empreses logos

ONDARA INICIA EL PROCÉS DE FUSIÓ DE LES EMPRESES MUNICIPALS

empreses logos

Els empleats de les empreses municipals PIMON i SINMA ja han sigut informats de la fusió, amb la que mantindran tots els seus drets laborals actuals

L’operació s’entén per l’Ajuntament d’Ondara com una mesura d’eficiència dels recursos públics i una aposta per l’estabilitat pressupostària

Ondara, 08.06.18. Ahir va ser aprovat en el Consell d’Administració de les empreses municipals d’Ondara SINMA i PIMON, l’inici del procés de fusió d’ambdós empreses, que es preveu siga efectiu en data 1 de gener de 2019. El següent tràmit que s’ha de seguir serà el seu pas per la Junta General de les empreses municipals. El procés es durà a terme al llarg dels pròxims mesos. Els treballadors d’ambdós empreses municipals ja han sigut degudament informats de la fusió per la direcció de les empreses.

solo sinma logo - copiaMARCA PIMON gneral

La fusió de PIMON i SINMA permetrà acabar amb les duplicitats administratives que suposa tindre dues entitats municipals en compte d’una, i reduirà d’aquesta manera costs i processos. En canvi, la fusió no afectarà els treballadors d’ambdós empreses municipals, que mantindran totes les seues condicions laborals, incloent-hi el seu salari i la seua antiguitat en les empreses, i incrementaran la seua seguretat laboral després de la fusió.

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor delegat de les empreses, Francesc Giner, han argumentat que en pertànyer ambdós societats mercantils en la seua integritat a l’Ajuntament d’Ondara, cal considerar aquesta operació com una “mesura d’eficiència dels recursos públics”, i com una “aposta per l’estabilitat pressupostària.” En el Consell d’Administració de les empreses celebrat ahir, el PP va votar en contra de la fusió.

L’Alcalde, José Ramiro, ha matisat que el procés de fusió és “una decisió pensada per a l’estabilitat i seguretat dels treballadors i treballadores de les empreses, que passaran a formar part d’una empresa més gran i estable, amb més capacitat per a afrontar d’una millor manera els serveis municipals que dia a dia se li encomanen”; afegint que “suposarà un estalvi en el cost polític i administratiu, ja que no es mantindran, per exemple, les assistències de dos consells d’administració o dues juntes generals, sinó només de u, i també s’estalviarà en una notaria, un registre, una comptabilitat, etc”.

Segons ha indicat el gerent de les empreses municipals PIMON i SINMA, Jordi Serra, entre els motius econòmics que motiven aquesta fusió destaca la simplificació dels processos administratius i de gestió, comercials i societaris; l’aprofitament de sinergies en l’activitat exercida per les dues societats; la reducció dels costs operatius i de l’estructura organitzativa, així com evitar la duplicitat d’òrgans d’administració; i l’eliminació (si és el cas) de crèdits o operacions financeres internes, optimitzant els recursos financers del grup. A més, amb la fusió s’aconsegueix simplificar la gestió comptable i fiscal de les empreses municipals, al mateix temps que una simplificació en el compliment de la normativa sobre Contractes del Sector Públic, i de la normativa sobre Transparència. També implica aconseguir un augment de la capacitat per a, si és el cas, escometre noves inversions.

En relació amb la plantilla de treballadors d’ambdós empreses municipals, ha destacat que s’incorporaran a la nova empresa resultant després de la fusió en les mateixes condicions en què venien desenvolupant la seua labor, amb ple i escrupolós respecte a la totalitat dels seus drets i obligacions, per resultar, a més, obligatòria en virtut del que disposa l’Article 44 de l’Estatut dels Treballadors per als supòsits de successió d’empresa. S’entén que, per a ambdós plantilles (tant la de PIMON com la de SINMA), l’operació suposa un augment de la seua seguretat en el treball, en la mesura que els objectius econòmics que es persegueixen redunden en la viabilitat a llarg termini de la societat resultant, i, per tant, dels seus llocs de treball.

La plantilla de SINMA (empresa encarregada de la recollida de residus i neteja viària) està integrada per 13 persones, mentre que en el cas de PIMON, la plantilla està integrada per 28 persones amb contracte fix, que es distribueixen en diferents serveis (piscina, ràdio, escoleta, brigada, serveis generals). A més, compta amb les contractacions de duració determinada per a les escoles esportives (amb contractacions vinculades al calendari esportiu) i per a les escoles d’estiu (en ambdós casos varien anualment en funció de les necessitats).

unanimitat

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT BONIFICAR ELS VEHICLES MENYS CONTAMINANTS

debat

Ondara, 01.06.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV-Compromís i Partit Popular) la modificació de l’ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que s’adequa a la normativa; permet facilitar l’autogestió de la taxa a través de la web de SUMA, i bonifica als vehicles menys contaminants, segons va detallar la Regidora d’Hisenda, Raquel López. La bonificació serà del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle (els vehicles elèctrics, de piles de combustible o d’emissions directes nul·les tindran bonificació del 75% els cinc primers anys, i els vehicles híbrids tindran bonificació del 75% els tres primers anys); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut, durant els 3 primers anys); i del 50% per als vehicles històrics.

raquel lopez

D’altra banda, es van aprovar per unanimitat en el ple les propostes d’adhesió a les estratègies de Promoció de la salut previstes en el IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, i a la del Sistema Nacional de Salut; ambdós pretenen promoure la Promoció de la salut; permetran realitzar una anàlisi de la salut al municipi i realitzaran accions per a fer una Ondara més saludable, com va indicar el Regidor de Sanitat, Zeus Serrano.

zeus serrano

La propostes per a concedir honors i distincions a personal de la Policia Local també van ser aprovades per unanimitat de tots els grups polítics. Es va aprovar la concessió de la Medalla al Mèrit Policial per a Teresa Lloret Cambrils, Pau Segarra Gasquet, Jordi Fuster Monzó, i Antonio Galiano Viciano, per la seua ràpida actuació que va permetre salvar la vida d’una persona que va patir una parada cardiorespiratòria. Es va aprovar la proposta de concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blanc de la Generalitat per a Ramón Llopis Marín, i la concessió de la Creu al Mèrit Policial amb distintiu Blau per a Antonio Galiano Viciano.

