manteniment auditori (1)

L’AUDITORI MUNICIPAL D’ONDARA ÉS OBJECTE DE TREBALLS DE MANTENIMENT

manteniment auditori (1)manteniment auditori (2)

Ondara, 18.12.17. Dins de les tasques emmarcades en el Pla de Manteniment d’Edificis i Instal·lacions municipals de 2017, l’Ajuntament d’Ondara, va dur a terme la setmana passada diverses actuacions perquè l’Auditori Municipal d’Ondara torne a lluir la seua millor cara, atès que presentava un estat exterior prou deteriorat.

Una empresa especialitzada local ha sigut l’encarregada d’executar els diferents treballs per al tractament de la façana exterior que dóna al carrer Sant Jaume, i que consisteixen en la neteja del vidre i del ferro, la retirada de l’òxid i la nova pintura exterior.

manteniment auditori (3)

hdr

L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA EDITA L’OPUSCLE “TOPONÍMIA d’ONDARA”, DEL QUE ÉS AUTOR ROBERT MIRALLES

L’obra arreplega la relació de topònims d’elements físics i de la presència humana en el municipi

Ondara, 15.12.17. Ahir va ser presentada a la Casa de Cultura d’Ondara l’obra editada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: “Toponímia dels pobles valencians. Ondara, la Marina Alta”. Es tracta d’un opuscle en forma de fullet, amb la relació de topònims i amb plànols d’elements físics i de presència humana al municipi d’Ondara, l’autor del qual és el professor ondarenc Robert Miralles Cebrià. L’obra ha sigut editada amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Ondara. Van ser moltes les persones assistents ahir a aquesta presentació, que va comptar amb la presència de diversos membres de la corporació municipal, entre ells, l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i els Regidors i Regidores Raquel Mengual, Mar Chesa, Raquel López, Pere Picornell i Francesc Giner.

mdehdr

Robert Miralles va realitzar ahir una interessant exposició de la seua obra, i totes les persones assistents van obtindre un exemplar. En l’opuscle es realitza una anàlisi de la història de la toponímia d’Ondara, i es detallen la relació de topònims; d’una banda, dels elements físics: orografia (Badall de la Mel, Cova del Corb…); hidrografia natural (Barranc de Fusta, de l’Alberca, Riu Girona…); hidrografia artificial (Assut del Molí d’Alcovir, Bassa de Segària, Pou Granel…); partides i paratges (Benicarrac, el Xopar, els Mollons, els Tossals…). D’altra banda, s’especifiquen els elements de la presència humana en el terme municipal d’Ondara: de poblament (Alqueria del Merle, Barri del Crist, Casa de la Drogueria, Pamis…); les vies de comunicació (Assagador de les Sorts dels Vinyals, Camí de la Mar, Camí del Palmar, Camí de les Hortetes…); i d’altres llocs d’interès (com l’abocador, el cementeri, les instal·lacions educatives o esportives, etc).

davdav

L’opuscle “Toponímia d’Ondara” inclou dos plànols complets en què s’arrepleguen tots topònims; un d’elements físics i l’altre dels elements de la presència humana. S’han editat un total de 200 exemplars. Les persones interessades a obtindre un poden acudir a la Casa de Cultura d’Ondara. A més, hi haurà exemplars de consulta a la Biblioteca Municipal, i als centres educatius d’Ondara (IES Xebic, Col·legi Marjals, i Col·legi Sanchis Guarner).

hdropuscle toponimia (1)

opuscle toponimia (2)

asamblea policias locales ondara (2)

ONDARA ACULL L’ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE CAPS DE POLICIA LOCAL DE LA PROVÍNCIA D’ALACANT

asamblea policias locales ondara (2) asamblea policias locales ondara (1)

L’acte va comptar amb la presència del Subdelegat del Govern a Alacant, José Miguel Saval

Ondara, 15.12.17. Ahir dijous 14 de desembre es va celebrar a Ondara la 68a Assemblea de l’Associació de Caps de Policia Local de la Província d’Alacant; un acte que va ser organitzat per la Policia Local d’Ondara, i que es va desenvolupar a la Casa de Cultura.

