AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA PORTA A PLE LA PROPOSTA PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMISCA LES COMPETÈNCIES I REALITZE LA RENOVACIÓ D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DEL SISTEMA DE DESGUÀS DE PLUVIALS DE l’IES XEBIC, SUFRAGADA PER EDUCACIÓ

  • Per aquesta actuació del Pla Edificant, la Conselleria finança a l’Ajuntament d’Ondara amb 281.575 euros

  • El ple també debatrà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern, i l’Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Ondara, 22.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 27 de setembre la sessió ordinària del Ple Municipal en què destaca, en l’ordre del dia, la proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per a l’actuació denominada “Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic”, amb un import de finançament de 281.575 euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria en l’anualitat de 2019.

El passat mes de març, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la seua adhesió al Pla Edificant de la Conselleria per a realitzar diverses actuacions d’edificació i adequació al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. El passat 18 de juny, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la delegació de competències per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. Ara, el ple municipal arreplega les condicions de la proposta de resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament d’Ondara per a les actuacions de Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic. Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara per import de 281.575,82 euros euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. A càrrec de l’import concedit, l’Ajuntament d’Ondara finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l’execució de l’actuació.

D’altra banda, en la sessió plenària d’aquest dijous també s’abordarà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern. Amb aquest reglament, s’obligarà a un major control intern al departament d’intervenció municipal d’Ondara. El règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l’exercit en les Entitats Locals respecte de la seua gestió econòmica i, si és el cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenguen (en el cas d’Ondara, PIMON i SINMA), en la seua triple accepció de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.

Entre els punts de l’ordre del dia també es troba l’Adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L’objectiu és que l’emissora municipal, la Veu d’Ondara, accedisca a les modalitats de col·laboració per a intercanviar produccions, a través de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (de la qual Ondara forma part) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 DE SETEMBRE 2018

Ondara, 25.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de setembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/7, EXP. PLENS/2018/8. Aprovació de Les Actes anteriors (19 de juliol de 2018 i 9 d’agost de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/9. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1267/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1266/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.- EXP. 617/2018. 4020 ORDENANCES FISCALS. Modificació Ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Aprovació definitiva.

6.- EXP. 1477/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Línies Pressupost General 2019. Donar compte.

7.- EXP. 1525/2018. Proposta d’Adjudicació Béns Immobles (SUMA exp. 2012-26-052134, FINCA 6791).

8.- EXP. 224/2018. EDUCACIÓ. Proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per l’Actuació Renovació de d’Impermeabilització de la Coberta i Reparació del Sistema de Desguàs de Pluvials del IES XEBIC. Proposta d’Acceptació.

9.- EXP. 1513/2018. SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional Reglament de Control Intern.

10.- EXP. 1562/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’accés est al casc urbà d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

11.- EXP. 1563/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’eficàcia energètica de l’enllumenat públic de diversos carrers d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

12.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del crist». Ratificació acord JGL de data 13 de setembre de 2018.

13.- EXP. 1700/2018. MATÈRIA 2010. CONVENIS. Adhesió al Conveni de col·laboració entre la societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

14.- EXP. PLENS/2018/9 Informes de l’Alcaldia Presidència.

15.- EXP. PLENS/2018/9 Precs i Preguntes.

junta portaveus presentacio espai jove

PRESENTAT EL PROJECTE DE L’ESPAI JOVE D’ONDARA A LA JUNTA DE PORTAVEUS

L’Espai Jove constarà de 3 plantes més la zona de terrassa, amb un total de 790 m2; serà un edifici polivalent que s’adaptarà a les necessitats dels joves, accessible, integrat en l’entorn, i en el que hi haurà informació, oci i formació

Ondara, 17.09.18. El futur “Espai Jove” d’Ondara es va a crear en un immoble de tres altures, actualment inacabat, al carrer Picasso, (a l’entrada oest del nucli urbà, per la rotonda del Xopar). L’immoble és propietat de l’Ajuntament d’Ondara, després de la permuta realitzada amb els propietaris, i l’Espai Jove compta amb una dotació pressupostària de 260.000 euros aquest exercici 2018 (130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal i 130.000 euros del superàvit pressupostari de 2017 per a destinar a inversions financerament sostenibles). En l’actualitat, s’estan realitzant les proves de càrrega de l’estructura de l’edifici per a poder culminar el projecte, i traure les obres de la primera fase a licitació, després de la qual cosa, podrien començar les obres de la primera fase.

