ple gener 2019 (4)

EL PLE D’ONDARA APROVA LA COMPRA DEL MOLÍ COVÍ

Ondara, 01.02.19. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en la seua sessió ordinària de gener l’adquisició del Molí Coví per 21.000 euros. La votació va eixir avant amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i l’abstenció del PP. Amb això, s’acorda la compra, per part de l’Ajuntament, d’aquesta infraestructura hidràulica, Bé de Rellevància Local, que està ubicada en la ribera del riu Girona. Ondara adquireix el Molí Coví pel seu interès arquitectònic, cultural i etnològic, amb la intenció de restaurar les dites instal·lacions i habilitar-les com a espai visitable; posant-ho en valor per a poder desenvolupar en un futur un projecte cultural en les seues instal·lacions, com va explicar l’Alcalde, José Ramiro, el qual va aprofitar per a donar les gràcies a Vicent Ortuño per la seua labor en aquest assumpte. La tramitació de la compra del Molí Coví va arrancar fa un any, però fins ara no s’ha pogut concretar per qüestions burocràtiques dels seus propietaris. Aquest punt es va aprovar amb l’abstenció del PP, el portaveu del qual, Javier Lozano, va argumentar la seua abstenció en què “no heu comptat amb nosaltres per a l’adquisició; desconeixem tot el procés”, insistint en el fet que “en la part política heu de parlar també amb nosaltres”, i deixant clar que “estem a favor de la compra, però no de les formes”. L’Alcalde va matisar que només es votava l’adquisició; ja que el que després es faça allí, serà amb la pròxima corporació.

ple gener 2019 (2)ple gener 2019 (3)

En el ple es va acordar, en aquest cas per unanimitat, la ratificació de l’acord de Junta de Govern referent a la subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant per a millorar l’enllumenat públic del Barri del Crist, dins de les subvencions per a inversions financerament sostenibles de l’anualitat 2018. La subvenció provincial ascendeix a 58.792 euros i correspon a la substitució de les lluminàries actuals per Leds, sent l’aportació municipal al projecte de 3.094 euros, ascendint a un total de 61.887 euros que es destinaran a aquesta actuació. En aquest punt, el PP va votar a favor, si bé el seu portaveu va voler deixar constància que “trobem a faltar que s’aprove en la Junta de Govern, sense comptar amb el PP”, incidint en que “seria més fàcil comptar amb nosaltres per a fer les coses millor”.

ple gener 2019 (4) ple gener 2019 (6)

En la sessió plenària es va aprovar per unanimitat la nova adhesió de l’Ajuntament d’Ondara al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia promogut per la Unió Europea, per a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de CO2.

En el ple d’anit es va aprovar la modificació dels estatuts de la Massma, en ser Ondara un dels municipis integrants d’aquesta Mancomunitat. En concret, la modificació dels estatuts fa referència a l’article 2 (denominació i seu); a l’article 3 (objecte i competències) i a l’article 10 (vicepresident). Aquest punt va eixir avant per unanimitat, igual que la proposta d’acord de dissolució del CEMA (Consorci Esportiu de la Marina Alta), que estava en situació d’irregularitat, segons va explicar la Regidora d’Esports, Mar Chesa; i el Síndic de Comptes va resoldre que s’havia de dissoldre. Aquesta dissolució ha de ser aprovada per cadascú dels membres del consorci; en aquest cas, els Ajuntaments integrats en el CEMA, com és el cas d’Ondara. Està previst que siga la MaCMa qui es faça càrrec de les funcions del CEMA.

