ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 28 DE GENER 2021

Ondara, 26.01.21. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de gener de 2021 a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de gener. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/11. Aprovació de l’acta anterior (17 de desembre de 2020).

2. EXP. PLENS/2021/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1937/2020. MATÈRIA 4020. ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIÓ DE LA TAXA DE REPLEGA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS. RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS.

4. EXP. 142/2021. MATÈRIA 3002. SUBVENCIÓ GENERALITAT VALENCIANA. APROVACIÓ MEMÒRIES TÈCNIQUES. PROJECTE MILLORA DE LES CONDICIONS DE L’ÀREA MARJALS I AV. ALACANT (FASE II) i PROJECTE MILLORES AL POLÍGON INDUSTRIALS MARJALS 5-6-7 ( FASE II ). Ratificació acord JGL de de data 25 de gener de 2021.

5. EXP. 149/2021. MOCIÓ 1001. MOCIÓ QUE PRESENTA AL PLE EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR PER A INSTAR AL GOVERN D’ESPANYA I A LA GENERALITAT VALENCIANA A APROVAR DE MANERA URGENT MESURES D’AJUDA AL SECTOR DE L’HOSTALERIA I EL COMERÇ.

6. EXP. PLENS/2021/1. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

7. EXP. PLENS/2021/1. PRECS I PREGUNTES.

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.412.000 PER A 2021 AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP I L’ABSTENCIÓ DE CIUTADANS

Ondara, 21.12.20. L’Ajuntamentd’Ondara va aprovar dijous passat, en el ple ordinari de desembre, el Pressupost General per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament d’Ondara, que ascendeix a 7.412.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,68% (592.000 euros més) respecte al pressupost de la present anualitat 2020 (que ascendeix a 6.820.000 euros). El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís; en contra del PP, i l’abstenció de Ciutadans.

Segons va indicar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro “el pressupost municipal és un document viu que s’adaptarà a les necessitats que ens marque la possible crisi econòmica, sanitària i social generada per la COVID-19”, entenent que el Projecte de Pressupost 2021 que presenten al ple “és un dels més socials, expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut”.

El portaveu del PP, Àlex Hernández, va argumentar el vot en contra del seu grup en què “els pressuposts de 2021 no són tan excepcionals com deurien”, afegint que “el gasto en benestar social i majors és el mateix de l’any passat i hauria de ser més”, dient que “en 2015 s’invertia més en social”. Respecte al capítol de 50.000 euros en ajudes, va dir que “s’hauria de detallar més a qui arribarà”. Respecte als ingressos, va recalcar que la pujada de l’IBI provoca que s’ingressaran 340.000 euros més per aquest concepte, i que també es puja la taxa de fem un 25%. Va expressar el seu desacord que “es vaja a privatitzar la gestió de les escoles esportives” i també va retraure a l’Equip de Govern “els sous dels regidors”.

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va indicar que en línies generals podrien donar part de suport als pressuposts, i per això va votar abstenció, però va instar a l’Equip de Govern a què no es relaxen. Va detallar, per partides, amb les que estan conforme i amb les que no; els va parèixer bé la inversió en comerç, espai empresa i reactivació, o en la casa de la música; però no el retall en promoció i informació del municipi; va demandar més suport per a associacions com a Càritas, i quant a inversions, va trobar a faltar una partida per a la unificació de les escoles, i una altra per al desenvolupament urbanístic. Va instar el govern municipal a acabar projectes com el centre de dia, o l’espai jove.

Des de l’Equip de Govern, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va defendre el pressupost de 2021 en la sessió plenària. Respecte a l’apartat de despeses, va explicar que el Pressupost se centra en 6 pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. El primer pilar són les persones majors i les Ajudes Extraordinàries de Suport Social i Covid. Es destinen 70.000 euros per al suport de les persones majors i de les persones més vulnerables que s’han vist afectades per la COVID-19. El segon pilar del pressupost són les Inversions Reals, amb el Pla Ondara Reactiva i Espai d’Empresa i Ocupació. El pressupost del 2021 té el capítol d’inversions reals més elevat dels últims 8 anys, amb una quantia de 660.500 euros (sense necessitar cap operació d’endeutament). Són les partides d’Inversions Locals Extraordinàries (Pla Ondara Reactiva) i Habilita Espai Empresa i Ocupació, amb 300.000 euros, les que serviran per a posar en marxa un Viver d’Empreses Municipal, amb l’enfortiment de l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Ocupació, a més de destinar inversió pública a empreses locals en la línia del Pla de Reactivació Econòmica que es va aprovar per a 2020. Altres dos partides importants en el capítol d’inversions reals són l’aportació de 175.000 euros per a la construcció de la Casa de la Música i de les Arts Escèniques (dins del pla Planifica de la Diputació d’Alacant) i 63.000 euros per a inversions en edificis municipals com la Casa de Cultura, Prado i Piscina. El tercer pilar del pressupost d’Ondara per a 2021 se centra en l’Empresa Municipal; Reorganització d’Encàrrecs de Gestió, Inversió i Control Intern. S’ha dotat una transferència de 1.630.000 euros perquè es duguen a terme totes les encàrrecs de gestió assignades a SINMA. L’empresa municipal s’encarregarà de la neteja dels centres educatius, i tornarà a l’Ajuntament la gestió dels monitors i monitores de les Escoles Esportives Municipals, centralitzant així tota la gestió en la Regidoria d’Esports. El quart pilar del pressupost d’Ondara de 2021 són les polítiques de reorganització dels Recursos Humans. Es dotarà de noves places tècniques, d’alta qualificació: una de Tècnic/a de RRHH i un altre Tècnic/a d’Administració Econòmica. El cinquè pilar és l’ajust de la despesa en les partides de caire social i suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. En el que respecta les Regidories de majors, igualtat i benestar social, s’incrementen en un 200% la capacitat de despesa corrent respecte a pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, i les ajudes extraordinàries de suport social i covid, suposen un increment en 37.500 euros respecte a 2020, sent la més elevada dels últims vuit anys (en 2021 ascendirà a 195.780 euros). Finalment, el sisè pilar és l’eficiència i control de la despesa autònoma.

