favor equip govern

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2019 DE 6.650.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

favor equip govern contra pp

  • L’Alcalde explica que el pressupost es basa en la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa un 160%

  • El portaveu de l’oposició considera que “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”

Ondara, 30.11.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP, el Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON de 1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. Segons va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el Pressupost de 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; la recuperació de despesa en les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro va detallar respecte a l’increment pressupostari en l’apartat d’ingressos, que es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura). Va recalcar que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió per a acabar l’Espai Jove amb 457.000 euros. S’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació dels qual serà triada per la ciutadania.

El PP va votar en contra d’aquest document. El seu portaveu, Javier Lozano, va començar a enumerar, en el seu argument contrari al pressupost, diverses qüestions relacionades amb la política local, amb les que el seu grup no està d’acord. Va començar pel sou de l’Alcalde, de 42.000 euros (dient que els seus socis de govern, Compromís, van dir que «no cobrarien per manar»); seguint per les iniciatives per a joves que es proposen en el pressupost (inversió per a acabar l’Espai Jove i contractar un tècnic de joventut), sobre les quals va destacar que el PP també va fer inversions en infraestructures per a joves (entre les que va incloure el pavelló o la piscina, entre altres).

javier lozano

També va assenyalar que la reducció del deute de què parla el govern “es fa gràcies al PP”, i que els préstecs contrets en anteriors legislatures “eren per a inversions”: “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”, va assenyalar. Va recriminar a l’Equip de Govern que parle de superàvit, insistint en el fet que “quan estaven en l’oposició negaven el superàvit”. Va assegurar que amb el pressupost “esteu destrossant el que va fer el PP: canvieu senyals de lloc, canvieu arbres de lloc, lleveu contenidors soterrats…”. Respecte a la retirada de contenidors soterrats va demanar un informe tècnic, perquè van ser instal·lats amb una subvenció de la Unió Europea. I va afegir no entendre perquè no s’inverteix a arreglar-los o renovar-los, en compte de llevar-los. Va seguir amb l’apartat de Festes, dient que en festes no s’estalvia, i que s’està fent pagar als veïns coses que abans no es pagava. Quant a Promoció Econòmica, va dir que la Fira d’enguany no ha tingut res a veure amb les d’anys anteriors “no hi havia llums, ni fullets…la gent que va exposar va dir que va ser un desastre”, va assegurar Lozano. Respecte a la neteja del poble, va dir que “deixa molt a desitjar”. Va continuar criticant que “gasteu 100.000 euros a acomiadar gent treballadora de l’Ajuntament”; que “vau prometre abaixar els imposts un 30%, i on està eixa reducció?”; que el calfador del poliesportiu s’espatla i tarden a arreglar-ho…Respecte a la partida de pressuposts participatius, va considerar “pareix que vos burleu, perquè tot el pressupost hauria de ser participatiu”. Va continuar criticant que “el Betlem Municipal ho heu llevat, ni subvenció ni res”, i que “les jardineres que hi havia en tots els balcons del poble, ja no queda ni una”. Per a Javier Lozano, “en definitiva, anem cap arrere; 2 anys amb Alcalde de Compromís per a res, i després 2 anys amb Alcalde del PSOE cap arrere”, va concloure.

jose ramiro - javier lozano

Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va respondre que en aquesta intervenció, el portaveu popular havia aprofitat per a parlar i fer balanç de qüestions de tota la legislatura de les què ja s’han donat les corresponents explicacions en plens anteriors, i que en canvi, no havia aportat ni proposat res sobre els pressuposts que s’aprovaven. Al que Javier Lozano va respondre que tot el que havia dit, afectava el pressupost.

unanimitat

EL PLE D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DEL 25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

unanimitat

Ondara, 30.11.18. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir, per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) la proposta conjunta presentada a la sessió pels tres grups, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

La moció va ser llegida íntegrament per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual. El text íntegre aprovat és el següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les

dimensions i la transcendència del problema. Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills, així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.

