Nota de premsa PP Ondara : El Partit Popular d’Ondara torna a col·laborar amb Caritas

*Nota de premsa PP Ondara*

El Partit Popular d’Ondara torna a col·laborar amb CARITAS. Han comprat llet per a proveir a 30 famílies. El portaveu del partit popular, Àlex Hernández, ha declarat que l’associació es troba en un moment molt crític, són moltes les famílies que necessiten ajuda i ara amb la pandèmia s’ha incrementat la demanda. “Espere que el nostre acte servisca d’exemple per a tota persona o col·lectiu que puga ajudar, tota ajuda és poca en aquests moments”.

El Partido Popular de Ondara vuelve a colaborar con CARITAS. Han comprado leche para abastecer a 30 familias. El portavoz del partido popular, Àlex Hernández, ha declarado que la asociación se encuentra en un momento muy crítico, son muchas las familias que necesitan ayuda y ahora con la pandemia se ha incrementado la demanda. “Espero que nuestro acto sirva de ejemplo para toda persona o colectivo que pueda ayudar, toda ayuda es poca en estos momentos”.

*Nota de premsa PP Ondara*

EL PLE D’ONDARA DE SETEMBRE VA APROVAR L’ADQUISICIÓ D’UN IMMOBLE PER A OBRIR UN CARRER ENTRE SANT CRISTÒFOL I RONDA GENERALITAT

Ondara, 25.09.20. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir dijous 24 de setembre la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre, que es va realitzar per videoconferència, per més seguretat enfront del Covid-19, i que es va poder seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara. El ple es va allargar en el temps, i es pot visualitzar ja en el canal de Youtube de l’Ajuntament d’Ondara, amb una duració de dos hores i mitja:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial.

  • Enllaç directe al ple del 24 de setpiembre 2020:

El ple va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, Equip de Govern PSPV-Compromís, Partit Popular i Ciutadans, el preacord per a l’adquisició d’un immoble situat en el carrer Ronda Generalitat núm. 26 i 28, el ple centre històric, que serà adquirit per l’Ajuntament d’Ondara per 50.000 euros. El termini màxim per a formalitzar la dita compravenda serà fins al 30 de juny de 2021. Segons va concretar el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, el bé adquirit es destinarà a formar part del viari públic, conforme està previst en el vigent Pla General d’Ordenació d’Ondara; sense perjuí que puga tindre una utilitat provisional en tant es puga obrir definitivament el carrer previst al planejament. Segons consta en l’informe tècnic, el planejament vigent estableix un vial no desenvolupat que discorre entre el carrer Sant Cristòfol i la Ronda Generalitat, i que afecta parcialment els immobles de Ronda Generalitat 26 i 28. L’Ajuntament pretén dur a terme la connexió entre ambdues zones, per a descongestionar el centre urbà i facilitar la permeabilitat del trànsit tant rodat com de vianants, i donant així compliment a les determinacions del Pla General d’Ondara. Amb tal fi, l’ajuntament ja va adquirir (a l’abril d’enguany), l’immoble situat al carrer Sant Cristòfol 25, que venia totalment afectat per la referida dotació viària, venint el present expedient a donar continuïtat i completar la previsió municipal.

També va eixir avant per unanimitat l’Aprovació de Festius Locals de 2021, que seran el dilluns 12 de juliol (Festivitat de la Soledat) i el dilluns 26 de juliol (Festivitat de Santa Anna). A més es va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern i Ciutadans i l’abstenció del PP una modificació de crèdits.

Al ple es va elevar la moció presentada pel grup municipal de Ciutadans, que va ser defesa pel seu portaveu, Joan Costa. En la moció es reclamaven mesures de garantia per a la seguretat i la convivència davant de l’ocupació il·legal de vivendes. La moció no va ser aprovada, en no ser recolzada per l’Equip de Govern; en canvi, va ser votada a favor per PP i Ciutadans. Es tracta d’una moció genèrica que Ciutadans està presentant en les administracions locals on té representació.

En la moció de Ciutadans es proposava, en l’apartat d’acords, Elaborar un Pla Municipal contra l’Ocupació Il·legal de Vivendes, amb la finalitat d’assegurar la devolució dels immobles ocupats il·legalment als seus legítims propietaris, en coordinació amb el Govern de la Comunitat Autònoma; Potenciar la coordinació i la cooperació institucional per a reforçar l’eficàcia en la lluita contra l’ocupació il·legal d’immobles, en particular, entre la Policia Municipal, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat així com amb l’Administració de Justícia, per a assegurar una ràpida actuació davant ocupacions que atempten contra la seguretat i la convivència ciutadanes; Instar el Govern d’Espanya i a les Corts Generals a promoure totes les reformes legals que siguen necessàries per a defendre la propietat privada, garantir la convivència i la seguretat ciutadanes i lluitar contra l’ocupació il·legal de vivendes; o Reforçar les competències dels Ajuntaments per a vetlar per la seguretat i convivència ciutadanes en casos d’ocupacions il·legals de vivendes, entre altres mesures arreplegades en la moció.

