ple 1 abril

AHIR ES VA REALITZAR EL SORTEIG DELS MEMBRES DE MESES PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS I CORTS VALENCIANES DEL 28 D’ABRIL 2019

Ondara, 02.04.19. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal, en la que, entre altres punts, es va realitzar el Sorteig dels membres de les Meses per a les Eleccions a Corts Generals i Corts Valencianes del pròxim 28 d’abril 2019. Les persones triades al sorteig seran notificades personalment en els pròxims dies.

Els membres de les Meses es poden consultar en l’enllaç següent:

meses-electorals (1)

La resta de punts de l’orde del dia va ser donar compte de diverses qüestions d’àmbit econòmic. D’altra banda, en l’apartat de precs i preguntes, el portaveu del PP, Javier Lozano, va preguntar per la falta de recollida de plàstics durant els últims dies, a la qual cosa, el Regidor responsable de SINMA, Francesc Giner, va explicar que el camió de recollida ha estat de reparació, i que s’espera solucionar el problema aquesta setmana. Javier Lozano també es va referir a les obres de l’Avinguda d’Alacant per a exigir que les senyals ubicades al costat de les voreres es retiren o estiguen protegides pel fet que són “il·legals i perilloses”. Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va explicar que les obres no estan acabades, i que falta que arriben les fites per a protegir les senyals, segons queda reflectit al projecte. Javier Lozano va insistir en la “mala previsió, perquè el primer és la seguretat”.

ayto8

EL PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA SERÀ EL DILLUNS 1 D’ABRIL A LES 14 HORES I EN L’ORDRE DEL DIA FIGURA EL SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES PER ELECCIONS A CORTS GENERALS I A CORTS VALENCIANES 2019

Ondara, 27.03.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dilluns 1 d’abril a les 14 hores la sessió plenària ordinària. El motiu de passar el dia, de l’últim dijous del mes a un dilluns, es deu a qüestions organitzatives, en tindre que celebrar també el sorteig dels membres de les meses electorals.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/2. Aprovació de L’Acta anterior (28 de febrer de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/3. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 198/ 2019. 4002 PRESSUPOST. Liquidació Pressupost General 2018.Informe Intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i Regla de despesa. Donar compte.

4.- EXP 198/2019. 4002 PRESSUPOST. Informe inversions financerament sostenibles 2018. Donar compte.

5.- EXP 442/2019. 4002 PRESSUPOST. Pla Pressupostari 2020-2022. Donar compte.

6.-EXP 562/2019. 2004 ELECCIONS. Sorteig membres Meses Eleccions Corts Generals i Corts Valencianes 2019

7.- EXP. PLENS/2019/3. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2019/3. Precs i Preguntes.

unanimitat

ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EN PLE LA MOCIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Ondara, 01.03.19. Ondara va celebrar ahir dijous 28 de febrer el ple ordinari d’aquest mes, i un dels principals punts de l’ordre del dia va ser la moció (presentada de forma conjunta pels tres grups polítics amb representació municipal (PSPV, Compromís i PP)), amb motiu de la commemoració, el 8 de març, del Dia Internacional de la Dona. La moció, que va ser llegida per la Regidora de Cultura i Igualtat, Raquel Mengual, va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics (Equip de Govern PSPV- Compromís i PP).

unanimitat

Després de la moció, la Regidora d’Igualtat va animar a la ciutadania a sumar-se a la manifestació comarcal que tindrà lloc el dijous 7 de març a les 19:30 hores a Dénia (organitzada per la Xarxa de Dones de la Marina Alta), i a la Manifestació del divendres 8 de març a València, (per a la qual, des de Matria – Associació de Dones s’han disposat diversos autobusos amb eixida des de Dénia).

raquel mengual dia de la dona

En el ple també es va aprovar per unanimitat una modificació de crèdits del pressupost; un tràmit perquè l’aportació del consorci del pla zonal de residus es realitze per mitjà dels Ajuntaments del consorci. A més, en informes, l’Alcalde, José Ramiro, va explicar que el Pla Edificant de la Conselleria d’Educació segueix amb els seus passos de tramitació, i sobre això es va informar la comunitat educativa d’Ondara en el Consell Escolar Municipal de la setmana passada. Les obres de millora es realitzaran en els centres educatius d’Ondara començant el 15 de juny i estant acabades a 15 de setembre, i prompte arrancarà la licitació.