El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa al País Valencià. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar.

Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-lila. També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta anys.

Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. És per tot això que aquest Ajuntament:

1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.

2. Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul.

3. Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.

4. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).

5. Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones maltractades.

6. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària.

7. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

8. Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.

9. Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.

10. Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga

coeducador.

11. Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a aquest document. O bé, si l’Ajuntament ja està adherit, es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

12. Traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

IMG_2622

ONDARA TINDRÀ UN PRESSUPOST MUNICIPAL EN 2019 DE 6.650.000 EUROS EN QUÈ DESTACA LA REDUCCIÓ DEL DEUTE; L’EFICIÈNCIA I CONTROL DE LA DESPESA; LES PARTIDES DE CAIRE SOCIAL I LA DE JOVENTUT; I L’AUGMENT DEL 160% EN INVERSIÓ PÚBLICA

 

  • L’Ajuntament destinarà 457.000 euros per a acabar l’Espai Jove, i s’augmenten les partides de caire social amb 82.500 euros més

  • S’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, el que ha suposat una reducció del 50% dels capítol de préstecs i interessos per a 2019

Ondara, 28.11.18. Ondara celebrarà aquest dijous 29 de novembre sessió plenària ordinària, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON d’1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha avançat que el Pressupost Municipal 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de la despesa autònoma; la recuperació de la despesa en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació…) i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro ha destacat, quant a la reducció del deute, que s’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, aportant una quantia en 2018 de 399.094 euros, “gràcies a la gestió econòmica de totes les regidories”; això ha suposat una reducció del 50% dels capítols de préstecs i interessos. D’altra banda, ha detallat que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els i les joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió en l’Espai Jove, “consolidant així les tres condicions per a dur a terme com cal una Política Pública: Espai, Personal i Pressupost”. Respecte a l’eficiència i control de despesa autònoma, ha avançat que en els comptes de 2019 es continua la dinàmica de control en les partides de consum autònom de l’Ajuntament.

José Ramiro ha anunciat que s’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019 (respecte als 100.600, 90.800, 71.150, 84.760 i 128.530 euros dels anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 respectivament). Un 25,4 % més que en 2018.

Quant a la inversió pública de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde ha destacat que, igual que en 2018, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, “sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista en 2019”. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. Destaquen els 457.000 euros per a completar el pressupost del 2018 dedicat a l’Espai Jove i acabar aquesta anhelada infraestructura d’oci, formació i informació per a joves. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació des quals serà triada per la ciutadania. S’incrementa la partida de medi ambient per a abastir la neteja de barrancs amb 13.500 euros. José Ramiro ha aprofitat per a matisar que en 2018, el 9% del pressupost (572.500 euros), s’emprava per a l’amortització i interessos dels diferents préstecs bancaris contrets per l’Ajuntament en l’anterior legislatura. En 2019 és el 5% del pressupost (303.320 euros) el que es destinarà a aquesta finalitat, “limitant un any més la capacitat d’inversió que es disposa per al municipi”.

Respecte a l’increment pressupostari del pròxim exercici en l’apartat d’ingressos, dit augment es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura).

IMG_2622

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE NOVEMBRE 2018

Ondara, 27.11.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de novembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/10. Aprovació de Les Actes anteriors (25 d’octubre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/11. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1802/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe morositat i PMP tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1803/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

5.-EXP. 2021/2018. PRESSUPOST. Modificació de crèdit del pressupost general de 2018. Transferències. Aprovació provisional.

6.-EXP. 1804/2018. PRESSUPOST. Pressupost General 2019. Bases d’execució i plantilla de personal. Aprovació provisional

7.-EXP.2010/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

8.-EXP.2030/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP sobre la millora en l’atenció sanitària a la fibromiàlgia.

9.- EXP. PLENS/2018/11. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018/11. Precs i Preguntes.