L’argument de l’Equip de Govern per a votar en contra de la moció va anar a càrrec del seu portaveu i Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, el qual va explicar el vot en contra al “no considerar justificada la moció” i trobar que la moció “planteja accions amb dificultat legal per a aplicar-se”. Francesc Giner va argumentar la seua explicació amb la referència a una extensa normativa, deixant de manifest que violació de domicili no és el mateix que usurpació de domicili. Va detallar, en aquest sentit, l’última instrucció de la Fiscalia sobre el tema de l’ocupació, dictada el passat 15 de setembre de 2020, en la que la Fiscalia General de l’Estat ha dictat una instrucció en què dóna a tots els fiscals criteris d’actuació per a la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de violació de domicili i usurpació de béns immobles. La principal diferència entre aquests dos tipus delictius, tal com recorda la Fiscalia en la instrucció, és que el delicte d’usurpació pacífica de béns immobles (article 245.2 del Codi Penal), afecta immobles, vivendes o edificis aliens que no són domicili, és a dir, llocs buits o en desús. No obstant això, el delicte de violació de domicili (article 202.1 del Codi Penal) sí que afecta l’immoble, vivenda o edifici que siga primera o segona residència. Aquest tipus protegeix drets fonamentals com la inviolabilitat del domicili. L’ocupació del domicili o de la segona vivenda és un delicte de violació de domicili. Els fiscals, indica la instrucció, instaran el jutge l’adopció de la mesura cautelar de desallotjament quan es tracte d’un delicte de violació de domicili. En el cas del delicte d’usurpació, la mesura cautelar es demanarà quan el perjudicat siga una persona física, una persona jurídica de naturalesa pública o una entitat sense ànim de lucre d’utilitat pública, sempre que es constate que a més de lesionar el dret a posseir que s’ostenta sobre un bé, puga produir una fallida de la tinença material i concreta del bé. En tots els supòsits, subratlla la fiscalia que quan s’observe una “situació d’especial vulnerabilitat” en les persones que ocupen l’immoble, es tindrà en compte aquesta circumstància i s’interessarà simultàniament que els fets es posen en coneixement dels serveis socials, perquè adopten, amb caràcter previ al desallotjament, les mesures oportunes per a la seua protecció, com oferir solucions residencials.

Al marge dels punts de l’ordre del dia, cadascun dels regidors/es de l’Equip de Govern (Raquel López, Raquel Mengual, Pere Picornell, Mª Carmen Velázquez, Francesc Giner, Mar Chesa, i Miguel Gomis) van aprofitar l’apartat d’informes de les regidories per a detallar les actuacions que han realitzat en les seues respectives àrees des de l’últim ple del mes de juliol; és a dir, les accions desenvolupades en els últims dos mesos.

A destacar, qüestions com que es compta amb diverses subvencions autonòmiques per a incrementar la plantilla de personal amb diferents plans d’ocupació (Emcorp, Empuju, Emcuju, etc) i amb la concessió d’un nou taller d’ocupació de jardineria i forestal (per a 24 persones durant 6 mesos); també que s’ha finalitzat ja el canvi total de la coberta de la piscina municipal; que es va a revisar un dels nous badens de l’Av Adolfo Suárez per a comprovar que es correspon amb el projecte original; o la necessitat de recobrir la façana del trinquet perquè no tinga la pedra cara vista (en tindre humitats i, segons marca Conselleria, en tractar-se d’una zona ARI). L’Alcalde, José Ramiro, va explicar el retard en les obres de l’Espai Jove, així com les discrepàncies entre la direcció d’obra i l’empresa contractista de l’Espai Jove sobre l’increment i desviació del seu cost i els possibles passos que s’ha de seguir en el cas d’haver de rescindir el contracte i que s’encarregue una altra empresa. També va informar de l’extensió fins al 31 d’octubre de la bonificació de la taxa per ocupació de terrasses. A més, va explicar que s’han repartit pràcticament totes les targetes ciutadanes als usuaris dels cursos de cultura i escoles esportives (només falten 50 per repartir), lliurant més de 700 targetes i repartint en total 31.460 euros que seran consumits en els comerços locals adherits al Pla de Reactivació Econòmica.

En precs i preguntes, des del PP, el portaveu del grup municipal, Alex Hernández, va informar que el PP local havia presentat un escrit al registre d’entrada de l’Ajuntament d’Ondara, demanant l’informe tècnic en què diga la necessitat i el compliment de l’actual normativa vigent en el cas dels reductors de velocitat en l’avinguda Adolfo Suárez. Segons va concretar, han rebut moltes queixes de la ciutadania per la col·locació d’aquests reductors. Va sol·licitar que es revisen tots i no sols 1, perquè segons va assenyalar, no es compleix la normativa ja que hi ha algun que té una altura fins a 13 cm. Respecte d’això, l’Alcalde va indicar que encara no està l’obra acabada perquè falta la revisió per part del tècnic per a certificar-la; i que si en la revisió es considera que qualsevol cosa incompleix la normativa, es canviarà i es detallarà en l’informe.