ONDARA PROPOSA UN PRESSUPOST MUNICIPAL DE 7.412.000 EUROS EN L’EXERCICI 2021

  • L’Equip de Govern opta per un “pressupost expansiu” (s’incrementa en 592.000 euros més respecte al de 2020) per a afrontar una Ondara post – covid19 amb mesures dirigides a reactivar i modernitzar l’economia, optimitzar els recursos, la inversió pública local, i l’ajuda directa als què més ho necessiten
  • L’Alcalde afirma que és “un dels pressuposts més expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut i que ens servirà per a afrontar de la millor manera possible els reptes a mig-llarg termini” derivats de la crisi pel covid-19

Ondara, 17.12.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 17 de desembre el ple ordinari del mes, que s’avança amb motiu de les dates nadalenques, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2021, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2021 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 7.412.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,68% respecte al pressupost de la present anualitat 2020 (que ascendeix a 6.820.000 euros), sent el pressupost de l’empresa municipal SINMA de 1.630.000 euros per a 2021.

L’augment pressupostari és de 592.000 euros més respecte al de 2020. Segons ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro “2020 ha sigut un any excepcional marcat per la pandèmia de la COVID-19, que ha suposat un replantejament de tota l’execució pressupostària, i que ens fa pensar que en 2021 s’ha de fer un canvi de paradigma dels pressuposts municipals, orientant-los més encara a les polítiques actives que aporten valor afegit a teixit social, empresarial i comercial, des d’un punt de vista intergeneracional, verd, participatiu i transformador”. Per això, i en contraposició als últims anys, on la filosofia de l’Equip de Govern era la contenció pressupostària, “els del 2021 seran uns pressuposts expansius per a afrontar una Ondara Covid-19 o post-covid19 on la reactivació econòmica, la modernització, l’optimització de recursos, l’estimulació de les persones majors, les mesures de desinfecció o material sanitari per als diferents serveis públics, la inversió pública local i circular i l’ajuda directa a aquells veïns i veïnes que més ho necessiten, siguen els fonaments de l’Ondara del futur”. Segons José Ramiro, “el pressupost municipal és un document viu que s’adaptarà a les necessitats que ens marque la possible crisi econòmica, sanitària i social generada per la COVID-19”, entenent que el Projecte de Pressupost 2021 que presenten al ple “és un dels més expansius i progressistes que el poble d’Ondara ha tingut i que ens servirà per a afrontar de la millor manera possible els reptes a mig-llarg termini”.

Respecte a l’apartat de despeses, l’Alcalde ha explicat que el Pressupost se centra en 6 pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern. El primer pilar són les persones majors i les Ajudes Extraordinàries de Suport Social i Covid. Es destinen 70.000 euros per al suport de les persones majors i de les persones més vulnerables que s’han vist afectades per la COVID-19. Es llançaran ajudes extraordinàries per a pagar part dels imposts municipals i serveis bàsics, ajudes d’emergència social o necessitats derivades per la COVID-19. A més, es realitzarà un ambiciós programa d’activitats per als majors, reforçant els tallers de ment activa i els relacionats amb psicomotricitat.

El segon pilar del pressupost són les Inversions Reals, amb el Pla Ondara Reactiva i Espai d’Empresa i Ocupació. El pressupost del 2021 té el capítol d’inversions reals més elevat dels últims 8 anys, amb una quantia de 660.500 euros (sense necessitar cap operació d’endeutament). Són les partides d’Inversions Locals Extraordinàries (Pla Ondara Reactiva) i Habilita Espai Empresa i Ocupació, amb 300.000 euros, les que serviran per a posar en marxa un Viver d’Empreses Municipal, amb l’enfortiment de l’Àrea de Promoció Econòmica i d’Ocupació, a més de destinar inversió pública a empreses locals en la línia del Pla de Reactivació Econòmica que es va aprovar per a 2020. Altres dos partides importants en el capítol d’inversions reals són l’aportació de 175.000 euros per a la construcció de la Casa de la Música i de les Arts Escèniques (dins del pla Planifica de la Diputació d’Alacant) i 63.000 euros per a inversions en edificis municipals com la Casa de Cultura, Prado i Piscina, amb la reparació dels aires condicionats, la millora acústica i la reparació de plaques solars trencades.

