IMG_5013

MILLORES EN L’AVINGUDA ADOLFO SUÁREZ, CAMP DE FUTBOL I ESCOLETA JOAQUINA GAVILÀ

En el ple ordinari de juliol s’ha establit que els festius locals de 2020 siguen el dilluns 13 de juliol, Dia de la Soledat, i el dilluns 20 d’abril, Dia de Sant Vicent.
Ja s’ha signat l’acta de replanteig del Centre de Dia d’Ondara.
Cada any la Diputació d’Alacant atorga unes subvencions, Inversions Financerament Sostenibles (IFS), amb una quantitat d’uns 90.000 euros. Enguany l’Ajuntament d’Ondara rebrà esta ajuda i en el Ple Ordinari de Juliol l’equip de govern va presentar 3 projectes per a invertir eixos diners. En concret es tracta de realitzar unes millores en l’Avinguda Adolfo Suárez, al Poliesportiu Vicent Zaragoza i a l’Escoleta Joaquina Gavilà. Van eixir endavant per unanimitat.
Pel que fa a l’Avinguda Adolfo Suárez, l’objectiu és col.locar uns reductors de velocitat i la creació de passos de vianants i ciclistes en els encreuaments amb il.luminació. El pressupost és de 32.824 euros. En aquest punt Álex Hernández, portaveu del PP, va comentar que utilitzar LED en la il.luminació és un tema delicat ja que moltes vegades “no fa la llum que deuria”. Va recomanar que es faça una bona supervisió i es va oferir per a ajudar en eixe aspecte.
L’altra actuació prevista serà la millora de la il.luminació del Poliesportiu Vicent Zaragoza d’Ondara. Actualment les torres del camp de futbol tenen 3 focus i són insuficients. Es proposa col.locar un quart focus i que siguen de LED que permetrien reduir el consum i augmentar la il.luminació. El pressupost és de 30.381 euros.
La tercera i última actuació és l’ampliació del pati de l’Escoleta Joaquina Gavilà. Segons José Ramiro, alcalde d’Ondara, “és una reivindicació de les famílies i de les persones que treballen alli, ja que consideren que és important que hi haja una zona de pati per als xiquets i xiquetes de 1-2 anys i una altra zona de pati per als xiquets i xiquetes de 2-3 anys”. Per a aconseguir l’ampliació es proposa reubicar la zona que hi ha amb aparells biosaludables i que aquesta es convertisca en pati de l’escoleta, és a dir, que l’entrada i la tanca principal estiga alineada amb la vorera del carrer. El pressupost és de 32.238 euros.
D’altra banda, en el ple ordinari de juliol es van establir els dos dies festius locals per a 2020. Seran el dilluns 13 de juliol, Dia de la Soledat, i el dilluns 20 d’abril, Dia de Sant Vicent, ja que Santa Anna, que sol ser festiu a Ondara, serà diumenge i s’ha volgut compensar amb el Dia de Sant Vicent.
José Ramiro també va explicar que l’Institut Geomètric de la Comunitat Valenciana ha començat una iniciativa que pretén delimitar els terms dels pobles valencians i que ja han contactat amb Ondara. Aquest institut ha demanat la creació d’una comissió per a fer la delimitació municipal i estarà formada per tots els partits amb representació a l’Ajuntament d’Ondara, en concret per José Ramiro (PSPV), Pere Picornell (Compromís), Aurora Orts (PP) i Joan Costa (Ciutadans).
Abans de passar al torn de precs i preguntes, José Ramiro va explicar que s’havien reunit amb tècnics de la Diputació d’Alacant, empresa constructora i arquitectes tècnics per a signar l’acta de replanteig del Centre de Dia. Segons va dir, “comença el compte enrere, 11 mesos per a la construcció del Centre de Dia. En els pròxims dies informarem de tot”.
En el torn de precs i preguntes Álex Hernández, portaveu del PP, va afirmar que havien demanat un llistat detallat de les hores extres que han cobrat els membres de la Policia Local d’Ondara ja que, en els últims mesos, eixes hores extres havien ascendit a 36.000 euros i consideren que són molts diners. José Ramiro, alcalde d’Ondara, va contestar que la llei no els permet contractar interins, que tots els reforços i baixes s’han de fer amb els policies en actiu de la mateixa plantilla. Joan Costa, de Ciutadans, va preguntar si una solució podria ser que es contractara gent a través de les empreses municipals PIMON i SINMA, però Ramiro va afirmar que, com que són municipals es regeixen per la mateixa llei i, per tant, s’hauria de contractar seguretat privada i ara no es contempla eixa opció.
Joan Costa també va preguntar si se sabia alguna cosa de la persona o persones que havien comés actes vandàlics durant el primer cap de setmana de les Festes de Sant Jaume. Ramiro va dir que encara no saben qui eren els culpables. En eixe moment, Miguel Gomis, Regidor de Festes, va explicar que acabaven de cremar part d’un garito que estava engalanat i va demanar “civisme i que tots actes actes indesitjables s’acaben d’una vegada”. Álex Hernández, del PP, va dir que, tal vegada, una solució podria ser la instal.lació de càmeres de vigilància, però José Ramiro va respondre que no és fàcil fer-ho perquè la llei de protecció de dades ho dificulta.
Ja per últim, un veí del poble que estava present al Ple va preguntar si estava previst fer alguna cosa en els arbres situats entre l’Avinguda d’Alacant i el Carrer Sant Doménec ja que dificulten el pas de les persones i moltes vegades han de baixar de la vorera i és perillós. Pere Picornell, Regidor d’Agricultura i Medi Ambient, va dir que ja han iniciat la poda d’arbres perquè tinguen una forma més circular i no tant quadrada. El mateix veí també va preguntar si estava previst millorar la il.luminació d’un tram del Carrer Verger perquè “hi ha persones que tenen por d’anar a deixar el fem per la nit”. José Ramiro, alcalde d’Ondara, va contestar que encara no tenen el permís de certes finques per a posar els fanals corresponents i que estan esperant.

AJUNTAMENT ONDARA (3)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI AQUEST DIMECRES 24 DE JULIOL A LES 14H

Ondara, 23.07.19. L’Ajuntament d’Ondara celebra Ple Ordinari aquest dimecres 24 de juliol de 2019 a les 14:00.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/7 . EXP. PLENS/2019/8. Aprovació d’Actes anteriors ( 15 de juny de 2019, 21 de juny de 2019).