Joan Costa de Ciutadans, també va manifestar en el seu torn de precs i preguntes que el que s’ha aconseguit amb els badens de l’avinguda Adolfo Suárez és incrementar el trànsit pel centre del poble, en l’av. Doctor Fleming i Blasco Ibáñez. També va expressar que el seu grup està en contra del projecte de l’accés oest d’Ondara (actualment en execució), en el tram que va des del riu Alberca fins a la porta d’arrossegament, perquè, al seu entendre, perjudica les festes de Sant Jaume en col·locar barreres arquitectòniques als accessos a la plaça de bous, i va demandar més seguretat en eixe tram. Respecte d’això, prèviament el Regidor de Festes, Miguel Gomis, havia assegurat en els seus informes que eixe tram tindria totes les garanties per a poder córrer una entrada de bous de forma segura, tant per a animals, com a corredors i aficionats.

Nota de premsa Ciutadans Ondara – Ciutadans sol·licita una modificació del projecte de l’accés oest d’Ondara per a evitar perjudicar les festes de Sant Jaume

** Nota de premsa Ciutadans Ondara **

Ciudadanos solicita una modificación del proyecto del acceso oeste de Ondara para evitar perjudicar las fiestas de San Jaime

Joan Costa afirma que “es necesario un cambio para eliminar las barreras arquitectónicas de los accesos a la plaza de toros”

Ondara, martes 22 de septiembre 2020. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ondara, Joan Costa, ha pedido al equipo de Gobierno una modificación del proyecto de acceso oeste “para evitar perjudicar las fiestas de San Jaime”. Según el edil, “esta obra estaba planteada para renovar y mejorar el acceso de los viandantes al núcleo urbano de Ondara pero, aparte de perder plazas de parking, también perderemos seguridad en las entradas de toros”.

Costa ha aclarado que “desde Cs siempre vamos a apoyar las obras bien realizadas, adecuadas a la población y que supongan una mejora para todos, pero en este caso se está planteando una reforma que crea barreras arquitectónicas en el último tramo de la entrada de toros, desde el puente del rio Alberca y la puerta de arrastre”.

El portavoz de Cs ha recordado que “la importancia a nivel local y comarcal de las fiestas populares de San Jaime y sus famosas entrada de toros, de ahí que debamos mejorar el proyecto para adecuar los accesos al recinto donde se celebran haciéndolos accesibles a todas las personas”.

Costa ha señalado que “sería un contrasentido colocar un bordillo en mitad de la calle, con el peligro que tiene esos obstáculos para una entrada de toros. Ya se le indicó al equipo de Gobierno está inquietud y la contestación fue que no se iba a modificar un proyecto de este calibre por sólo 10 días que duran las fiestas populares”.

** Nota de premsa Ciutadans Ondara **

Ciutadans sol·licita una modificació del projecte de l’accés oest d’Ondara per a evitar perjudicar les festes de Sant Jaume

Joan Costa afirma que “és necessari un canvi per a eliminar les barreres arquitectòniques dels accessos a la plaça de bous”

Ondara, dimarts 22 de setembre 2020. El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament d’Ondara, Joan Costa, ha demanat a l’equip de Govern una modificació del projecte d’accés oest “per a evitar perjudicar les festes de Sant Jaume”. Segons l’edil, “aquesta obra estava plantejada per a renovar i millorar l’accés dels vianants al nucli urbà d’Ondara però, a part de perdre places de pàrquing, també perdrem seguretat en les entrades de bous”.

Costa ha aclarit que “des de Cs sempre donarem suport a les obres ben realitzades, adequades a la població i que suposen una millora per a tots, però en aquest cas s’està plantejant una reforma que crea barreres arquitectòniques en l’últim tram de l’entrada de bous, des del pont del va riure Alberca i la porta d’arrossegament”.

El portaveu de Cs ha recordat que “la importància a nivell local i comarcal de les festes populars de Sant Jaume i les seues famoses entrada de bous, d’aquí ve que hàgem de millorar el projecte per a adequar els accessos al recinte on se celebren fent-los accessibles a totes les persones”.

Costa ha assenyalat que “seria un contrasentit col·locar una vorada a la meitat del carrer, amb el perill que té aqueixos obstacles per a una entrada de bous. Ja se li va indicar a l’equip de Govern està inquietud i la contestació va ser que no s’anava a modificar un projecte d’aquest calibre per només 10 dies que duren les festes populars”.

** Nota de premsa Ciutadans Ondara **

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIJOUS 24 DE SETEMBRE

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.09.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 24 de setembre de 2020 la sessió plenària ordinària corresponent al mes de setembre. Una sessió que s’efectuarà exclusivament per videoconferència, per a més seguretat davant del covid-19. La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara – Dijous 24 setembre, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/6. Aprovació de l’acta anterior (30 de juliol de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/7. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP. 1540/2020. MATÈRIA 2300. PATRIMONI. ADQUISICIÓ IMMOBLE EN RONDA GENERALITAT NÚM. 26 I 28. PREACORD ENTRE HEREUS DE VICENTE OLTRA MARTÍ I L’AJUNTAMENT D’ONDARA. APROVACIÓ.