D’altra banda, el Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, va explicar les accions que s’estan duent a terme com a tractament contra la processionària, i va instar a la ciutadania a informar la Policia Local sobre la ubicació de focus de processionària, per a poder actuar i fer tractament. I al marge dels informes de regidories, la Regidora del PP, Antonia Ivars, va aprofitar per a donar a conèixer que des de la Comissió Soledat 2019 han organitzat un sopar amb motiu del Dia de la Dona, que tindrà lloc el 8 de març al restaurant Ramis. Els tiquets per al sopar es poden adquirir en la Comissió Soledat 2019.

MOCIÓ DEL 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 8 de març de 1857 un grup d’obreres tèxtils va eixir als carrers de Nova York a protestar per les condicions de misèria en què treballaven. A partir d’aquesta data es van succeir diferents mobilitzacions, entre altres una vaga. En una fàbrica de SirtwootCotton les treballadores reclamaven igualtat salarial, disminució de la jornada laboral a 10 hores i un temps per donar a mamar els seus fills i filles. Durant aquesta vaga un centenar de dones van ser cremades dins de la fàbrica.

Després de la Segona Conferència Internacional de Dones Treballadores en Copenhaguen en 1910 és va establir el dia 8 de març com el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Dia de reivindicació dels drets laborals i socials de les dones reconegut internacionalment i nascut des del feminisme com a reivindicació de la igualtat i de l’equitat entre dones i homes.

La crisi econòmica de la passada dècada ens va portar cap a una involució en els drets de les dones que va produir una major desigualtat, empobriment, feminització de la precarietat, retallada en drets socials i pèrdua de drets de la ciutadania, fins i tot de drets ja consolidats, provocant sobretot l’augment de la desocupació en les dones, on a finals de l’any 2010 la taxa de desocupació femenina superava el 20%.

A nivell internacional continuen produint-se situacions d’extrema vulnerabilitat relacionada amb les situacions de migració, tant per problemes econòmics com polítics o causats pels conflictes oberts.

Les retallades econòmiques van suposar un atac directe contra el procés d’igualtat entre dones i homes ja que la precarietat laboral, la cura de les persones en situació de dependència, etc. recauen de forma majoritària sobre les dones quan les institucions públiques no les cobreixen.

Islàndia és un referent en la lluita contra les desigualtats entre homes i dones, i en 2017 se situà com a l’estat del món amb una menor escletxa de gènere segons dades del Fòrum Econòmic Mundial. S’ha convertit en el primer país en aprovar per llei (1 de gener de 2018) que les empreses amb 25 treballadors o més i els organismes públics, controlen i demostren que les seues treballadores i treballadors guanyen el mateix jornal pel mateix treball realitzat. Cal tindre present que segons dades d’organismes oficials les dones europees tenen una renda de més del 20% inferior a la dels homes, que en realitat és com si les europees treballaren gratis des d’octubre fins al final d’any.

A l’Estat Espanyol l’escletxa salarial se situa en el 30% i en el 34,4% al territori valencià segons CCOO, això vol dir, una mitjana de 6.107,76€ anuals menys per a una treballadora valenciana que desenvolupa una feina d’igual valor que un home.

Malgrat la Llei estatal 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes de 2007, és evident que hi ha molta feina a fer.

Cal treballar per trencar «els sostres de cristall» (les discriminacions patides per les dones que provoquen de fet la impossibilitats de desenvolupar plenament les seues carreres professionals), però més important encara és la lluita contra «el terra enganxós». El 80% de les rendes de menys de 12.000€/any són dones i a més pateixen una pressió fiscal del 30%. La pobresa té rostre de dona, eixa és l’arrel de les desigualtats.

També cal la implementació de les mesures que les Corts Valencianes, en resolució de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de Gènere i del Col·lectiu LGTBI, del 5 de desembre de 2017, van instar al Govern de l’Estat.

