LOGOS-AYTO-AFIC-I-ADL-2016-001-720x278

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE L’APERTURA DEL TERMINI DE LES SUBVENCIONS PER A EMPRENEDORS 2019

L’ADL-AFIC d’Ondara informa:

Ja està obert el termini per a Subvencions Foment de l’Ocupació dirigida a l’Emprenedoria. Ajudes a persones desocupades que accedeixin al seu ús a través de la creació d’activitat empresarial com a personal treballador autònom en projectes innovadors.

La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del programa de foment del treball autònom, pel qual s’atorga una subvenció en concepte de renda de subsistència a les persones desocupades que accedeixen al seu ús a través de la creació d’activitat empresarial independent, mitjançant el seu establiment com a personal treballador autònom o per compte propi en projectes innovadors.

1. L’import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions serà d’1.800.000 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost del Servei Valencià de Ocupació i Formació per a 2019.

2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona sol·licitant en el moment de l’alta com a personal autònom a algun dels següents col·lectius:

a) persones desocupades en general: 2.500 euros

b) persones desocupades menors de 30 anys o majors de 45 anys: 3.000 euros

c) persones desocupades amb diversitat funcional: 3.500 euros

d) dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona: 4.500 euros.

Els imports establerts en les lletres a), b) i c) s’incrementaran en 500 euros en el cas de les dones.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà iniciarà al dia següent al de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2019.

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/06/pdf/2019_987.pdf

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació a l’A.D.L.-A.F.I.C. d’Ondara, Plaça del Convent, 2, tel: 965766250 o al correu electrònic: adl@ondara.org .

escuela-oficial-de-idiomas

L’ADL D’ONDARA INFORMA SOBRE LA INSCRIPCIÓ PER A LES PROVES DE CERTIFICACIÓ DE L’ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES

La oficina ADL-AFIC de Ondara informa que ja es pot efectuar la inscripció d’alumnat per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 I C2 referent a les llengües d’ensenyament d’idiomes, a l’Escola Oficial d’Idiomes. El termini de matriculació serà fins a les 15 hores del dia 25 de febrer de 2019.

La inscripció s’ha de realitzar a l’Escola Oficial d’Idiomes i també es pot fer telemàticament. En l’oficia ADL d’Ondara s’ajuda als usuaris que ho necessiten a realitzar la matrícula.

Las persones interessades poden acudir a l’ADL-AFIC d’Ondara, tel: 965766250 i e-mail: adl@ondara.org

presentacio ondara activa 2019

LA NOVA EDICIÓ “ONDARA ACTIVA” 2019 DE SUPORT ALS EMPRENEDORS LOCALS ES DESENVOLUPARÀ DURANT ELS MESOS DE FEBRER I MARÇ

Les sol·licituds es poden presentar en l’ADL d’Ondara fins al 6 de febrer

Ondara 22.01.19. L’Alcalde i Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, José Ramiro, ha presentat aquest matí, acompanyat per Pedro Reig, especialista en Màrqueting i Negoci, i Ana Cotaina, tècnica ADL d’Ondara, la nova edició del programa d’impuls local per a la creació i consolidació d’empreses “Ondara Activa” 2019, impulsat pel seu departament. Es tracta de la 3a edició d’aquesta iniciativa, que ha tingut molt bons resultats en les seues dues edicions anteriors.

presentacio ondara activa 2019

La tercera edició d’Ondara Activa es desenvoluparà durant els mesos de febrer i març de 2019. Es tracta d’un projecte global dirigit als emprenedors locals que constarà de diverses accions, incloent-hi un curs a mesura per a emprenedors que estiguen interessats a implantar i/o consolidar una empresa a Ondara; “màster class”; i sessions amb tutors, entre altres iniciatives, com a reunions informals amb empresaris i emprenedors locals que parlen des de la seua experiència. La culminació de la tercera edició d’Ondara Activa arribarà amb la celebració d’una jornada empresarial, dirigida a empresaris de la Marina Alta, que tindrà lloc el divendres 29 de març i comptarà amb la presència de conferenciants i experts d’àmbit nacional i internacional.

Pot participar en aquest programa qualsevol veí/ veïna del municipi d’Ondara amb una idea empresarial-idea de negoci, o persona interessada que haja iniciat o vullga iniciar una activitat en el terme municipal d’Ondara. Les persones interessades a participar, poden presentar la seua sol·licitud en l’Agència de Desenvolupament local (planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara) en horari de 9 a 14 hores del 22 de gener al 6 de febrer 2019. Junt amb la sol·licitud de participació caldrà adjuntar el Currículum Vitae i el projecte-idea de negoci.