La Jornada va ser inaugurada per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i pel propi President de l’Associació, José Antonio Segura. Ambdós van estar acompanyats pel Cap de la Policia Local d’Ondara i amfitrió en la jornada, Antonio Galiano. En la inauguració, l’Alcalde, José Ramiro, va aprofitar per a felicitar els caps de policia locals pel seu treball, i va oferir les portes obertes d’Ondara davant de qualsevol cosa que necessiten.

asamblea policias locales ondara (4)asamblea policias locales ondara (3)

La Jornada va comptar amb la presència del Subdelegat del Govern en la Província d’Alacant, José Miguel Saval Pérez, el qual va departir amb els Caps Provincials temes com el treball de paisà, l’amenaça terrorista jihadista, o previsió per a l’estiu 2018 de FFCC de Seguretat de l’Estat, entre altres assumptes.

asamblea policias locales ondara (6)asamblea policias locales ondara (5)

En l’assemblea, i com és habitual en aquesta Associació, es van tractar temes d’actualitat policial, com és el cas de la ja modificada Llei de Coordinació dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana. Entre les seues moltes novetats, figura la supressió dels Agents interins, circumstància que afectarà de forma molt notòria al futur de les diferents plantilles.

parc gossos (1)

ONDARA HABILITA LA SEUA PRIMERA ÀREA TANCADA PER A GOSSOS

  • S’ubica enfront de la parcel·la del parc públic de Tossals, i en aquesta zona els gossos poden anar deslligats

  • Des de l’Ajuntament es recorda l’obligatorietat d’arreplegar els excrements dels animals i les sancions aplicables de fins a 200 euros segons l’ordenança

Ondara, 15.12.17. L’Ajuntament d’Ondara ha creat una nova zona d’esplai per a gossos. En aquest cas, es tracta de la primera àrea completament tancada, en la que els gossos poden anar deslligats (a excepció dels gossos potencialment perillosos segons la normativa vigent). El Regidor de Medi Ambient, Pere Picornell, ha informat que ja està a disposició dels usuaris aquest nou espai, ubicat al carrer Enric Valor n.13, enfront de la parcel·la del parc públic Tossals. L’àrea habilitada per a gossos és una parcel·la de 600 m2 de titularitat municipal que ha sigut tancada, degudament senyalitzada i dotada de papereres i dispensadors de bosses per a arreplegar els excrements dels animals, així com de bancs per als propietaris. Si bé la zona ja es pot utilitzar, està pendent de col·locar-se pròximament enllumenat.

parc gossos (2) parc gossos (3)

Cal recordar que en 2016, l’Ajuntament d’Ondara ja va habilitar dos espais per a gossos (en aquest cas, oberts i no tancats). Un en la zona inferior de la Ronda Generalitat (O-30), al costat del riu Alberca al seu pas pel nucli urbà, i l’altre al final del camí de l’Assut, enfront de la zona verda del Xopar.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s’insta als amos de les mascotes a què utilitzen adequadament aquests espais, recordant l’obligatorietat d’arreplegar els excrements (hi ha una sanció de fins a 200 euros en cas de no fer-ho), i que els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats. En els cartells ubicats en els espais per a gossos es recorda així mateix que davant de qualsevol incidència, el telèfon d’avisos de la Policia Local d’Ondara és el 686999897.

L’Ajuntament d’Ondara disposa d’una Ordenança Municipal sobre Animals de Companyia (Exp 1951/2013). Segons s’arreplega en aquesta ordenança, en les vies públiques els gossos hauran obligatòriament d’anar subjectes per corretja, cadena al collar o arnès, i a més, els gossos considerats perillosos hauran d’anar sempre subjectes amb corretja i portar el boç; (en aquest cas, a més, queda prohibit que els porten persones menors d’edat). Són considerats perillosos per aquesta ordenança els gossos de les següents races i els seus encreuaments de primera generació: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Stafforshire Bull Terrier, Bullinastiff, Mastín Napolitano, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Akita Inu, Dobermann, Rottveiler, Perro de Presa Canario, Perro de Presa Mallorquín, Fila Brasileiro, i Tosa Japonés.

jose ramiro - francesc giner - raquel lopez

ONDARA OBRI EL PERÍODE DE SOL·LICITUDS PER A AJUDES ECONÒMIQUES PER A LA PINTURA DE CASES I EDIFICIS

Les sol·licituds es podran presentar fins al 31 de gener, i les ajudes ascendiran a 7 €/m² de façana pintada