Hem de traslladar al Govern espanyol la nostra preocupació per la situació de discriminació que pateixen les dones, i cal avaluar el desenvolupament i l’aplicació de la Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes, la seua eficàcia i la seua capacitat per tal de resoldre els problemes reals de desigualtat.

També som conscients que per a les transformacions socials és bàsic la desaparició de prejudicis, dels estereotips, de la divisió sexual del treball i de la no coresponsabilitat en les cures. Per això és tan important la coeducació, i encoratgem la Conselleria d’Educació a continuar desenvolupant-ne mesures en aquest sentit. Així mateix s’ha de treballar tant des de l’educació com des del desenvolupament de programes per l’ocupació, per evitar sectors feminitzats i sectors masculinitzats. Cal visibilitzar i reivindicar les cures com a una responsabilitat.

També és fonamental garantir els drets de ciutadania de totes les dones i el dret a l’asil. L’actual sistema liberal provoca situacions de desequilibris territorials, de sobreexplotació de recursos i de fluxos de població, i dins d’aquest procés les dones s’emporten la pitjor part. Cal remarcar la gravetat de les situacions que pateixen les dones migrants, exposades a múltiples violències.

Rebutgem la tracta de persones i el sistema prostitucional que converteix les dones en mercaderia i vulnera els seus drets.

Cal insistir en el paper important dels mitjans de comunicació i en els agents culturals per trencar estereotips i presentar les dones com a subjectes amb drets plens i no com a subsidiàries ni com a objectes, en cap sentit.

L’any 2018 va ser «l’any de les dones». La vaga del 8M va culminar un seguit de protestes i de lluites feministes enxarxades per tot el món i va obrir les portes a una nova onada feminista globalitzada. Enguany les entitats de tot el territori espanyol i els sindicats, ja estan ultimant la vaga de dones del 8 de març del 2019, una vaga completa: laboral, estudiantil de consum i de cures.

És per això que proposem els següents ACORDS:

PRIMER: Commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d’igualtat entre homes i dones, sumant-nos al lema de l’ONU «Pensem en igualtat, construïm amb intel·ligència, innovem per al canvi».

SEGON: Instar al Govern a la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, entre homes i dones, a fi de garantir de manera efectiva el dret a la conciliació, així com les mesures que facen possible la igualtat en l’ocupació.

TERCER: Com a Ajuntament ens comprometem elaborar polítiques d’igualtat de caràcter transversal i en el pressupost; a avaluar i fer el seguiment dels acords presos en matèria d’igualtat a través de plans d’igualtat tant per a la ciutadania com per a les plantilles municipals i donar-ne compte periòdicament a aquest ple.

QUART: Impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la corresponsabilitat així com la no discriminació de la dona, per a propiciar l’eliminació de polítiques que encara es donen de forma encoberta en determinades professions en les que les dones embarassades són penalitzades pel simple fet de ser mares i avaluades amb un «rendiment anormal».

CINQUÈ: Propiciar des de les diferents àrees municipals, que totes les persones, quan així ho necessiten, compten amb l’atenció necessària mitjançant els serveis públics, perquè les tasques de la cura familiar no suposen una desigualtat a l’hora de la integració efectiva de la dona en la vida laboral i/o en la seua carrera professional.

SISÈ: Demanar al Govern espanyol la ratificació del Conveni 189 de l’OIT (Organització Internacional del Treball) per a la dignificació del treball a la llar i les cures.

SETÈ: Com a Ajuntament ens comprometem i encoratgem la resta de les institucions a seguir treballant per la igualtat i en avançar en el desenvolupament de les polítiques per la igualtat i contra la violència masclista i de gènere. Manifestem la importància del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i la continuïtat pressupostària per garantir la seua aplicació. Manifestem la importància cívica i política del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista. El nostre Ajuntament està adherit / s’adhereix al dit pacte i es compromet a aplicar-lo i a actuar d’acord amb les seues propostes.

HUITÈ: Com a Ajuntament, ens adherim a l’acord al qual s’ha arribat en les Corts Valencianes el darrer 30 de gener, pel qual es reforça l’acord del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a qualsevol tipus de posicionament polític que negue l’existència de la violència de gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l’adopció de qualsevol tipus d’acord, explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar que la violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d’un pacte d’Estat.