unanimitat

També va eixir avant amb els vots a favor de tots els grups polítics la proposta de modificació dels estatuts de la Macma. Segons va explicar la Regidora d’Educació i Esports, Mar Chesa, la modificació permetrà que, entre les competències de la Macma, també s’incloguen les relacionades amb l’educació i amb els esports en la comarca.

mar chesa

D’altra banda, el Partit Popular va votar en contra de l’adhesió al Codi de Bon Govern i de la moció per una Llei Electoral “més justa, igualitària, democràtica i participativa”, i es va abstindre en la declaració d’impacte ambiental negativa per al projecte de sondejos acústics al Mediterrani “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)” Aquests tres punts van eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís.

vot equip governvot oposicio

Respecte al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana, el portaveu del PP, Isidro Catalán, va argumentar el vot en contra del seu grup al no estar d’acord amb el seu article 11, referent a l’aconfessionalitat de les institucions, en el que es detalla “ les persones subjectes al codi no estaran obligades en cap cas a participar en actes religiosos en la condició del seu càrrec. La seua assistència serà a títol individual, en l’exercici del dret de llibertat religiosa. Les persones subjectes al Codi procuraran que les institucions o corporacions a què pertanyen s’abstinguen, corporativament, de participar en les presidències d’actes religiosos (…)”.

isidro catalan

Respecte a la moció per una Llei Electoral “més justa, igualitària, democràtica i participativa”, va ser presentada per la Regidora Mar Chesa, i amb la seua aprovació, l’Ajuntament d’Ondara dóna suport a la proposta de nova Llei Electoral Valenciana, presentada a les Corts Valencianes. Entre les principals característiques de la nova llei electoral es troba la rebaixa de la barrera electoral al 3% i les llistes “cremallera”.

Quant a la declaració d’impacte ambiental negativa per al projecte de sondejos acústics al Mediterrani “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, des del PP van considerar que no s’havia de presentar la moció en nom del seu grup també, al no haver-hi ells expressat la seua adhesió en la comissió informativa. Així mateix, a pesar que el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va argumentar que altres ajuntaments de la comarca com el de Teulada-Moraira, governat pel PP, ja havien aprovat aquesta moció per unanimitat, finalment el PP es va abstindre, entenent que l’informe tècnic que s’adjuntava no s’havia elaborat específicament per a aquest projecte.

francesc ginerantonia ivars

En un altre ordre d’assumptes, l’Alcalde, José Ramiro, va anunciar que el passat 30 de maig va signar l’amortització de la totalitat del préstec contret amb Cajamar per a fer front al Pla de Pagament a Proveïdors, la qual cosa suposarà un estalvi d’interessos per a les arques municipals en aquest exercici.

jose ramiro

IMG_9220

ONDARA PORTA A PLE LA MODIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES PER A BONIFICAR ELS MENYS CONTAMINANTS

Pel ple també passaran les mocions d’adhesió al Codi del Bon Govern i a les estratègies de Promoció de la salut; les condecoracions als policies locals Teresa Lloret, Pau Segarra, Jordi Fuster, Ramón Llopis i Antonio Galiano; o la declaració d’impacte ambiental negativa per als sondejos acústics en el Mediterrani

Ondara, 30.05.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 31 de maig el ple ordinari del mes de maig, i entre els assumptes de l’ordre del dia destaca la modificació de l’ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que s’adequa a la normativa i bonifica als vehicles menys contaminants, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. La bonificació serà del 75% en funció de la classe de carburant que consumisca el vehicle, en raó a la incidència de la combustió d’aquest carburant en el medi ambient (els vehicles elèctrics i híbrids tindran bonificació del 75%); del 75% en funció de les característiques del motor dels vehicles i la seua incidència en el medi ambient (75% per a emissions de CO2 menors de 120 grams per quilòmetre recorregut); i del 50% per als vehicles històrics o aquells que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys.

D’altra banda, passarà per ple la proposta per a concedir honors i distincions a personal de la Policia Local. Es proposa la concessió de la Medalla al Mèrit Policial per a Teresa Lloret Cambrils, Pau Segarra Gasquet, Jordi Fuster Monzó, i Antonio Galiano Viciano, per la seua ràpida actuació que va permetre salvar la vida d’una persona. L’11 de gener de 2016, un home va patir una parada cardiorespiratòria a una sucursal bancària. Agents de la Policia Local d’Ondara es van personar ràpidament al lloc dels fets i van realitzar al pacient, que no tenia pols, les maniobres de reanimació cardíaca amb el desfibril·lador semiautomàtic amb què està dotat el cotxe patrulla. Gràcies a aquesta intervenció, es va poder mantenir el pacient amb vida fins l’arribada del Personal sanitari. Amb la medalla al Mèrit Policial es vol destacar l’actuació del personal policial que va intervindre. D’altra banda, també s’abordarà en el ple la proposta de concessió de la Cruz al Mèrit Policial amb distintiu Blanc de la Generalitat per a Ramón Llopis Marín i Antonio Galiano Viciano. Amb aquest guardó es reconeix a ambdós per haver complit més de 25 anys de servei actiu amb trajectòria professional exemplar i excepcional.

El ple debatrà també la moció d’adhesió de tots els membres de la corporació municipal al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana (que va ser publicat en el DOGV el 13 de maig de 2016), previst en la Llei de Transparència, que estableix una sèrie de normes dins d’un marc més ampli de regeneració democràtica i que pretén dotar els alts càrrecs d’un instrument que guie les seues actuacions amb l’objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaçes i eficients. Aquest Codi combina normes de caràcter jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l’exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment pels alts càrrecs del Consell i del sector públic instrumental, i de tots i totes els que s’adherisquen voluntàriament.