Divendres passat, va ser presentat el projecte als regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ondara en la reunió de la Junta de Portaveus, en la que l’encarregat del projecte, l’arquitecte local Borja Costa, va exposar tots els detalls i va respondre als dubtes dels membres de la corporació, tant de l’Equip de Govern PSPV-Compromís com del Partit Popular.

junta portaveus presentacio espai jove

L’Espai Jove constarà de 3 plantes més la zona de terrassa. Serà un edifici polivalent que s’adaptarà a les necessitats dels joves (cal recalcar que per a l’elaboració del projecte s’han tingut en compte els suggeriments i propostes arreplegades en l’enquesta realitzada per l’àrea de Joventut, en la que van participar 200 joves d’Ondara). L’objectiu és utilitzar l’estructura actual i adaptar-la com espai jove amb el mínim cost possible, aprofitant els distints elements estructurals de l’edifici. El nucli de l’immoble acollirà les zones d’escales, ascensor i lavabos, i vertebrarà tot l’edifici, amb les seues tres plantes que donaran a l’exterior (tot l’edifici és completament accessible, amb ascensor i lavabos per a minusvàlids). En la distribució prevista, la planta baixa comptarà amb zona de vestíbul, informació, i despatxos, entre altres dependències. La primera planta es dedicarà a l’oci; serà una planta diàfana amb diversos elements per al joc, l’animació i l’oci dels joves. La segona planta es dedicarà a la formació, amb aula, ordinadors, zona diàfana per a la realització de classes i activitats…També s’adequarà la zona de terrassa per a poder disposar d’ella per a possibles activitats. El nucli que connecta les diferents altures permetrà així mateix bloquejar plantes, per a poder ser utilitzades de forma independent.

espaijove

S’ha recalcat en el projecte la importància de l’eficiència energètica en l’edifici; amb finestres en què es col·locaran lames orientables per a aprofitar la llum solar, i finestres obertes per tot l’immoble l’orientació de les quals permetrà la creació de corrents d’aire per a prescindir de l’aire condicionat (en la mesura que siga possible). Respecte a la imatge exterior de l’espai jove, totes les obertures exteriors es realitzaran en diferents tonalitats verds per a integrar visualment l’edifici en l’entorn en què s’ubica (vistes a Segària, l’Assut…) sent una transició de l’espai verd exterior a l’interior de l’immoble. L’Espai jove comptarà així mateix amb aïllament acústic.

espaijove2

El projecte, una vegada culminades les proves de càrrega (l’estructura ha de suportar una càrrega de 500 quilograms per metre quadrat, en comptar amb sales diàfanes), permetrà dirimir tot el que comprendrà la primera fase, que és la que compta amb dotació pressupostària per a aquesta anualitat, i que comprendrà l’habilitació de la façana i de la planta baixa. L’espai jove comptarà amb una superfície total de 790 m² una vegada culminada tota l’obra (inclou planta baixa, 1a planta, 2a planta i terrassa superior).

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va avançar que la intenció del govern local és traure a licitació enguany la primera fase del projecte i analitzar la dotació que s’hauria de realitzar en els pressuposts municipals de 2019 per a continuar amb la segona fase en el pròxim exercici. José Ramiro ha destacat que l’Espai Jove “és un projecte innovador i necessari per als joves d’Ondara, que mai abans havien tingut un espai específic per a ells”, afegint, com a Regidor responsable de l’àrea de Joventut, que seria “un goig tindre acabat l’Espai Jove com més prompte millor”.

colegio-sanchis-guarner-1

ONDARA APROVA EN PLE LA PROPOSTA DE LA CONSELLERIA PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMISCA LES COMPETÈNCIES I REALITZE LA REFORMA I MILLORA INTEGRAL DEL CEIP SANCHIS GUARNER, SUFRAGADA PER EDUCACIÓ

Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara amb 1.409.514 euros, a càrrec al programa pressupostari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ondara, 09.08.18. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui una sessió extraordinària del Ple Municipal en què la corporació municipal ha acceptat la proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per a l’actuació denominada “Reforma i millora integral de tot l’edifici (dels anys 70) del Centre CEIP Sanchis Guarner”, amb un import de finançament de 1.409.514,8 euros, a càrrec al programa pressupostari de la Conselleria. L’aprovació ha eixit avant per unanimitat de tots els grups polítics, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP.

  unanimitat

El passat mes de març, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la seua adhesió al Pla Edificant de la Conselleria per a realitzar diverses actuacions d’edificació i adequació al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. En el cas del CEIP Sanchis Guarner, es van detallar diverses actuacions d’urgència que cal realitzar; entre elles, la impermeabilització de les cobertes, l’adaptació de la instal·lació elèctrica, la pavimentació del pati, el condicionament d’una segona eixida d’emergència, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la col·locació d’un ascensor, la pintura exterior de tot el centre, o culminar la substitució de les finestres d’alumini més velles, entre altres mesures i millores a realitzar dins del projecte de reforma integral del centre.

colegio-sanchis-guarner-1

El passat 18 de juny, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la delegació de competències, dins del règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Ara, el ple municipal ha acceptat les condicions de la proposta de resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament d’Ondara per a les actuacions de reforma i millora integral de tot l’edifici dels anys 70 en el CEIP Sanchis Guarner. Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara per import de 1.409.514,8 euros, a càrrec als crèdits consignats en el capítol VII, “Transferències de capital” del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta quantitat es desglossa en dues anualitats: en 2018, 100.000 euros i en 2019, 1.309.514,8 euros. L’aprovació de la proposta es realitza ara, en un ple extraordinari, amb l’objectiu de començar les obres en un breu termini i poder justificar enguany la quantitat concedida corresponent a 2018, com ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

A càrrec de l’import concedit, l’Ajuntament d’Ondara finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l’execució de l’actuació, dins del marc legal aplicable.

El portaveu del PP, Isidro Catalán, ha expressat el vot favorable del grup municipal del PP, matisant que “per a aquestes obres, es tinguen en compte a les empreses d’Ondara”.

isidro catalan

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI EL DIJOUS 9 D’AGOST A LES 14 HORES

Ondara, 08.08.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 9 d’agost de 2018 a les 14:00 hores una sessió extraordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP 1457/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Modificació de Crèdits. IFS.

2.- EXP 224/2018. EDUCACIÓ. Proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per l’Actuació Reforma i millora integral de tot l’edifici dels anys 70 del Centre CEIP Sanchis Guarner. Proposta d’Acceptació.

Motivació de la sessió :

– Dotar de finançament els programes de millora de les infraestructures dels parcs empresarials.

– Iniciar les gestions del Pla Edificant tan prompte es puga davant de les necessitats educatives.

ple juliol (1)

MÉS LAVABOS PORTÀTILS DURANT LES FESTES DE SANT JAUME

L’Equip de Govern arreplega el prec del PP en el ple i instal·larà més lavabos públics, encara que s’insisteix a demanar un comportament cívic als assistents als festejos per a evitar la problemàtica d’anys anteriors

Ondara, 20.07.18. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 19 de juliol el ple ordinari corresponent al mes de juliol (que es va avançar una setmana amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Jaume). Els dos punts pendents d’aprovació en l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís i PP. El primer va ser la modificació de l’ordenança municipal de circulació, per a incloure la regulació d’una targeta municipal “provisional” d’estacionament per a persones discapacitades que només tindrà validesa dins del terme municipal d’Ondara, i que s’estèn a casos d’incapacitat temporal (a causa d’accidents, operacions, etc) que suposen limitacions de la mobilitat. Aquesta targeta es tramitarà per la Treballadora Social d’Ondara , una vegada l’ordenança siga aprovada de forma definitiva en la següent sessió plenària.

ple juliol (2)

D’altra banda, en el ple es va aprovar, també per unanimitat, una modificació de crèdits per a reajustar partides econòmiques, com va explicar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. El PP va votar a favor, segons va indicar el seu portaveu, Isidro Catalán, perquè era per a dotar a partides com el taller d’ocupació o l’aportació per als bombers.