NOVÈ: Declarar el nostre poble un municipi contra la violència masclista i lliure de tracta i de prostitució.

DESÈ: Exigir a les Administracions Públiques un finançament suficient per tal de portar a terme les polítiques d’igualtat, així com les polítiques educatives i les socials. Ens cal unes polítiques àmplies, no és tracta de resoldre situacions d’especial precarietat de caràcter assistencialista sinó de garantir els drets de ciutadania, i és urgent que desaparega la discriminació que patim en el finançament. Ens cal doncs, reclamar, amb l’objectiu de millorar l’Estat del Benestar al nostre país, una reforma urgent de l’actual model de finançament autonòmic.

ONZÈ: Facilitar espais per a les activitats programades per les associacions per la Vaga mundial de dones del dia 8 de març convocada a nivell mundial pel Moviment Feminista.

DOTZÈ: Donar trasllat dels presents acords a la Generalitat Valenciana, i especialment a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de Presidència, relacions en les Corts i Igualtat del Govern d’Espanya i als diferents grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com que es publicite per les vies habituals i es comunique al teixit associatiu de la nostra població.

ayto8

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 28 DE FEBRER 2019

Ondara, 27.02.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 28 de febrer de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/1. Aprovació de L’Acta anterior (31 de gener de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/2. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Decrets Regidor Delegat Territori, Planejament i Disciplina Urbanística. Donar compte.

3.- EXP 2218/ 2018. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP 4º Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.- EXP 2217/2018. 4009 SERVEIS ECONÒMICS. Execució 4º Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.- EXP. 355/2019. 4002 PRESSUPOST GENERAL. Aprovació MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PRESSUPOST GENERAL 2019.TRANSFERÈNCIES.

6.- EXP. 376/2019. MATÈRIA 1001. Moció 8 de març. El temps de les dones, avanç sense retrocés.

7.- EXP. PLENS/2019/2. Informes de l’Alcaldia Presidència.

8.- EXP. PLENS/2019/2. Precs i Preguntes.

ple gener 2019 (4)

EL PLE D’ONDARA APROVA LA COMPRA DEL MOLÍ COVÍ

Ondara, 01.02.19. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en la seua sessió ordinària de gener l’adquisició del Molí Coví per 21.000 euros. La votació va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP. Amb això, s’acorda la compra, per part de l’Ajuntament, d’aquesta infraestructura hidràulica, Bé de Rellevància Local, que està ubicada en la ribera del riu Girona. Ondara adquireix el Molí Coví pel seu interès arquitectònic, cultural i etnològic, amb la intenció de restaurar les dites instal·lacions i habilitar-les com a espai visitable; posant-ho en valor per a poder desenvolupar en un futur un projecte cultural en les seues instal·lacions, com va explicar l’Alcalde, José Ramiro, el qual va aprofitar per a donar les gràcies a Vicent Ortuño per la seua labor en aquest assumpte. La tramitació de la compra del Molí Coví va arrancar fa un any, però fins ara no s’ha pogut concretar per qüestions burocràtiques dels seus propietaris. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció del PP, el portaveu del qual, Javier Lozano, va argumentar la seua abstenció en què “no heu comptat amb nosaltres per a l’adquisició; desconeixem tot el procés”, insistint en el fet que “en la part política heu de parlar també amb nosaltres”, i deixant clar que “estem a favor de la compra, però no de les formes”. L’Alcalde va matisar que només es votava l’adquisició; ja que el que després es faça allí, serà amb la pròxima corporació.

ple gener 2019 (2)ple gener 2019 (3)

En el ple es va acordar, en aquest cas per unanimitat, la ratificació de l’acord de Junta de Govern referent a la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per a millorar l’enllumenat públic del Barri del Crist, dins de les subvencions per a inversions financerament sostenibles de l’anualitat 2018. La subvenció provincial ascendeix a 58.792 euros i correspon a la substitució de les lluminàries actuals per Leds, sent l’aportació municipal al projecte de 3.094 euros, ascendint a un total de 61.887 euros que es destinaran a aquesta actuació. En aquest punt, el PP va votar a favor, si bé el seu portaveu va voler deixar constància que “trobem a faltar que s’aprove en la Junta de Govern, sense comptar amb el PP”, incidint en que “seria més fàcil comptar amb nosaltres per a fer les coses millor”.

ple gener 2019 (4) ple gener 2019 (6)

En la sessió plenària es va aprovar per unanimitat la nova adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia promogut per la Unió Europea, per a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2.

