril, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/2. Aprovació de l’acta anterior (27 de febrer de 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/3. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 175/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Liquidació Pressupost

General 2019. Informe Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de despesa i deute viu. Donar compte.

4.- EXP. 175/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Informe inversions financerament sostenibles 2019. Donar compte.

5.- EXP. 576/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2021 2024. Donar compte.

6.-EXP 814/2020. Matèria 4002. PRESSUPOST. Proposta conjunta Grups Municipals mesures accions per a la Reactivació Econòmica d’Ondara, COVID-19. Modificació de crèdits. Transferències de crèdit. Aprovació provisional.

7.- EXP. 811/2020. Control intern. Fiscalització i intervenció prèvia d’ingressos o drets i despeses o obligacions. Aprovació.

8.- EXP 446/2020. Matèria 2300. Patrimoni. Adquisició d’immoble en c/ Sant Cristòfol nº 25. Aprovació.

9.- EXP 386/2020. Matèria 2300. Patrimoni. Inventari de Béns. Aprovació

Rectificació 31.12.2019.

10.- EXP. 2108/2017. MATÈRIA 2300. Patrimoni. Adquisició Molí Covi (Partida Vinyals, pol. 2, parcel·la 110). Continuïtat de l’adquisició.

11.-EXP 711/2020. 8600.Agricultura i Medi Ambient. Pla Local reduït de prevenció d’incendis forestals del municipi d’Ondara.(PLPIF). Aprovació Inicial.

12.-EXP 1045/2019 .Normativa municipal. Ordenança Municipal reguladora de la instal·lació de cartells, tanques o suports publicitaris. Aprovació Inicial.

13.- EXP. 820/2020. 1000 MOCIÓ. Adhesió a la Declaració Institucional FVMP Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus Junta de Portaveus FVMP (15 d’abril de 2020).

14.- EXP. PLENS/2020/3. Informes de l’Alcaldia Presidència.

15.- EXP. PLENS/2020/3. Precs i Preguntes.

Nota de premsa Ciutadans Ondara – Ciutadans d’Ondara es posiciona en contra de la designació del nou gerent de SINMA

Nota de premsa Ciutadans Ondara – Ciudadanos de Ondara se posiciona en contra de la designación del nuevo gerente de SINMA

Joan Costa afirma que “no cumple con los principios de igualdad y objetividad, que tan airosamente el equipo de Gobierno ha promulgado”

Ondara, viernes 24 de abril de 2020. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa ha justificado la decisión de la formación de votar en contra de la designación del nuevo gerente de la empresa municipal SIMNA (Serveis Integrals de Neteja i Medi Ambient), Juan Femenía Illán. “No cuestionamos su valía, sino que defendemos que la elección de este cargo debería haberse hecho a través de un nuevo pliego de condiciones, con un proceso abierto a más candidaturas”, ha explicado.

Costa asegurado que el proceso llevado a cabo por equipo de Gobierno formado por PSOE y Compromís “no parece ni muy transparente ni muy equitativo y dudo que en la selección esté garantizada la igualdad de condiciones con el resto de finalistas”. Según el portavoz de Cs, “se basan en una convocatoria de selección de gerente del año 2015 y aseguran que no hace falta abrir otro expediente por ahorro de costes, un pretexto que no convence”.

El concejal ha insistido en que “desde Cs no estamos en contra de la persona elegida, sino del proceso de elección, ya que esta designación va a suponer para las arcas municipales un desembolso de 38.931 euros brutos, una cantidad importante a tener en cuenta, y más en la situación de crisis actual”.

En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha afirmado que “se podía haber realizado después del confinamiento para poder hacer la selección con total objetividad y transparencia”.

Nota de premsa Ciutadans Ondara – Ciutadans d’Ondara es posiciona en contra de la designació del nou gerent de SINMA

Joan Costa afirma que “no compleix amb els principis d’igualtat i objectivitat, que tan airosament l’equip de Govern ha promulgat”

Ondara, divendres 24 d’abril de 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa ha justificat la decisió de la formació de votar en contra de la designació del nou gerent de l’empresa municipal SIMNA (Serveis Integrals de Neteja i Medi Ambient d’Ondara), Juan Femenia Illán. “No qüestionem la seua vàlua, sinó que defensem que l’elecció d’aquest càrrec hauria d’haver-se fet a través d’un nou plec de condicions, amb un procés obert a més candidatures”, ha explicat.

Costa assegurat que el procés dut a terme per equip de Govern format per PSOE i Compromís “no sembla ni molt transparent ni molt equitatiu i dubte que en la selecció estiga garantida la igualtat de condicions amb la resta de finalistes”. Segons el portaveu de Cs, “es basen en una convocatòria de selecció de gerent de l’any 2015 i asseguren que no fa falta obrir un altre expedient per estalvi de costos, un pretext que no convenç”.

El regidor ha insistit que “des de Cs no estem en contra de la persona triada, sinó del procés d’elecció, ja que aquesta designació suposarà per a les arques municipals un desemborsament de 38.931 euros bruts, una quantitat important a tindre en compte, i més en la situació de crisi actual”.

En aquest sentit, el portaveu de Ciutadans ha afirmat que “es podia haver realitzat després del confinament per a poder realitzar la selecció amb total objectivitat i transparència”.

** Nota de premsa enviada pel grup municipal de Ciutadans d’Ondara**