També s’abordarà la declaració d’impacte ambiental negativa per al projecte de sondejos acústics en el Mediterrani “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)”, que afecta l’àrea del mar Balear compresa entre les illes d’Eivissa i Mallorca i el sud-est d’Eivissa i Formentera. Amb la moció, per part de l’Ajuntament d’Ondara, se sol·licita al Ministeri d’Assumptes exteriors i de Cooperació, Direcció General de Relacions Econòmiques Internacionals, que inste a l’emissió, per part de l’administració pública competent, d’una declaració d’impacte ambiental negativa del projecte “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2)” pels elevats impactes ambientals i socioeconòmics que generarà i per l’unànime rebuig que ha provocat en tots els sectors de la societat, i es procedisca en l’arxiu definitiu del corresponent expedient.

En la sessió es debatrà la moció per una Llei Electoral “més justa, igualitària, democràtica i participativa”, perquè l’Ajuntament d’Ondara done suport a la proposta de nova Llei Electoral Valenciana, presentada a les Corts Valencianes. Entre les principals característiques de la nova llei electoral es troba la rebaixa de la barrera electoral al 3%.

I entre altres assumptes del ple, es troba la proposta d’adhesió a les estratègies de Promoció de la salut previstes en el IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana, i a la prevista en el Sistema Nacional de Salut.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 31 DE MAIG 2018

Ondara, 28.05.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 31 de maig de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/4 . Aprovació de l’Acta anterior (26 d’abril de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/5. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP. 729/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP Primer Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.-EXP. 730/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució Primer Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.-EXP. 617/2017.4020 ORDENANCES FISCALS. Modificació Ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

6.-EXP. 959/2018. MOCIONS: Adhesió al Codi de Bon Govern

7.-EXP. 1028.2018. MOCIONS. Adhesió a les estratègies de Promoció de la salut previstes en el IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat Valenciana.

8.-EXP. 1029/2018. MOCIONS. Adhesió a l’estratègia de promoció de la salut i prevenció en el sistema nacional de salut.

9.-EXP. 1044/2018. MOCIONS. Declaració d’Impacte Ambiental negativa del projecte “Uncovering the Mediterranean Salt Giant (MEDSALT-2).

10.- EXP. 666/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Teresa Lloret Cambrils. Pau Segarra Gasquet. Jordi Fuster Monzó. Antonio Galiano Viciano.

11.- EXP. 1052/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Ramón Llopis Marín.

12.- EXP. 1053/2018. HONORS. Proposta Iniciació concessió Honors i Distincions Personal de la Policia Local. Antonio Galiano Viciano.

13.- EXP. 1062.2018. MOCIONS. Per una Llei Electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa.

14.- EXP. 601/2018. 1200 ENTITATS. Modificació Estatuts Macma. Aprovació.

15.- EXP. PLENS/2018.5 Informes de l’Alcaldia Presidència.

16.- EXP. PLENS/2018.5 Precs i Preguntes.

jose ramiro francesc giner - copia

L’AJUNTAMENT D’ONDARA SOL·LICITA L’APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PERQUÈ BAIXEN EN 2019

  • Aquesta mesura tindrà efectes positius sobre la renda de les famílies d’Ondara

  • El coeficient per al 2019 a Ondara és del 0,93 pel fet que els valors cadastrals a municipi d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat

Ondara, 17.05.18. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, han anunciat que l’Ajuntament ha sol·licitat a la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant l’aplicació d’un coeficient d’actualització dels valors cadastrals per a l’exercici 2019. El coeficient que la Direcció General del Cadastre proposa per al 2019 a Ondara és del 0,93, pel fet que els valors cadastrals al municipi d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat. Amb l’aplicació del coeficient reductor del 0,93, el valor cadastral dels immobles de naturalesa urbana d’Ondara es reduirà en 7 dècimes (0,07) en el proper exercici.

Segons han detallat José Ramiro i Francesc Giner, els principals efectes d’aquesta mesura seran a nivell de rendes i patrimoni, ja que el valor cadastral dels immobles serà lleugerament inferior que fins ara. El motiu és que, en la revisió cadastral efectuada en 2012 i que s’aplica des de 2013, els valors que el Cadastre va determinar per als immobles urbans d’Ondara es troben en una mitjana per damunt del 50% del valor del mercat. La reducció del valor cadastral, segons confirmen l’Alcalde i el Regidor d’Urbanisme, és una mesura que sol tindre efectes positius en aquests imposts: IRPF, Impost de Patrimoni, Impost de Transmissions patrimonials, IBI, Impost de Successions i Donacions, I.R No Residents, taxes de fem, plusvàlues, accés a beques públiques…

jose ramiro francesc giner

Des de l’Alcaldia d’Ondara ja s’han efectuat les gestions necessàries davant del Cadastre per a la reducció dels valors cadastrals d’immobles. I és que, una vegada passats 5 anys des de l’aplicació de la reforma cadastral realitzada a Ondara (que va començar a ser efectiva en 2013), es pot sol·licitar ja la reducció dels valors cadastrals. A causa d’això, l’Ajuntament d’Ondara va realitzar les gestions necessàries per a sol·licitar en temps i forma, el passat 7 de maig, aquesta aplicació de coeficients reductors.