En el ple d’anit es va aprovar la modificació dels estatuts de la Massma, en ser Ondara un dels municipis integrants d’aquesta Mancomunitat. En concret, la modificació dels estatuts fa referència a l’article 2 (denominació i seu); a l’article 3 (objecte i competències) i a l’article 10 (vicepresident). Aquest punt va eixir avant per unanimitat, igual que la proposta d’acord de dissolució del CEMA (Consorci Esportiu de la Marina Alta), que estava en situació d’irregularitat, segons va explicar la Regidora d’Esports, Mar Chesa; i el Síndic de Comptes va resoldre que s’havia de dissoldre. Aquesta dissolució ha de ser aprovada per cadascú dels membres del consorci; en aquest cas, els Ajuntaments integrats en el CEMA, com és el cas d’Ondara. Està previst que siga la MaCMa qui es faça càrrec de les funcions del CEMA.

En els informes d’Alcaldia i Regidories, l’Alcalde, José Ramiro va donar compte de la creació de places accessibles per a persones amb mobilitat reduïda a la Plaça de Bous d’Ondara. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va explicar que en el Pla Edificant de la Conselleria, els equips redactors dels projectes de millora dels col·legis Marjals i Sanchis Guarner han realitzat les visites amb l’equip directiu per a iniciar la redacció dels projectes i adjudicar les obres, i que prompte s’adjudicaran també les obres de l’IES Xebic. El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, va explicar les actuacions realitzades amb motiu del Dia de l’Arbre i va agrair el treball dels participants en el Taller d’Ocupació d’Auxiliar en Repoblament Forestal, per la plantació realitzada a Segària. El Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va detallar el que s’ha efectuat en les obres de l’IVACE 1 i 2, i les actuacions que falten per executar; lluminàries, zones enjardinades, pintura de carrers, reasfaltat i senyalització.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu del PP, Javier Lozano, va fer referència precisament a les obres de l’IVACE en l’Avinguda d’Alacant, qüestionant si per a anar fins al final passejant calia anar per la vorera o pel carril de vianants, a la qual cosa Francesc Giner va contestar que “pels dos llocs; és el mateix, els dos són per a vianants; un s’ha pintat de blau i en una segona fase es passarà a ampliar la vorera”.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 31 DE GENER 2019

Ondara, 29.01.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 31 de gener de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/12. Aprovació de L’Acta anterior (20 de desembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2019/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2135/2018.MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Articles 2, 3 i 10. Aprovació.

4.-EXP 2136/2018. MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Article 16. Donar compte.

5.- EXP 2184/2018. MATÈRIA 1208. Proposta acord dissolució Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA). Aprovació.

6.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per Inversions Financerament Sostenibles anualitat 2018 «Millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del Crist». Ratificació acord JGL de data 20 de desembre de 2018.

7.- EXP.148/2019. MATÈRIA 1000. Nova adhesió al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia. Aprovació.

8.- EXP. 2108/2017. MATÈRIA 2300. Patrimoni. Adquisició Molí Covi (Partida Vinyals, pol. 2, parcel·la 110).

9.- EXP. PLENS/2019/1. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2019/1. Precs i Preguntes.

ple desembre unanimitat

ONDARA REP 17.997 EUROS EN APLICACIÓ DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els fons hauran de destinar-se a programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere

Ondara, 21.12.18. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir l’últim ple ordinari de l’any 2018, i en aquest marc, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va aprofitar el punt dedicat a Informes d’Alcaldia per a anunciar que la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha notificat aquesta setmana a l’Ajuntament d’Ondara que, en l’aplicació del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere signat en 2017, Ondara rebrà per al pressupost 2018, un total de 17.997 euros. La dita quantia, tramitada per la Secretaria d’Estat d’Igualtat, s’incorpora al pressupost de 2018, però es permetrà utilitzar-la durant tot el primer semestre de 2019, justificant al setembre de 2019 les accions realitzades.