IMG_2622

ONDARA MODIFICARÀ LES ORDENANCES FISCALS PER A BONIFICAR FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE

Ondara, 24.10.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquestes bonificacions seran del 10% de les taxes recollides en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitnes i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). Aquestes quatre ordenances es porten a ple per a incloure bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove.

A més, en l’ordenança de la utilització de preus per edificis municipals es regula el preu pel pavelló (fins ara no estava regulat). En el cas de l’ordenança dels cursos de cultura, es plasma en l’ordenança l’actualització de tots els cursos que s’efectuen i a més s’inclou una anàlisi econòmica de cadascun dels cursos, amb el seu cost, els seus ingressos i el que li costarà a l’Ajuntament impartir cadascun d’ells.

En el ple també es porta a aprovació la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, amb l’objectiu, segons ha avançat l’Alcalde, José Ramiro, de “beneficiar a més famílies nombroses”. La bonificació en l’IBI estava (fins ara) dirigida a aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tingueren un valor cadastral d’entre 50.000 i 90.000 euros (excloent valors cadastrals inferiors a aquests); les famílies nombroses de categoria general tenien un 20% de bonificació quan el valor cadastral era de 50.000 a 90.000 euros; i un 5% amb un valor cadastral superior; mentre que les de categoria especial tenien un 30 i un 10% de bonificació, respectivament. Amb la modificació de l’ordenança de l’IBI que passa pel ple d’octubre, la bonificació per a famílies nombroses arribarà a totes aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tinguen un valor cadastral de fins a 125.000 euros, amb una bonificació del 20% per a les famílies nombroses de categoria general i un 30% les de categoria especial; mentre que per a valors cadastrals superiors a 125.000 euros, la bonificació serà del 10% en categoria general i del 15% en especial.

D’altra banda, el ple inclou en l’ordre del dia la modificació de l’ordenança de la taxa d’entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament. La modificació no suposa increment de la taxa; sinó que implica, d’una banda, l’obligatorietat de col·locar de forma visible la placa dels guals corresponents; i d’altra banda, el titular del gual haurà d’efectuar les obres necessàries per a habilitar l’accés del gual corresponent i també, en cas de donar-se de baixa, haurà de tornar la vorera i rastell al seu estat original, amb la sol·licitud prèvia de la corresponent llicències d’obres.

El ple del mes d’octubre també porta una proposta sobre ajust de les anualitats del Pla Edificant de millora del CEIP Sanchis Guarner, perquè siga pressupostat en les anualitats de 2019 i 2020, segons el calendari estimat de les actuacions a realitzar en els col·legis Sanchis Guarner i Marjals.

IMG_2622

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 25 D’OCTUBRE 2018

Ondara, 22.10.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 25 d’octubre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/9. Aprovació de d’acta anterior (27 de setembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/10. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 224/2018. EDUCACIÓ. PLA EDIFICANT MILLORA INTEGRAL DE TOT L’EDIFICI DELS ANYS 70 DEL CENTRO CEIP SANCHIS GUARNER. PROPOSTA SOBRE AJUST ANUALITATS

4.-EXP. 1856/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

5.-EXP.1857/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA D’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT.

6.- EXP. 1865/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA TAXA PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.

7.- EXP. 1866/2018 MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL, SALA DE FITNESS I PISTA PÀDEL.

8.- EXP. 1867/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PUBLIC PER UTILITZACIÓ O APROFITAMENT D’EDIFICIS MUNICIPALS.

9.- EXP. 1870/2018. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ACTIVITATS DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS.

10.- EXP. PLENS/2018/10 Informes de l’Alcaldia Presidència.