4. EXP. 1647/2020. MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

5. EXP. 1398/2020. MATÈRIA 4009. LÍNIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021. DONAR COMPTE.

6. EXP. 1374/ 2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. INFORME TRIMESTRAL D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL. DONAR COMPTE.

7. EXP. 1373/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. INFORME MOROSITAT I PMP 2º TRIMESTRE 2019. DONAR COMPTE.

8. EXP. 1642/2020. MATÈRIA 5712. FESTES LOCALS 2021. APROVACIÓ.

9. EXPT. 1733/2020. MATÈRIA 1001. MOCIÓ. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUDADANOS (Partit Ciutadans – Partit de la Ciutadania), PER LA QUAL ES RECLAMEN MESURES DE GARANTIA PER A LA SEGURETAT I LA CONVIVÈNCIA CIUTADANS ENFRONT DE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES

10. EXP. PLENS/2020/7. INFORMES DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA.

11. EXP. PLENS/2020/7. PRECS I PREGUNTES.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CANCEL·LA TOTS ELS SEUS PRÉSTECS AMB 2 ANYS D’ANTELACIÓ

L’Ajuntament d’Ondara i l’empresa municipal SINMA tenen actualment “deute zero” i uns comptes sanejats que permetran emprendre nous projectes, en haver cancel·lat els préstecs que pagaven d’anteriors legislatures

Ondara, 08.09.20. Deute zero. És el que té ara mateix tant l’Ajuntament d’Ondara com l’empresa municipal SINMA Ondara. La bona gestió econòmica dels darrers anys ha permès que es cancel·len de forma anticipada els préstecs contrets en anteriors legislatures, i que llastaven el pressupost municipal d’Ondara, a raó de mig milió d’euros de forma anual. A partir d’ara, eixes quanties es podran utilitzar per a dur a terme nous projectes i iniciatives de l’actual corporació. Així ho han donat a conèixer l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Hisenda, Raquel López, i el Regidor delegat i Conseller de SINMA, Francesc Giner, en l’Ajuntament d’Ondara.

L’Alcalde ha signat ja l’última quota avançada i s’han cancel·lat els crèdits. En total, entre 2015 i 2020 l’Ajuntament d’Ondara ha pagat 3.245.758 euros de préstecs (capital més interessos). Aquests préstecs van ser contrets en legislatures anteriors a la de 2015, i el seu objecte era el pagament dels préstecs del Pla de Pagament a Proveïdors (a què es va acollir l’Ajuntament d’Ondara en 2012, per al pagament de factures corrents); i altres préstecs de projectes com la reforma del Prado o l’execució del Pavelló.

D’aquesta manera, l’Ajuntament d’Ondara ha acabat de pagar ara projectes executats fins en tres legislatures anteriors (la de 2007 i la de 2011). Segons han detallat José Ramiro i Raquel López, aquesta mesura s’ha pogut prendre perquè l’Ajuntament ha aconseguit, gràcies a la correcta gestió econòmica realitzada, avançar en 2 anys la cancel·lació dels préstecs; una liquidació que estava prevista per a octubre de 2022, i que s’ha dut a terme ara. Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha aconseguit aportar de manera anticipada, entre 2017 i 2018, un total de 922.884 euros com a bestreta de préstec per a reduir interessos i anualitats; de manera que s’han pogut liquidar amb antelació aquests préstecs. Cal indicar que l’amortització dels préstecs amb entitats financeres estava suposant una partida d’uns 500.000 euros que, de forma anual, havia de destinar l’Ajuntament d’Ondara en els seus pressuposts municipals anuals per a pagar aquests préstecs; uns diners que no podien utilitzar-se per a realitzar obres o altres projectes municipals (l’amortització en 2015 va ser de 523.000 euros; en 2016 de 526.000; en 2017 de 531.000 euros; en 2018 de 534.000; en 2019, 273.000 euros i en 2020 ha sigut 182.00 euros). A partir d’ara, els comptes de l’Ajuntament d’Ondara estan sanejats, amb deute zero, la qual cosa permetrà dedicar aquestes partides pressupostàries a noves iniciatives i projectes que decidisca la Corporació. Des de l’Equip de Govern s’ha volgut matisar que, malgrat tindre un pressupost limitat i llastat en els últims anys per aquests préstecs, si que s’han aconseguit emprendre projectes en la població com l’Espai Jove, el nou accés oest o l’avinguda d’Alacant.

D’altra banda, l’empresa municipal SINMA Ondara també ha finalitzat aquest 2020 el pagament dels seus préstecs, amb l’amortització de l’última quota en data 26 de juny 2020. El préstec que estava pagant l’empresa municipal corresponia a la quantia per la rescissió anticipada del contracte amb FCC (anterior concessionària del servei d’arreplegada de fems i neteja viària, abans de l’adopció d’aquest servei per part de SINMA després de la seua creació en 2009), així com pel pagament dels camions del servei. En 2013, SINMA tenia contret un préstec bancari de 350.00 euros per a fer front a aquests pagaments. Des de 2015, SINMA ha pagat un total de 259.546 euros (270.877 euros de quota més 26.712 euros en interessos), havent liquidat ja aquest préstec per complet, com ha indicat Francesc Giner, el qual també ha recalcat que el sanejament dels comptes de l’empresa municipal, amb deute zero, permetrà destinar a nous projectes la quantia que fins ara es dedicava a pagar préstecs.