Els fons hauran de destinar-se a programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere (l’Ajuntament d’Ondara decidirà a quins programes es destinen ). Els fons rebuts s’han de destinar a la realització de projectes o programes que tinguen com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, com la realització de campanyes de sensibilització i prevenció de totes maneres de violència contra les dones; Promoure les Unitats de Suport en l’àmbit local o Taules de coordinació local o instruments de cooperació i coordinació semblants; Recolzar i contribuir a l’exercici de les seues funcions per les Unitats de Suport; Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona; a la Realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada de professionals de l’àmbit local, en matèria d’igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona; al Reforç dels Cossos de Policia Local adherits al Sistema Viogen, i al Reforç dels Punts de Trobada Familiar.

José Ramiro ha destacat el fet de que el Govern espanyol haja dotat econòmicament eixes polítiques en contra de la violència de gènere i ha destacat que en cas d’Ondara, la quantia destinada ha estat determinada, entre altres, pel treball desenvolupat des del departament de Seguretat Ciutadana, en l’àrea MAAT (violència de gènere i menors).

ple desembre unanimitat

D’altra banda, en el ple ordinari es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia. Així, van eixir avant (amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP) l’aprovació del marc normatiu de “Política de Seguretat de la Informació”; les Normes d’Ús dels Sistemes d’Informació de l’Ajuntament d’Ondara, i la moció en suport dels citricultors valencians, que va ser presentada conjuntament pels tres grups polítics i llegida pel Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell.

foto arxiu ple octubre unanimitat

ENTRA EN VIGOR LA BONIFICACIÓ A FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE EN ELS BONS ANUALS DE LA PISCINA, LES ESCOLES ESPORTIVES, ELS CURSOS DE CULTURA I LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS D’ONDARA

Ondara, 19.12.18. Dilluns passat 17 de desembre va ser publicada en el BOP l’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances de l’Ajuntament d’Ondara per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Per tant, aquestes bonificacions ja han entrat en vigor, i seran aplicables des de ja mateix. En concret, aquestes bonificacions són del 10% de les taxes arreplegades en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). La bonificació va ser aprovada en el ple ordinari del mes d’octubre, per unanimitat de tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Ondara.

foto arxiu ple octubre unanimitat

Aquestes quatre ordenances inclouen ja bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove. Per a gaudir de les bonificacions de família nombrosa o monoparental, és necessari presentar el títol corresponent, emès per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana; i en el cas de les bonificacions referides a la titularitat del Carnet Jove, és necessari ser titular del mateix expedit per l’IVAJ.

Les bonificacions aprovades són acumulables a altres bonificacions vigents. En el cas de la piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel, (instal·lació gestionada per l’empresa municipal PIMON Ondara), fins ara existien les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10 % a majors de 65 anys; 25% a les persones amb diversitat funcional i 35% a persones desempleades d’Ondara. Ara s’afigen aquestes 2 noves bonificacions: 10% per a titulars de Carnet Jove, i 10% família nombrosa i/o monoparental. Les bonificacions són acumulables, i s’apliquen únicament en els bons anuals (els preus dels quals són: Natació: 101 euros; Natació i sala fitness: 141 euros; i Natació, sala fitness i pistes de pàdel: 191 euros)

En el cas de les escoles esportives municipals, gestionades per l’empresa municipal PIMON, fins ara s’aplicaven les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10% a les persones amb diversitat funcional, i 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aplicat únicament al germà menor). Ara, en el cas de les Escoles Esportives, s’afigen les 2 noves bonificacions, sent també acumulables: carnet jove i família nombrosa/monoparental, un 10% de bonificació.

Respecte als cursos de cultura (serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals) i les taxes del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals, també tindran el 10% de bonificació per carnet jove i família nombrosa/monoparental, sent també acumulatiu a altres descomptes i bonificacions.