Cal indicar que, prèviament, la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant va informar els Ajuntaments que poden sol·licitar l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals per a l’exercici 2019 de conformitat amb allò que disposa l’’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. La Junta de Govern local va acordar adherir-se, i l’Ajuntament ja ha comunicat a la Direcció General del Cadastre la sol·licitud d’aplicació als valors cadastrals dels Béns Immobles urbans d’Ondara, dels coeficients que per a la seua disminució establisca a aquest efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2019.

equipo govern

EL PLE APROVA DOTAR A LA “LLAR JUVENIL” DE 130.000 EUROS PER A LA SEUA SEGONA FASE

La modificació de crèdits aprovada amb l’abstenció del PP suposarà destinar part del superàvit de 2017 a aquest espai juvenil, que comptarà amb una dotació de 260.000 euros per a aquest exercici

Ondara, 27.04.18. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en el ple ordinari del mes d’abril, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP, la modificació de crèdits per a destinar part del superàvit pressupostari de 2017 a inversions financerament sostenibles; en concret, 130.000 euros per a executar la segona fase del centre juvenil que està previst crear a l’edifici inacabat del carrer Picasso. La “Llar Juvenil” comptarà així amb una dotació pressupostària de 260.000 euros aquest exercici (atès que ja havia consignada una partida d’altres 130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal de 2018, per a la primera fase de la Llar Juvenil). Des del PP, el seu portaveu Javier Lozano va argumentar l’abstenció del seu grup perquè “s’està fent molt de pressa, encara no hi ha ni projecte per a l’espai jove”, considerant que “es fa de pressa per a acabar prompte, hi ha eleccions”, i afegint que “hauria d’anar-se’n més lentament, donant participació a més joves per a l’espai juvenil”, i també que “es podria demanar subvenció de Diputació o de Conselleria per a fer-ho”. L’Alcalde i responsable de l’àrea de Joventut, José Ramiro, va argumentar que el procés d’execució de l’espai jove s’està fent a nivell econòmic segons el criteri dels tècnics, i sempre amb recursos propis de l’Ajuntament per a evitar contraure un endeutament de les arques públiques. També va explicar que la redacció del projecte s’ha adjudicat ja a l’oferta presentada per l’arquitecte local Borja Costa. I quant a la participació de joves per a decidir com serà la “Llar Juvenil”, va recordar que s’ha realitzat una enquesta en què han participat 200 joves d’Ondara. Finalment el PP es va abstindre “a falta de veure el projecte” segons Javier Lozano.

equipo governvot PP

En el ple ordinari d’abril també es va aprovar, en aquest cas per unanimitat de tots els grups polítics, la petició de subvenció a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en el Pla Provincial de Cooperació a obres i serveis de competència municipal 2019 (PPOS 2019). L’Ajuntament d’Ondara va acordar sol·licitar una subvenció per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà des de l’entrada pel carrer Picasso fins a arribar al centre del poble (Ajuntament i Prado). L’actuació pretén en general un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental, així com una reordenació de les places d’aparcament. El termini d’execució per a la realització de les obres s’estima en 10 mesos, i el pressupost de les obres, ascendeixen a 450.000 euros IVA inclòs. La subvenció sol·licitada suposaria que la Diputació sufragaria el 75% del projecte. Aquest punt va eixir avant amb els vots a favor de l’equip de govern i del PP.

jose ramiro pleno

També es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la petició d’ajudes a la Conselleria destinades a voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals, així com la modificació del reglament del servei d’abastiment d’aigua potable i sanejament d’Ondara, per a incloure una disposició addicional sobre la facturació en supòsits de fuga no atribuïble a la negligència del client.

unanimidad

Quant a la moció per al restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat, aquesta va ser llegida per la Regidora de Serveis Socials, Mª Carmen Velázquez, i va ser aprovada amb l’abstenció del PP. El seu portaveu, Javier Lozano, va indicar que era una moció política sobre un tema sensible, i que estaven a favor d’algunes de les coses que s’incloïen en la moció, però no d’altres, creient que per a aquest tipus de mocions hauria d’existir un consens.

En l’apartat d’informes, respecte a la petició del PP de fer extensibles a tota la corporació aquelles invitacions que arriben d’associacions, l’Alcalde, José Ramiro, va indicar que es farà en el cas d’aquelles invitacions o saludes en les que així ho indique el propi col·lectiu que cursa la invitació. El Regidor de Medi ambient, Pere Picornell, va donar compte de l’asfaltat del Camí Tossals, i va anunciar que el dia 7 de maig començaran les obres de la primera fase del parc Tossals. La Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, va qualificar de “devastadora” la sentència jurídica d’ahir dijous 26 d’abril sobre el cas de “La Manada”, i va aprofitar per a convocar a la ciutadania a assistir a la concentració d’avui divendres 27 d’abril a les 12 hores a les portes de l’Ajuntament, convocada per Alerta Feminista, en rebuig per la sentència.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu del PP Javier Lozano va aprofitar per a reiterar, respecte al tema de les invitacions que arriben a l’Ajuntament per part d’associacions i col·lectius locals, que des de l’Equip de Govern s’hauria d’aclarir a aquests col·lectius que les invitacions poden fer-se extensibles a tota la corporació i no sols a l’alcalde i/o regidor/a de l’àrea.

javier lozano

També va preguntar sobre la creació d’OndaraEsportViu, en la que figura com a presidenta la Regidora d’Esports, Mar Chesa. Respecte d’això, Mar Chesa va informar que s’ha creat aquest club esportiu per a permetre la inscripció en competicions de participants de determinades Escoles Esportives Municipals, en les que es requeria que fóra un Club esportiu qui figurara per a competir. Sent el càrrec de president/a estatuari, corresponent al regidor/a d’esports de torn.

edific llar juvenil (2)

ONDARA PORTA A PLE UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A DESTINAR 130.000 EUROS DEL SUPERÀVIT AL CENTRE JUVENIL

Passarà per ple també la petició de subvenció a la Diputació per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants fins al centre del nucli urbà

Ondara, 26.04.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra ple ordinari aquest dijous 26 d’abril, i entre els assumptes de l’ordre del dia, figura una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor, per a destinar part del superàvit pressupostari de 2017 a inversions financerament sostenibles; en concret, es passaran 130.000 euros del romanent de tresoreria a la partida de la Llar juvenil, per a executar la segona fase d’aquest centre juvenil. D’aquesta manera, segons remarca l’Alcalde, José Ramiro, se sumaran 130.000 euros més per a la posada en marxa d’aquest projecte, que comptarà (després d’aquesta modificació de crèdits), amb una dotació pressupostària aquest exercici que ascendeix a un total de 260.000 euros, perquè ja havia consignada una partida d’altres 130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal de 2018, per a la primera fase de la Llar Juvenil. Cal recordar que l’espai juvenil s’ubicarà, després de les corresponents obres de construcció, en l’edifici inacabat situat en l’entrada oest del nucli urbà. En el ple del passat mes de febrer 2018, es va aprovar per unanimitat la permuta de distints béns municipals amb la finca del carrer Picasso núm. 9, de manera que l’Ajuntament va adquirir aquesta finca per a destinar-la a “Llar Juvenil”. L’espai “Llar Juvenil” comptarà amb aules polivalents, de formació, oci i animació. Es crearan tres plantes diàfanes. La intenció és que l’espai òbriga les seues portes a finals d’enguany 2018.