En els informes d’Alcaldia i Regidories, l’Alcalde, José Ramiro va donar compte de la creació de places accessibles per a persones amb mobilitat reduïda a la Plaça de Bous d’Ondara. La Regidora d’Educació, Mar Chesa, va explicar que en el Pla Edificant de la Conselleria, els equips redactors dels projectes de millora dels col·legis Marjals i Sanchis Guarner han realitzat les visites amb l’equip directiu per a iniciar la redacció dels projectes i adjudicar les obres, i que prompte s’adjudicaran també les obres de l’IES Xebic. El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, va explicar les actuacions realitzades amb motiu del Dia de l’Arbre i va agrair el treball dels participants en el Taller d’Ocupació d’Auxiliar en Repoblament Forestal, per la plantació realitzada a Segària. El Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, va detallar el que s’ha efectuat en les obres de l’IVACE 1 i 2, i les actuacions que falten per executar; lluminàries, zones enjardinades, pintura de carrers, reasfaltat i senyalització.

En l’apartat de precs i preguntes, el portaveu del PP, Javier Lozano, va fer referència precisament a les obres de l’IVACE en l’Avinguda d’Alacant, qüestionant si per a anar fins al final passejant calia anar per la vorera o pel carril de vianants, a la qual cosa Francesc Giner va contestar que “pels dos llocs; és el mateix, els dos són per a vianants; un s’ha pintat de blau i en una segona fase es passarà a ampliar la vorera”.

AJUNTAMENT ONDARA (1)

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 31 DE GENER 2019

Ondara, 29.01.19. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 31 de gener de 2019 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/12. Aprovació de L’Acta anterior (20 de desembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2019/1. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2135/2018.MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Articles 2, 3 i 10. Aprovació.

4.-EXP 2136/2018. MATÈRIA 1202. Modificació Estatuts Massma. Article 16. Donar compte.

5.- EXP 2184/2018. MATÈRIA 1208. Proposta acord dissolució Consorci Esportiu de la Marina Alta (CEMA). Aprovació.

6.- EXP.1638/2018. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. Subvencions ajudes per Inversions Financerament Sostenibles anualitat 2018 «Millora de l’enllumenat públic de la zona del barri del Crist». Ratificació acord JGL de data 20 de desembre de 2018.

7.- EXP.148/2019. MATÈRIA 1000. Nova adhesió al Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia. Aprovació.

8.- EXP. 2108/2017. MATÈRIA 2300. Patrimoni. Adquisició Molí Covi (Partida Vinyals, pol. 2, parcel·la 110).

9.- EXP. PLENS/2019/1. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2019/1. Precs i Preguntes.

ple desembre unanimitat

ONDARA REP 17.997 EUROS EN APLICACIÓ DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Els fons hauran de destinar-se a programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere

Ondara, 21.12.18. L’Ajuntament d’Ondara va celebrar ahir l’últim ple ordinari de l’any 2018, i en aquest marc, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, va aprofitar el punt dedicat a Informes d’Alcaldia per a anunciar que la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha notificat aquesta setmana a l’Ajuntament d’Ondara que, en l’aplicació del Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere signat en 2017, Ondara rebrà per al pressupost 2018, un total de 17.997 euros. La dita quantia, tramitada per la Secretaria d’Estat d’Igualtat, s’incorpora al pressupost de 2018, però es permetrà utilitzar-la durant tot el primer semestre de 2019, justificant al setembre de 2019 les accions realitzades.

Els fons hauran de destinar-se a programes dirigits a l’eradicació de la violència de gènere (l’Ajuntament d’Ondara decidirà a quins programes es destinen ). Els fons rebuts s’han de destinar a la realització de projectes o programes que tinguen com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, com la realització de campanyes de sensibilització i prevenció de totes maneres de violència contra les dones; Promoure les Unitats de Suport en l’àmbit local o Taules de coordinació local o instruments de cooperació i coordinació semblants; Recolzar i contribuir a l’exercici de les seues funcions per les Unitats de Suport; Reforçar els serveis municipals d’atenció i informació a víctimes de violència contra la dona; a la Realització d’actuacions encaminades a la formació especialitzada continuada de professionals de l’àmbit local, en matèria d’igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona; al Reforç dels Cossos de Policia Local adherits al Sistema Viogen, i al Reforç dels Punts de Trobada Familiar.