2.- EXP. PLENS/2019/9. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.-EXP 1182.2019.Millora geomètrica de les línies límit de terme municipal. Nomenament comissió delimitació municipal.

4.-EXP 1223/2019. FESTES. Festes Locals 2020. Aprovació.

5.-EXP 1258/2019. SUBVENCIONS IFS. Obres Millora de la Seguretat per als vianants a l’Avinguda Adolfo Suarez.

6.-EXP 1260/2019. SUBVENCIONS IFS. Obres Millora de la il·luminació a les instal·lacions del camp de Futbol Municipal “Vicent Zaragoza”.

7.-EXP 1261/2019. SUBVENCIONS IFS. Obres Ampliació del Pati de l’Escoleta Municipal “Mestra Joaquina Gavilà”.

8.- EXP2019/09.Informes de l’Alcaldia Presidència.

9.- EXP2019/09.Precs i preguntes.

ple juny

ONDARA APROVA EN EL PRIMER PLE DE LA NOVA LEGISLATURA L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ, LES DEDICACIONS I RÈGIM RETRIBUTIU

Ondara, 21.06.19. L’Ajuntament d’Ondara ha celebrat hui la primera sessió plenària de la nova legislatura; un ple extraordinari motivat per l’aprovació de l’Organigrama de la Corporació Municipal 2019-2023 (segons Article 38 ROF.). En el ple s’han constituït els Grups Polítics Municipals (PSPV, PP, Compromís i Ciutadans) i la Junta de Portaveus, en la que estan representats els 4 grups més l’Alcalde. El portaveu del PSPV serà Francesc Giner; del PP serà Álex Hernández; de Compromís, Mar Chesa, i de Ciutadans, Joan Costa. També s’ha donat compte dels Decrets de l’Alcaldia- Presidència sobre Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, i Delegacions a Regidors. La 1a tinent d’Alcalde és Mar Chesa; 2a Raquel Mengual i 3r Francesc Giner. La Junta de Govern està integrada pels tres tinents d’alcaldes, a més de l’Alcalde, José Ramiro, i la Regidora d’Hisenda, Raquel López. La portaveu de l’Equip de Govern és Mar Chesa.

oposiciople juny

En la sessió ha sigut aprovat el Règim Retributiu de la Corporació 2019-2023, incloent-hi les Dedicacions, indemnitzacions per assistències, i les dotacions a grups polítics. L’Alcalde, José Ramiro, tindrà una dedicació exclusiva del 100% amb un sou anual brut de 40.000 euros. Una dedicació parcial del 50% serà per a la regidora Raquel López, amb un sou anual brut de 20.000 euros. Una dedicació parcial del 40% tindrà la regidora Raquel Mengual, amb un sou anual brut de 16.000 euros. Tindran una dedicació parcial del 33% tres regidors: Pere Picornell, Miguel Gomis i Mª Carmen Velázquez, els tres amb un sou anual brut de 13.333 euros. Respecte d’això, l’Alcalde ha explicat que la dedicació per al regidor Francesc Giner deixa de ser de l’Ajuntament i passa a les empreses municipals, en ser el Conseller Delegat de les mateixes, amb un sou anual brut de 20.000 euros i una dedicació del 50%. Aquest punt ha sigut votat en contra pel PP i Ciutadans. El portaveu del PP, Álex Hernández, ha indicat que segons els càlculs del seu partit, aquests salaris suposen una pujada de 9.000 euros anuals, i que volien que s’abaixara la partida de sous; mentre que Joan Costa, portaveu de Ciutadans, ha votat en contra perquè “aquests sous són els que estan en el pacte de govern”. Respecte d’això, l’Alcalde va explicar que la partida total anual serà de 136.000 euros; el que suposa un increment anual de 1.200 euros respecte a l’anterior corporació.

vot contra pp vot favor equip govern (2)

Respecte al règim d’indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions d’òrgans col·legiats dels que formen part, serà de 40 euros para cadascú dels òrgans (junta de govern, comissions informatives, comissió especial de comptes, junta de portaveus, consell d’administració de societats municipals, consell escolar municipal, i mesa de negociació, mesa de contractació, comissió d’avaluació ambiental i territorial). Els membres de la corporació amb alguna dedicació no percebran les dites indemnitzacions.

equip governoposicio 2

D’altra banda, quant a l’assignació econòmica als grups polítics municipals, serà de 25 euros al mes per grup, i de 25 euros al mes per regidor integrant del grup.

El ple també ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la periodicitat de les sessions del Ple de la Corporació, que serà l’últim dijous del mes (al desembre serà el tercer dijous).

unanimitat vot contra pp i ciutadans

Quant a les delegacions d’àrees i serveis municipals de què s’ha donat compte a, són les següents:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS Regidora delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado

 • COMPRES I CONTRACTACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • PERSONAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES Regidor delegat : Miguel Gomis Sancho

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • HISENDA Regidora delegada: Raquel López Díaz. La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

 • PATRIMONI MUNICIPAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor. Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

 • FORMACIÓ I OCUPACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • COMUNICACIÓ Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • EDUCACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • ESPORTS Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós. La delegació d’Esports comprèn expressament: Escoles Esportives, Clubs Esportius i activitats esportives.

 • DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • TRANSPARÈNCIA Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • INFÀNCIA I JOVENTUT Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • CULTURA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

 • LLENGUA Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • FESTES I TRADICIONS Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • MAJORS Regidora Delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado. La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia

 • RESIDENTS ESTRANGERS Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

 • IGUALTAT I DONA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • ATENCIÓ SOCIAL Regidora delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado. La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

 • SANITAT Regidora Delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Coordinador d’àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • AGENDA 2030 Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ Regidor delegat: Francesc Antoni Giner Camaró. La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

 • AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

 • PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Vaig moldre Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

 • MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

D’altra banda, en el ple s’ha aprovat el nomenament dels representants de la Corporació en els següents Òrgans Col·legiats i Organismes. L’aprovació ha eixit avant amb l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra del PP, el portaveu del qual, Álex Hernández, hi ha argumentant que els hauria agradat tenir més representació, tenint en compte que són la segona força política en nombre de vots.

 • MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA: Alcalde: José Ramiro Pastor. Suplent: Mar Chesa Pedrós. Titular: Raquel Mengual Bisquert. Suplent: Raquel López Díaz.

 • MANCOMUNITAT DE SERVEIS SOCIALS DE LA MARINA ALTA DE LA MARINA ALTA: Alcalde: José Ramiro Pastor. Suplent: Mar Chesa Pedrós. Titular: Maria del Carmén Velázquez Rosado. Suplent: Raquel López Díaz.

 • CONSORCI PER A L’ABASTIMENT I SANEJAMENT D’AIGÜES DELS MUNICIPIS DE LA MARINA ALTA: Titular: José Ramiro Pastor. Suplent: Pere Josep Picornell. Vives Suplent: Francesc Antoni Giner.

 • CONSORCI PROVINCIAL PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT D’ALACANT. Titular: José Ramiro Pastor. Suplent: Pere Josep Picornell Vives. Suplent: Francesc Antoni Giner Camaró.

 • CONSORCI PER A L’EXECUCIÓ DE LES PREVISIONS DEL PLAN ZONAL DE RESIDUS 6, ÀREA DE GESTIÓ A1. Titular: José Ramiro. Suplent: Francesc Antoni Giner. Suplent: Pere Josep Picornell

 • SOCIETAT DE RECICLATGE DE RESIDUS MARINA ALTA, S.A.: Titular: José Ramiro. Suplent: Francesc Antoni Giner. Suplent: Pere Josep Picornell.

 • PATRONAT DE LA UNED: Titular: José Ramiro Pastor Suplent: Mar Chesa Pedrós Suplent: Raquel López Díaz

 • CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: President: José Ramiro Pastor La Regidora d’Educació Mar Chesa Pedrós COMPROMÍS: Pere Josep Picornell Vives PSPV-PSOE: Raquel Mengual Bisquert PARTIT POPULAR:a designar CIUDADANOS: Francisco Juan Costa Soler

 • CONSELL LOCAL AGRARI: President: José Ramiro Pastor COMPROMÍS: Pere Josep Picornell Vives PSPV-PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró PARTIT POPULAR: a designar CIUDADANOS: Francisco Juan Costa Soler

 • JUNTA LOCAL DE PROTECCIÓ CIVIL: President: José Ramiro Pastor Regidora: Mar Chesa Pedrós

 • JUNTA LOCAL DE SEGURETAT: President: José Ramiro Pastor Regidora: Mar Chesa Pedrós

 • MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ: Titulars: President: José Ramiro Pastor Regidora de Personal: Raquel Lopéz Díaz Regidor: Mar Chesa Pedrós Suplents: Regidor: Francesc Antoni Giner Camaró Regidor: Pere Josep Picornell Vives

I s’han creat i determinat la Composició de les Comissions Municipals. En aquest cas, amb l’abstenció del PP i el vot a favor de l’Equip de Govern i Ciutadans.

Àrea Econòmica:

COMISSIÓ INFORMATIVA CENTRAL (i ESPECIAL DE COMPTES): Hisenda, Patrimoni, Recursos Humans, Comerç, Industria, Contractació, Resta que no corresponga a altra Comissió.

Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents: President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

Àrea Territori:

COMISSIÓ INFORMATIVA URBANISME: Ordenació del Territori, Urbanisme, Medi Ambient, Obres públiques, Serveis Municipals, matèries que afecten al territori. Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents:President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

Àrea Social:

COMISSIÓ INFORMATIVA SOCIO-CULTURAL: Servicis Socials, Educació, Cultura, Esports; altres matèries socials. Titulars: President: José Ramiro Pastor. Grup PSOE: Raquel Mengual Bisquert. Grup Compromís: Mar Chesa Pedrós. Grup Popular: Alejandro Hernández Giner. Grup Ciutadans: Francisco Juan Costa Soler. Suplents: President:Francesc Antoni Giner Camaró. Grup PSOE: Francesc Antoni Giner Camaró, Maria Carmen Velázquez Rosado, Miguel Gomis Sancho. Grup Compromís: Pere Josep Picornell Vives, Raquel López Díaz. Grup Popular: Natalia Mateu Femenia, Jaume Femenia Ribes, Aurora Orts Pastor.

ayto8

ONDARA CELEBRA AQUEST DIVENDRES 21 DE JUNY A LES 12:30 HORES EL PLE EXTRAORDINARI DE L’ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL 2019-2023

Ondara, 18.06.19. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest divendres 21 de juny de 2019 a les 12:30 hores la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal. La justificació de la sessió extraordinària és l’Organigrama de la Corporació Municipal 2019-2023. Article 38 ROF.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. 1074/2019. Constitució de Grups Polítics Municipals i Junta de Portaveus.

2.-EXP. 1075/2019,1076/2019,1077/2019,1078/2019,1079/2019. Donar compte Decrets de l’Alcaldia Presidència: Tinents d’Alcalde, Membres Junta de Govern, Delegacions a Junta de Govern, Delegacions a Regidors.

3.- EXP. 1080/2019. Nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats i Organismes.

4.- EXP. 1081/2019. Creació i Composició de les Comissions Municipals.

5.- EXP. 1082/2019. Règim Retributiu Corporació 2019-2023. Dedicacions, indemnitzacions per assistències, dotació a grups polítics.

6.- EXP. 1083/2019. Periodicitat de les Sessions del Ple de la Corporació.

corporadio ondara (1)

ONDARA CONSTITUEIX EL NOU AJUNTAMENT I TRIA A JOSÉ RAMIRO COM A ALCALDE

 • Pel PSPV, han pres possessió del seu càrrec José Ramiro, Raquel Mengual, Francesc Giner, Mª Carmen Velázquez i Miguel Gomis. Pel PP, han pres possessió del seu càrrec Álex Hernández, Natalia Mateu, Jaume Femenia i Aurora Orts. Per Compromís, Mar Chesa, Pere Picornell, i Raquel López. I per Ciutadans, Joan Costa.

 • L’Alcalde d’Ondara ha sigut José Ramiro, amb 8 vots, enfront dels 4 obtinguts per Álex Hernández i 1 vot a Joan Costa. PSPV i Compromís van segellar aquesta setmana el pacte arribat per a governar a l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2019-2023.