En el ple ordinari d’abril també s’abordarà la petició de subvenció a la Diputació Provincial d’Alacant, emmarcada en el Pla Provincial de Cooperació a obres i serveis de competència municipal 2019 (PPOS 2019). L’Ajuntament d’Ondara demanarà subvenció per a la remodelació i millora de l’accés oest de vianants al nucli urbà. Per a això, des de l’oficina tècnica municipal de l’Ajuntament s’ha redactat un projecte en què s’indica que es pretén dotar al municipi d’un recorregut més funcional, accessible i desenvolupat per als vianants des de l’entrada oest del nucli urbà fins a arribar al centre del poble (Ajuntament i Prado). L’actuació es pretén dur a terme des de la zona verda existent al carrer Picasso. Es pretén una remodelació de l’aparcament situat al carrer Picasso, amb una millora ambiental i paisatgística conseqüent amb el seu entorn (pegat al barranc). En el carrer Pintor Segrelles es proposa principalment una remodelació de la plaça triangular que actualment conforma una esplanada d’asfalt per a aparcament de vehicles. Es considera important també posar en valor el passeig existent a l’altre costat del barranc, una vegada creuat el pont, i que es troba entre aquest i la part posterior dels edificis existents al carrer Carlos Arniches. L’actuació pretén en general un accés i recorregut per a vianants en condicions de seguretat, funcionalitat i accessibilitat universal amb una millora ambiental. El termini d’execució per a la realització de les obres s’estima en 10 mesos, i el pressupost de les obres, ascendeixen a 450.000 euros IVA inclòs.

En un altre ordre d’assumptes, en el ple es debatrà la modificació del reglament del servei d’abastiment d’aigua potable i sanejament d’Ondara. La modificació es referix a incloure en el reglament una disposició addicional sobre la facturació en supòsits de fuga, en la instal·lació interior de la vivenda. Detallant que en els supòsits en els quals es produïsca una fuga d’aigua per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client acredite que ha resolt la incidència i reparat la fuga, l’entitat gestora aplicarà en la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l’Ajuntament o organisme competent en un o com a màxim dos períodes de facturació. Podent sol·licitar-se el pagament ajornat per un període màxim de sis mesos.

En un altre àmbit, passarà per ple la moció per al restabliment de la subscripció obligatòria del conveni especial de la Seguretat Social de cuidadors/es no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat. L’acord inclou recuperar els nivells de finançament de la Llei de la Dependència per part dels pressupostos generals de l’Estat (previs als retalls del 2012); augmentar el finançament de la Llei de la Dependència i complir així la llei que preveia l’obligatorietat de finançar el Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència a parts iguals (50%), per part de cadascuna de les administracions (govern central i comunitats autònomes); i promoure un Pacte d’Estat per la Llei de la Dependència i els Serveis Socials amb les comunitats autònomes, les organitzacions del Tercer Sector, les Plataformes d’afectats, familiars, usuaris i tots els grups polítics, per a actualitzar, enfortir i millorar les prestacions i serveis de manera equitativa i sostenible en tot el territori nacional.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 26 D’ABRIL 2018

Ondara, 26.03.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 26 d’abril de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2018/2, PLENS/2018/3. Aprovació de les Actes anteriors (22 de febrer de 2018 i 29 de març de 2018).

2. EXP. PLENS/2018/4. Decrets Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 217/2018. 4002 PRESSUPOST. Compte General del Pressupost General de 2017. Aprovació definitiva.

4.- EXP. 648/2018. 4002 PRESSUPOST. Modificació de crèdits núm. 2/2018, del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a l’aplicació del superàvit pressupostari per a IFS.

5.- EXP. 565/2018. 3003 SUBVENCIONS. EXCMA DIPUTACIÓ D’ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS 2019.

6.- EXP. 528/2018. 3002 SUBVENCIONS. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JGL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2018.

7.- EXP. 797/2018. NORMES MUNICIPALS. REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D’ABASTIMENT D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL MUNICIPI D’ONDARA. MODIFICACIÓ. APROVACIÓ PROVISIONAL.

8.- EXP. 789/2018. 1000 MOCIÓ. Proposta de resolució sobre el restabliment de la subscripció obligatòria del Conveni Especial de la Seguretat Social dels Cuidadors/res no professionals de persones en situació de dependència i l’ingrés de la seua corresponent cotització a càrrec exclusivament de l’Estat.

9.- EXP. PLENS/2018.4 Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018.4 Precs i Preguntes.

jose ramiro (1)

L’ALCALDE D’ONDARA INFORMA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE LA MILLORA DEL PARC INDUSTRIAL MARJALS 5, 6 I 7

El PP va presentar una moció per a reprovar a l’Alcalde en considerar que va mentir en el ple del 22 de febrer en què es va aprovar aquesta modificació

Ondara, 03.04.18. En el ple ordinari celebrat dijous passat 29 de març a l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde, José Ramiro, en l’apartat d’informes de l’Alcaldia, va realitzar una intervenció referent a la millora del sector industrial Marjals 5, 6 i 7. La dita intervenció va estar motivada pel debat sorgit en el ple del passat mes febrer (22 febrer 2018), en el que l’Ajuntament d’Ondara va aprovar de forma definitiva la modificació puntual del Pla Parcial de millora del sector industrial Marjals 5,6 i 7, amb els 8 vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i els 5 en contra del PP.