José Ramiro ha destacat el fet de que el Govern espanyol haja dotat econòmicament eixes polítiques en contra de la violència de gènere i ha destacat que en cas d’Ondara, la quantia destinada ha estat determinada, entre altres, pel treball desenvolupat des del departament de Seguretat Ciutadana, en l’àrea MAAT (violència de gènere i menors).

ple desembre unanimitat

D’altra banda, en el ple ordinari es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia. Així, van eixir avant (amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i del PP) l’aprovació del marc normatiu de “Política de Seguretat de la Informació”; les Normes d’Ús dels Sistemes d’Informació de l’Ajuntament d’Ondara, i la moció en suport dels citricultors valencians, que va ser presentada conjuntament pels tres grups polítics i llegida pel Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell.

foto arxiu ple octubre unanimitat

ENTRA EN VIGOR LA BONIFICACIÓ A FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE EN ELS BONS ANUALS DE LA PISCINA, LES ESCOLES ESPORTIVES, ELS CURSOS DE CULTURA I LA UTILITZACIÓ D’EDIFICIS MUNICIPALS D’ONDARA

Ondara, 19.12.18. Dilluns passat 17 de desembre va ser publicada en el BOP l’aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances de l’Ajuntament d’Ondara per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Per tant, aquestes bonificacions ja han entrat en vigor, i seran aplicables des de ja mateix. En concret, aquestes bonificacions són del 10% de les taxes arreplegades en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). La bonificació va ser aprovada en el ple ordinari del mes d’octubre, per unanimitat de tots els grups polítics de l’Ajuntament d’Ondara.

foto arxiu ple octubre unanimitat

Aquestes quatre ordenances inclouen ja bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove. Per a gaudir de les bonificacions de família nombrosa o monoparental, és necessari presentar el títol corresponent, emès per la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana; i en el cas de les bonificacions referides a la titularitat del Carnet Jove, és necessari ser titular del mateix expedit per l’IVAJ.

Les bonificacions aprovades són acumulables a altres bonificacions vigents. En el cas de la piscina municipal, sala de fitness i pista de pàdel, (instal·lació gestionada per l’empresa municipal PIMON Ondara), fins ara existien les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10 % a majors de 65 anys; 25% a les persones amb diversitat funcional i 35% a persones desempleades d’Ondara. Ara s’afigen aquestes 2 noves bonificacions: 10% per a titulars de Carnet Jove, i 10% família nombrosa i/o monoparental. Les bonificacions són acumulables, i s’apliquen únicament en els bons anuals (els preus dels quals són: Natació: 101 euros; Natació i sala fitness: 141 euros; i Natació, sala fitness i pistes de pàdel: 191 euros)

En el cas de les escoles esportives municipals, gestionades per l’empresa municipal PIMON, fins ara s’aplicaven les bonificacions següents: 25% als empadronats a Ondara; 10% a les persones amb diversitat funcional, i 10% a famílies amb dos germans inscrits en alguna activitat (aplicat únicament al germà menor). Ara, en el cas de les Escoles Esportives, s’afigen les 2 noves bonificacions, sent també acumulables: carnet jove i família nombrosa/monoparental, un 10% de bonificació.

Respecte als cursos de cultura (serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals) i les taxes del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals, també tindran el 10% de bonificació per carnet jove i família nombrosa/monoparental, sent també acumulatiu a altres descomptes i bonificacions.

IMG_2622

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 20 DE DESEMBRE 2018

Ondara, 18.12.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 20 de desembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/11. Aprovació de L’Acta anterior (29 de novembre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/12. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 2139/2018. POLÍTICA DE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ. Aprovació marc normatiu.

4.- EXP. 2139/2018. NORMA D’ÚS DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ONDARA. Aprovació.

5.- EXP. 2155/2018. MOCIÓ EN SUPORT DELS CITRICULTORS VALENCIANS.

6.- EXP. PLENS/2018/12. Informes de l’Alcaldia Presidència.