Ondara, 15.12.17. L’Ajuntament d’Ondara va aprovar ahir en Junta de Govern les bases de les ajudes econòmiques per a la pintura de cases i edificis d’Ondara. Segons han anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; la Regidora d’Hisenda, Raquel López, i el Regidor d’Urbanisme d’Ondara, Francesc Giner, les bases regulen la convocatòria i concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes econòmiques que l’Ajuntament d’Ondara podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de la pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà dins dels terminis establits. Aquestes ajudes econòmiques tenen la forma de subvencions a fons perdut. Les bases estan ja publicades en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Ondara (http://ondara.sedelectronica.es), i les sol·licituds es poden presentar des d’avui 15 de desembre fins al 31 de gener de 2018, inclusivament. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara.

jose ramiro - francesc giner - raquel lopez

Les ajudes aniran destinades a finançar les depeses de pintura de façanes de cases i edificis del sòl urbà d’Ondara. Les subvencions s’atorgaran, fins a esgotar la consignació disponible, per orde cronològic de presentació i segons les preferències següents:

1- Àrea de Rehabilitació Integrada (ARI): Tindran preferència les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes) dins de la dita àrea; i dins d’ella, aquelles que tinguen algun grau de protecció arquitectònica o urbanística. En segon lloc, es prendran en compte els edificis plurifamiliars d’aquesta mateixa àrea.

2- Fora de l’Àrea de Rehabilitació Integrada: Una vegada concedides totes les subvencions atendibles en l’ARI, s’atendran les sol·licituds de la resta del nucli urbà d’Ondara. Dins d’aquest cas, tindran preferència primer les vivendes unifamiliars (màxim 3 plantes), i en segon lloc els edificis plurifamiliars.

Podran ser objecte d’aquesta subvenció tots aquells edificis l’antiguitat dels quals supere els 20 anys i les seues destinacions siguen residencials o tinguen una utilitat pública o social sense ànim de lucre. Podran ser beneficiaris de les ajudes el propietari/s de l’edifici, usuaris o no del mateix; els inquilins o arrendataris de l’edifici o vivenda comptant amb l’autorització per escrit del propietari; i la comunitats de propietaris de l’edifici, siguen o no usuaris de les vivendes. Es considera pressupost subvencionable el cost real de la pintura de façanes a via pública, (el preu total de les obres, justificat mitjançant factures emeses per l’empresa que les execute; l’IVA no s’inclou com a concepte subvencionable).

L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 7 euros per metre quadrat de façana pintada. A més, les actuacions que resulten subvencionades també gaudiran d’una bonificació del 100 % en la taxa de llicència d’obres i de l’impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, així com de la taxa d’ocupació de via pública per materials, bastides, etc. La quantia global de la convocatòria ascendeix a 15.000 euros, finançant-se amb càrrec al Pressupost General de l’Ajuntament d’Ondara. La concessió de les ajudes s’efectuarà fins a esgotar el crèdit disponible, de conformitat amb el pressupost municipal per a l’exercici.

Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes hauran de ser presentades en el Registre General de l’Ajuntament d’Ondara (Plaça del Convent núm. 2) i es presentaran en l’imprès normalitzat. El termini de presentació de la documentació serà el comprés entre l’endemà de la publicació de la convocatòria en la pàgina web municipal (15 de desembre de 2017) i el dia 31 de gener de 2018, inclusivament. Les persones interessades poden consultar les bases íntegrament en la seu electrònica de la pàgina web municipal (http://ondara.sedelectronica.es).

porta a porta - copia

EL SERVEI DE RECOLLIDA DE FEM ES REALITZARÀ PORTA A PORTA EN TOT EL CASC HISTÒRIC D’ONDARA

porta a porta

 

Els contenidors de recollida selectiva del carrer Roser es traslladaran al cantó dels carrers Sant Jaume i Roser

Ondara, 13.12.17. El Regidor delegat de l’empresa municipal SINMA Ondara, Francesc Giner, ha informat que amb l’objectiu de millorar el servei de recollida de fem que es presta a la ciutadania, a partir d’ara es realitzarà la recollida porta a porta de residus orgànics i restes, en tots els carrers de la zona del casc històric d’Ondara. Per a poder prestar correctament el servei, s’insta als veïns i veïnes del casc històric a depositar les bosses davant les portes dels domicilis a partir de les 21:00 hores.

A més, a partir d’aquest dijous 14 de desembre, es realitzarà el canvi d’emplaçament de l’illa soterrada de contenidors del carrer Roser amb carrer Església, que des d’ara es trasllada a una nova ubicació, en el cantó dels carrers Sant Jaume i Roser. Allí es col·locaran contenidors aeris per a depositar de forma selectiva el paper i cartó, plàstics, envasos metàl·lics i vidre.