Ondara, 15.06.19. El saló de plens de l’Ajuntament d’Ondara ha acollit aquest matí l’acte de constitució de la nova Corporació Municipal d’Ondara 2019-2023. Un esdeveniment multitudinari que ha comptat amb una alta assistència de públic, veïns i veïnes d’Ondara de totes les edats. Un total de 13 regidors procedents de quatre partits polítics integren des d’ara el nou Ajuntament d’Ondara: 5 del PSPV, 4 del PP, 3 de Compromís i 1 de Ciutadans.

corporadio ondara (1) corporadio ondara (2)

L’acte ha començat amb la constitució de la mesa, per part del regidor més jove de la corporació (Jaume Femenia del PP), i de la més major (Mª Carmen Velázquez, del PSPV). A continuació, els regidors i regidores electes han formulat el jurament o promesa per a l’exercici del seu càrrec. Pel PSPV, han pres possessió del seu càrrec José Ramiro, Raquel Mengual, Francesc Giner, Mª Carmen Velázquez i Miguel Gomis. Pel PP, han pres possessió del seu càrrec Álex Hernández, Natalia Mateu, Jaume Femenia i Aurora Orts. Per Compromís, Mar Chesa, Pere Picornell, i Raquel López. I per Ciutadans, Joan Costa.

Una vegada finalitzada la presa de possessió dels regidors, s’ha procedit, mitjançant el vot secret dels 13 edils, a l’elecció de l’Alcalde d’Ondara, que ha sigut José Ramiro, del PSPV, amb 8 vots, davant dels 4 obtinguts per Álex Hernández i 1 vot a Joan Costa. Indicar que PSPV i Compromís van segellar aquesta setmana el pacte arribat per governar a l’Ajuntament d’Ondara durant aquesta legislatura 2019-2023.

eleccio alcal

 alcalde jose ramiro (1)alcalde jose ramiro (2)

Després del seu jurament com a Alcalde d’Ondara, José Ramiro ha procedit a lliurar les insígnies als nous regidors/es de la corporació (Álex Hernández, Jaume Femenia, Aurora Orts, Miguel Gomis i Joan Costa) , i a continuació, ha oferit la paraula als candidats/a de llista de les diferents forces polítiques.

alex hernandez pp

Álex Hernández ha felicitat el PSPV per haver millorat els seus resultats respecte a 2015 i ha felicitat José Ramiro per l’alcaldia, desitjant-li els millors èxits perquè “el més important és el bé del poble i no el partit que governe”, afegint que “el poble ha parlat, i vosaltres sou els capitans d’aquest barco; un barco en què nosaltres estarem dalt i esperem arribe a bon port”. Ha assegurat que “és un honor estar ací”, i que “estem a la vostra disposició per a ajudar al poble en el que faça falta”. Ha donat les gràcies a les 963 persones que els van votar i van confiar en ells en les eleccions, el que ha motivat que el PP tinga 4 regidors. També ha expressat la seua confiança en què el govern de coalició tinga en compte el resultat de les eleccions, en les que el PP va ser la segona força més votada, afirmant que “eixes persones que ens van votar han de ser respectades i representades com tots”. També ha matisat Álex Hernández que “en un poble els senyals d’un partit no han de ser un obstacle per a arribar a acords polítics”, i ha assegurat que “tindreu els nostres respectes i la col·laboració del nostre grup per al que necessiteu; farem una oposició constructiva i estem oberts al diàleg; respectarem les vostres decisions perquè ha sigut la voluntat del poble i el nostre propòsit serà la millora d’Ondara i no fer campanya 4 anys”.

mar chesa compromis

Mar Chesa ha començat destacant la importància d’aquest dia en que han triat alcalde, perquè “s’ha posat de manifest que el poble d’Ondara contínua volent un govern progressista”, ha indicat que la reflexió dels últims 4 anys els ha permès “aprendre i sumar per a fer les coses millor”; “hem treballat de forma constructiva i humil, hem demostrat que la política pot fer-se amb responsabilitat, estima, respecte i sinceritat”. “Tenim una idea molt clara del funcionament, per a aconseguir més eficiència en la gestió, tenint sempre en compte els nostres arrels i senyals com a poble valencià”. Ha afegit que “sabem que fa falta continuar canviant per a fer créixer al poble, i, per damunt de tot, han d’anar sempre les persones i les seues necessitats”, assegurant que “per a això cal dur a terme polítiques valent, socials i feministes: perquè en aquest moment en què vivim fa falta més que mai”. Respecte al Pacte, ha assegurat que “millora l’anterior gràcies a l’experiència; és un pacte consensuat des de la màxima confiança, des de la professionalitat i responsabilitat; a partir d’ara tornem a ser un equip i deixem de costat el partidisme”. Explicant que en el pacte han prioritzat “el benestar de les persones; el benestar social, la transparència i la participació”. Ha agraït la generositat dels dos partits, PSPV i Compromís, i ha tingut unes paraules d’agraïment a les persones que han estat al seu costat i també al poble d’Ondara per la confiança per a continuar treballant”, i finalment ha donat les gràcies “a Álex i a Joan per voler sumar-se per a fer polítiques pel nostre poble”.

joan costa ciutadans

Joan Costa ha aprofitat el seu parlament per a agrair a les 253 persones que els van votar, i que han permès amb el seu vot que Ondara tinga la representació de quatre partits a l’Ajuntament, i ha afirmat que “ens tindreu al vostre costat per a tot el que siga millor per al poble».

L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro ha felicitat a la nova corporació d’Ondara, i ha agraït l’assistència dels veïns. El seu discurs ha estat el següent:

alcalde jose ramiro (3)

«Encetem una nova legislatura constituint la Corporació Municipal per als propers quatre anys, i primerament voldria felicitar a totes i tots els regidors que avui heu pres possessió dels vostres càrrecs, especialment a aquells que ho feu per primera vegada i podreu comprovar de primera mà el que suposa representar als nostres veïns i veïnes, des del servei públic i la recerca del bé comú. Gaudiu d’esta nova etapa. Benvinguts a la casa de totes i tots, des de la que espere i confie que sapiguem posar a disposició el millor de nosaltres mateixos.