ple juliol (3) ple juliol (4)

En l’apartat de precs i preguntes, des del PP, Isidro Catalán va formular el prec que hi haja més control i s’incremente el nombre de lavabos públics per a aquestes Festes Populars de Sant Jaume. Segons va recalcar, en festes hi ha llocs com el carrer Nacions Sense Estat, o el principi del carrer Verger, que són utilitzat per alguns per a fer les seues necessitats en ple carrer, a pesar dels vàters portàtils que col·loca l’Ajuntament. Tant l’Alcalde, José Ramiro, com la Regidora de Festes, MªCarmen Velázquez, van recalcar que enguany s’han posat altres dos vàters portàtils més en la 0-30, i van coincidir en assenyalar el comportament incívic d’algunes persones, entrant en qüestions d’educació i de respecte, atès que malgrat tindre lavabos portàtils, (que es vénen a sumar als lavabos de la plaça de bous o del Prado), algunes persones fan gala d’una gran falta d’educació i civisme, i embruten carrers i espais públics; inclús alguns portals. En tot cas, des de l’Equip de Govern es va atendre el prec del PP, i l’Alcalde va assegurar que s’incrementaria el nombre de lavabos portàtils en la zona sol·licitada.

ple juliol (1)

L’Alcalde, José Ramiro, va aprofitar per a reclamar a la ciutadania un comportament cívic també en el parc Tossals, el final de la primera fase del qual ja ha sigut signat. Ha recordat que el parc “és per a les persones” i ha fet una crida al comportament cívic de tots i totes quan passegen amb el parc amb les seues mascotes, recordant la necessitat de retirar els excrements per a mantenir neta una àrea que és per al gaudi de tota la ciutadania.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 19 DE JULIOL 2018

Ondara, 28.05.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 19 de juliol de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP PLENS/2018/6 . Aprovació de l’Acta anterior (28 de juny de 2018).

2. EXP PLENS/2018/7. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.-EXP 1296/2018. ORDENANCES. Modificació Ordenança Municipal de Circulació. Aprovació provisional.

4.-EXP 1364/2018. PRESSUPOST. Modificació Crèdit. Transferències de Crèdit. Aprovació provisional

5.- EXP PLENS/2018.7 Informes de l’Alcaldia Presidència.

6.- EXP PLENS/2018.7 Precs i Preguntes.

36343716_10216925275382786_1565332424806629376_n

JA S’HA INICIAT L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ DE LES OBRES DEL FUTUR CENTRE DE DIA A ONDARA

José Ramiro, alcalde d’Ondara, va informar ahir en el Ple Ordinari del mes de juny que fa uns dies la Diputació d’Alacant va enviar un document que explicava que ja s’ha iniciat l’expedient de licitació de les obres del futur Centre de Dia a Ondara. “Es tracta d’un pas més perquè aquest centre prompte estiga fet”, va afirmar Ramiro.

D’altra banda, l’alcalde d’Ondara també va informar en el ple que l’edifici que albergarà el Centre Educatiu ja és propietat de l’Ajuntament d’Ondara després de la signatura de l’escriptura i de fer-se efectiva la permuta amb els familiars de l’edifici. I va voler aprofitar el moment per destacar una iniciativa d’una veïna d’Ondara que es va adonar que a l’hora de contractar el gas a sa casa li van cobrar l’alta malgrat que prèviament li havien dit que no li la cobrarien. Va veure en el contracte que existeix una clàusula per mitjà de la qual pots reclamar que et bonifiquen l’alta, és a dir, que et tornen els diners que t’han cobrat per donar-te d’alta. Ramiro creu “que és interessant saber-ho i que els veïns i les veïnes d’Ondara ho sàpiguen. Farem una campanya d’informació al respecte”.

En el ple Francesc Giner, Regidor d’Urbanisme i Conseller Delegat de les empreses PIMON i SINMA, també va informar que s’ha habilitat un nou estacionament a Ondara, en concret al final del Carrer Doctor Barraquer. Es tracta d’una parcel.la privada i s’ha concretat amb el propietari un conveni per a la cessió durant 2 anys -mentre no haja voluntat d’edificar per part del propietari- d’eixa parcel.la, la qual s’ha condicionat amb llum, papereres i amb la neteja de la mateixa. Donarà cabuda a 40 cotxes. Eixe conveni es podrà renovar després dels 2 anys.