El tercer pilar del pressupost d’Ondara per a 2021 se centra en l’Empresa Municipal; Reorganització de comandes de Gestió, Inversió i Control Intern. S’ha dotat una transferència de 1.630.000 euros perquè es duguen a terme totes les comandes de gestió assignades a SINMA. Hi haurà dos canvis significatius, d’una banda, l’empresa municipal s’encarregarà de la neteja dels centres educatius (reorganitzant així els equips de neteja de l’Ajuntament i l’Empresa), i d’un altra, tornarà a l’Ajuntament la gestió dels monitors i monitores de les Escoles Esportives Municipals, centralitzant així tota la gestió en la Regidoria d’Esports (igual que la despesa d’autobusos, materials, arbitratges, etc). També es contempla continuar la millora del parc mòbil de la recollida selectiva iniciada en el 2020. A més, per al Control Intern de l’Ajuntament i per l’auditoria de comptes de l’empresa es destinen 19.000 euros.

El quart pilar del pressupost d’Ondara de 2021 es referix a les polítiques de reorganització dels Recursos Humans. Es dotarà de més places tècniques, d’alta qualificació. Del crèdit que es passa a SINMA per la neteja dels centres educatius es poden crear dues places; una de Tècnic/a de RRHH i un altre Tècnic/a d’Administració Econòmica. A més, es reorganitzen les places d’Administració Especial per a avançar en l’estructura organitzativa negociada. L’apartat que inclou la despesa de les subvencions nominatives i l’increment del 0,9% d’augment dels sous del personal, només s’incrementa en 31.000 euros; suposant un total de 2.598.000 euros (el 35,05% del total del pressupost).

El cinquè pilar és l’ajust de la despesa en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, etc.) i recolzament a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. En el que respecta les Regidories de majors, igualtat i benestar social, s’incrementen en un 200% la capacitat de despesa corrent respecte a pressuposts anteriors. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, i les ajudes extraordinàries de suport social i covid, suposen un increment en 37.500 euros respecte a la dotació pressupostària del 2020, sent la més elevada dels últims vuit anys (en 2021 ascendirà a 195.780 euros). Finalment, el sisè pilar és l’eficiència i control de la despesa autònoma. En l’exercici 2021 es continua amb la dinàmica de control de despesa en aquelles partides de consum autònom de l’Ajuntament: enllumenats, materials d’oficina, etc. Si bé es reforcen totes les partides de neteja i desinfecció per a la situació sanitària actual.

Respecte a l’apartat d’ingressos, en concret en Imposts Directes, l’increment és de 345.000 euros (un 4,65% del pressupost total). Pel que fa als Béns Immobles, en Rústica 5.000 euros i en Urbana en 250.000 euros, l’increment ve degut a la revisió cadastral del 2012. Els 90.000 restants són, d’una banda, de la previsió d’un augment en Activitats Empresarials, amb l’entrada de noves grans superfícies al parc comercial, per un valor de 40.000 euros; i d’altra, es calcula un increment de plusvàlues d’uns 50.000 euros, vistes les execucions de l’exercici 2020. Quant a les Taxes i Altres Ingressos, el capítol experimenta una variació en positiu de 50.000 euros que suposa un 0,67% del pressupost total. La partida de Servei de recollida de fem s’incrementa en 130.000 euros per l’actualització de la taxa, i la partida d’Aprofitament de vol, cables i postes en 20.000 euros per l’encàrrec de gestió que s’ha fet a SUMA d’aquesta taxa. D’altra banda, s’experimenta un caiguda d’ingressos en les partides de cultura i esports, en uns 75.000 euros menys, i el decreixement en partides d’ocupació de via pública d’establiments i mercats en 24.000 euros.

L’apartat de Transferències Corrents compta per a 2021 amb un increment de 199.000 euros (un 2,68% del pressupost total) a causa de la previsió de 100.000 euros d’augment en l’aportació de l’Administració General de l’Estat i la incorporació en el pressupost de partides nominatives de la Generalitat Valenciana, com poden ser l’aportació del PFQB, la tècnica de Xarxa Jove i l’increment en quantia de l’Escola Infantil; 38.000, 33.000 i 25.000 euros respectivament. Igual que enguany 2020, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista per 2021.

ONDARA CELEBRA EL PLE ORDINARI DE DESEMBRE AQUEST DIJOUS 17 DE DESEMBRE 2020

Ondara, 15.12.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 17 de desembre a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de desembre, que s’avança amb motiu de les dates nadalenques, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2021, bases d’execució i plantilla de personal. L’ordre del dia és el següent:

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/9 i EXP. PLENS/2020/10. Aprovació de les actes

anteriors (26 de novembre de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/11. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3. EXP. 2172/ 2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Pressupost General 2021. Bases d’Execució i Plantilla de Personal. Aprovació.

4.- EXP. 2335/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ SUPORT TIR I ARROSSEGAMENT.

5.- EXP. PLENS/2020/11. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

6.- EXP. PLENS/2020/11. PRECS I PREGUNTES.

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

TOTS ELS PUNTS, APROVATS PER UNANIMITAT EN EL PLE ORDINARI DE NOVEMBRE D’ONDARA

Es va aprovar la moció de la FVMP amb motiu del 25 N, així com una transferència de crèdits; l’ordenança per la utilització o aprofitament del sòl i subsòl de via pública, i la ratificació sobre el pagament de sobrecosts de les obres del Centre de Dia

Ondara, 30.11.20. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar el dijous 26 de novembre la sessió plenària ordinària del mes de novembre, en la que tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat de tots els grups polítics, l’Equip de Govern PSPV-Compromís, PP i Ciutadans.