Els carrers que comprenen la zona de la recollida porta a porta de residus orgànics i restes són: Serra, Llimoners, Ferrers, Major, Sant Vicent, Plaça Picornell, Escorxador, Baixada de la Puríssima, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Sant Benet, Maestrat, Plaça Major, Sant Joan, Lluís Santonja, Església, Verge del Roser, Sant Josep, La Roda, Trinquet, Bonaire, Llibertat, Sol, Dénia fins carrer Sol, Trinitat i Sant Domènec.

carrer roser

Des de l’Ajuntament d’Ondara i des de l’empresa municipal SINMA es remetrà una carta als residents del centre històric informat sobre aquestes mesures, i recordant que la zona continuarà disposant de dues illes completes de recollida selectiva; una ubicada en la zona del Llavador (a 2 minuts del carrer Roser) i l’altra, és la nova que estarà operativa des del dijous 14 de desembre en el carrer Sant Jaume cantó carrer Roser (a menys de 3 minuts de l’illa soterrada del carrer Roser amb Església, que deixarà d’estar operativa aquesta setmana).

El Regidor delegat de SINMA, Francesc Giner, ha recalcat que “s’està fent un esforç perquè el nostre poble siga un lloc més habitable, i és en la gestió de residus on tant ajuntaments, com empreses municipals i veïnes i veïns, tenim una responsabilitat comuna. Per això, els animem a continuar fent una correcta selecció de residus, i contribuir així a reduir el cost que comporta tirar-ho tot junt. És important separar des de casa el paper i cartó, plàstics, envasos metàl·lics i vidre dels residus orgànics i restes”. Afegint respecte a les mesures preses en el Centre Històric d’Ondara que “som conscients que els canvis poden causar confusió o molèsties, però creiem que si col·laborem totes i tots millorarem l’espai públic i l’ambient als carrers d’Ondara”.

Les mesures que s’implementen aquesta setmana per a la recollida porta a porta de tots els carrers del centre històric formen part de les millores en el servei d’arreplegada de fem que s’estan duent a terme enguany, i que es veuran incrementades amb noves millores previstes en 2018.

 

 

nor

L’ALUMNAT DE 1r D’ESO DE l’IES XEBIC VISITA L’AJUNTAMENT D’ONDARA

L’Alcalde, José Ramiro, i el Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner, van acompanyar els/les alumnes, que van simular la celebració d’una sessió plenària i van conèixer de primera mà el funcionament de l’administració local

davnor

Ondara, 13.12.17. L’Ajuntament d’Ondara ha sigut objecte d’una visita per part de l’alumnat del primer curs de l’ESO de l’IES Xebic d’Ondara. El dilluns 11 de desembre, els i les alumnes de 1r van acudir al consistori ondarenc per a conèixer in situ el treball que es desenvolupa a l’administració local; els serveis que es presten a la ciutadania, i la forma de funcionament d’aquesta institució. La visita va estar impulsada i organitzada per l’IES Xebic i pel Centre d’Informació Juvenil d’Ondara. En la visita, els/les alumnes van estar acompanyats per l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, i pel Regidor d’Urbanisme, Francesc Giner.

En primer lloc, l’alumnat va conèixer la història de l’edifici que alberga l’Ajuntament d’Ondara (antic convent franciscà del segle XVII), i després van realitzar una visita per les oficines i pel departament tècnic, on se’ls va informar sobre les tasques que es desenvolupen diàriament, i el que es pot sol·licitar als tècnics municipals.

Per a culminar la visita, l’alumnat va participar en la simulació d’un ple de l’Ajuntament, amb dos punts en l’ordre del dia; d’una banda, es va debatre sobre la possible instal·lació de xarxa wifi gratuïta als carrers d’Ondara, i d’una altra, es van elaborar i van sotmetre a votació els pressuposts que els propis alumnes havien elaborat. En la celebració del ple, van comptar amb la participació de José Ramiro i Francesc Giner.

norsdr

Des de l’organització de l’IES Xebic i del Centre d’Informació Juvenil d’Ondara es valora aquesta activitat de visitar l’Ajuntament com a positiva i satisfactòria, amb la intenció que es realitze de manera continuada els anys vinents.