La present corporació ha resultat de les eleccions celebrades el 26 de maig, on els ondarencs i ondarenques van optar majoritàriament per una opció progressista i d’esquerres. No de bades, 2173 vots, el 64 % de les i els votants, i sobretot, havent millorat els resultats del 2015 en 8 punts, ens ha permès un número suficient de regidors per a reeditar el pacte de govern que en la legislatura anterior va donar tants bons fruits dins de les limitacions en recursos teníem.

Si que voldria fer menció especial a les 1271 persones que van votar al partit socialista, fent-nos ser la força política més votada, i depositant la confiança en el meu equip i en la meua persona. Agrair-los la confiança i suport, tenen la nostra paraula que ens esforçarem en complir el nostre programa de govern que els vam exposar durant la campanya.

Personalment, si he de fer una valoració de la legislatura passada, aquesta és positiva. En el pacte de govern del 2015 es marcaven les línies generals que Ondara necessitava, fonamentat en l’Atenció Social, la Transparència, la Participació, el Model Organitzatiu de l’Ajuntament, l’Auditoria Econòmica i la gestió eficaç, eficient i efectiva de tots els recursos de l’Ajuntament i del Poble. A més, l’equip de govern va empastar molt bé a l’hora de treballar en el dia a dia, amb molt bona sintonia i que amb els encerts, i de segur que alguna errada, continuarem aquesta legislatura fent molt i molt bo per a Ondara.

I des de l’experiència i la generositat, el PSPV i Compromís per Ondara, hem reeditat i millorat el pacte de 2015 per a l’actual legislatura. Un pacte 2019 més compromès si cap amb els ondarencs i ondarenques, amb propostes concretes dels dos programes de govern a posar en marxa en els propers anys. Pensant en una política de poble i no de partit, que faça bandera del diàleg, la pluralitat, la participació i la visió de llarg termini. On ens reforcem com un sol equip i ajustem l’estructura organitzativa de les regidories per a fer-les més eficients i horitzontals.

Tenim per davant grans reptes, grans projectes que són bàsics per al futur d’Ondara i que esperem que prompte comencen a fer-se realitat: com per exemple, l’espai jove, el centre de dia, la fusió de les empreses municipals, l’àrea recreativa del molí coví, la recuperació del terme municipal, activar la Comissió 2030, fer un planter d’empreses, millorar totes les instal·lacions municipals, l’escola d’estiu sènior per als nostres majors, els nous accessos al parc comercial o la unificació dels centres educatius, entre molts altres projectes que podeu consultar en el document del pacte.

I des del càrrec que avui se me confia novament, com a Alcalde d’Ondara, des de la responsabilitat, la empatia i la humilitat em pose a disposició de tots els veïns i veïnes per intentar ajudar-los en allò que necessiten. Pense que és un gran honor per a un ondarenc ser regidor de la corporació municipal, però l’honor més gran és poder presidint-la com a Alcalde. Augure una Alcaldia i una legislatura fructífera per què estic rodejat de gent molt compromesa i disposada a treballar pel poble d’Ondara, des dels mateixos regidors i regidores, treballadors municipals, grans professionals, companys i companyes del partit socialista i amics i amigues.

En el capítol d’agraïments, tal i com vaig dir fa dos anys, el camí que continue avui, és un camí compartit amb totes i tots els que m’envolteu o heu estat amb mi algun moment de la meua vida; amics i amigues, família, companys i companyes. De fet, pense que degut a vosaltres o gràcies a vosaltres continue estant ací, perquè heu fet que siga qui sóc.

No vull acabar la meua intervenció sense agrair a aquells que més em pateixen. Encara que em diguen, des de la humiltat, que no cal repetir sempre els agraïments, seria injust no fer-ho una i mil voltes, la meua família. Als meus pares, als meus germans i nebots, als meus sogres i cunyats, als meus amics i amigues, i com no a la meua dona Carmina i als meus fills Carles i Cesc, que m’aguanten la dedicació que faig al poble i que de vegades li la furte a ells. Gràcies.

I acabe la meua intervenció, exactament com vaig acabar la de la meua investidura del 2017. Afrontant amb molt d’orgull, sabent que és un honor i un privilegi, des de la Veritat per a ser lliure i enfortint-me dia a dia per a servir als demés, us demane que m’acompanyeu i m’ajudeu igual que m’heu acompanyat els darrers anys i avui. Salut i que tinguem molta sort totes i tots».

Cal recordar que el nou Equip de Govern d’Ondara estarà integrat per vuit regidors; pel PSPV, a més de José Ramiro, estaran Raquel Mengual, Francesc Giner, Mari Carmen Velázquez i Miguel Gomis, i per Compromís, a més de Mar Chesa, estaran Pere Picornell i Raquel López. En referència a l’organització del nou equip de govern d’Ondara, tal com van concretar aquesta setmana PSPV i Compromís en la presentació del pacte de govern, l’Alcalde aquests 4 anys serà José Ramiro, la 1a tinent d’alcalde Mar Chesa, la 2a tinent d’alcalde Raquel Mengual, i el 3r tinent d’alcalde Francesc Giner. La portaveu de l’Equip de Govern serà Mar Chesa.

Els equips de treball i les corresponents delegacions s’han dividit en dos grans àrees; la tècnica, el responsable de la qual serà José Ramiro, i la social, encapçalada per Mar Chesa. Quant a les delegacions que assumeix cadascu, José Ramiro assumeix, a més de l’Alcaldia, també les àrees de Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil; Promoció Econòmica i Turisme; Agenda 2030, Infància i Joventut. Mar Chesa, a més de primera tinent d’alcalde i portaveu de l’Equip de Govern, serà la responsable de Formació i Ocupació, Educació, Esports i Llengua. Raquel Mengual, segona tinent d’alcalde, és la delegada de Comunicació, Cultura, Residents Estrangers, Igualtat i Dona. Pere Picornell estarà al capdavant d’Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics; Manteniment Públic i Serveis; i Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal. Francesc Giner serà el tercer tinent d’alcalde i el responsable d’Urbanisme, Mobilitat Urbana i Patrimoni Urbà, i Conseller Delegat de les Empreses Municipals. Raquel López serà la regidora de Compres i Contractació, Règim Jurídic i Interior, Personal, Modernització de l’Administració, Hisenda, Patrimoni Municipal, Transparència, a més de Secretària de les Empreses Municipals (Posteriorment Consellera Delegada Institucional). Mari Carmen Velázquez serà la regidora de Protocol i Relacions Institucionals, Atenció Social, Sanitat i Majors. I Miguel Gomis serà el delegat de Festes i Tradicions, Democràcia Participativa i Associacionisme, i Manteniment d’Infraestructures.