Entre altres punts, es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Ondara a la moció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona (25N). La moció, presentada per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual, va ser llegida amb la participació dels 13 regidors i regidores que integren la corporació municipal d’Ondara, posant tots i totes la seua veu als acords adoptats. En la moció d’enguany, es parlava del moment històric pel covid-19 que estem vivint i que ha obligat a prendre mesures de confinament que posen en perill a les dones i els seus fills i filles, augmentant el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs.

El text íntegre de la moció és el següent:

«Amb ocasió de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra la dona, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reitera el seu compromís amb la lluita contra la violència que s’exerceix contra les dones, pel sol fet de ser-ho i contra els seus filles i fills, i alerta sobre els riscos que amenacen a les polítiques d’igualtat.

De manera global, estem vivint un moment històric en el que els esforços per frenar la propagació de la COVID-19 obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones i als seus filles i fills, i augmenten el poder i control dels que converteixen les llars en llocs insegurs.

És urgent combinar les mesures que busquen alentir la propagació del virus i la capacitat de resposta de les sistemes de salut amb la erradicació de les conductes que reprodueixen i perpetuen la desigualtat i amb la protecció de qui pateixen les seues conseqüències.

La pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa està aprofundint la bretxa de gènere tant en l’ús de recursos públics com en l’accés a l’ ocupació, ampliant les dificultats de equilibri entre la vida personal, professional i familiar i dificultant la independència

econòmica de les dones. La crisi sanitària ha posat de manifest la vulnerabilitat de nostre sistema sanitari i de protecció social generant un fre a les polítiques transformadores impulsades durant l’última dècada i posant en risc els avanços aconseguits i en matèria de igualtat.

Un risc que pot obstaculitzar o fer retrocedir els drets de igualtat aconseguits al nostre país i repercutir negativament els seus efectes sobre les polítiques i avanços de igualtat.

Aquest desafiament passa per aconseguir una forta cooperació i associació entre governs i organitzacions de la societat civil que garantisca que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l’ COVID-19 , a curt termini, i com elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

És per això, que l’atenció i la planificació que han d’oferir els governs estatals, autonòmics i locals ha d’incorporar la perspectiva de gènere i ser, a més, una resposta coordinada, directa i efectiva per a tots, fent un especial èmfasi en les dones i les xiquetes.

En aquest context, les administracions públiques i els seus governs han de garantir la continuïtat en la prestació de serveis i posar en marxa solucions innovadores que posen en valor una resposta coordinada i integrada que protegisca els drets humans i la seguretat i recuperació de les víctimes del masclisme.

A la vista de l’exposat, els grups polítics que integren l’ FVMP; PSPV-PSOE, Compromís, PP, EUPV i Ciudadanos per unanimitat proposem acordar:

I. Convidem a totes les entitats locals a adherir-se a aquesta Declaració i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

II. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

III. Alertem sobre el perill de les polítiques de aïllament i confinament que suposen un augment dels nivells de violència domèstica, sexual i de gènere, pel que requereixen una major protecció.

IV. Reivindiquem el determinant paper transformador de les Governs locals durant i després de la crisi de COVID-19 a l’hora de construir economies i societats més igualitàries, inclusives i sostenibles.

V. Recordem que és necessari garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones continuen a la agenda política com a factor essencial per fer front a la crisi de l’COVID-19, a curt termini, i com a elements clau per afavorir la recuperació social, econòmica i sanitària de totes les persones a nivell global, a llarg termini.

VI. Defensem la necessitat de promoure accions globals consensuades que garanteixen la continuïtat de les polítiques dirigides a l’eliminació de les normes socials discriminatòries i el reforç de les programes de prevenció i lluita contra la violència de gènere.

VII. Reclamem una resposta coordinada que integre la perspectiva de gènere com a fil conductor del disseny de les solucions que frenen la crisi econòmica i social originada per la COVID.

VIII. Demanem la implementació de projectes i programes locals que garantisquen la igualtat de gènere en l’ocupació i el suport a l’esperit empresarial de les dones, com mesures per preservar la seua independència econòmica i prevenir la violència de gènere.

IX. Manifestem la nostra preocupació per les altes taxes d’ocupació temporal de les dones que, unit a la destrucció i la caiguda de l’ocupació adverteixen d’un perillós augment de la bretxa de gènere.

X. Denunciem la càrrega que suposa per a les dones les situacions de «confinament selectiu» en el àmbit escolar i respecte a les persones dependents i les conseqüències que pot tenir per al desenvolupament òptim de la seua carrera professional generant noves formes de violència social cap a elles basades en la reproducció de rols sexistes.

XI. Ratifiquem el nostre compromís amb el Pacte d’Estat contra la violència de gènere i recordem la necessitat de continuar avançant en el seu desenvolupament.