L’AJUNTAMENT D’ONDARA PRESENTA A LA DIPUTACIÓ D’ALACANT LA MEMÒRIA PER A LA FUTURA CONSTRUCCIÓ DE LA CASA DE LA MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

En el ple ordinari de juliol tots els partits polítics amb representació al consistori municipal presenten una moció conjunta sobre l’inici del pròxim curs escolar amb l’aplicació de tots els protocols necessaris per a la neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària i una sèrie d’actuacions relacionades en matèria de salut ja que la figura d’un infermer o infermera és de competència autonòmica.

Ondara, 31-07-2020. Ahir es va celebrar el ple ordinari de juliol, primer ple presencial des que es va decretar l’Estat d’Alarma per la COVID-19, amb una sèrie d’acords. En primer lloc, tots els grups polítics amb representació a l’Ajuntament d’Ondara van votar a favor de presentar a la Diputació d’Alacant una memòria sobre el projecte de construcció de la Casa de la Música i Arts Escèniques. Es tracta d’un edifici amb una superfície de 537m2 i amb 447 m2 d’ús útil que estarà ubicat a una parcel.la dotacional d’ús cultural al Pla Parcial de Tossals. El cost del projecte i de les obres d’aquest edifici, que seria de dos plantes, correrà a càrrec de la Diputació d’Alacant dins del Pla Planifica. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, va afirmar que s’està plantejant una ampliació futura perquè hi ha espai suficient perquè es puga fer. «Aquest edifici és necessari ja que l’Aulari de Música s’ha quedat xicotet i, a més de donar cabuda a l’Escola de Música Gonzalo Ortolá, també pot ser el lloc idoni perquè puguen utilitzar-lo la Colla de Dolçaines i Tabals, els cors, la batukada, etc…» va dir Ramiro. També va aclarir que, quan siga el moment de fer el projecte, la intenció és preguntar els col.lectius afectats per a poder recollir totes les idees i aconseguir un projecte més interessant i atractiu. Per la seua banda, Álex Hernández, portaveu del PP, va justificar el seu vot a favor sobre el fet que aquest edifici és una necessitat i suposa un avanç per al poble d’Ondara. Va demanar que també es tinga en compte els veïns de Tossals perquè puguen aportar idees i estar informats i informades. Joan Costa, portaveu de Ciutadans, també va votar a favor del projecte perquè pot ser un edifici obert a tota la gent que està relacionada en el món de la música i la cultura.
D’altra banda, tots els grups polítics amb representació al consistori municipal van presentar una moció conjunta relacionada amb la figura d’un infermer o infermera als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara i amb l’inici del pròxim curs escolar. La figura d’un infermer o infermera a aquestos centres és una proposta del PP d’Ondara que entenia que era necessària la seua contractació per a garantir la seguretat dels i de les alumnes amb malalties cròniques i per a altres casos. Finalment la moció conjunta estableix que la dotació d’un infermer o infermera als centres escolars és competència de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Sanitat, mentre que la responsabilitat sanitària recau en el centre de salut de referència. Tot i així, es proposen una sèrie d’accions per a garantir la seguretat de totes i tots els alumnes; en concret es proposa aplicar tots els protocols necessaris que vinguen marcats per les autoritats competents en matèria de neteja i desinfecció dels centres educatius d’infantil i primària, la promoció d’un curs de primers auxilis per als treballadors i treballadores municipals que exerceixen les seues funcions als centres educatius d’infantil i primària d’Ondara, obrir un diàleg continu amb la comunitat educativa per a buscar col.laboracions formatives i en les activitats complementàries per a les i els alumnes amb necessitats per malalties cròniques, oferir a la comunitat educativa una mediació amb el centre de salut d’Ondara quan no hi haja una col.laboració estreta amb el centre educatiu per a l’aplicació dels protocols establits per Sanitat i Educació, facultar a la Regidoria d’Educació per a la programació de formació sanitària en prevenció de salut i hàbits saludables en els centres educatius i informar al Consell Escolar Municipals dels acords aprovats en la moció. Álex Hernández, portaveu del PP, va donar les gràcies per haver arribat a un acord entre totes les formacions polítiques i va afegir que «malgrat que ens haguera agradat un pla més ambiciós, estem contents». Per la seua part, Joan Costa, de Ciutadans, també va voler agrair l’esforç «de totes i tots» per arribar a aquest acord».
En el ple també es van aprovar per unanimitat altres punts, com ara iniciar la modificació de l’ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària a Ondara perquè establisca, entre altres coses, la necessitat que les venedores i venedors no siguen eventuals i que cada lloc tinga les mateixes mesures. Aquesta modificació es presentarà al públic perquè les veïnes i veïns d’Ondara puguen aportar idees abans de la seua aprovació inicial i definitva. També es va aprovar per unanimitat la modificació dels estatuts referents a la Comunitat d’Usuaris de la Depuradora de Dénia, on està Ondara. L’objectiu és actualitzar eixos estatuts per a aconseguir estar més aprop de les noves normatives mediambientals, com ara una millor reutilització de l’aigua. José Ramiro, Alcalde d’Ondara, també va explicar que s’ha fet una modificació de crèdits per a fer front a una despesa de poc més de 8.000 euros en relació a les obres del CEIP Sanchis Guarner, una despesa originada per una desviació en el pressupost final després que s’haja fet la liquidació. Ramiro va dir que s’han agafat diners de la partida de festes per a pagar eixe deute pendent.
José Ramiro va voler informar que les obres que està realitzant Foment per a donar una solució a la incorporació a la N-332 direcció sud han patit xicotets canvis ja que havien entrat a una propietat privada sense permís.
En precs i preguntes, Álex Hernández, portaveu del PP, va preguntar per què a una rodona que està situada al terme municipal d’Ondara apareix el nom de Beniarbeig. José Ramiro va contestar que havia sigut una petició de l’anterior alcalde d’aquesta localitat, del PP, i «vam accedir a la mateixa». Per la seua banda, Jaume Femenia, regidor del PP, va preguntar sobre les obres a l’Avinguda Adolfo Suárez. En concret va comentar que alguns usuaris s’havien queixat que els guals estan massa alts i que no hi ha prou llum. José Ramiro va dir que «confie en els tècnics municipals sobre les mesures adequades dels guals i,en relació a l’enllumenat, ho revisarem perquè tot es complisca com cal». Ja per últim Joan Costa, de Ciutadans, va preguntar sobre el cost del mural que s’ha realitzat al llit del Riu Alberca, una «obra que està aconseguint que es parle bé d’Ondara». José Ramiro va dir que el cost que ha tingut ha sigut el material que ha utilitzat l’autor de l’obra que, en aquest cas, ha sigut l’artista de La Xara Tardor.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 25 EL PLE ORDINARI DEL MES DE JUNY, EN EL QUE TAMBÉ ES PODRÀ PARTICIPAR PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 22.06.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 de juny a les 20:30 hores la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny. La sessió admet la participació a distància per videoconferència (Cisco Webex Meeting). La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent: https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç: https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 25 de juny, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1. EXP. PLENS/2020/4. Aprovació de l’acta anterior (28 de maig de 2020).