La dita aprovació va ser objecte, en el ple de febrer, d’un tens debat entre l’Equip de Govern i l’oposició, i també va comptar amb les intervencions de dos representants d’una de les parts dels propietaris afectats per aquesta modificació del pla parcial. Amb la modificació s’obri la porta a la compatibilització, en el parc comercial, del sòl qualificat com a industrial per a fer el seu ús compatible amb el comercial, i permetre així la implantació de noves activitats comercials en el sector Marjals 5, 6 i 7. L’Ajuntament d’Ondara, amb el Pla Parcial de Millora del Sector Industrial Marjals 5, 6 i 7, pretén permetre la compatibilitat de l’ús comercial en les zones tipus A, i reduir els usos industrials més impactants.

Després de la intervenció efectuada per l’Alcalde en el ple de dijous passat 29 de març, en la que va detallar tota la tramitació seguida en aquesta modificació del sector industrial Marjals 5, 6 i 7, des del PP es va presentar una moció per urgència demanant al ple “la reprovació de l’Alcalde José Ramiro davant d’uns fets que es consideren greus i intolerables; els ciutadans d’Ondara no es mereixen un alcalde que mentix descaradament perjudicant els interessos d’Ondara”. A juí del PP, i segons va recalcar el seu portaveu Javier Lozano, “queda demostrat que l’Alcalde José Ramiro va mentir a tots els ciutadans en el ple del passat dia 22 de febrer, per la qual cosa demanem la seua reprovació”. La urgència de la moció va ser votada per unanimitat, i posteriorment la moció va ser rebutjada amb els vots a favor del PP i en contra de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, al·legant que ja s’havia realitzat tota l’explicació pertinent minuts abans.

vot pp vot equipc govern

TRAMITACIÓ DEL PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR INDUSTRIAL MARJALS 5, 6 I

Dijous passat, en el ple ordinari de març, l’Alcalde, José Ramiro, va donar compte de tota la tramitació que s’ha realitzat al projecte del parc comercial des que va ser projectat com a “industrial” en 1999, fins aquesta última modificació aprovada definitivament el passat 22 de febrer de 2018. Aquest parc comptava amb un terreny pur comercial, i amb altres tres tipus més: A, B i C que eren industrials purs, és a dir, tota la resta d’usos eren incompatibles. Ramiro va explicar que des de la presentació de la modificació de la parcel·la A, fins a l’aprovació definitiva el passat 22 de febrer, el termini havia sigut de 238 dies, quasi 8 mesos, més temps que en la modificació aprovada l’any 2008 (davall l’anterior corporació) per a la parcel·la industrial del tipus B (a la que se li va compatibilitzar els usos comercials, igual que s’havia fet anteriorment al tipus C en 2004). Sobre la modificació de la parcel·la C en 2004, va destacar que, revisant la documentació, sorprèn que la modificació va incloure, “sense haver-ho demanat el ple” una compatibilitat d’usos en un dels tipus d’industrial, només el tipus C, i se li va augmentar l’edificabilitat a les parcel·les del tipus C. En resum, segons va indicar l’Alcalde, “les tres modificacions fan el mateix: no canvien l’ús de les parcel·les industrials sinó que fan compatible l’ús terciari i eviten la indústria “dura”, donant més possibilitats a empreses que vullguen implantar-se”. Les tres modificacions estan realitzades de manera pormenoritzada, no estructural com demanava l’al·legació que es va desestimar. La modificació de 2004 (parcel·la C) va ser tramitada en 62 dies i a l’agost; la modificació de 2009 (parcel·la B) en 221 dies; i la de 2017 (parcel·la A), que s’ha acabat aprovant en 2018, en 238 dies. Per tant, va afirmar José Ramiro que “quan s’acusa a l’Equip de Govern de portar de manera urgent la modificació, cal recordar que és la més llarga de les 3, pareguda a la del tipus B i lluny de la del tipus C, que va ser temps rècord, sent totes elles detallades (simplificades)”.

jose ramiro (1)

Ramiro va indicar que, per prudència, realitzava ara aquesta explicació, atès que dimecres passat va acabar el termini en què la Conselleria podia fer observacions, requeriments o al·legacions, i, en aquests moments, no hi ha cap notificació al respecte. Argumentant que “respectem els terminis i en breu publicarem la modificació en el BOP perquè entre en vigor”. L’Alcalde va assegurar que “aquest Equip de Govern, en tot el procés, s’ha reunit amb els diferents propietaris que han volgut reunir-se amb nosaltres; no sols propietaris de les parcel·les de tipus C, sinó d’altres, perquè no hi ha només uns propietaris, sinó que hi ha de diversos tipus, segons on tenen la propietat”. Respecte d’això, va matisar que “en aquestes reunions hem escoltat de tot; des de les negociacions que hi ha hagut des d’un principi amb operadors molt concrets, fins a demanar-nos que no realitzàrem la modificació fins que ells no hagueren venut la seua parcel·la”, al que va afegir “després d’11 anys per a donar eixida a les seues parcel·les i no deixar-les buides, el poble d’Ondara s’ha d’esperar 11 anys més?; el poble no pot esperar més en el desenvolupament del parc comercial; cal donar-li més possibilitats de desenvolupament, la qual cosa es permet aquesta modificació”. Recalcant que “vist el panorama, l’interès general del poble no és l’interès d’uns propietaris, i per tant decidim externalitzar i tecnificar al màxim aquesta modificació per a fugir de qualsevol ingerència”.

jose ramiro (2)

Així mateix, va concretar que “la primera comunicació registrada en l’ajuntament d’Ondara per part de Decathlon, és un contacte i un correu electrònic dirigit al govern municipal de juny de 2004, dirigida a l’alcalde d’aquell moment. A més, un dels veïns amb qui ens reunim, ens va dir que havia estat en negociació amb ells. Que Decathlon està interessat, igual que molts altres operadors, se sap des de fa molts anys”, va recalcar Ramiro. No obstant això, “a la pregunta de l’oposició de si sabíem qui anava a implantar-se, doncs a hores d’ara no sabem qui va a implantar-se, perquè no ha entrat cap llicència d’activitat, i els tractes es fan entre operadors i propietaris de terrenys; l’Ajuntament només dóna llicències d’activitat, quan es demanen”.