Francesc Giner va aprofitar el ple per a manifestar que es va gestionar amb Ecoembes la necessitat de millorar la recollida selectiva, és a dir, augmentar-la i disminuir la recollida orgànica i restes. Per a aconseguir-ho han arribat a Ondara 25 iglús de plàstic i 25 de vidre. En breu arribaran 25 iglús de cartró. Tots ells aniran col.locant-se en les zones del poble on només hi ha recollida d’orgànic. Giner també va afirmar que es farà una campanya durant els mesos de juliol i agost – on solen augmentar les tones de residus- amb la col.locació de contenidors, sobretot en la zona dels “garitos” durant les Festes de Sant Jaume i també en la zona del Centre Comercial.

José Ramiro, alcalde d’Ondara, va afirmar que en els 6 mesos que portem d’any només s’han fet dos modificacions de crèdit -degut a la incorporació de romanents de tresoreria del 2017 per a la cancel.lació d’un dels préstecs i per a ampliar la partida per a la construcció de l’Espai Jove- i que és un motiu d’alegria ja que això significa que s’està complint amb el pressupost del 2018. I es va votar una notificació d’urgència de la Generalitat Valenciana per a que s’establiren els festius locals del 2019. Per unanimitat es va acordar que seran el dilluns 8 de juliol de 2019 (Dia de la Soledat) i el divendres 26 de juliol de 2019 (Santa Anna).

D’altra banda, en el ple es va acordar per unanimitat l’adhesió a la Declaració d’Oci Educatiu impulsada per l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), una declaració que pretén dur a terme activitats d’oci responsable, educatiu, inclusiu i alternatiu. I també es va acordar per unanimitat recolzar la iniciativa de l’associació AMADEM per a la construcció d’un Centre de Rehabilitació i Inserció Social (CRIS) a la Marina Alta. Zeus Serrano, Regidor de Sanitat de l’Ajuntament d’Ondara, va explicar que està previst que eixe centre es construïsca a Dénia, en concret a uns terrenys adjacents a l’Hospital La Pedrera.

En l’apartat de precs i preguntes, una veïna d’Ondara va demanar si seria possible que almenys una vegada al mes es netejara el Riu Alberca i també la zona del Polígon Industrial que la gent utilitza per anar al Centre Comercial. José Ramiro va contestar que es tindria en compte la proposta com també la possibilitat de crear més zones verdes pels voltants del Centre Comercial tot i que, en paraules de Pere Picornell, Regidor de Medi Ambient i Espais Naturals, “no és fàcil perquè tot depén del Ministeri de Foment, però que en els pressupostos participatius alguna cosa s’ha pensat i s’intentarà”.

33835356_1860827483937351_4776595355091337216_n

ONDARA PORTA A PLE L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ D’OCI EDUCATIU I AL RECOLZAMENT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE DE REHABILITACIÓ I INSERCIÓ SOCIAL A LA MARINA ALTA

El pròxim dijous 28 de juny es votarà en el Ple Ordinari l’adhesió a la Declaració d’Oci Educatiu impulsat per IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) amb la finalitat que tots els plans de joventut que es posen en marxa vagen cap a la mateixa direcció, és a dir, cap a un oci inclusiu, alternatiu i educatiu.

D’altra banda, també es portarà al Ple l’adhesió de recolzament a la construcció d’un Centre de Rehabilitació i Inclusió Social a la Marina Alta, una reivindicació històrica ja que a la nostra comarca no existeix un centre d’aquestes característiques per a atendre malalts mentals. Aquesta proposta la va presentar en el seu moment l’associació AMADEM i Ondara la recolza i es vol adherir a ella.