2. EXP. PLENS/2020/5. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3. EXP 1151/2020. JUTJAT. SOL·LICITUD A CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, SOBRE ASSUMPCIÓ SECRETARIA JUTJAT DE PAU.

4. EXP. 1161/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. CONSELLERIA AJUDES DESTINADES A VOLUNTARIAT AMBIENTAL EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 9 DE JUNY DE 2020.

5. EXP 1237/2020.MATÈRIA 4002. PRESSUPOST. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. APROVACIÓ PROVISIONAL.

6. EXP. 304/2020. MATÈRIA 2005. NORMATIVA MUNICIPAL. REGLAMENT CONSELL LOCAL D’INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA. APROVACIÓ PROVISIONAL.

7. EXP 695/2019. MATÈRIA 1402. URBANISME. CONVENI INTERADMINISTRATIU D’ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER PART DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI.

8. EXP. 1252/2020. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS GENERALITAT VALENCIANA. AJUDES PER A L’APLICACIÓ DE MESURES DE GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9. EXP. PLENS/2020/5. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10. EXP. PLENS/2020/6. Precs i Preguntes.

IX AVANT EL CONVENI PER A TINDRE UNA GRAN ZONA ESCOLAR UNIFICADA AL COSTAT DEL SANCHIS GUARNER SENSE EL SUPORT DE PP I CIUTADANS

1

Ondara, 29.05.20. El ple de l’Ajuntament d’Ondara, reunit ahir de forma telemàtica amb motiu de l’estat d’alarma, va aprovar amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans, el conveni per a poder obtenir en un futur els terrenys annexos al col·legi de primària Sanchis Guarner, amb l’objectiu final de construir allí el col·legi d’infantil, i tindre així escoleta, infantil i primària en una mateixa gran àrea escolar. Si bé des del PP i des de Ciutadans es van mostrar favorables al projecte i van exposar que més avant el seu vot podria ser favorable, ambdós grups van expressar matisacions per a no votar ahir el projecte a favor.