Respecte a la parcel·la de l’Ajuntament, va informar que la darrera valoració que hi ha és de l’any 2008, amb un valor d’uns 800.000 euros, matisant que “en aquest moments, quin preu té? Per la part d’aquest Equip de Govern, cap valor, ja que no hi ha interès de vendre-la i tampoc hem rebut cap oferta de cap interessat a comprar-la”. Afegint que no existeix únicament la possibilitat de vendre la parcel·la, sinó que també es pot cedir a alguna entitat supramunicipal per a instal·lar un servei que interesse al poble o a la comarca. “No tenim perquè vendre-la, per tant, no té preu” segons va dir l’Alcalde. A l’hora de parlar de la parcel·la municipal, segons va dir José Ramiro, sorgeix també la pregunta de “per què el poble té una de les pitjors parcel·les del polígon, la que està arraconada, amb pocs metres de façana, que no passa ningú per davant si no s’enganya de carrer… Qui governava quan es va fer la reparcel·lació, i per què no van vetlar en aquell moment pels interessos de tots, i lluitant per tindre una parcel·la millor situada? El Partit Popular”, va asseverar Ramiro, el qual va dir que “ens va sorprendre molt la visceralitat i la parcialitat amb què el Partit Popular va parlar en defensa d’uns propietaris davant dels interessos generals del poble; a més, sabent que ells ja havien impulsat dues modificacions idèntiques a la nostra”. Ara bé, segons va dir, “quedaran retratats com a únic partit que ha votat en contra d’una modificació d’aquest tipus i per tant, ha votat en contra d’una millora del parc comercial, i pensem que ha votat en contra de la implantació de noves empreses que portaran ocupació i desenvolupament al poble”.

Per a acabar l’informe, José Ramiro va arreplegar les darreres paraules de la intervenció del Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, quan va defendre el punt el 22 de febrer: “l’Ajuntament d’Ondara, i més concretament l’equip de govern de Compromís i PSPV que han votat a favor, el que ha considerat, des de l’acord del 28 de setembre on es va iniciar tot el tràmit, fins a hui, és vetlar pels interessos col·lectius del poble, pensant en el benefici conjunt que pot portar per a totes i tots facilitar la implantació d’empreses de característica comercial i/o de serveis en totes les zones del Polígon”.

MOCIÓ DEL PP DEMANANT LA REPROVACIÓ DE L’ALCALDE

javier lozano

Després d’aquesta explicació de l’Alcalde, des del Partit Popular es va presentar al ple una moció per urgència al·legant que “queda demostrat que l’Alcalde, José Ramiro, va mentir a tots els ciutadans en el ple del passat dia 22 de febrer, per la qual cosa demanem la seua reprovació”. En la moció, presentada pel portaveu del PP, Javier Lozano, es demanava “la reprovació de l’Alcalde José Ramiro davant d’uns fets que es consideren greus i intolerables; els ciutadans d’Ondara no es mereixen un alcalde que mentix descaradament perjudicant els interessos d’Ondara”. En la moció del PP s’argumentava que en el ple del passat 22 de febrer, l’Alcalde, a la pregunta del portaveu del PP, Javier Lozano, sobre si «sabia o coneixia de l’interès d’alguna empresa – operador a muntar en la zona que s’estava requalificant», responia que no, i afegia “de forma irònica, no ser mentalista”; afegint la moció que una vegada acabat el ple, van intervenir dos propietaris de parcel·les en la zona comercial afectada, afirmant que «l’Alcalde sí que coneixia l’existència d’una empresa interessada a instal·lar-se en la nova zona comercial que s’acabava de requalificar, a més de tenir signada una carta d’intencions».

“Aquestes afirmacions d’aquests afectats”, continua la moció popular “es fan més consistents en comprovar el dia següent la premsa, en la que s’anuncia l’obertura d’una nova empresa en aquesta zona; és més, fins a la mateixa empresa ho afirma a principis de febrer en premsa, i donen per fet que van a instal·lar-se a Ondara, el que ens fa pensar, com tenia l’empresa aquesta seguretat d’anunciar aquesta obertura?; ens sembla gravíssim, ja que no s’havia ni celebrat el Ple”. A més, el PP afirmava en la moció que “abans de l’aprovació en el ple d’aquesta requalificació de terrenys, alguns perjudicats van afirmar que un dia després que es registrara a l’Ajuntament una al·legació, l’empresa de referència va amenaçar propietaris que llevaren les al·legacions”, motiu pel qual, des del PP es pregunten “Com li va arribar a l’empresa un dia després aquesta informació de l’existència d’al·legacions? Qui filtrà aquesta informació a l’empresa interessada? Hi ha documentació lliurada en aquest Ajuntament d’aquest operador interessat a instal·lar-se en la zona industrial com comercial en data d’avui? Va fer l’Alcalde alguna gestió a nivell particular amb particulars o empreses, per a beneficiar algun interessat o operador en comprar en alguna zona industrial o comercial del centre comercial?”. Per al PP, va quedar demostrat que l’Alcalde va mentir en el ple de febrer i per això van demanar la seua reprovació, que va ser rebutjada per l’Equip de Govern, després d’haver realitzat l’Alcalde l’explicació de tota la tramitació seguida en el sector.

Enllaç al ple del 29 de març:

https://www.youtube.com/watch?v=cT9hkgYHvzg

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA AMORTITZARÀ 521.560 EUROS DEL PRÉSTEC DEL PLA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Passarà per ple demà la modificació de crèdits per a aplicar el superàvit pressupostari de 2017 a amortitzar deute

Ondara, 28.03.18. Ondara celebra demà dijous 29 de març el ple ordinari del mes (a les 14 hores en compte de a les 20:30 hores, per a evitar coincidir amb actes de la Setmana Santa). En la sessió s’abordaran diversos assumptes d’interès. Entre ells, en l’apartat econòmic, destacarà la modificació de crèdits per a l’aplicació del superàvit pressupostari de 2017 per a amortitzar el deute. En concret, la proposta consisteix a utilitzar 521.560 del romanent de tresoreria de 2017 per a amortitzar part del préstec del Pla de Pagament a Proveïdors (a qui es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012 i del que encara falta per amortitzar 784.604 euros). El motiu d’aquesta operació és que, per segon any consecutiu, el romanent pot destinar-se enguany 2018 al pagament del deute, en ser superior a les quantitats que encara ha d’amortitzar Ajuntament d’Ondara pel préstec del Pla de Pagament a Proveïdors.