11.- EXP. PLENS/2018/10 Precs i Preguntes.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA PORTA A PLE LA PROPOSTA PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMISCA LES COMPETÈNCIES I REALITZE LA RENOVACIÓ D’IMPERMEABILITZACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DEL SISTEMA DE DESGUÀS DE PLUVIALS DE l’IES XEBIC, SUFRAGADA PER EDUCACIÓ

  • Per aquesta actuació del Pla Edificant, la Conselleria finança a l’Ajuntament d’Ondara amb 281.575 euros

  • El ple també debatrà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern, i l’Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies

Ondara, 22.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà aquest dijous 27 de setembre la sessió ordinària del Ple Municipal en què destaca, en l’ordre del dia, la proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per a l’actuació denominada “Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic”, amb un import de finançament de 281.575 euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria en l’anualitat de 2019.

El passat mes de març, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la seua adhesió al Pla Edificant de la Conselleria per a realitzar diverses actuacions d’edificació i adequació al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. El passat 18 de juny, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la delegació de competències per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat. Ara, el ple municipal arreplega les condicions de la proposta de resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament d’Ondara per a les actuacions de Renovació d’impermeabilització de la coberta i reparació del sistema de desguàs de pluvials de l’IES Xebic. Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara per import de 281.575,82 euros euros, amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. A càrrec de l’import concedit, l’Ajuntament d’Ondara finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l’execució de l’actuació.

D’altra banda, en la sessió plenària d’aquest dijous també s’abordarà l’aprovació provisional del Reglament de Control Intern. Amb aquest reglament, s’obligarà a un major control intern al departament d’intervenció municipal d’Ondara. El règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local, és l’exercit en les Entitats Locals respecte de la seua gestió econòmica i, si és el cas, la dels organismes autònoms i de les societats mercantils que en depenguen (en el cas d’Ondara, PIMON i SINMA), en la seua triple accepció de funció interventora, control financer i controls d’eficàcia i eficiència.

Entre els punts de l’ordre del dia també es troba l’Adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al Conveni de col·laboració entre la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. L’objectiu és que l’emissora municipal, la Veu d’Ondara, accedisca a les modalitats de col·laboració per a intercanviar produccions, a través de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (de la qual Ondara forma part) i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 27 DE SETEMBRE 2018

Ondara, 25.09.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 27 de setembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/7, EXP. PLENS/2018/8. Aprovació de Les Actes anteriors (19 de juliol de 2018 i 9 d’agost de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/9. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1267/ 2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe Morositat i PMP Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1266/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució Segon Trimestre Pressupost General 2018. Donar compte.

5.- EXP. 617/2018. 4020 ORDENANCES FISCALS. Modificació Ordenança fiscal sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Aprovació definitiva.

6.- EXP. 1477/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Línies Pressupost General 2019. Donar compte.

7.- EXP. 1525/2018. Proposta d’Adjudicació Béns Immobles (SUMA exp. 2012-26-052134, FINCA 6791).

8.- EXP. 224/2018. EDUCACIÓ. Proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per l’Actuació Renovació de d’Impermeabilització de la Coberta i Reparació del Sistema de Desguàs de Pluvials del IES XEBIC. Proposta d’Acceptació.

9.- EXP. 1513/2018. SERVEIS ECONÒMICS. Aprovació provisional Reglament de Control Intern.

10.- EXP. 1562/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’accés est al casc urbà d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

11.- EXP. 1563/2018. 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’eficàcia energètica de l’enllumenat públic de diversos carrers d’Ondara». Ratificació acord JGL de data 30 d’agost de 2018.

12.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003.SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per inversions financerament sostenibles anualitat 2018 «millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del crist». Ratificació acord JGL de data 13 de setembre de 2018.

13.- EXP. 1700/2018. MATÈRIA 2010. CONVENIS. Adhesió al Conveni de col·laboració entre la societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, À Punt i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

14.- EXP. PLENS/2018/9 Informes de l’Alcaldia Presidència.