7.- EXP. PLENS/2018/12. Precs i Preguntes.

favor equip govern

ONDARA APROVA UN PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2019 DE 6.650.000 EUROS AMB EL VOT EN CONTRA DEL PP

favor equip govern contra pp

  • L’Alcalde explica que el pressupost es basa en la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa un 160%

  • El portaveu de l’oposició considera que “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”

Ondara, 30.11.18. El ple de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir, amb els vots a favor de l’Equip de Govern PSPV-Compromís i en contra del PP, el Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON de 1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. Segons va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, el Pressupost de 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de despesa autònoma; la recuperació de despesa en les partides de caire social i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro va detallar respecte a l’increment pressupostari en l’apartat d’ingressos, que es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura). Va recalcar que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió per a acabar l’Espai Jove amb 457.000 euros. S’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació dels qual serà triada per la ciutadania.

El PP va votar en contra d’aquest document. El seu portaveu, Javier Lozano, va començar a enumerar, en el seu argument contrari al pressupost, diverses qüestions relacionades amb la política local, amb les que el seu grup no està d’acord. Va començar pel sou de l’Alcalde, de 42.000 euros (dient que els seus socis de govern, Compromís, van dir que «no cobrarien per manar»); seguint per les iniciatives per a joves que es proposen en el pressupost (inversió per a acabar l’Espai Jove i contractar un tècnic de joventut), sobre les quals va destacar que el PP també va fer inversions en infraestructures per a joves (entre les que va incloure el pavelló o la piscina, entre altres).

javier lozano

També va assenyalar que la reducció del deute de què parla el govern “es fa gràcies al PP”, i que els préstecs contrets en anteriors legislatures “eren per a inversions”: “gràcies al PP podeu pagar-ho tot i fer les inversions que feu”, va assenyalar. Va recriminar a l’Equip de Govern que parle de superàvit, insistint en el fet que “quan estaven en l’oposició negaven el superàvit”. Va assegurar que amb el pressupost “esteu destrossant el que va fer el PP: canvieu senyals de lloc, canvieu arbres de lloc, lleveu contenidors soterrats…”. Respecte a la retirada de contenidors soterrats va demanar un informe tècnic, perquè van ser instal·lats amb una subvenció de la Unió Europea. I va afegir no entendre perquè no s’inverteix a arreglar-los o renovar-los, en compte de llevar-los. Va seguir amb l’apartat de Festes, dient que en festes no s’estalvia, i que s’està fent pagar als veïns coses que abans no es pagava. Quant a Promoció Econòmica, va dir que la Fira d’enguany no ha tingut res a veure amb les d’anys anteriors “no hi havia llums, ni fullets…la gent que va exposar va dir que va ser un desastre”, va assegurar Lozano. Respecte a la neteja del poble, va dir que “deixa molt a desitjar”. Va continuar criticant que “gasteu 100.000 euros a acomiadar gent treballadora de l’Ajuntament”; que “vau prometre abaixar els imposts un 30%, i on està eixa reducció?”; que el calfador del poliesportiu s’espatla i tarden a arreglar-ho…Respecte a la partida de pressuposts participatius, va considerar “pareix que vos burleu, perquè tot el pressupost hauria de ser participatiu”. Va continuar criticant que “el Betlem Municipal ho heu llevat, ni subvenció ni res”, i que “les jardineres que hi havia en tots els balcons del poble, ja no queda ni una”. Per a Javier Lozano, “en definitiva, anem cap arrere; 2 anys amb Alcalde de Compromís per a res, i després 2 anys amb Alcalde del PSOE cap arrere”, va concloure.

jose ramiro - javier lozano

Respecte d’això, l’Alcalde, José Ramiro, va respondre que en aquesta intervenció, el portaveu popular havia aprofitat per a parlar i fer balanç de qüestions de tota la legislatura de les què ja s’han donat les corresponents explicacions en plens anteriors, i que en canvi, no havia aportat ni proposat res sobre els pressuposts que s’aprovaven. Al que Javier Lozano va respondre que tot el que havia dit, afectava el pressupost.