El curs té una duració de 35 hores de formació, i tindrà lloc els mesos de febrer i març de 9 a 14 hores a la Casa de Cultura. Els mòduls que s’impartiran són: Model de negoci, segmentació i estratègia; Fent números: aspectes econòmics-financers; Formes jurídiques, relacions laborals, i fiscalitat; Eixir a vendre: màrqueting i estratègia comercial; Projecte i tancament. La principal novetat d’aquesta tercera edició d’Ondara Activa és que el curs amplia el nombre d’hores de formació en incorporar el mòdul de màrqueting digital, i en comptar amb la participació d’empresaris locals que comptaran la seua experiència.

Cartell A3 Ondara Activa 2019

LOGOS-AYTO-AFIC-I-ADL-2016-001-720x278

L’ADL D’ONDARA INFORMA DE LES AJUDES CONVOCADES PER LA CONSELLERIA DE COMERÇ PER A L’EXERCICI 2019

L’ADL-AFIC d’Ondara informa:

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç iTreball ha publicat les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania que es regulen per el que s’estableix en l’Ordre 22/2018, de 22 de novembre. Hi ha diferents línies d’ajudes segons els col·lectius, d’una banda, està Emprenem Comerç que va destinada a l’obertura de nous locals, Avalem Comerç als comerços ja establits, Avalem Mercats, als venedors de mercats no sedentaris i finalment Avalem Artesania dirigida al col·lectiu d’artesans.

En Emprenem Comerç, es consideraran subvencionables les despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el qual, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica. L’establiment deurà, si escau, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.

La subvenció serà de fins al 50% amb el límit de 10.000€, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000€ de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

-Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l’establiment.

-Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i, a més, si escau, online.

– Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l’anterior titular, que haurà d’haver-se formalitzat en l’exercici en què es convoque l’ajuda.

-Despeses de lloguer de local reportats des de l’1 de febrer fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.

En Avalem Comerç, es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda online segura o la seua integració en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.

En Avalem Mercats, las empreses que realitzen la venda en mercats de venda no sedentària si disposen d’autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d’inversions en l’adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d’equip de fred per al transport i la venda de productes d’alimentació, complint en aquest cas amb la normativa vigent en matèria mediambiental.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000 euros i l’ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 5.000 euros per beneficiària en un termini de 5 anys.

I finalment en Avalem Artesania, els despeses susceptibles d’obtindre finançament són els següents i l’ajuda serà de fins al 50% amb el límit per sol·licitant de 5.000,00 euros:

Participació com a expositora en certàmens firals, inclosos els realitzats fora de la Comunitat Valenciana, de caràcter predominantment artesà. Es consideraran susceptibles de rebre suport les despeses de lloguer d’espai i estand, així com els de muntatge, desmuntatge, decoració i retolació d’aquest.

Despeses derivades de la protecció del producte, disseny o marca, així com els d’incorporació de disseny en la definició i execució del producte.

Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de l’allotjament en la web, si escau.

Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mig promocional.

Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en el seu ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren susceptibles de rebre suport únicament les despeses de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes serà des del dia 21 de gener fins al dia 4 de febrer, tots dos inclusivament. Totes les sol·licituds s’hauran de presentar únicament de forma telemàtica.

Las persones interessades en aquestes ajudes poden acudir a l’ADL-AFIC d’Ondara, tel: 965766250 i e-mail: adl@ondara.org

LOGOS-AYTO-AFIC-I-ADL-2016-001-720x278

L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE L’OBTENCIÓ DE LES HABILITACIONS PER A PROFESSIONALS QUE PERTANYEN A LES CATEGORIES D’AUXILIAR D’AJUDA A DOMICILI, CUIDADOR/A, GERICULTOR/A I AUXILIAR OCUPACIONAL

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha obert el termini per a l’obtenció de les habilitacions per a professionals que pertanyen a les categories d’auxiliar d’ajuda a domicili, cuidador/a, gericultor/a i auxiliar ocupacional.

Hi ha molta gent que podria acreditar-se professionalment.