AJUNTAMENT ONDARA (2)

ONDARA ACONSEGUEIX UNA SUBVENCIÓ DEL SERVEF DE 129.000 EUROS PER A UN TALLER D’OCUPACIÓ EN LES ESPECIALITATS DE JARDINERIA I FORESTAL

En total es contractarà a 20 persones que han sigut seleccionades pel Servef i que durant 4 mesos rebran formació bàsica i també tècnica, a més de realitzar treballs en àrees municipals

Ondara, 13.12.17. L’Ajuntament d’Ondara ha obtingut una subvenció de 129.686,4 euros concedida pel SERVEF (Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) per a la realització d’un Taller d’Ocupació al municipi, concretament per a les especialitats d’Auxiliar en vivers, jardins i centres de jardineria; i d’Auxiliar en conservació i millora de muntanyes, segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro. En total es contractaran a 20 persones (10 en cada especialitat), que ja han sigut seleccionades pel propi SERVEF.

La tramitació de la subvenció per al taller d’ocupació ha sigut gestionada per la Regidoria d’Ocupació i Promoció Econòmica que dirigeix José Ramiro, a través de l’oficina ADL-Afic d’Ondara.

Durant quatre mesos mesos es desenvoluparà el Taller d’Ocupació, que començarà abans del 31 de desembre d’enguany 2017. Per mitjà d’aquest taller, els seus 20 integrants rebran formació bàsica i també tècnica, a més de realitzar els treballs en les especialitats de jardineria i forestal. La subvenció del SERVEF correspon als costs de salari del personal docent i directiu, els costs de formació i els salaris dels alumnes – treballadors durant aquests 4 mesos. Les persones contractades realitzaran diferents labors en el parc públic Segària (especialitat forestal) i en els parcs i zones verdes municipals (especialitat jardineria).

decoracio nadal (1)

LA REGIDORIA DE FESTES I TRADICIONS IMPULSA LA DECORACIÓ NADALENCA DE CARRERS I PLACES D’ONDARA

sdrdecoracio nadal (11)

Els arbres de Nadal han sigut decorats per l’alumnat dels col·legis Marjals i Sanchis Guarner

Ondara, 12.12.17. La Regidoria de Festes i Tradicions d’Ondara, dirigida per Mª Carmen Velánzquez, ha realitzat un gran esforç enguany per a traslladar l’esperit nadalenc als carrers i places del nucli urbà d’Ondara. S’ha instal·lat enllumenat nadalenc, així com grans llaços rojos en diversos emplaçaments, i s’han decorat dos arbres nadalencs.

Els arbres adornats són l’avet de la Plaça del Convent, i un gran arbre que s’ha instal·lat a la Plaça del País Valencià. Per a la seua decoració s’ha comptat amb la col·laboració de l’alumnat dels Col·legis Marjals i Sanchis Guarner d’Ondara.

decoracio nadal (1)decoracio nadal (9)

Els xiquets i xiquetes que estudien en ambdós centres han elaborat bonics adorns i detalls amb motius nadalencs que s’han col·locat en ambdós arbres de Nadal, per a poder ser visitats durant aquestes dates assenyalades. La Regidora de Festes i Tradicions, Mª Carmen Velánzquez, ha volgut agrair a l’alumnat i professorat dels col·legis d’Ondara la seua inestimable col·laboració.

 decoracio nadal (10)sdr

A més, des de la Regidoria de Festes i Tradicions s’ha procedit a la instal·lació de grans llaços rojos que adornen alguns dels emplaçaments del nucli urbà, com les Places del Convent, del País Valencià, Nou d’Octubre, del Centre Social, el Moll del Prado i la Placeta de les Escoles. 

 decoracio nadal (4)decoracio nadal (3) 

També s’ha col·locat enllumenat nadalenc a les façanes de l’Ajuntament i del Prado, així com en l’antiga travessia, en els vials per on transcorrerà la cavalcada del dia 5 de gener. A més, s’han posat llums amb rètols felicitant aquestes festes en els accessos al nucli urbà.

decoracio nadal (12)  decoracio nadal (7)

D’altra banda, la Regidora de Festes i Tradicions, Mª Carmen Velázquez, ha anunciat que, en col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Empresaris d’Ondara (ACO) i amb els Festers de la Soledat 2018, el dimecres 3 de gener a les 18 hores s’oferirà a la Plaça del País Valencià una gran xocolatada per a públic infantil, amb animació musical. En l’acte, els xiquets i xiquetes d’Ondara podran entregar les seues cartes que seran arreplegades pels emissaris dels Reis Mags.