unanimitat

EL PLE D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DEL 25 NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

unanimitat

Ondara, 30.11.18. El ple ordinari de l’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir, per unanimitat de tots els grups polítics (PP, PSPV i Compromís) la proposta conjunta presentada a la sessió pels tres grups, amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

La moció va ser llegida íntegrament per la Regidora d’Igualtat, Raquel Mengual. El text íntegre aprovat és el següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Com cada any, el recompte de dones assassinades i de menors es fa insuportable, enguany amb xifres que van de les 50 a les 80 dones segons els criteris utilitzats: dins la parella, o també aquells que no eren parella o diversos vincles familiars, com ara mares, o en prostitució; i de 9 menors, a més dels assassinats que estan encara en investigació. Aquestes morts són la màxima representació de la violència masclista que sotmet les dones en tots els àmbits de la seua vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de més de la meitat de la població a la nostra societat. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d’un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament les tasques, considera les tasques de cura responsabilitat de les dones, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments discriminatoris i sexistes.

El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l’Assemblea General de l’ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat i també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar per la transformació social necessària i urgent. La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones, el masclisme mata i ha de ser una qüestió política de primer ordre. Les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, malgrat la progressiva conscienciació, no minven, i fan evident que a banda de les adhesions i manifestacions necessàries per mostrar el rebuig, són necessaris compromisos i accions coherents amb les

dimensions i la transcendència del problema. Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, l’any passat va nàixer el primer del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista. El Pacte Valencià contra la Violència de Gènere ha nascut per donar solució al conflicte polític i social que suposa en l’actualitat el terrorisme masclista. Les línies estratègiques desenvolupades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives són: garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la societat, coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i de les seues filles i fills, així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable per poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials, associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià, forces de seguretat i tercer sector.

El Pacte Estatal contempla 200 mesures amb 1.000 milions d’euros per als primers cinc anys. Una de les mesures més remarcable és la de creació de protocols en l’atenció primària sanitària i en les urgències per tal que el personal sanitari puga contribuir a detectar possibles víctimes de violència en els primers abusos, tal com ja es fa al País Valencià. Una altra mesura a celebrar és el reforçament i ampliació en tots els nivells educatius del foment dels valors igualitaris i la prevenció del masclisme i conductes violentes, treballant de forma especial amb menors, i donar formació específica al professorat. Però els pactes i les lleis s’han de desenvolupar.

Manifestem una aposta clara i contundent per corregir els possibles errors que es puguen produir en el sistema institucional que eviten que una dona que haja denunciat maltractament reste sense l’ajuda necessària per a la seua protecció per la falta de mitjans, formació o coordinació dels responsables de procurar-lila. També ens preocupen els models de relacions afectiu-sexuals difosos sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en aquests moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució -en aquests moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual entre joves de menys de trenta anys.

Els ajuntaments, per ser les Administracions més properes a la ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a aquest problema social. En aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen. És per tot això que aquest Ajuntament:

1. Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de totes les dones assassinades per violència de gènere i farà un acte públic en senyal d’homenatge i de reconeixement on es llegiran els seus noms, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps que expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d’aquesta violència, manifesta el seu compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.

2. Insta al Govern de l’Estat que desenvolupe la legislació necessària per a incloure com a violència masclista totes les violències contra les dones, reconegudes al Conveni d’Istanbul.

3. Exigeix el Govern de l’Estat el desenvolupament dels PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) amb perspectiva de gènere, com a principi per fer efectiva la legislació i la normativa.

4. Declara el seu compromís de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues regidories. Les accions municipals han de tindre un caràcter pedagògic i transformador i tindre en compte a l’hora de planificar les accions de totes les regidories que s’ha de fer sempre amb perspectiva de gènere (tenint present com cada decisió incideix de forma específica en la vida de la ciutadania, i que en la pràctica no siguen motiu de discriminació de les dones).