Durant el Ple l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, informarà sobre els Decrets de l’Alcaldia-Presidència i donarà compte sobre una sèrie d’informes.

empreses logos

ONDARA INICIA EL PROCÉS DE FUSIÓ DE LES EMPRESES MUNICIPALS

empreses logos

Els empleats de les empreses municipals PIMON i SINMA ja han sigut informats de la fusió, amb la que mantindran tots els seus drets laborals actuals

L’operació s’entén per l’Ajuntament d’Ondara com una mesura d’eficiència dels recursos públics i una aposta per l’estabilitat pressupostària

Ondara, 08.06.18. Ahir va ser aprovat en el Consell d’Administració de les empreses municipals d’Ondara SINMA i PIMON, l’inici del procés de fusió d’ambdós empreses, que es preveu siga efectiu en data 1 de gener de 2019. El següent tràmit que s’ha de seguir serà el seu pas per la Junta General de les empreses municipals. El procés es durà a terme al llarg dels pròxims mesos. Els treballadors d’ambdós empreses municipals ja han sigut degudament informats de la fusió per la direcció de les empreses.

solo sinma logo - copiaMARCA PIMON gneral

La fusió de PIMON i SINMA permetrà acabar amb les duplicitats administratives que suposa tindre dues entitats municipals en compte d’una, i reduirà d’aquesta manera costs i processos. En canvi, la fusió no afectarà els treballadors d’ambdós empreses municipals, que mantindran totes les seues condicions laborals, incloent-hi el seu salari i la seua antiguitat en les empreses, i incrementaran la seua seguretat laboral després de la fusió.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor delegat de les empreses, Francesc Giner, han argumentat que en pertànyer ambdós societats mercantils en la seua integritat a l’Ajuntament d’Ondara, cal considerar aquesta operació com una “mesura d’eficiència dels recursos públics”, i com una “aposta per l’estabilitat pressupostària.” En el Consell d’Administració de les empreses celebrat ahir, el PP va votar en contra de la fusió.

L’Alcalde, José Ramiro, ha matisat que el procés de fusió és “una decisió pensada per a l’estabilitat i seguretat dels treballadors i treballadores de les empreses, que passaran a formar part d’una empresa més gran i estable, amb més capacitat per a afrontar d’una millor manera els serveis municipals que dia a dia se li encomanen”; afegint que “suposarà un estalvi en el cost polític i administratiu, ja que no es mantindran, per exemple, les assistències de dos consells d’administració o dues juntes generals, sinó només de u, i també s’estalviarà en una notaria, un registre, una comptabilitat, etc”.

Segons ha indicat el gerent de les empreses municipals PIMON i SINMA, Jordi Serra, entre els motius econòmics que motiven aquesta fusió destaca la simplificació dels processos administratius i de gestió, comercials i societaris; l’aprofitament de sinergies en l’activitat exercida per les dues societats; la reducció dels costs operatius i de l’estructura organitzativa, així com evitar la duplicitat d’òrgans d’administració; i l’eliminació (si és el cas) de crèdits o operacions financeres internes, optimitzant els recursos financers del grup. A més, amb la fusió s’aconsegueix simplificar la gestió comptable i fiscal de les empreses municipals, al mateix temps que una simplificació en el compliment de la normativa sobre Contractes del Sector Públic, i de la normativa sobre Transparència. També implica aconseguir un augment de la capacitat per a, si és el cas, escometre noves inversions.

En relació amb la plantilla de treballadors d’ambdós empreses municipals, ha destacat que s’incorporaran a la nova empresa resultant després de la fusió en les mateixes condicions en què venien desenvolupant la seua labor, amb ple i escrupolós respecte a la totalitat dels seus drets i obligacions, per resultar, a més, obligatòria en virtut del que disposa l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors per als supòsits de successió d’empresa. S’entén que, per a ambdós plantilles (tant la de PIMON com la de SINMA), l’operació suposa un augment de la seua seguretat en el treball, en la mesura que els objectius econòmics que es persegueixen redunden en la viabilitat a llarg termini de la societat resultant, i, per tant, dels seus llocs de treball.

La plantilla de SINMA (empresa encarregada de la recollida de residus i neteja viària) està integrada per 13 persones, mentre que en el cas de PIMON, la plantilla està integrada per 28 persones amb contracte fix, que es distribueixen en diferents serveis (piscina, ràdio, escoleta, brigada, serveis generals). A més, compta amb les contractacions de duració determinada per a les escoles esportives (amb contractacions vinculades al calendari esportiu) i per a les escoles d’estiu (en ambdós casos varien anualment en funció de les necessitats).