equip govern ondara pacte (1)

PSPV I COMPROMÍS PRESENTEN EL PACTE DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA 2019-2023

 • L’Alcalde d’Ondara serà el candidat del PSPV, José Ramiro

 • Els regidors i regidores electes d’ambdós partits (5 del PSPV i 3 de Compromís) han detallat públicament l’organització de l’Equip de Govern, l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia, i els Equips de treball i Regidories

Ondara, 12.06.19. Els Regidors i les Regidores electes dels partits PSPV i Compromís en les eleccions municipals del passat 26 de maig a Ondara han presentat hui i han signat de forma pública el pacte de govern a què han arribat per governar a l’Ajuntament d’Ondara durant la pròxima legislatura 2019-2023. El regidor electe i candidat del PSPV a l’Alcaldia d’Ondara, José Ramiro, i la regidora electa i candidata de Compromís, Mar Chesa, han oferit a l’Ajuntament d’Ondara una roda de premsa conjunta, en la que han concretat els detalls del pacte de govern, per mitjà del qual, l’Alcalde d’Ondara durant aquesta nova legislatura 2019-2023 serà José Ramiro. La compareixença ha servit perquè PSPV i Compromís anuncien les delegacions que ostentarà cada regidor/a, així com les principals bases de l’acord arribat, l’organització de l’Equip de Govern, l’Alcaldia i Tinences d’Alcaldia, i els Equips de treball i Regidories.

 equip govern ondara pacte (1) equip govern ondara pacte (3)

José Ramiro i Mar Chesa han estat acompanyats en la seua compareixença pública pels membres de les seues respectives candidatures, que entraran a formar part de la corporació municipal, i que formaran part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara; pel PSPV, a més de José Ramiro Pastor, estaran Raquel Mengual Bisquert, Francesc Antoni Giner Camaró, Mari Carmen Velázquez Rosado i Miguel Gomis Sancho; i per Compromís, a més de Mar Chesa Pedrós, entraran com a regidors Pere Picornell Vives i Raquel López Díaz.

Des del nou Equip de Govern que conformaran PSPV-Compromís a partir d’aquest dissabte 15 de juny (quan tindrà lloc el ple de constitució de la nova corporació) han posat de manifest que entenen que “els ciutadans i ciutadanes, mitjançant els resultats de les eleccions municipals, continuen volent un govern progressista per a Ondara en atorgar un nombre de regidors suficientment elevat per a garantir la governabilitat, amb les premisses bàsiques de la transparència i la participació ciutadana”. Afirmen que el seu principal objectiu és “continuar garantint la governabilitat i per a això subscrivim aquest Pacte de Govern, desenvolupat en un programa conjunt, consensuat i estable que referme durant quatre anys més el model de govern establit en el 2015”. Un Pacte de Govern en què PSPV-PSOE i Compromís assumeixen la coresponsabilitat en totes i cadascuna de les decisions que es prenguen des de les diferents àrees de treball, i per a això, es crearan els mecanismes adients perquè la presa de decisions tinga caràcter col·lectiu.

equip govern ondara pacte (2)

Mar Chesa ha afirmat que “tenim molta il·lusió de continuar treballant pel poble, i sempre hem tingut voluntat de seguir amb el pacte, que és molt paregut al de 2015, i que permetrà garantir la governabilitat i facilitar l’estabilitat”, i ha deixat clar que “som un sol equip”. Ha afirmat que “hem treballat per a fusionar els nostres programes, que són molt semblants i es complementen bé”. Ha detallat que les línies generals del pacte de Govern són «l’atenció social, la transparència i participació, el desenvolupament urbà, l’organització i gestió horitzontal, l’auditoria econòmica i la gestió eficaç, eficient i efectiva de tots els recursos de l’Ajuntament i el poble”. A més ha matisat que “l’Alcaldia no ha estat en discussió perquè sabíem la realitat de què partíem”.

mar chesa

jose ramiro

José Ramiro, que serà l’Alcalde d’Ondara durant els pròxims 4 anys, ha assegurat que “és un pacte que millora l’anterior per a fer-ho més eficient, perquè ho fem des de l’experiència dels últims 4 anys”, i ha volgut aprofitar per a agrair “el seu suport i generositat” tant al col·lectiu de Compromís per Ondara com a l’agrupació Socialista, que estan darrere dels regidors de Compromís i darrere dels regidors del PSPV-PSOE d’Ondara. Quant al cost econòmic polític, ha avançat que serà pràcticament el mateix que fins ara. José Ramiro ha detallat l’organització i distribució de delegacions entre els membres del nou equip de govern.

En referència a l’organització del nou equip de govern, l’Alcalde serà José Ramiro, la 1a tinent d’alcaldia Mar Chesa, la 2a tinent d’alcaldia Raquel Mengual, i el 3r tinent d’alcalde Francesc Giner. La portaveu de l’Equip de Govern serà Mar Chesa.

Els equips de treball i les corresponents delegacions s’han dividit en dos grans equips; el tècnic, el responsable del qual serà José Ramiro, i el social, encapçalat per Mar Chesa. L’equip tècnic serà l’encarregat de les Regidories més orientades a l’economia, planificació, personal, etc., les encarregades del dia a dia del funcionament de l’Ajuntament. L’equip social s’encarregarà de les Regidories més orientades a la ciutadania i als actes i esdeveniments que s’organitzen any rere any. Emmarcades en aquests dos equips es troben sis grans àrees. Les àrees de Governació i Règim interior; Finances i Hisenda; Dinamització econòmica i gestió estratègica; i Sostenibilitat i Medi Ambient, estaran coordinades per José Ramiro. Les àrees de Serveis a les persones i de Serveis sociosanitaris estaran coordinades per Mar Chesa.