15.- EXP. PLENS/2018/9 Precs i Preguntes.

junta portaveus presentacio espai jove

PRESENTAT EL PROJECTE DE L’ESPAI JOVE D’ONDARA A LA JUNTA DE PORTAVEUS

L’Espai Jove constarà de 3 plantes més la zona de terrassa, amb un total de 790 m2; serà un edifici polivalent que s’adaptarà a les necessitats dels joves, accessible, integrat en l’entorn, i en el que hi haurà informació, oci i formació

Ondara, 17.09.18. El futur “Espai Jove” d’Ondara es va a crear en un immoble de tres altures, actualment inacabat, al carrer Picasso, (a l’entrada oest del nucli urbà, per la rotonda del Xopar). L’immoble és propietat de l’Ajuntament d’Ondara, després de la permuta realitzada amb els propietaris, i l’Espai Jove compta amb una dotació pressupostària de 260.000 euros aquest exercici 2018 (130.000 euros en l’apartat d’inversions del Pressupost Municipal i 130.000 euros del superàvit pressupostari de 2017 per a destinar a inversions financerament sostenibles). En l’actualitat, s’estan realitzant les proves de càrrega de l’estructura de l’edifici per a poder culminar el projecte, i traure les obres de la primera fase a licitació, després de la qual cosa, podrien començar les obres de la primera fase.

Divendres passat, va ser presentat el projecte als regidors i regidores de l’Ajuntament d’Ondara en la reunió de la Junta de Portaveus, en la que l’encarregat del projecte, l’arquitecte local Borja Costa, va exposar tots els detalls i va respondre als dubtes dels membres de la corporació, tant de l’Equip de Govern PSPV-Compromís com del Partit Popular.

junta portaveus presentacio espai jove

L’Espai Jove constarà de 3 plantes més la zona de terrassa. Serà un edifici polivalent que s’adaptarà a les necessitats dels joves (cal recalcar que per a l’elaboració del projecte s’han tingut en compte els suggeriments i propostes arreplegades en l’enquesta realitzada per l’àrea de Joventut, en la que van participar 200 joves d’Ondara). L’objectiu és utilitzar l’estructura actual i adaptar-la com espai jove amb el mínim cost possible, aprofitant els distints elements estructurals de l’edifici. El nucli de l’immoble acollirà les zones d’escales, ascensor i lavabos, i vertebrarà tot l’edifici, amb les seues tres plantes que donaran a l’exterior (tot l’edifici és completament accessible, amb ascensor i lavabos per a minusvàlids). En la distribució prevista, la planta baixa comptarà amb zona de vestíbul, informació, i despatxos, entre altres dependències. La primera planta es dedicarà a l’oci; serà una planta diàfana amb diversos elements per al joc, l’animació i l’oci dels joves. La segona planta es dedicarà a la formació, amb aula, ordinadors, zona diàfana per a la realització de classes i activitats…També s’adequarà la zona de terrassa per a poder disposar d’ella per a possibles activitats. El nucli que connecta les diferents altures permetrà així mateix bloquejar plantes, per a poder ser utilitzades de forma independent.

espaijove

S’ha recalcat en el projecte la importància de l’eficiència energètica en l’edifici; amb finestres en què es col·locaran lames orientables per a aprofitar la llum solar, i finestres obertes per tot l’immoble l’orientació de les quals permetrà la creació de corrents d’aire per a prescindir de l’aire condicionat (en la mesura que siga possible). Respecte a la imatge exterior de l’espai jove, totes les obertures exteriors es realitzaran en diferents tonalitats verds per a integrar visualment l’edifici en l’entorn en què s’ubica (vistes a Segària, l’Assut…) sent una transició de l’espai verd exterior a l’interior de l’immoble. L’Espai jove comptarà així mateix amb aïllament acústic.

espaijove2

El projecte, una vegada culminades les proves de càrrega (l’estructura ha de suportar una càrrega de 500 quilograms per metre quadrat, en comptar amb sales diàfanes), permetrà dirimir tot el que comprendrà la primera fase, que és la que compta amb dotació pressupostària per a aquesta anualitat, i que comprendrà l’habilitació de la façana i de la planta baixa. L’espai jove comptarà amb una superfície total de 790 m² una vegada culminada tota l’obra (inclou planta baixa, 1a planta, 2a planta i terrassa superior).