XII. Exigim la transferència dels fons assignats per a l’exercici 2020 com a mitjà per garantir la continuïtat de la senda de treball iniciada

D’altra banda, el ple va aprovar per unanimitat una modificació de crèdits, i la modificació provisional de l’ordenança fiscal de la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del subsòl, sòl i vol de la via pública municipal, així com la delegació en Suma de la liquidació, inspecció tributària i recaptació de la dita taxa. El motiu d’aquesta modificació, és perquè siga SUMA Gestió Tributària qui s’encarregue del control i recaptació de la taxa, ja que fins ara es realitzava per mitjà de l’autoliquidació per part de la pròpies empreses que utilitzen el sòl, subsòl i vol en via pública (comunicacions, gas, subministraments, etc). A fi que es controle millor el pagament correcte d’aquesta taxa, que és del 1,5%, serà SUMA qui la gestione des d’ara i controle la correcta tributació de les empreses.

A més, el ple va aprovar per unanimitat la ratificació de la Junta de Govern Local referent al pagament de les obres del Centre de Dia, perquè es passe del 30% al 25% l’aportació municipal que ha d’assumir l’Ajuntament d’Ondara, del pagament dels sobrecosts de les obres del Centre de Dia, per les incidències que sorgisquen durant la contractació i execució de l’obra.

ONDARA AMORTIRÀ LA PUJADA DE l’IBI A TRAVÉS DE LA REVALORACIÓ CADASTRAL A LA BAIXA

Optar per amortir la pujada del rebut de l’IBI per via de la reducció dels valors cadastrals «suposarà una adequació patrimonial que a més beneficia a altres ajudes i imposts i permetrà que l’impost continue baixant en els anys posteriors»

S’ aprova per unanimitat una esmena a la moció del PP i es destinarà més 50.000 euros «per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments» i més de 150.000 euros a la reactivació econòmica dels comerços i empreses

Ondara, 27.11.20. Ahir es van celebrar dos plens en l’Ajuntament d’Ondara, un ordinari, corresponent al mes de novembre, i un altre extraordinari, celebrat de forma prèvia, amb un únic punt en l’ordre del dia: la modificació de l’ordenança fiscal de l’IBI, segons la moció del PP. El grup municipal del PP en l’Ajuntament d’Ondara havia sol·licitat la celebració d’aquest ple extraordinari per a baixar, des de 2021, “el tipus impositiu de l’IBI, que actualment és del 0,67%, i rebaixar-ho al 0,55%”. Aquesta rebaixa, segons s’indicava en la moció del PP, “suposaria una baixada del 0,03% anual des que es va deixar de fer”. Des de l’Equip de Govern, PSPV-Compromís, es va presentar una esmena a la totalitat de la moció del PP; esmena que va eixir avant per unanimitat, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís; del PP i de Ciutadans. En quedar aprovada l’esmena a la totalitat de la moció, va ser el contingut d’aquesta esmena el que es va aprovar en el ple, en compte de la moció dels populars.

La moció presentada pel PP exposava com a antecedents que “L’any 2012 es va sol·licitar la revisió cadastral. En 2013 entra en vigor i es va produir un increment del valor de les vivendes en el poble d’Ondara. La pujada de la base liquidable és percentualment anual. El Govern d’aquells anys, dirigit pel PP, es va comprometre a abaixar el tipus impositiu any rere any, perquè la pujada en els rebuts de l’IBI dels veïns del nostre poble no pujara tan dràsticament. En 2015, amb el canvi de govern, es va continuar amb aquesta baixada de tipus, però des de l’any 2017 no se sol·licita aquesta baixada”.

Enfront d’aquesta moció, es va donar compte de l’informe de l’Interventor Municipal en què es detallava amb xifres l’anàlisi de l’impacte de prendre aquesta mesura; que seria «deixar de recaptar 390.000 euros en els ingressos del Pressupost Municipal, la qual cosa portaria a la fallida dels comptes municipals», “precisament quan fa falta més inversió pública”. Per aquest motiu, des de l’Equip de Govern, i de forma prèvia a la votació de la moció del PP, es va presentar una esmena a la totalitat, que incloïa 3 acords. Segons va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, d’una banda, es continuarà compensant, com es ve fent fins ara i en la mesura que siga possible, el rebut de l’IBI per la via de la revaloració a la baixa del valor cadastral que permet el Ministeri d’Hisenda; una mesura que s’està sol·licitant en els últims exercicis per part de l’Ajuntament d’Ondara directament al Ministeri d’Hisenda, i que es permet perquè la modificació cadastral realitzada en 2012 va resultar ser especialment onerosa, en realitzar-se en eixa data. Actuar sobre el valor cadastral (i no sobre el coeficient de l’IBI), a més, afectarà positivament també als anys posteriors, com va recalcar José Ramiro, perquè en anar reduint-se progressivament el valor cadastral dels immobles, sense necessitat de tocar la taxa, es paga al final un rebut per l’IBI de menor quantia. En aquest sentit, gràcies a les gestions municipals, el valor cadastral es va reduir un 7% en 2019 i un 3% en 2020. “Optar per amortir la pujada del rebut de l’IBI per via de la reducció dels valors cadastrals suposa una adequació patrimonial que a més afecta ajudes i altres imposts”, segons va recalcar.

D’altra banda, l’esmena aprovada ahir acordava en segon lloc incloure en els Pressuposts Municipals del 2021 una partida econòmica de més de 50.000 euros “per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments, si cal pagant-los part de l’IBI, a més de fer front a altres necessitats que puguen tindre en la seua situació personal, familiar i social». I, en tercer lloc, s’aprovava destinar «una partida per a la reactivació econòmica dels nostres comerços i empreses, la majoria PIMES, autònoms i autònomes, i empreses familiars, dotada de més de 150.000 euros”.