Dins de cadascuna de les àrees, les delegacions queden distribuïdes de la manera següent:

ÀREA DE GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • SEGURETAT CIUTADANA, POLICIA LOCAL I PROTECCIÓ CIVIL Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS Regidora delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado

 • COMPRES I CONTRACTACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • RÈGIM JURÍDIC I INTERIOR: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • PERSONAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MODERNITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ: Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • MANTENIMENT D’INFRAESTRUCTURES Regidor delegat : Miguel Gomis Sancho

ÀREA DE FINANCES I HISENDA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • HISENDA Regidora delegada: Raquel López Díaz. La delegació d’Hisenda comprèn expressament: Pressupost municipal, Ordenances fiscals i Tresoreria.

 • PATRIMONI MUNICIPAL Regidora delegada: Raquel López Díaz

ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I GESTIÓ ESTRATÈGICA

Coordinador d’Àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor. Comprèn expressament: Empresa, Comerç, Turisme i Indústria.

 • FORMACIÓ I OCUPACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • COMUNICACIÓ Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • EDUCACIÓ Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • ESPORTS Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós. La delegació d’Esports comprèn expressament: Escoles Esportives, Clubs Esportius i activitats esportives.

 • DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA I ASSOCIACIONISME Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • TRANSPARÈNCIA Regidora delegada: Raquel López Díaz

 • INFÀNCIA I JOVENTUT Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • CULTURA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert La delegació de Cultura comprèn expressament: Foment de la Cultura, Història Local i Agermanaments.

 • LLENGUA Regidora delegada: Mar Chesa Pedrós

 • FESTES I TRADICIONS Regidor delegat: Miguel Gomis Sancho

 • MAJORS Regidora Delegada: Mari Carmen Velázquez Rosado. La delegació de Majors comprèn expressament: Majors, Residència i Centre de Dia

 • RESIDENTS ESTRANGERS Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

 • IGUALTAT I DONA Regidora delegada: Raquel Mengual Bisquert

ÀREA DE SERVEIS SOCIOSANITARIS

Coordinadora d’àrea: Mar Chesa Pedrós

 • ATENCIÓ SOCIAL Regidora delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado. La delegació d’Atenció Social comprèn expressament: Coordinació amb la MASSMA, relació i col·laboració amb associacions assistencials, Protecció i Atenció Social, Solidaritat i Dependència.

 • SANITAT Regidora Delegada: Mª Carmen Velázquez Rosado

ÀREA DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Coordinador d’àrea: Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • AGENDA 2030 Reservat a l’Alcaldia, José Ramiro Pastor

 • URBANISME, MOBILITAT URBANA I PATRIMONI URBÀ Regidor delegat: Francesc Antoni Giner Camaró. La delegació d’Urbanisme comprèn expressament: Territori, Planejament, Gestió i Disciplina Urbanística, Trànsit i via pública urbana i Protecció, recuperació i rehabilitació del Patrimoni arquitectònic.

 • AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, TERME MUNICIPAL I RECURSOS HÍDRICS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació d’Agricultura i Medi Ambient comprèn expressament: Agricultura, Medi Ambient, Gestió Integral de Residus, Entorn Rural, Camins, Recuperació de Terme Municipal, Neteja i/o explotació de parcel·les agrícoles, Banc de Terres, Consell Agrari i Comunitat de Regants.

 • PARCS, JARDINS, ESPAIS NATURALS I BENESTAR ANIMAL Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal comprèn expressament: Parcs urbans, Jardins Municipals, Foment d’espais verds i arbratge, paisatges, Àrea Recreativa Vaig moldre Coví, Barrancs, Riu Girona, Serra de Segària, Relació amb entitats protectores d’animals i tot el Benestar Animal.

 • MANTENIMENT PÚBLIC I SERVEIS Regidor delegat: Pere Josep Picornell Vives. La delegació de Manteniment Públic i Serveis comprèn expressament: Pluvials, enllumenat, aigua potable, gas, clavegueram, etc.

Quant a les Empreses Municipals (PIMON i SINMA), s’ha puntualitzat que estan en un procés de fusió que ha de culminar el 31 de desembre de 2019. En el primer semestre de 2020, s’abordarà una actualització dels estatuts per a plasmar una millor organització de les mateixes, a més de dotar-les de ferramentes de transparència, participació, gestió eficient, anticorrupció, etc. Per tant, l’organització en l’estructura directiva de les empreses serà la següent; fins als nous estatuts, el Conseller Delegat serà Francès Antoni Giner Camaró i la Secretària serà Raquel López Díaz. En la proposta de nous estatuts, el Conseller Delegat Executiu serà Francesc Antoni Giner Camaró i la Consellera Delegada Institucional serà Raquel López Díaz.

Detallant de forma personal cadascuna de les delegacions que corresponen als membres de l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Ondara en la nova legislatura 2019-2013:

José Ramiro

Alcaldia

Seguretat Ciutadana, Policia Local i Protecció Civil

Promoció Econòmica i Turisme

Agenda 2030

Infància i Joventut

Mar Chesa

Formació i Ocupació

Educació

Esports

Llengua

Raquel Mengual

Comunicació

Cultura

Residents Estrangers

Igualtat i Dona

Pere Picornell

Agricultura, Medi Ambient, Terme Municipal i Recursos Hídrics

Manteniment Públic i Serveis

Parcs, Jardins, Espais Naturals i Benestar Animal

Francesc Giner

Urbanisme, Mobilitat Urbana i Patrimoni Urbà

Conseller Delegat Empreses Municipals

Raquel López

Compres i Contractació

Règim Jurídic i Interior

Personal

Modernització de l’Administració

Hisenda

Patrimoni Municipal

Transparència

Secretaria Empreses Municipals, Posteriorment Consellera Delegada Institucional

Mari Carmen Velázquez

Protocol i Relacions Institucionals

Atenció Social

Sanitat

Majors

Miguel Gomis

Festes i Tradicions

Democràcia Participativa i Associacionisme

Manteniment d’Infraestructures

pacte signat

ayto8

L’AJUNTAMENT D’ONDARA CELEBRA AQUEST DISSABTE 15 DE JUNY A LES 12 HORES EL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ALCALDESSA

Ondara, 11.06.19. L’Ajuntament d’Ondara ha convocat la sessió extraordinària que ha de celebrar el Ple d’aquesta Corporació el dissabte dia 15 de juny de 2019, a les 12,00 hores, en primera convocatòria i en la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament, amb subjecció al següent:

ORDRE DEL DIA

1.‑ Constitució de la Corporació Municipal i elecció de l’Alcalde/Alcaldessa.