5. Per això també, insta al Govern d’Espanya a modificar la Llei de Règim Local per tal que els ajuntaments recuperen les competències en promoció de la igualtat entre dones i homes i en matèria de violència de gènere tal com està establit al Pacte d’Estat Contra la Violència de Gènere aprovat pel Congrés. És urgent que es puga contractar personal per a dotar els programes contra la violència masclista o d’atenció a les dones maltractades.

6. Insta al Consell de la Generalitat perquè s’adrece al Congrés, per exigir que s’accelere l’aplicació, els treballs de seguiment i l’avaluació sobre el desenvolupament del Pacte d’Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al Congrés. Així mateix insta al Consell de la Generalitat perquè intensifique les labors i treballs de la comissió de seguiment del Pacte Valencià contra la Violència Masclista i de gènere, amb la seua corresponent dotació pressupostària.

7. Es compromet a facilitar, a través dels mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i homes i de la violència masclista. I en tant que entitat subvencionadora, l’Ajuntament es compromet a no subvencionar actes en els quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de les dones de forma sexista com a reclam publicitari.

8. Insta a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de la judicatura i que revisen els protocols d’actuació.

9. Declara el terme municipal espai contra la tracta de persones, i per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes per a que aquesta greu violació dels drets humans desaparega, proporcionà ajuda a les dones objecte de la tracta i farà campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Es compromet a donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.

10. Considera absolutament necessari l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu, és per això que instem el Govern d’Espanya a incloure l’ensenyament afectiu-sexual dins del sistema educatiu perquè siga

coeducador.

11. Es compromet a adherir-se al Manifest del Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista i a difondre’l entre la seua ciutadania per tal d’aconseguir el major nombre possible d’adhesions a aquest document. O bé, si l’Ajuntament ja està adherit, es compromet a la Rendició de comptes dels Compromisos adquirits en l’adhesió al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista.

12. Traslladarà aquests acords a les associacions del poble, així com farà difusió en tots els mitjans municipals de comunicació.

IMG_2622

ONDARA TINDRÀ UN PRESSUPOST MUNICIPAL EN 2019 DE 6.650.000 EUROS EN QUÈ DESTACA LA REDUCCIÓ DEL DEUTE; L’EFICIÈNCIA I CONTROL DE LA DESPESA; LES PARTIDES DE CAIRE SOCIAL I LA DE JOVENTUT; I L’AUGMENT DEL 160% EN INVERSIÓ PÚBLICA

 

  • L’Ajuntament destinarà 457.000 euros per a acabar l’Espai Jove, i s’augmenten les partides de caire social amb 82.500 euros més

  • S’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, el que ha suposat una reducció del 50% dels capítol de préstecs i interessos per a 2019

Ondara, 28.11.18. Ondara celebrarà aquest dijous 29 de novembre sessió plenària ordinària, i entre els punts de l’ordre del dia destaca l’aprovació provisional del Pressupost Municipal de 2019, bases d’execució i plantilla de personal. El Pressupost General per a l’exercici 2019 de l’Ajuntament d’Ondara ascendeix a 6.650.000 euros, sent el pressupost de l’empresa municipal PIMON d’1.010.000 euros, i el de l’empresa SINMA de 769.000 euros. L’augment pressupostari és de 250.000 euros més respecte al de 2018. L’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, ha avançat que el Pressupost Municipal 2019 està concebut sobre cinc pilars fonamentals dins de les polítiques marcades per l’Equip de Govern: la reducció del deute; la joventut d’Ondara; l’eficiència i control de la despesa autònoma; la recuperació de la despesa en les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació…) i el suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial; i la inversió pública, que s’incrementa per al pròxim exercici un 160%.

José Ramiro ha destacat, quant a la reducció del deute, que s’ha pogut cancel·lar el préstec del Pla de Proveïdors del 2012, aportant una quantia en 2018 de 399.094 euros, “gràcies a la gestió econòmica de totes les regidories”; això ha suposat una reducció del 50% dels capítols de préstecs i interessos. D’altra banda, ha detallat que un dels eixos principals dels Pressuposts del 2019 són els i les joves d’Ondara; per això, es creen les partides pressupostàries per a la contractació d’un Tècnic/a de Joventut, a més de la inversió en l’Espai Jove, “consolidant així les tres condicions per a dur a terme com cal una Política Pública: Espai, Personal i Pressupost”. Respecte a l’eficiència i control de despesa autònoma, ha avançat que en els comptes de 2019 es continua la dinàmica de control en les partides de consum autònom de l’Ajuntament.