Vídeo – actes per a les sessions d’òrgans col·legiats

En la sessió plenària també s’abordarà la proposta per a establir el suport de vídeo- àudio per a registrar les intervencions de les sessions dels òrgans col·legiats (Ple, Junta de Govern Local i qualsevol altre Òrgan Col·legiat de la Corporació); modificant així el suport de les actes escrites per vídeo – actes (un suport digital que arreplegarà en vídeo-àudio les intervencions mencionades). L’actual sistema pel qual les intervencions es transcriuen al llibre d’actes implica, en l’actualitat, una alta dedicació de recursos humans i de temps per a obtenir com resultat la transcripció literal de l’acta a partir de la gravació de l’àudio d’una sessió, que d’una altra forma, podria alliberar part d’aquests recursos i temps a fi de poder atendre altres necessitats.

Amb aquesta modificació que passa per ple, a més de complir amb el que disposa l’article 91.1 del ROF, es millorarà el resultat final perquè les intervencions no sols s’arreplegaran amb total integritat, sinó que és possible reflectir també el to, els matisos i inflexions de la veu (aspectes que no es manifesten en una acta escrita), pel que la gravació de vídeo-àudio és una resposta més eficaç per a aconseguir l’objectiu de reproduir fidelment el que ha succeït en cada sessió. Amb l’aprovació de la dita proposta, ja no serà necessari procedir a la transcripció de les intervencions en l’acta, en quedar inserit en la pròpia acta el vídeo-àudio que les arreplega.

Adhesió al pla “Edificant” de la Generalitat

En matèria d’educació, el ple ordinari de març incorpora a l’ordre del dia la proposta d’adhesió al Pla de Cooperació “Edificant” amb la Generalitat per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres docents públics de la Generalitat. Les administracions locals interessades a adherir-se a aquest pla de cooperació han de realitzar la corresponent sol·licitud, prèvia consulta al Consell Escolar Municipal; constant ja la disposició favorable a l’adhesió dels dos centres docents del municipi (el CEIP Sanchis Guarner i l’IES Xebic d’Ondara).

En la proposta es detallen les actuacions i propostes de reparacions i millores que han de realitzar-se als centres educatius d’Ondara, segons arrepleguen els informes dels directors d’ambdós centres. En el cas del CEIP Sanchis Guarner es detallen diverses actuacions d’urgència que cal realitzar: la impermeabilització de les cobertes, l’adaptació de la instal·lació elèctrica, la pavimentació del pati, el condicionament d’una segona eixida d’emergència, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la col·locació d’un ascensor, la pintura exterior de tot el centre, o culminar la substitució de les finestres d’alumini més velles, entre altres mesures. En el cas de l’IES es consideren reparacions urgents les inundacions al gimnàs, les portes de l’edifici de cicles formatius i les plaques de fusta del central, les goteres en les aules d’informàtica del segon pis, els cristalls fracturats en tots els edificis, els desaigües obstruïts que impedeixen utilitzar els serveis, la barana de la terrassa de sala de professorat que està solta, les goteres de la cantina, els clavills al sostre dels serveis, o que el sòl de les pistes esportives s’està trencant, entre altres actuacions que fa falta solucionar.

Sol·licitud d’inversions per a millorar els polígons

En matèria de subvencions, la sessió plenària compta amb la proposta de sol·licitud d’ajuda a la Generalitat Valenciana en la convocatòria de projectes d’inversió per a la millora de polígons. La proposta de subvenció que presentarà l’Ajuntament d’Ondara i per a la que demana l’ajuda autonòmica, ascendeix a un cost aproximat de 197.453 euros, i engloba actuacions en dues zones diferenciades; la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant; i el sector Marjals 5-6-7. En el cas de la zona de serveis Marjals i l’Avinguda d’Alacant les actuacions incloses en la petició de subvenció són la millora de l’enllumenat públic (canvi de lluminàries per LED); l’ambientació paisatgística i millora del trànsit mitjançant la construcció d’una mitjana i dues rotondes (incloent arbratge com a millora ambiental); la millora de la senyalització i identificació de carrers, la millora de la senyalització horitzontal i vertical, o la millora de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici. Respecte al sector Marjals 5-6-7, s’inclouen les següents millores de: enllumenat públic, senyalització horitzontal, vertical, identificació de carrers, paisatgística (mitjançant actuació en zona verda), de la imatge del polígon, i de la mobilitat urbana mitjançant la creació d’un carril bici.

Per a millorar les pensions de jubilació dels treballadors agraris

En l’àmbit de l’agricultura, el ple inclou en l’orde del dia la moció del Regidor delegat d’Agricultura, Pere Picornell, sobre pensions de jubilació de persones en règim de treballadors agraris.

La moció proposa que l’Ajuntament d’Ondara inste el Govern Central perquè equipare el Càlcul de l’import de pensió de jubilació de persones en règim especial de treballadors autònoms agraris i de treballadors agrícoles per compte d’altri, al del Règim General de la Seguretat Social, pel que fa a la integració dels buits de cotització dels anys que s’usen per al càlcul de la pensió. L’objectiu és aconseguir que els treballadors agraris reben una pensió igualitària a la resta de persones adherides al RGSS, perquè l’actual situació en la cotització dels treballadors agraris agreuja el problema de la subsistència de la vida al camp, provocant que cada vegada menys gent es dedique al treball de la terra i, que cada any hi haja més camps abandonats.