Traslladar esta resolució als regidors electes, que hauran de personar-se en l’acte indicat, de conformitat amb la normativa aplicable, proveïts de la documentació següent:

* Acreditació de la seua personalitat.

* Credencial expedida al seu favor per la Junta Electoral de Zona, cas que no l’haguera presentada anteriorment en Secretaria de l’Ajuntament (article 195 de la Llei Orgànica Reguladora del Règim Electoral General). Còpia DNI.

* Acreditació de les declaracions d’activitats i de béns i causes de possibles incompatibilitats, formulades davant la Secretaria de l’Ajuntament, cas que no l’haguera presentada anteriorment en Secretaria de l’Ajuntament .

Corporació Municipal 2017-2019

ONDARA CELEBRARÀ EL DIMECRES 12 DE JUNY EL PLE DE FINALITZACIÓ DE LA CORPORACIÓ 2015-2019

Ondara, 06.06.19. L’Ajuntament d’Ondara celebra el proper dimecres 12 de juny de 2019 la sessió extraordinària del Ple de la Corporació Municipal a les 14 hores. Aquesta Convocatòria extraordinària queda motivada d’acord amb l’article 36.1 ROF amb motiu de la finalització de la Corporació 2015-2019.

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2019/5. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (21 de maig de 2019).

Corporació Municipal 2017-2019

Corporació Municipal Ondara 2017-2019

resultats europees ondara

RESULTATS A ONDARA DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 26 MAIG 2019

resultats europees ondara

Ondara, 27.05.19. Al municipi d’Ondara, els resultats de les Eleccions Europees d’ahir 26 de maig són els següents:

 • PSOE – 1.132 vots – 33,26% (en 2014: 481 vots, 18,76%)

 • PP – 811 vots – 23,83% (en 2014: 732 vots, 28,55%)

 • CPE (Compromís) – 604 vots – 17,75% (en 2014: 404 vots, 15,76%)

 • PODEMOS-EUPV – 277 vots – 8,14% (en 2014: 206 vots, 8,03%)

 • Ciutadans – 276 vots – 8,11% (en 2014: 43 vots, 1,68%)

 • Vox – 104 vots – 3,06% (en 2014: 15 vots, 0,59%)

La resta de candidatures obtenen menys del 2% dels vots.

Enllaç a la pàgina web oficial amb els resultats d’Ondara:

https://resultados.eleccioneslocaleseuropeas19.es/#/es/eu/resultados/provincias/alicante-alacant/ondara

La participació en les eleccions Europees a Ondara ha augmentat un 14,76% respecte a les eleccions de 2014; hi ha hagut 3.434 vots, el que suposa un 70,73% de participació, enfront dels 2.606 vots de 2014 (un 55,97% de participació).

resultats ondara 26 M locals

RESULTATS DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 26 MAIG 2019 A ONDARA : 5 REGIDORS PER A PSPV-PSOE; 4 REGIDORS PER A PP ; 3 REGIDORS PARA COMPROMÍS I 1 REGIDOR PER A CIUTADANS

resultats ondara 26 M locals

Ondara, 26.05.19. Una vegada realitzat l’escrutini de les votacions a Ondara en les Eleccions Locals d’avui diumenge 26 de maig de 2019, el resultat al municipi Ondara, a l’Ajuntament del qual li corresponen 13 regidors, és el següent:

 • PSPV-PSOE, amb José Ramiro de candidat, ha sigut el partit més votat, un total de 1.271 vots que suposa un 37% del total, aconseguint 5 regidors.

 • PP , amb Álex Hernández de candidat, ha sigut el segon partit en nombre de vots, ha aconseguit 963 vots, el que suposa un 28% del total, aconseguint 4 regidors.

 • Compromís, amb Mar Chesa de candidata, aconsegueix 902 vots, el que suposa un 26% del total, i li atorga 3 regidors.

 • Ciutadans, el candidat del qual és Joan Costa, entra per primera vegada a l’Ajuntament d’Ondara, amb 253 vots i el 7% del total, aconseguint 1 regidor.

Respecte a les dades de participació a Ondara, indicar que el cens total d’electors ha sigut de 4.877 persones. La participació en aquestes eleccions municipals de 2019 ha sigut de 3.389 persones, un 69,49%. La participació s’ha reduït a Ondara respecte a les municipals de 2015, quan va ser de 3.678 persones, un 78,18% del total.

Comparant els resultats amb els de fa 4 anys, en 2015 el PP va aconseguir en les eleccions municipals 1.355 vots, el 37,17% del total, i 5 regidors, pel que ha perdut 1 regidor. El PSPV-PSOE va obtenir 1.103 vots, el 30,26% del total, obtenint 4 regidors, per la qual cosa augmenta ara en 1 el nombre de regidors. Compromís va tindre 1.018 vots en 2015, amb el 27,93% del total, i 4 regidors, per la qual cosa hi ha perdut 1 regidor en aquestes eleccions. Ciutadans no va concórrer als comicis municipals de 2015.

Després dels resultats de les eleccions municipals, la composició de la nova corporació municipal de l’Ajuntament d’Ondara 2019-2023, segons les llistes de les corresponents candidatures, seria la següent:

 • Pel PSPV- PSOE:

1. JOSE RAMIRO PASTOR

2. RAQUEL MENGUAL BISQUERT

3. FRANCESC A. GINER CAMARO

4. MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ ROSADO

5. MIGUEL GOMIS SANCHO

 • Pel PP:

1. ALEJANDRO HERNANDEZ GINER

2. NATALIA MATEU FEMENIA

3. JAUME FEMENIA RIBES

4. AURORA ORTS PASTOR

 • Per Compromís:

1. MAR CHESA PEDROS

2. PERE JOSEP PICORNELL VIVES

3. RAQUEL LOPEZ DIAZ

 • Per Ciutadans:

1. JOAN COSTA SOLER