José Ramiro ha anunciat que s’augmentaran en 2019 les partides de caire social (joventut, cultura, educació, serveis socials, majors, festes, ocupació, …) i de suport a les associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial. Les partides socials s’incrementaran 82.500 euros respecte al pressupost del 2018. A més, les subvencions a associacions locals i comarcals d’àmbit assistencial, tenen la dotació pressupostària més elevada dels últims 6 anys, sent de 161.180 euros en 2019 (respecte als 100.600, 90.800, 71.150, 84.760 i 128.530 euros dels anys 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 respectivament). Un 25,4 % més que en 2018.

Quant a la inversió pública de l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde ha destacat que, igual que en 2018, les operacions d’inversió es realitzaran amb pressupost propi, “sense recórrer a cap operació d’endeutament, per la qual cosa no hi ha cap nova operació de crèdit prevista en 2019”. Cal destacar que la inversió pública s’incrementarà en 2019 un 160% respecte al 2018, passant de 377.050 a 607.830 euros. Destaquen els 457.000 euros per a completar el pressupost del 2018 dedicat a l’Espai Jove i acabar aquesta anhelada infraestructura d’oci, formació i informació per a joves. També es manté la partida dels Pressuposts Participatius, amb 50.000 euros per a 2019, la destinació des quals serà triada per la ciutadania. S’incrementa la partida de medi ambient per a abastir la neteja de barrancs amb 13.500 euros. José Ramiro ha aprofitat per a matisar que en 2018, el 9% del pressupost (572.500 euros), s’emprava per a l’amortització i interessos dels diferents préstecs bancaris contrets per l’Ajuntament en l’anterior legislatura. En 2019 és el 5% del pressupost (303.320 euros) el que es destinarà a aquesta finalitat, “limitant un any més la capacitat d’inversió que es disposa per al municipi”.

Respecte a l’increment pressupostari del pròxim exercici en l’apartat d’ingressos, dit augment es concentra en el capítol d’imposts directes amb 127.000 euros (a causa de l’increment anual de la revisió cadastral del 2012), i en el capítol de transferències corrents amb 146.000 euros (a causa de les partides d’Administració General de l’Estat i a la gratuïtat de l’Escola Infantil de 2 a 3 anys). Es mantenen per al pròxim exercici les expectatives d’ingrés en les partides vinculades amb l’evolució creixent de llicències urbanístiques, i amb la modificació de compatibilitat urbanística del Parc Comercial Marjals (que permet noves construccions en aquesta zona i la instal·lació de noves empreses i comerços, amb les seues corresponents llicències urbanístiques i d’obertura).

IMG_2622

ONDARA CELEBRA PLE ORDINARI EL DIJOUS 29 DE NOVEMBRE 2018

Ondara, 27.11.18. L’Ajuntament d’Ondara celebrarà el dijous 29 de novembre de 2018 a les 20:30 hores una sessió ordinària del Ple de la corporació Municipal amb el següent Ordre del Dia:

ORDRE DEL DIA

1.- EXP. PLENS/2018/10. Aprovació de Les Actes anteriors (25 d’octubre de 2018).

2.- EXP. PLENS/2018/11. Decrets de l’Alcaldia Presidència. Donar compte.

3.- EXP. 1802/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Informe morositat i PMP tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

4.- EXP. 1803/2018. 4002 SERVEIS ECONÒMICS. Execució tercer trimestre pressupost general 2018. Donar compte.

5.-EXP. 2021/2018. PRESSUPOST. Modificació de crèdit del pressupost general de 2018. Transferències. Aprovació provisional.