Finalment, tant PP com Ciutadans van votar a favor de l’esmena presentada a la moció dels populars per part de l’Equip de Govern. No obstant això, el portaveu del PP, Álex Hernández, va dir que era “insuficient” i va retraure que “en 2021 el rebut de l’IBI pujarà igual que en els últims anys”, insistint en el fet que “ara esteu ingressant 700.000 euros més per l’IBI que en 2014 quan governava el PP”. Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, es va mostrar a favor dels punts de l’esmena. En la seua intervenció inicial va afirmar que des del seu grup estaran a favor “de tot allò que resulte beneficiós per al poble” i que “sempre estan a favor de millorar”.

L’argumentació i explicació de l’esmena va anar a càrrec de l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el qual va acusar al PP de “reduccionisme i mitges veritats” en la presentació de la moció per a la baixada de l’IBI, recordant “d’on venim, on estem i on anirem en el 2021 amb arguments i dades concretes i fiables, cosa que no s’han dignat el PP ni a preguntar ni a estudiar”. Va aprofitar per a recordar que en 2013 “va ser el PP l’únic partit de l’Ajuntament que va condemnar tots els veïns i veïnes d’Ondara a ser rics patrimonialment parlant”, recordant que «tant PSPV com Compromís van veure que la Ponència de Valors presentada pel Cadastre en aquella data era un autèntic desgavell»”. Concretament , amb les dades dels increments de valor cadastral del 2012 amb el 2013 d’immobles del municipi, José Ramiro va detallar que “molts immobles van sobrepassar el 300 d’increment i això va suposar als seus propietaris grans perjuís, no sols econòmics per la pujada anual que estem patint, sinó també per afectar altres ajudes o imposts, com poden ser les beques, l’IRPF, les plusvàlues, etc.”. Assegurant que el partit “que més ha pujat imposts en els últims 20 anys ha sigut el Partit Popular; PSPV-Compromís s’ha dedicat amortir el cadastràs del “2013”.

Aquest “amortiment” del “cadastràs”, segons va explicar, es deu al fet que el càlcul del rebut de l’IBI es realitza de la multiplicació de dos factors: el coeficient o tipus impositiu i el valor cadastral de l’immoble. Segons va detallar, la coalició de govern PSPV-Compromís “ha estat amortint la desfeta de l’IBI any rere any, primer amb la baixada del tipus impositiu; i en els últims anys, prioritzant la disminució del valor cadastral que és el que no sols afecta la butxaca del contribuent, sinó també al patrimoni i a les ajudes o altres imposts”. Així que, quan s’acabe “la pujada del “cadastràs” del PP”, l’any 2022, “els veïns i veïnes d’Ondara tindran uns valors cadastrals menors que els de 2013”, segons va assegurar l’Alcalde. Com a exemple d’això, va detallar que en 2019 va haver-hi un decreixement del valor cadastral del -7%, i en 2020 del -3%. Aquests decreixements vénen marcats pel Ministeri d’Hisenda dins dels Pressupostos Generals de l’Estat de cada any; se sol·licita per part de l’Alcaldia l’aplicació del coeficient reductor i s’aplica automàticament.

L’Alcalde va exposar també que la proposta del Partit Popular no “té dades per a ser coherent; no aporta cap informació ni valoració econòmica del que suposaria la seua aplicació, de fet, la proposta és totalment irreal ja que suposaria una baixada d’ingressos d’uns 390.000 euros i per tant provocaria una fallida en els comptes municipals.” I va detallar, amb l’exposició de xifres, que “dels 200.000 euros d’increment en l’IBI Urbana que estaran pressupostats per al 2021, més de 100.000 euros, serà de grans patrimonis i societats”; i que “ gran part de la pujada també recaurà en aquelles persones físiques que en el seu patrimoni tenen 4, 5, 6, 7, 8, 12 i fins a 19 immobles, que podem considerar que poden fer front a l’increment”. Per això, des de l’Equip de Govern s’entèn que, amb l’anàlisi de les dades, les “previsions d’ingrés a l’alça afectaran majoritàriament societats patrimonials, bancs, fons d’inversió, grans empreses i aquelles persones que tenen un matalaf patrimonial important”. Enfront d’això, va argumentar que “l’Equip de govern d’Ondara té clar que qui més té, més ha de pagar, i que l’Impost de Béns Immobles és la contribució als serveis públics més progressiu que existeix.”

També va exposar que “a causa de l’actual conjuntura social, sanitària i econòmica excepcional, i davant dels reptes que tindrem en els pròxims mesos i anys, el posicionament de l’Ajuntament d’Ondara ha de ser estar al costat d’aquells i aquelles que més ho necessiten, i, al mateix temps generant polítiques expansives de reactivació econòmica”; motiu pel qual s’inclourà en els Pressuposts Municipals del 2021 una partida econòmica de més de 50.000 euros “per a ajudar a les famílies que més mal ho estan passant en aquests moments, si cal pagant-los part de l’IBI, a més de fer front a altres necessitats que puguen tindre en la seua situació personal, familiar i social», així com «una partida per a la reactivació econòmica dels nostres comerços i empreses, la majoria PIMES, autònoms i autònomes, i empreses familiars dotada de més de més de 150.000 euros”.