Totes les persones interessades poden passar per l’ADL-AFIC d’Ondara i els informaran i ajudaran a tramitar-ho. (ADL d’Ondara: planta baixa de l’Ajuntament, telèfon 965766250 o per correu adl@ondara.org )

pista-atletismo

El departament d’ADL-AFIC de l’Ajuntament d’Ondara informa d’una oferta d’ocupació per a Coordinador-Monitor de l’Escola Esportiva Municipal d’Atletisme

El departament d’ADL-AFIC de l’Ajuntament d’Ondara informa d’una oferta d’ocupació per a Coordinador-Monitor de l’Escola Esportiva Municipal d’Atletisme.

Titulació mínima: Cicle Formatiu de Grau Superior d’Activitats Fisico Esportives

Requisit indispensable: Experiència demostrable com a professional de l’atletisme.

Els candidats el dia de l’entrevista cal que presenten una proposta de funcionament de l’Escola d’Atletisme en el municipi d’Ondara.

Totes les persones interessades en l’oferta que disposen de dita titulació poden presentar el seu currículum i títols per l’ADL-AFIC d’Ondara (planta baixa de l’Ajuntament d’Ondara) en horari de 8:30-14:00h. fins el dia 28 de setembre de 2018

PUBLICIDAD CURSOS 2018_01 - copia

L’ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE ELS CURSOS DE FORMACIÓ SUBVENCIONATS PEL SERVEF

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, a través de l’oficina ADL-AFIC d’Ondara, informa de l’oferta formativa de l’Aula Virtual del SERVEF: cursos gratuïts 100% online, d’ANGLÉS (A1, A2, B1, B2, C1, C2) i de COMPETÈNCIES TRANSVERSALS per a l’ocupació. Són cursos tutoritzats, amb diploma d’aprofitament, que pretenen millorar l’ocupabilitat i fomentar l’aprenentatge permanent de les persones desocupades i treballadores de la Comunitat Valenciana:

http://www.servef.gva.es/ca/oferta-formativa#competencias

D’altra banda, l’ADL-AFIC d’Ondara informa dels cursos de l’acadèmia CIP d’Ondara que estan acreditats pel Servef:

PUBLICIDAD CURSOS 2018_01

PUBLICIDAD CURSOS 2018

Totes les persones interessades poden obtindre més informació en l’ADL d’Ondara (planta baixa de l’Ajuntament, telèfon 965766250 o per correu adl@ondara.org

CAFES EMPRENEDORS ONDARA ACTIVA. 2-01 - copia

EL PROPER DIJOUS 31 DE MAIG ARRANCA DE NOU EL CICLE CAFÈS EMPRENEDORS D’ONDARA ACTIVA AMB LA XERRADA DE PEDRO CATALÀ

CAFES EMPRENEDORS ONDARA ACTIVA. 2-01

Ondara, 25.05.18. Dins del programa d’impuls local per a la creació d’empreses “Ondara Activa”, la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Ondara, dirigida per l’Alcalde, José Ramiro, està organitzant una nova edició del cicle “Cafès Emprenedors”; un cicle de xarrades informals a càrrec d’empresaris de la localitat, en les que aborden la seua trajectòria i visió del comerç i de l’empresariat local.

La primera de les xerrades d’aquesta edició de “Cafès emprenedors” tindrà lloc el proper dijous 31 de maig de 15:30 a 17 hores a la Casa de Cultura d’Ondara, a càrrec de Pedro Català, «gurú» de la cosmètica natural i fundador de Twelve Beauty.

La següent sessió anirà a càrrec de José Juan Fornés, director general de supermercats Masymas, i se celebrarà el dimecres 27 de juny de 15:30 a 17 hores, també a la Casa de Cultura d’Ondara.

Les persones interessades a assistir poden obtindre més informació i inscriure’s a l’oficina d’ADL-AFIC d’Ondara, telèfon 965766250, o per correu en adl@ondara.org.

LOGOS-AYTO-AFIC-I-ADL-2016-001-720x278

L’OFICINA ADL-AFIC D’ONDARA INFORMA SOBRE ELS CURSOS DE CASTELLÀ ONLINE PER A CIUTADANS ESTRANGERS QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ

La Diputació Provincial d’Alacant oferta uns cursos de castellà per a ciutadans estrangers. Totes les persones interessades poden obtindre més informació en l’ADL d’Ondara (planta baixa de l’Ajuntament, telèfon 965766250 o per correu adl@ondara.org )

Documents de les característiques i sol·licitud:

2018-Inscripción castellano ONLINE

2018-Requisitos-castellano ONLINE