2

Com va explicar l’Alcalde, José Ramiro, l’Equip de Govern d’Ondara té previst procedir a la concentració de les dotacions escolars municipals (infantil i primària) en una mateixa zona, de manera que s’acabe amb l’actual dispersió que crea problemes de mobilitat, seguretat viària i coordinació a les famílies amb xiquets i xiquetes en edat escolar. Es considera que la zona adequada per a concentrar aquestes dotacions és Alfatares, on ja es troben l’escoleta d’infantil i l’edifici del CEIP Sanchis Guarner (primària). Això suposaria que l’actual edifici de Marjals s’unificara al costat del Sanchis Guarner i evitar així que continue dividit com fins ara, amb tots els inconvenients que això comporta. Per a fer açò possible fa falta que, d’una banda, es procedisca a modificar el PGOU de 1989 per a fer viable aquesta unificació o concentració de sòl dotacional amb finalitat docent o educativa. Però, d’altra banda, perquè aquest projecte puga fer-se realitat, és necessari que la indústria existent en l’actualitat, Vibroaspre (adscrita a la fabricació de blocs de formigó) i ubicada al costat de la zona d’ampliació del CEIP Sanchis Guarner, es trasllade (és una exigència de la Conselleria d’Educació que una dotació docent no pot estar ubicada al costat d’una indústria d’eixes característiques). Amb aquesta finalitat es van obrir negociacions amb els propietaris de Vibroaspre perquè l’empresa es traslladara a un altre lloc de forma voluntària, i al mateix temps, l’Ajuntament d’Ondara poguera adquirir els corresponents terrenys. Una vegada aprovada la modificació, es procediria a la urbanització de la zona i a la construcció del nou centre a través del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana. La primera fase del projecte ha començat amb el pas pel ple, del Conveni amb l’empresa Vibroaspre S.L., que té com a objecte instrumentar la cooperació entre l’Ajuntament d’Ondara i la mercantil Vibroaspre S.A, amb vista a la possible adquisició pel consistori de les finques que la mercantil està disposada a transmetre-li, en tant l’Ajuntament du a terme l’activitat necessària per a verificar la viabilitat del projecte que pretén desenvolupar i la necessitat del seu emplaçament en el dit àmbit, consistent en la qualificació, obtenció i gestió d’un àmbit dotacional d’equipament, que comprèn les esmentades finques, i que requereix les corresponents actuacions amb totes les possibles Administracions implicades per al seu informe favorable, autorització o aprovació, si és el cas.

3 4

Des del PP, el seu portaveu, Álex Hernández, va justificar el vot en contra del seu grup perquè consideren que abans de signar el conveni, caldria donar altres passos, com tenir un informe favorable del Consell Escolar demanant aquesta necessitat del nou centre educatiu al costat del Sanchis Guarner; un informe tècnic amb la peritatge de les parcel·les, i un informe favorable d’accessos per l’òrgan competent, perquè consideren que hauria d’estar estudiat el problema del trànsit. Va indicar que des del PP estan d’acord amb el projecte, i que el seu “no” es podria transformar en un “si” quan estiguen tots els informes. També va justificar que és important saber el preu que costarà comprar eixa empresa, i que no apareix en el conveni.

pp en contra

Per la seua banda, el portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va assegurar que estaran a favor de “totes les decisions que siguen bones per al poble”, i que aquesta idea, ben desenvolupada, «és interessant». No obstant això, consideren que l’equip de govern “hauria de tenir les coses més estudiades i ser més realistes, perquè hi ha convenis a estudiar com la prolongació de la O-30”. Tampoc saben si, a hores d’ara, faria falta aquest projecte de nova escola a Ondara, quan ja hi ha escola d’infantil, col·legi d’infantil, col·legi de primària i institut. En tot cas, creuen que aquest conveni “hauria d’estar més nugat i més estudiat; caldria especificar més els costs, els terrenys a adquirir…”.

ciutadans abstencio

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va matisar que el que es portava al ple era un “projecte inicial; que suposa un primer pas per a un projecte important per al poble com és la unificació dels centres escolars i”, que sorprèn que una “cosa important per al poble, que no comporta cost, i que el que fem és donar un primer pas per a saber si volem el centre educatiu allí”, no compte amb el suport de l’oposició. Va exposar que “el que vol l’Equip de Govern amb aquest conveni és que l’empresa, en tres anys vista, no venga els terrenys i done l’oportunitat a l’Ajuntament a gestionar-ho tot” per a poder construir allí el centre. José Ramiro va recalcar que “és un conveni per a arrancar el projecte, que només parla de que hi ha una intenció per part de l’Ajuntament per a dur-ho a terme, però va retraure que “està clar que és un projecte només de l’Equip de Govern, pel vot de l’oposició”.

equip govern

NOTA DE PREMSA PP ONDARA : El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que l’Alcalde demana comprar una empresa privada i oculta el preu en el ple.