ONDARA CELEBRA PLE EXTRAORDINARI I PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 26 DE NOVEMBRE

Ondara, 24.11.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 26 de novembre dues sessions plenàries; a les 19:30 hores un ple extraordinari, sol·licitat pel PP, i a les 20:30 hores el ple ordinari del mes de novembre, amb els següents ordes del dia:

  • Ple Extraordinari dijous 26 de novembre a les 19:30 hores

ORDRE DEL DIA:

1.- EXP 2147/2020. Moció Grup Municipal Partit Popular Modificació

Ordenança fiscal IBI.

  • Ple Ordinari dijous 26 de novembre a les 20:30 hores

ORDRE DEL DIA:

1. EXP. PLENS/2020/8. Aprovació de l’acta anterior (29 d’octubre de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/10. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3. EXP. 1874/2020. MATÈRIA 4009.PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 3 ER TRIMESTRE 2020. DONAR COMPTE.

4.- EXP. 1875/2020. MATÈRIA 4009. PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL. DONAR COMPTE.

5.- EXP.2129/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 248/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST GENERAL. INFORME AUDITORIA PIMON, S.L. I SINMA, S.L. EXERCICI 2019. DONAR COMPTE.

7. EXP. 2190/2020. MATÈRIA 1406. SUMA. DELEGACIÓ SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ TAXA APROFITAMENT ESPECIAL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LES VIES PUBLIQUES MUNICIPALS. APROVACIÓ

8.- EXP. 2201/2020. MATÈRIA 4020. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIONS PRIVATIVES O APROFITAMENTS ESPECIALS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA MUNICIPAL. APROVACIÓ PROVISIONAL.

9.- 1023/2016. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ ALACANT. CONVOCATÒRIA PPOS. 2017. MODIFICACIÓ OBRES «CONSTRUCCIÓ CENTRE DE DIA». RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 23 DE NOVEMBRE DE 2020.

10.- EXP. 2169/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE LA FVMP AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA. 25 NOVEMBRE 2020.

11.- EXP. PLENS/2020/10. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

12.- EXP. PLENS/2020/10. PRECS I PREGUNTES.

NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA: El Partido Popular de Ondara solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar la bajada del IBI de urbana a la población

**NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA **

10-11-20

«El Partido Popular de Ondara, solicita la convocatoria de un pleno extraordinario para aprobar la bajada del IBI de urbana a la población.

El portavoz del Partido Popular, Àlex Hernández, explico a los medios que pretenden con esta solicitud de convocatoria de pleno extraordinario, y como quieren hacer para que la gente ahorre en este impuesto y pague menos en 2021.

Hay un gran desconocimiento sobre este impuesto, mucha gente se cree que no se puede bajar y que debido a la renovación catastral del 2013 siempre tenemos que pagar más, y esto no es cierto, esto es falso. El recibo del IBI y lo que pagamos todos por él, es competencia de cada ayuntamiento y puede incrementarlo o bajarlo cada año, tras la aprobación en el pleno por quien gobierna ese año y tiene la mayoría, ahora mismo PSOE y COMPROMÍS.

El actual Equipo de Gobierno con el Alcalde Socialista ahora hace 3 años que no introducen la reducción del tipo impositivo para que el recibo baje, para que la gente pague menos. Esta decisión está haciendo que el dinero de los vecinos de Ondara, NO se quede en sus bolsillos, que es donde debería estar y ahora mismo donde más lo necesita la gente.

Nuestra propuesta es simple y clara, actualmente el tipo impositivo está al 0,67% y queremos que se baje un 0,12%, para que nos entendamos mejor, una vivienda convencional de 110 metros cuadrados está pagando hoy en día 413€ aprox. y si no se aprueba nuestra propuesta el año que viene pagara 454€ aprox. Si se aprueba nuestra propuesta pasara a pagar 373€ aprox. el próximo año. Esto es muy sencillo, o gobiernas para la gente, o gobiernas para quien nos está gobernando, es decir para el político.

No hay excusas!!! la gente debe de saber que en el 2015 cuando nuestro partido, el PP gobernaba, los ingresos totales de IBI de urbana y de rústica en ONDARA, eran de 1.890.718,70€, ahora ingresan 600.000,00€ más anualmente. DÓNDE ESTÁ EL DINERO QUE SE HA INGRESADO DE MÁS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS? EN DECIR QUE ES PARA AMORTIZAR LO QUE SE HACÍA SIN ESTOS INGRESOS YA EN 2015? SE HA BAJADO ALGÚN OTRO IMPUESTO? SE HA BAJADO ALGUNA OTRA TASA? SE HA INAUGURADO ALGÚN EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO? SE HA MEJORADO ALGÚN SERVICIO?

Desde el PP pensamos sinceramente que las excusas se les han acabado, ya no vale con decir «la culpa es del PP’’, SEÑORES Y SEÑORAS, LLEVAN 6 AÑOS GOBERNANDO!!!!!

Dicho todo esto, espero que voten a favor de nuestra propuesta y los ciudadanos de Ondara se den un respiro el próximo año.’ Ahora más que nunca estas medidas son las que demuestran que se gobierna para el pueblo, y no se utiliza el pueblo para el que gobierna que es lo que se está haciendo«.