6.-EXP. 1804/2018. PRESSUPOST. Pressupost General 2019. Bases d’execució i plantilla de personal. Aprovació provisional

7.-EXP.2010/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP amb motiu del dia 25 de novembre, dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

8.-EXP.2030/2018. MOCIÓ. Proposta conjunta PSOE-PSPV-COMPROMIS i PP sobre la millora en l’atenció sanitària a la fibromiàlgia.

9.- EXP. PLENS/2018/11. Informes de l’Alcaldia Presidència.

10.- EXP. PLENS/2018/11. Precs i Preguntes.

IMG_2622

ONDARA MODIFICARÀ LES ORDENANCES FISCALS PER A BONIFICAR FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I TITULARS DEL CARNET JOVE

Ondara, 24.10.18. L’Ajuntament d’Ondara celebra aquest dijous 25 d’octubre la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’octubre, i entre els punts de l’ordre del dia destaca la modificació de diverses ordenances per a incorporar bonificacions tant a famílies nombroses com monoparentals, i per a titulars del Carnet Jove, segons ha avançat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. Aquestes bonificacions seran del 10% de les taxes recollides en diverses ordenances: les de les escoles esportives municipals; les del preu per utilització o aprofitament d’edificis municipals; la del servei de piscina municipal, sala de fitnes i pista de pàdel; i les taxes dels serveis d’ensenyaments especials en edificis municipals (els cursos de cultura). Aquestes quatre ordenances es porten a ple per a incloure bonificacions del 10% dels preus, per a les famílies nombroses, monoparentals, i titulars del Carnet Jove.

A més, en l’ordenança de la utilització de preus per edificis municipals es regula el preu pel pavelló (fins ara no estava regulat). En el cas de l’ordenança dels cursos de cultura, es plasma en l’ordenança l’actualització de tots els cursos que s’efectuen i a més s’inclou una anàlisi econòmica de cadascun dels cursos, amb el seu cost, els seus ingressos i el que li costarà a l’Ajuntament impartir cadascun d’ells.

En el ple també es porta a aprovació la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI, amb l’objectiu, segons ha avançat l’Alcalde, José Ramiro, de “beneficiar a més famílies nombroses”. La bonificació en l’IBI estava (fins ara) dirigida a aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tingueren un valor cadastral d’entre 50.000 i 90.000 euros (excloent valors cadastrals inferiors a aquests); les famílies nombroses de categoria general tenien un 20% de bonificació quan el valor cadastral era de 50.000 a 90.000 euros; i un 5% amb un valor cadastral superior; mentre que les de categoria especial tenien un 30 i un 10% de bonificació, respectivament. Amb la modificació de l’ordenança de l’IBI que passa pel ple d’octubre, la bonificació per a famílies nombroses arribarà a totes aquelles famílies nombroses les vivendes de les quals tinguen un valor cadastral de fins a 125.000 euros, amb una bonificació del 20% per a les famílies nombroses de categoria general i un 30% les de categoria especial; mentre que per a valors cadastrals superiors a 125.000 euros, la bonificació serà del 10% en categoria general i del 15% en especial.

D’altra banda, el ple inclou en l’ordre del dia la modificació de l’ordenança de la taxa d’entrada de vehicles a través de voreres i reserves de via pública per a aparcament. La modificació no suposa increment de la taxa; sinó que implica, d’una banda, l’obligatorietat de col·locar de forma visible la placa dels guals corresponents; i d’altra banda, el titular del gual haurà d’efectuar les obres necessàries per a habilitar l’accés del gual corresponent i també, en cas de donar-se de baixa, haurà de tornar la vorera i rastell al seu estat original, amb la sol·licitud prèvia de la corresponent llicències d’obres.

El ple del mes d’octubre també porta una proposta sobre ajust de les anualitats del Pla Edificant de millora del CEIP Sanchis Guarner, perquè siga pressupostat en les anualitats de 2019 i 2020, segons el calendari estimat de les actuacions a realitzar en els col·legis Sanchis Guarner i Marjals.