En el ple d’anit, es va presentar en un punt del ordre del dia el conveni urbanístic amb una empresa local per a adquirir el dret a la compra per a poder en un futur ( si Conselleria d’Educació el veu favorable), construir un col·legi d’infantil i unificar les actuals escoles del poble. Segons el que es va dir en la comissió informativa a la qual van acudir els representants de cada partit polític, el preu de compra ronda els 2 milions d’euros, dada que curiosament no consta en el conveni que ahir es volia aprovar. En primer lloc, cal recordar que no es pot aprovar una construcció d’un col·legi sense els pertinents informes favorables de tots els òrgans competents, finalment si tot va bé, Conselleria d’Educació pot començar a estudiar la seua viabilitat. Amb això volem dir que és un procés llarg i molt costós, ´´PERÒ NO PODEM COMENÇAR LA CASA PER LA TEULADA´´. Ramiro vol tancar l’acord amb la indústria que està instal·lada en la parcel·la que linda amb la parcel·la de l’ajuntament que està dotada per a la construcció del col·legi, vol fer això abans de saber si podrà o no construir el col·legi. “QUE PRESSA TÉ ?’’El portaveu del PP, ÀLEX HERNÁNDEZ, deixà clar que si aquest projecte és una petició del poble el PP el recolzarà però que aquest conveni no podia ser aprovat pel seu partit perquè no te sentit. “No podem començar la casa per la teulada, primer cal tindre els informes favorables de tots els òrgans pertinents i després ja podrem negociar amb la indústria”. Hernández va insistir perquè l’alcalde anunciara al poble el valor de la parcel·la que vol adquirir i no va rebre resposta. ´´no es pot votar a favor d’un conveni urbanístic que no té una taxació econòmica ´´Hernández va acabar la seua intervenció dirigint-se a un alcalde que es va veure superat en totes les intervencions de l’oposició ´´amb els teus diners pots fer el que vulgues sense donar explicacions, però amb els diners del poble no ´´.

pp en contra

Votació del PP en el ple – Dijous 28 maig 2020

** NOTA DE PREMSA PP ONDARA

El PP critica que el Alcalde pide comprar una empresa privada y oculta el precio en el pleno.

En el pleno de anoche, se presento en un punto del dia el convenio urbanístico con una empresa local para adquirir el derecho a la compra para poder en un futuro ( si Conselleria de Educación lo ve favorable), construir un colegio de infantil y unificar las actuales escuelas del pueblo.

Según lo que se dijo en la comisión informativa a la que acudieron los representantes de cada partido politico, el precio de compra ronda los 2 millones de euros, dato que curiosamente no esta en el convenio que ayer se queria aprobar.

En primer lugar, cabe recordar que no se puede aprobar una construcción de un colegio sin los pertinentes informes favorables de todos los órganos competentes, finalmente si todo va bien, Conselleria de Educación puede empezar a estudiar su viabilidad. Con esto queremos decir que es un proceso largo y muy costoso, ´´PERO NO PODEMOS EMPEZAR LA CASA POR EL TEJADÓ´´. Ramiro quiere cerrar el acuerdo con la industria que esta instalada en la parcela que linda con la parcela del ayuntamiento que esta dotada para la construcción del colegio, quiere hacer esto antes de saber si podrá o no construir el colegio. “QUE PRISA TIENE ?’’

El portavoz del PP, ALEX HERNANDEZ, dejo claro que si este proyecto es una petición del pueblo el PP lo apoyara pero que este convenio no podía ser aprobado por su partido porque carece de sentido. “No podemos empezar la casa por el tejado, primero hay que tener los informes favorables de todos los órganos pertinentes y luego ya podremos negociar con la industria”. Hernández insistió para que el alcalde anunciara al pueblo el valor de la parcela que quiere adquirir y no recibió respuesta. ´´no se puede votar a favor de un convenio urbanístico que no tiene una tasación económica ´´ . Hernández concluyó su intervención dirigiéndose a un alcalde que se vio superado en todas las intervenciones de la oposición ´´con tu dinero puedes hacer lo que quieras sin dar explicaciones, pero con el dinero del pueblo no ´´.

ONDARA CELEBRA AQUEST DIJOUS 28 DE MAIG EL PLE ORDINARI PER VIDEOCONFERÈNCIA

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Ondara, 26.05.20. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 28 de maig la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril. Una sessió que s’efectuarà per videoconferència, amb motiu de l’estat d’alarma. Igual que en l’anterior sessió plenària celebrada també durant l’estat d’alarma, el sistema que s’utilitzarà perquè els 13 regidors de l’Ajuntament d’Ondara estiguen presents en la sessió de forma telemàtica serà Cisco Webex Meeting (sistema legislat perquè els plens realitzats per aquest mitjà tinguen validesa legal).

La sessió es podrà seguir en directe a temps real pel canal de YouTube de l’Ajuntament d’Ondara en l’enllaç següent:

https://www.youtube.com/c/ondara/live

Posteriorment, el ple es podrà visualitzar en el canal oficial de l’Ajuntament, disponible mitjançant l’enllaç:

https://www.youtube.com/user/OndaraOficial

Quant a l’orde del dia, és el següent:

Ple Ordinari Ajuntament d’Ondara

Dijous 28 de maig, 20:30 hores

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2020/3. Aprovació de l’acta anterior (30 d’abril de 2020).

2.- EXP. PLENS/2020/4. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 754/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe Morositat i PMP 1º Trimestre 2020. Donar compte.

4.- EXP. 755/2020. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Informe d’execució del Pressupost General, 1º Trimestre. Donar compte.

5.-EXP 552/2020. PATRIMONI. Conveni de l’Ajuntament per a l’adquisició de Terrenys.

6.- EXP. PLENS/2020/4. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2020/4. Precs i Preguntes.