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va avançar que la intenció del govern local és traure a licitació enguany la primera fase del projecte i analitzar la dotació que s’hauria de realitzar en els pressuposts municipals de 2019 per a continuar amb la segona fase en el pròxim exercici. José Ramiro ha destacat que l’Espai Jove “és un projecte innovador i necessari per als joves d’Ondara, que mai abans havien tingut un espai específic per a ells”, afegint, com a Regidor responsable de l’àrea de Joventut, que seria “un goig tindre acabat l’Espai Jove com més prompte millor”.

colegio-sanchis-guarner-1

ONDARA APROVA EN PLE LA PROPOSTA DE LA CONSELLERIA PERQUÈ L’AJUNTAMENT ASSUMISCA LES COMPETÈNCIES I REALITZE LA REFORMA I MILLORA INTEGRAL DEL CEIP SANCHIS GUARNER, SUFRAGADA PER EDUCACIÓ

Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara amb 1.409.514 euros, a càrrec al programa pressupostari de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Ondara, 09.08.18. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui una sessió extraordinària del Ple Municipal en què la corporació municipal ha acceptat la proposta de resolució del Conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de Delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives a l’Ajuntament d’Ondara per a l’actuació denominada “Reforma i millora integral de tot l’edifici (dels anys 70) del Centre CEIP Sanchis Guarner”, amb un import de finançament de 1.409.514,8 euros, a càrrec al programa pressupostari de la Conselleria. L’aprovació ha eixit avant per unanimitat de tots els grups polítics, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP.

  unanimitat

El passat mes de març, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la seua adhesió al Pla Edificant de la Conselleria per a realitzar diverses actuacions d’edificació i adequació al CEIP Sanchis Guarner i a l’IES Xebic. En el cas del CEIP Sanchis Guarner, es van detallar diverses actuacions d’urgència que cal realitzar; entre elles, la impermeabilització de les cobertes, l’adaptació de la instal·lació elèctrica, la pavimentació del pati, el condicionament d’una segona eixida d’emergència, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la col·locació d’un ascensor, la pintura exterior de tot el centre, o culminar la substitució de les finestres d’alumini més velles, entre altres mesures i millores a realitzar dins del projecte de reforma integral del centre.

colegio-sanchis-guarner-1

El passat 18 de juny, l’Ajuntament d’Ondara va sol·licitar la delegació de competències, dins del règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

Ara, el ple municipal ha acceptat les condicions de la proposta de resolució del Conseller d’Educació de delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives en l’Ajuntament d’Ondara per a les actuacions de reforma i millora integral de tot l’edifici dels anys 70 en el CEIP Sanchis Guarner. Per a la realització d’aquesta actuació, es finança a l’Ajuntament d’Ondara per import de 1.409.514,8 euros, a càrrec als crèdits consignats en el capítol VII, “Transferències de capital” del programa pressupostari 422.20 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquesta quantitat es desglossa en dues anualitats: en 2018, 100.000 euros i en 2019, 1.309.514,8 euros. L’aprovació de la proposta es realitza ara, en un ple extraordinari, amb l’objectiu de començar les obres en un breu termini i poder justificar enguany la quantitat concedida corresponent a 2018, com ha indicat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

A càrrec de l’import concedit, l’Ajuntament d’Ondara finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. També es podrà incloure en aquest import qualsevol altre cost, impost o taxa relacionat amb l’execució de l’actuació, dins del marc legal aplicable.

El portaveu del PP, Isidro Catalán, ha expressat el vot favorable del grup municipal del PP, matisant que “per a aquestes obres, es tinguen en compte a les empreses d’Ondara”.

isidro catalan