**NOTA DE PRENSA PARTIDO POPULAR ONDARA **

Nota de premsa PP Ondara: EL GOVERN D’ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) PUJA UN 25% LA TAXA DE FEM

Nota de premsa PP Ondara: EL GOVERN D’ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) PUJA UN 25% LA TAXA DE FEM

Nota de premsa PP Ondara**

El govern d’Ondara (PSPV/COMPROMIS) aproven en ple la pujada d’un 25% la taxa de fem per a tots els habitatges del municipi, locals, indústries, etc… Segons l’alcalde d’Ondara, José Ramiro, el cost del fem és molt superior a l’ingressat per les taxes i és l’ajuntament d’Ondara el que assumia el dèficit del servei.

El Partit Popular ha votat en contra d’aquesta mesura abusiva e innecessària ja que segons ha explicat Àlex Hernández l’any 2015 quan governava el PP el seu cost era molt inferior (180.000€ menys) i oferien el mateix servei als seus veïns. Hernández ha destapat el sobre cost en personal de 127.000€ que té actualment l’empresa pública respecte a anys anteriors i d’ací la pujada de les taxes.

«NO PODEM PAGAR ELS CIUTADANS LES MALES GESTIONS DE L’EQUIP DE GOVERN’’.

Nota de premsa PP Ondara**

EL GOBIERNO DE ONDARA (PSPV/ COMPROMIS) SUBE UN 25% LA TASA DE BASURA

El gobierno de Ondara (PSPV/COMPROMIS) aprueban en pleno la subida de un 25% la tasa de basura para todas las viviendas del municipio, locales, industrias, etc… Según el alcalde de Ondara, José Ramiro, el coste de la basura es muy superior a lo ingresado por las tasas y es el ayuntamiento de Ondara el que asumía el déficit del servicio.

El Partido Popular ha votado en contra de esta medida abusiva e innecesaria ya que según explico Àlex Hernández en el año 2015 cuando gobernaba el PP su coste era muy inferior (180.000€ menos) y ofrecían el mismo servicio a sus vecinos.

Hernández destapo el sobre coste en personal de 127.000€ que tiene actualmente la empresa pública respecto a años anteriores y de ahí la subida de las tasas.

«NO PODEMOS PAGAR LOS CIUDADANOS LAS MALAS GESTIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO’’.

Nota de premsa Ciutadans Ondara: Ciutadans s’oposa a la pujada del 25% de la taxa de fem a Ondara

Nota de premsa Ciutadans Ondara: Ciutadans s’oposa a la pujada del 25% de la taxa de fem a Ondara

• Joan Costa afirma que “en aquests moments crítics per a veïns, autònoms i empreses el que es necessita és millor gestió i no recaptar més”

Nota de premsa Ciutadans Ondara

Ondara, divendres 30 Octubre 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha manifestat la seua oposició a la pujada del 25% de la taxa de fem en el municipi. “En aquests moments crítics per a veïns, autònoms i empreses el que es necessita és millor gestió i no recaptar més”, ha remarcat.

L’edil ha rebutjat “una pujada en la qual els habitatges passaran de pagar 90 euros a haver d’abonar 112,50 euros i els bars de menys de 100 m² de 300 a 375,00 euros”. Costa ha criticat que “és un increment exagerat que mostra poca sensibilitat amb la situació de crisi que vivim”.

Joan Costa ha afirmat que “potser l’equip de Govern, en una falta de previsió, es va afanyar a cancel·lar els préstecs bancaris de l’Ajuntament en el setembre passat, quan potser no era el millor moment, i ara tots els veïns ens hem de fer càrrec de la pujada d’impostos”.

El portaveu de Cs ha assenyalat que “aquest no és el camí” i ha defensat “altres vies abans de prendre una decisió que implique majors càrregues fiscals. Urgeix perseguir el frau i revisar el sistema impositiu per a tindre més ajudes que impostos”, ha conclòs.

Nota de premsa Ciutadans Ondara

Ciudadanos se opone a la subida del 25 % de la tasa de basura en Ondara

• Joan Costa afirma que “en estos momentos críticos para vecinos, autónomos y empresas lo que se necesita es mejor gestión y no recaudar más”

Ondara, viernes 30 Octubre 2020. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha manifestado su oposición a la subida del 25% de la tasa de basura en el municipio. “En estos momentos críticos para vecinos, autónomos y empresas lo que se necesita es mejor gestión y no recaudar más”, ha remarcado.

El edil ha rechazado “una subida en la que las viviendas pasarán de pagar 90 euros a tener que abonar 112,50 euros y los bares de menos de 100 m2 de 300 a 375.00 euros”. Costa ha criticado que “es un incremento exagerado que muestra poca sensibilidad con la situación de crisis que vivimos”.

Joan Costa ha afirmado que “quizá el equipo de Gobierno, en una falta de previsión, se apresuró a cancelar los préstamos bancarios del Ayuntamiento en el pasado septiembre, cuando quizá no fuese el mejor momento, y ahora todos los vecinos nos debemos hacer cargo de la subida de impuestos”.

El portavoz de Cs ha señalado que “ese no es el camino” y ha defendido “otras vías antes de tomar una decisión que implique mayores cargas fiscales. Urge perseguir el fraude y revisar el sistema impositivo para tener más ayudas que impuestos”, ha concluido.