IMG_2622

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 20 DE DESEMBRE 2018

Ondara, 18.12.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 20 de desembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/11. Aprovació de L’Acta anterior (29 de novembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/12. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2139/2018. POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. Aprovació marc normatiu.

4.- EXP. 2139/2018. NORMA D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. Aprovació.

5.- EXP. 2155/2018. MOCIÓ EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS.

6.- EXP. PLENS/2018/12. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2018/12. Precs i Preguntes.

favor equip govern

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2019 DE 6.650.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

favor equip govern contra pp

  • L’Alcalde explica que el pressupost es basa en la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa un 160%

  • El portaveu de l’oposició considera que “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”

Ondara, 30.11.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP, el Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON de 1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. Segons va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el Pressupost de 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; la recuperació de despesa en les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro va detallar respecte a l’increment pressupostari en l’apartat d’ingressos, que es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura). Va recalcar que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió per a acabar l’Espai Jove amb 457.000 euros. S’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació dels qual serà triada per la ciutadania.

El PP va votar en contra d’aquest document. El seu portaveu, Javier Lozano, va començar a enumerar, en el seu argument contrari al pressupost, diverses qüestions relacionades amb la política local, amb les que el seu grup no està d’acord. Va començar pel sou de l’Alcalde, de 42.000 euros (dient que els seus socis de govern, Compromís, van dir que «no cobrarien per manar»); seguint per les iniciatives per a joves que es proposen en el pressupost (inversió per a acabar l’Espai Jove i contractar un tècnic de joventut), sobre les quals va destacar que el PP també va fer inversions en infraestructures per a joves (entre les que va incloure el pavelló o la piscina, entre altres).

javier lozano

També va assenyalar que la reducció del deute de què parla el govern “es fa gràcies al PP”, i que els préstecs contrets en anteriors legislatures “eren per a inversions”: “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”, va assenyalar. Va recriminar a l’Equip de Govern que parle de superàvit, insistint en el fet que “quan estaven en l’oposició negaven el superàvit”. Va assegurar que amb el pressupost “esteu destrossant el que va fer el PP: canvieu senyals de lloc, canvieu arbres de lloc, lleveu contenidors soterrats…”. Respecte a la retirada de contenidors soterrats va demanar un informe tècnic, perquè van ser instal·lats amb una subvenció de la Unió Europea. I va afegir no entendre perquè no s’inverteix a arreglar-los o renovar-los, en compte de llevar-los. Va seguir amb l’apartat de Festes, dient que en festes no s’estalvia, i que s’està fent pagar als veïns coses que abans no es pagava. Quant a Promoció Econòmica, va dir que la Fira d’enguany no ha tingut res a veure amb les d’anys anteriors “no hi havia llums, ni fullets…la gent que va exposar va dir que va ser un desastre”, va assegurar Lozano. Respecte a la neteja del poble, va dir que “deixa molt a desitjar”. Va continuar criticant que “gasteu 100.000 euros a acomiadar gent treballadora de l’Ajuntament”; que “vau prometre abaixar els imposts un 30%, i on està eixa reducció?”; que el calfador del poliesportiu s’espatla i tarden a arreglar-ho…Respecte a la partida de pressuposts participatius, va considerar “pareix que vos burleu, perquè tot el pressupost hauria de ser participatiu”. Va continuar criticant que “el Betlem Municipal ho heu llevat, ni subvenció ni res”, i que “les jardineres que hi havia en tots els balcons del poble, ja no queda ni una”. Per a Javier Lozano, “en definitiva, anem cap arrere; 2 anys amb Alcalde de Compromís per a res, i després 2 anys amb Alcalde del PSOE cap arrere”, va concloure.

jose ramiro - javier lozano

Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va respondre que en aquesta intervenció, el portaveu popular havia aprofitat per a parlar i fer balanç de qüestions de tota la legislatura de les què ja s’han donat les corresponents explicacions en plens anteriors, i que en canvi, no havia aportat ni proposat res sobre els pressuposts que s’aprovaven. Al que Javier Lozano va respondre que tot el que havia dit, afectava el pressupost.